Cysta v ledvině: vše co byste měli vědět?

9. února 2019 8:08

Ledviny jsou párový orgán tvaru fazole uložené těsně pod posledními žebry za ostatními orgány dutiny břišní. Hlavní funkcí ledvin je odstranit z krve škodlivé látky a následně je vyloučit močí. Jsou také důležité pro regulaci krevního tlaku a mají i řadu dalších důležitých funkcí.

Obsah článku

 1. Co je cysta na ledvině?
 2. Rizikové faktory
 3. Příznaky cysty v ledvinách
 4. Komplikace
 5. Diagnostika
 6. Léčba
 7. Prognóza
 8. Co si z článku odnést?

Pokud vám lékař sdělí, že máte cystu (nebo cysty) na ledvině, zní to sice děsivě, ale pokud máte jen takzvané prosté cysty, nemusíte se ničeho bát, protože jejich výskyt je velmi častý a většině lidí tento druh cyst nepůsobí žádné potíže ani není nutné je nějak léčit.

Co je cysta na ledvině?

Cysty ledvin jsou okrouhlé váčky vyplněné tekutinou, které se mohou v ledvinách vytvořit. Pokud se vytvoří v okrajové oblasti ledvin zvané kůra, označujeme je jako korové nebo kortikální cysty, pokud vzniknou ve dřeni ledvin, označujeme je jako dřeňové nebo medulární cysty.

Prosté cysty ledvin se liší od cyst, které vznikají z jiných příčin.

Obecně lze cystické choroby ledvin rozdělit do následujících kategorií:

 • Dysplazie ledvin (porucha vývoje ledviny): jedná se o vývojovou poruchu, která způsobí, že se člověk narodí s nedostatečně vyvinutými nebo poškozenými ledvinami. V dysplastických ledvinách mohou vznikat jak cysty solitární (jen jedna cysta), tak mnohočetné (více cyst). Při tomto onemocnění je obvykle činnost ledvin těžce narušena.
 • Polycystická choroba ledvin: jedná se o geneticky podmíněné onemocnění, kdy namísto normálního parenchymu (funkční tkáně) ledviny, vznikne hypertrofická (zvětšená) ledvina plná cyst, která samozřejmě nefunguje správně a v případě postižení obou ledvin bude pacient časem odkázán na dialýzu. Polycystická choroba ledvin se dědí buď autozomálně dominantně nebo autozomálně recesivně. V prvním případě stačí, aby měl vadný gen jen jeden z rodičů, ve druhém případě musí mít vadné geny oba rodiče, aby se polycystóza ledvin projevila.
 • Ostatní cysty: sem patří například korové (kortikální) cysty, medulární (dřeňové cysty), extraparenchymové (vznikají mimo ledvinu, také se jim říká parapelvické), zánětlivé cysty vznikající v důsledku zánětu, chronických chorob (jak chorob ledvin, tak jiných onemocnění, včetně nádorových) nebo dialýzy, TBC cysty při tuberkulóze, apod.

V zásadě lze říci, že cysty v ledvinách vznikají buď na dědičném podkladě (dysplazie ledvin, polycystická chroba ledvin) nebo v souvislosti s jinými chorobami ledvin nebo dalších orgánů (TBC, chronické záněty ledvin, chronické selhávání ledvin či dialýza).

U cyst, které vznikly na podkladě jiného onemocnění, někdy není nutné léčit vlastní cystu v ledvině, ale musí se řešit onemocnění, které cysty způsobilo.

Výskyt cyst v ledvině se sleduje také u novorozenců, kdy se v porodnicích provádí ultrazvukové vyšetření ledvin. Obvykle se to dělá druhý den po narození miminka a měří se velikost ledvin (pokud by byla ledvina větší než má být, může to být známkou obstrukce) a hledá se přítomnost cyst (pokud lékaři v ledvinách norovozence objeví vícečetné cysty, může se jednat o polycystickou chorobu ledvin). 

Rizikové faktory

Lékaři nevědí proč v ledvinách vznikají prosté cysty. Kromě věku totiž neexistují žádné další rizikové faktory pro jejich vznik. Je zajímavé, že rizikovým faktorem pro vznik prostých cyst v ledvinách není strava ani životní styl.

Riziko vzniku prostých cyst v ledvinách stoupá s věkem. Studie naznačují, že alespoň jednu prostou cystu má 25% dospělých osob starších 40 let a polovina osob starších 50 let (1).

Navíc se zdá, že muži mají o něco vyšší pravděpodobnost, že u nich vzniknou cysty v ledvinách, než ženy.

Příznaky cysty v ledvinách

Cysty ledvin se většinou neprojevují žádnými příznaky. Nicméně pokud dorostou do určité velikosti, mohou se ohlásit například následujícími příznaky:

 • tupá bolest v zádech nebo v boku
 • bolest v podbřišku nebo v horní části břicha
 • horečka (pokud dojde k zánětu cysty)
 • krev v moči (hematurie)
 • časté močení

V případě komplikací, jako jsou ruptura (prasknutí) cysty nebo zánět, jsou příznaky mnohem silnější.

Komplikace

Většina prostých cyst ledvin nezpůsobuje žádné problémy, ale ve vzácných případech se mohou vyskytnout následující komplikace:

 • ruptura cysty
 • zánět cysty
 • obstrukce odtoku moči s hydronefrózou (otok ledviny kvůli hromadění moči, která nemůže odtékat)

V případě výskytu komplikací dochází ke zhoršení výše uvedených příznaků a je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, protože nesprávná nebo nedostatečná léčba může pacienta ohrozit na životě.

Většina komplikací spojených s cystickou chorobou ledvin, včetně ruptury cysty se dá léčit konzervativně (bez operace). Někdy je ale chirurgický výkon nutný.

Diagnostika

Cystu v ledvině lékaři většinou objeví náhodně, při vyšetření na zobrazovacích metodách (nejčastěji při ultrazvukovém vyšetření), které se dělá z jiné příčiny.

Pokud lékaři při vyšetření cystu objeví, dělají se většinou časem další vyšetření, aby se zkontrolovalo, zda cysta roste nebo se jinak mění. Pro hodnocení cyst na CT se používá takzvaná Bosniakova klasifikace, která umožňuje cysty rozdělit podle vzhledu a obsahu do několika kategorií a podle toho se pak buď dále sledují nebo okamžitě léčí.

Mezi nejčastěji používané diagnostické metody pro zjištění přítomnosti cyst v ledvinách patří:

 • CT vyšetření: počítačová tomografie (CT, z anglického Computed Tomography) je zobrazovací metoda, která dokáže s pomocí rentgenových paprsků vytvořit trojrozměrný obraz ledvin a dalších orgánů a zjistit v nich nádory, cysty a další onemocnění.
 • Magnetická rezonance: toto vyšetření používá radiové a magnetické vlny k vytvoření obrázků měkkých tkání a orgánů lidského těla, včetně ledvin.
 • Ultrazvuk (ultrasonografie): tato vyšetřovací metoda používá zvukové vlny k vytvoření obrazu ledvin. Cysty a další abnormality se zobrazují díky tomu, že se zvukové vlny odráží na rozhraní dvou různých prostředí (například vzduch x voda x pevné látky), čímž vzniká specifický obraz, ze kterého zkušený radiolog nebo jiný lékař zabývající se ultrazvukovým vyšetřováním břicha, dokáže zjistit, zda máte cysty nebo ne.
 • Odběr krve pro zjištění hladiny urey (močovina) a kreatininu: vysoká hladina urey a kreatininu v krvi či přítomnost dalších specifických látek mohou signalizovat narušenou funkci ledvin a pomoci tak v diagnostice či sledování cysty.
 • Vyšetření moči: také v moči lékaři sledují některé ukazatele funkce ledvin (měří se zejména obsah bílkovin v moči a přítomnost červených krvinek, což může signalizovat narušenou funkci ledvin).

Tato vyšetření se obvykle provádí ambulantně, pokud není nutné pacienta hospitalizovat z důvodu těžkých příznaků nebo komplikací. Je důležité poslouchat pokyny lékaře, protože k některým vyšetřením se musíte připravit (například nesmíte jíst několik hodin před vyšetřením nebo naopak nesmíte před vyšetřením na záchod, abyste měli plný močový měchýř, apod.). Proto vždy dodržujte pokyny lékaře a zdravotníků, aby bylo vyšetření možno provést.

Léčba

Pokud vám cysta v ledvině nezpůsobuje žádné potíže, není většinou nutná žádná léčba a lékaři jen sledují její vývoj v čase (zda neroste, nemění se její tvar či vzhled, apod.).

Symptomatické cysty na ledvinách mohou vyžadovat léčbu, zejména tehdy, pokud blokují odtok moči z ledvin nebo průtok krve ledvinami. V těchto případech vám lékař může doporučit vypuštění (punkci) cysty. To se dělá jehlou pod kontrolou ultrazvuku nebo CT a tato léčebná metoda se jmenuje skleroterapie.

Tento způsob léčby spočívá v tom, že lékař pod ultrazvukovou nebo CT kontrolou píchne do cysty jehlu a její obsah vypustí.

Po vypuštění cysty lékaři do postižené oblasti vpraví speciální sklerotizační roztok (Aethoxysclerol), který vyvolá „řízenou“ zánětlivou reakci a zjizvení zbytků cystické tkáně po vypuštění cysty. Tento výkon se provádí v místní anestézii, většinou ambulantně.

Pokud je cysta velmi velká nebo je na nepřístupném místě, provádí se její operační odstranění. Nejčastěji se tento výkon provádí buď endoskopicky (laparoskopická operace ledvin) nebo otevřenou operací. Při laparoskopické operaci lékaři zastrčí do břišní dutiny několik trubiček s kamerou a chirurgickými nástroji, s jejichž pomocí cystu odstraní.

Operativní odstranění cysty na ledvině se obvykle provádí v celkové anestézii, za několikadenního pobytu v nemocnici.

U infikovaných cyst jsou důležitou součástí léčby antibiotika.

Prognóza

Prosté cysty v ledvinách jsou obvykle neškodné a nevyžadují žádnou léčbu.

U polycystické choroby ledvin nebo dysplázie (poškození ledviny při vývoji plodu) je někdy nutná dialýza či transplantace ledvin.

V případě symptomatických cyst, které způsobují zablokování moči nebo krve v ledvinách mají urologové nebo nefrologové řadu možností jak vám pomoci a většinou je možné ledvinu zachránit a plně se uzdravit bez trvalých následků.

Co si z článku odnést?

Cysta v ledvině patří mezi relativně častá onemocnění, zejména ve vyšším věku a odhaduje se, že alespoň jednu cystu na ledvině má 50% lidí starších 50 let.

Většinou lékař cystu diagnostikuje náhodně na zobrazovacích metodách (nejčastěji při ultrazvukovém vyšetření). Další možnosti diagnostiky jsou CT, magnetická rezonance  a vyšetření funkce ledvin z krve a moči. V diagnostice cyst se využívá Bosniakova klasifikace, kdy se cysty dělí do 4. typů a podle toho se buď nesledují, sledují nebo okamžitě léčí. 

Prosté cysty ledvin se většinou nijak neléčí a jen se sleduje jejich vývoj v čase.

Někdy mohou cysty vzniknou v důsledku vrozených vad (dysplázie ledvin, polycystická choroba ledvin) nebo jiného základního onemocnění (zánětlivé cysty, nádorové cysty, cysty při TBC). V těchto případech je nutná léčba vyvolávajícího onemocnění (zánět, nádorové onemocnění, TBC) a někdy i náhrada funkce ledvin (dialýza či transplantace).

Stejně tak je nutná léčba v případě, že vám cysta způsobuje problémy, jako jsou zablokování odtoku moči nebo průtoku krve ledvinami či bolesti zad či břicha.

Léčba spočívá v punkci cysty pod ultrazvukovou nebo CT kontrolou a následné aplikaci látky, která způsobí zajizvení původní tkáně cysty tak, aby se nemohla znovu vytvořit (tomuto způsobu léčby se říká sklerotizace).

Mezi komplikace cystické choroby ledvin patří zejména obstrukce odtoku moči (hydronefróza ledviny) nebo průtoku krve ledvinami a také ruptura cysty nebo infekce. Naštěstí jsou poměrně vzácné.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Tags:
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Medicalnewstoday.com

Zdroje obrázků:

Pixabay.com

Článek naposled aktualizován: 9. února 2019 8:08
Datum příští revize: 9. února 2021 8:08
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace