8 přírodních léků, které působí jako prevence proti ledvinovým kamenům

4. února 2019 20:40

Ledvinové kameny trápí řadu lidí. A dostat je z ledvin ven bývá velmi bolestivé. A bohužel lidé, kteří již jednou ledvinové kameny měli, jimi trpí opakovaně. Na druhou stranu můžete dodržováním jednoduchých pravidel podstatně snížit riziko jejich vzniku. Tento článek podrobně popisuje, co ledvinové kameny jsou a jaké jsou možnosti jejich prevence s využitím 8 jednoduchých dietetických opatření.

Obsah článku

 1. Co jsou ledvinové kameny?
 2. Pijte dostatek tekutin
 3. Zvyšte příjem kyseliny citrónové
 4. Omezte konzumaci potravin s vysokým obsahem kyseliny šťavelové
 5. Neužívejte vysoké dávky vitamínu C
 6. Jezte dostatek vápníku
 7. Omezte příjem soli
 8. Zvyšte příjem hořčíku
 9. Jezte méně živočišných bílkovin
 10. Co si z článku odnést?

Co jsou ledvinové kameny?

Ledvinové kameny (někdy také nazývané jako močové kameny nebo nefrolitiáza) vznikají ukládáním pevných (tuhých) odpadních látek v ledvinách ve formě krystalků.

Existují 4 základní druhy ledvinových kamenů, ale až v 80% případů se jedná o ledvinové kameny tvořené šťavelanem (oxalátem) vápenatým. Ostatní druhy ledvinových kamenů jsou tvořeny struvitem (struvitové ledvinové kameny), kyselinou močovou (urátové ledvinové kameny) a cystinem (cystinové ledvinové kameny) (2, 3).

Zatímco menší ledvinové kameny nemusí vyvolávat žádné závažné problémy či projevy, větší kameny mohou zablokovat močové cesty a způsobit silnou bolest, zvracení nebo krvácení. Krev v moči patří mezi jeden z častých projevů tohoto onemocnění.

Takhle vypadají ledvinové kameny

Takhle vypadají ledvinové kameny

Ledvinové kameny jsou velmi častým zdravotním problémem. Přesné statistiky pro Českou republiku nejsou k dispozici, ale například v USA postihnou ledvinové kameny zhruba 12% mužů a 5% žen během jejich života (3).

Navíc, pokud jednou ledvinovými kameny onemocníte, studie potvrzují, že do 5 – 10 let máte o 50% vyšší pravděpodobnost opětovného výskytu ledvinových kamenů než zdravá populace (4, 5, 6).

V tomto článku se podíváme na 8 přírodních tipů, které vám pomohou snížit riziko vzniku ledvinových kamenů.

Shrnutí: Ledvinové kameny vznikají krystalizací odpadních látek v ledvinách do podoby tvrdých kamenů. Patří mezi časté zdravotní potíže a odchod větších kamenů z močových cest může vyvolávat velkou bolest.

Pijte dostatek tekutin

Jednou z nejlepších věcí, kterou můžete v prevenci ledvinových kamenů udělat je pít dostatek tekutin.

Tekutiny zvětšují objem moči a dokážou naředit kamenotvorné látky v moči, což snižuje pravděpodobnost jejich krystalizace a tím i vzniku ledvinových kamenů (3).

Nicméně ne všechny tekutiny jsou v prevenci ledvinových kamenů vhodné. Například vysoký příjem vody je spojován se snížením rizika vzniku ledvinových kamenů (7, 8).

Totéž platí o dalších nápojích, jako jsou káva, čaj, pivo, víno nebo pomerančový džus (9, 10, 11).

Na druhou stranu je potřeba dávat pozor na sycené nápoje a limonády, které naopak mohou přispívat ke vzniku ledvinových kamenů. A platí to jak pro limonády slazené cukrem, tak pro limonády slazené umělými sladidly (9).

Nápoje slazené cukrem obsahují fruktózu, o které se ví, že zvyšuje vylučování vápníku, oxalátů (šťavelanů) a kyseliny močové, což jsou důležité faktory, které zvyšují riziko vzniku ledvinových kamenů (12, 13).

Některé studie také ukazují, že nadměrná konzumace slazených kolových nápojů (bez ohledu na to, zda jsou slazené cukrem nebo umělými sladidly) zvyšuje riziko vzniku ledvinových kamenů, kvůli vysokému obsahu kyseliny fosforečné (14, 15).

Shrnutí: Pití dostatečného množství tekutin je v prevenci ledvinových kamenů velmi důležité. Některé nápoje riziko vzniku ledvinových kamenů snižují, zatímco jiné ho naopak zvyšují.

Zvyšte příjem kyseliny citrónové

Kyselina citrónová je organická kyselina, která se nachází v řadě druhů ovoce a zeleniny, zejména v citrusových plodech. Nejbohatším zdrojem kyseliny citrónové jsou citróny a limety (16).

Kyselina citrónová se v prevenci ledvinových kamenů ze šťavelanu vápenatého uplatňuje dvěma způsoby (17):

 • Brání vlastní tvorbě kamenů: Kyselina citrónová na sebe naváže vápník v moči, čímž snižuje riziko tvorby nových kamenů (18, 19).
 • Brání zvětšování kamenů: Kyselina citrónová se také váže na již existující krystaly šťavelanu vápenatého, čímž brání jejich dalšímu zvětšování. Proto vám může pomoci zbavit se těchto kamenů (jejich vyloučením spolu s močí) dříve než se zvětší do té míry, že začnou způsobovat bolest a další problémy a nebude již možné je z těla dostat přirozenou cestou spolu s močí (16, 19).

Zvýšit příjem kyseliny citrónové je snadné. Stačí jíst více citrusového ovoce, jako jsou grapefruity, pomeranče, citróny nebo limetky.

Nebo si můžete vymačkat citrónovou nebo limetkovou šťávu do vody a vzniklý nápoj vypít.

Shrnutí: Kyselina citrónová je rostlinná látka, která brání tvorbě ledvinových kamenů. Jejím nejbohatším zdrojem je citrusové ovoce.

Omezte konzumaci potravin s vysokým obsahem kyseliny šťavelové

Oxalát (šťavelan neboli "aktivní" forma kyseliny šťavelové) je látka, která se nachází v celé řadě rostlinných potravin, včetně listové zeleniny, ovoce a kakaa (20).

Navíc tuto látku lidské tělo rovněž ve velkém množství vytváří.

Zvýšený příjem kyseliny šťavelové vede ke zvýšení hladiny kyseliny šťavelové v moči, což může být problém u lidí s tendencí k tvorbě ledvinových kamenů ze šťavelanu vápenatého (21).

Oxalát se naváže na vápník a další prvky a tvoří krystaly, které časem vedou k tvorbě ledvinových kamenů (21).

Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že potraviny s vysokým obsahem kyseliny šťavelové jsou často také velmi zdravé a bohaté na řadu dalších živin, takže lékaři dnes obecně nedoporučují úplně vyloučit potraviny s vysokým obsahem kyseliny šťavělové, a to ani u osob se zvýšeným rizikem vzniku ledvinových kamenů z oxalátu vápenatého.

Dieta s nízkým příjmem kyseliny šťavelové se dnes doporučuje pouze pacientům s onemocněním zvaným hyperoxalurie, což je nemoc charakterizovaná zvýšenou hladinou kyseliny šťavelové v moči (17).

Než změníte své stravovací návyky, poraďte se se svým lékařem nebo výživovým specialistou a nechte si změřit hladinu kyseliny šťavelové v moči, abyste zjistili, zda by pro vás dieta s nízkým obsahem kyseliny šťavelové mohla mít nějaký přínos.

Shrnutí: U některých lidí mohou potraviny s vysokým obsahem kyseliny šťavelové zvyšovat riziko vzniku ledvinových kamenů. Než však změníte své stravovací návyky, poraďte se s lékařem, protože omezení konzumace těchto potravin nemusí být nezbytně nutné pro všechny pacienty se zvýšeným rizikem tvorby ledvinových kamenů.

Neužívejte vysoké dávky vitamínu C

Studie ukazují, že doplňky stravy s vitamínem C (kyselinou askorbovou) jsou spojovány se zvýšeným rizikem vzniku ledvinových kamenů (22, 23, 24).

Vysoký příjem vitamínu C ve formě doplňku stravy může vést ke zvýšení vylučování kyseliny šťavelové do moči, protože vaše tělo část vitamínu C přeměňuje na kyselinu šťavelovou (25, 26).

V jedné studii prováděné ve Švédsku na mužích středního a vyššího věku bylo zjištěno, že muži, kteří užívali doplňky stravy s vitamínem C, měli dvakrát vyšší riziko vzniku ledvinových kamenů než muži, kteří tyto doplňky stravy neužívali (23).

Paradoxně zvýšený příjem vitamínu C z přírodních potravinových zdrojů (například z citrusových plodů) není spojován se zvýšeným rizikem vzniku ledvinových kamenů (27).

Shrnutí: Existují určité důkazy o tom, že užívání vysokých dávek vitamínu C ve formě doplňků stravy může u mužů zvyšovat riziko vzniku ledvinových kamenů.

Jezte dostatek vápníku

Jedním z častých mýtů je, že pokud chcete snížit riziko vzniku vápenatých ledvinových kamenů, musíte snížit příjem vápníku.

Není to pravda. Dieta s vysokým obsahem vápníku je naopak spojována se sníženým rizikem vzniku vápenatých ledvinových kamenů (28, 29, 30, 31).

Jedné studie se zúčastnili muži, kteří již dříve měli ledvinové kameny s obsahem vápníku a užívali dietu s 1 200 mg vápníku denně. Současně konzumovali málo živočišných bílkovin a soli (29).

Oproti kontrolní skupině mužů, kteří užívali jen 400 mg vápníku denně, bylo po pěti letech zjištěno, že ti co užívali více vápníku měli o 50% nižší riziko opětovného vzniku ledvinových kamenů s obsahem vápníku než ti, kteří dodržovali dietu s nižším obsahem vápníku.

Vápník přijatý v potravě se váže na kyselinu šťavelovou, kterou rovněž přijímáme v potravě a brání jejímu vstřebávání. Díky tomu se kyselina šťavelová vylučuje do moči v menší míře, což snižuje riziko vzniku ledvinových kamenů.

Dobrým zdrojem vápníku jsou mléčné výrobky, jako je mléko, sýr nebo jogurty.

Doporučená denní dávka vápníku pro většinu dospělých je 1 000 mg denně. Nicméně u žen starších 50 let a všech osob nad 70 let věku se doporučuje příjem vápníku zvýšit na 1 200 mg denně.

Na druhou stranu to s vápníkem ale nepřehánějte, protože dlouhodobé překračování doporučeného denního množství může vést k řadě nežádoucích účinků, včetně zvýšeného rizika ledvinových kamenů.

Shrnutí: Konzumace dostatečného množství vápníku může u některých lidí působit jako prevence vzniku ledvinových kamenů. Vápník se totiž váže na kyselinu šťavelovou a brání jejímu vstřebávání ze střeva do krve a následnému vyloučení do moči.

Omezte příjem soli

Dieta s vysokým příjmem soli u některých lidí může zvyšovat riziko vzniku ledvinových kamenů (30, 32).

Vysoký příjem sodíku, který je jednou ze složek kuchyňské soli, zvyšuje vylučování vápníku močí, což je jeden z hlavních rizikových faktorů pro vznik ledvinových kamenů (33).

Sůl ve slánce

Omezení konzumace soli může pomoci v prevenci ledvinových kamenů

Nicméně některé studie provedené na mladších ženách a mužích však tuto spojitost nepotvrzují (31, 34, 35).

Většina odborných společností dnes doporučuje omezit denní příjem soli na 2 300 mg denně. Většina lidí ale jí soli mnohem více (36, 37).

Jedním z nejlepších způsobů jak snížit konzumaci soli, je omezit balené, průmyslově zpracované potraviny (38).

Shrnutí: Pokud máte tendenci k tvorbě ledvinových kamenů, může vám snížení konzumace sodíku pomoci. Sodík totiž může zvyšovat množství vápníku vylučovaného močí.

Zvyšte příjem hořčíku

Hořčík je důležitým prvkem, kterého má většina lidí naprostý nedostatek (39).

Účastní se stovek metabolických reakcí ve vašem těle a podílí se na tvorbě energie a svalových kontrakcích (40).

Existují také důkazy o tom, že hořčík může pomáhat v prevenci vzniku ledvinových kamenů ze šťavelanu vápenatého (35, 41, 42).

Přesný mechanismus tohoto účinku hořčíku není sice znám, ale má se za to, že hořčík pravděpodobně snižuje vstřebávání kyseliny šťavelové ve střevě (43, 44, 45).

Na druhou stranu ne všechny studie jsou za jedno (30, 34).

Denní doporučená dávka hořčíku je 400 mg. Pokud chcete zvýšit váš denní příjem hořčíku, dobrým zdrojem jsou avokádo, luštěniny nebo tofu.  

Abyste pozitivního vlivu hořčíku v prevenci vzniku ledvinových kamenů využili na maximum, jezte potraviny bohaté na hořčík spolu s potravinami bohatými na kyselinu šťavelovou. Pokud můžete, dejte si potraviny bohaté na hořčík do 12 hodin od snědení potravin bohatých na kyselinu šťavelovou (45).

Shrnutí: Některé studie potvrzují, že zvýšený příjem hořčíku může snižovat vstřebávání kyseliny šťavelové ve střevě a tím i riziko vzniku ledvinových kamenů.

Jezte méně živočišných bílkovin

Strava bohatá na živočišné bílkoviny, jako je maso, ryby a mléčné výrobky, je spojována se zvýšeným rizikem vzniku ledvinových kamenů.

Vysoký příjem živočišných bílkovin může zvýšit vylučování vápníku močí a naopak snížit hladinu kyseliny citrónové v moči (46, 47).

Navíc jsou živočišné bílkoviny bohatým zdrojem purinů. Tyto látky se v těle rozkládají na kyselinu močovou a mohou zvyšovat riziko vzniku ledvinových kamenů z kyseliny močové (takzvané urátové kameny) (48, 49).

Puriny jsou obsaženy ve všech potravinách, ale v různém množství.

Vnitřnosti, jako jsou ledviny nebo játra obsahují velké množství purinů. Naopak rostlinná strava obsahuje purinů jenom velmi málo.

Shrnutí: Vysoká konzumace živočišných bílkovin může zvyšovat riziko vzniku ledvinových kamenů.

Co si z článku odnést?

Pokud jste někdy v minulosti měli ledvinový kámen, existuje velká pravděpodobnost, že se u vás toto onemocnění znovu vyskytne během 5 - 10 následujících let.

Dobrá zpráva je, že úpravou stravovacích návyků můžete podstatně snížit riziko vzniku ledvinových kamenů.

Snažte se zvýšit příjem tekutin a jíst potraviny bohaté na některé důležité živiny (jako je například vápník nebo hořčík) a naopak konzumovat méně živočišných bílkovin a soli.

Dodržováním rad uvedených v tomto článku vám pomůže v prevenci vzniku bolestivých ledvinových kamenů.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Tags:
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Zpracováno podle Healthline a dalších zdrojů

Zdroje obrázků:

Adobe Stock

Článek naposled aktualizován: 4. února 2019 20:40
Datum příští revize: 4. února 2021 20:40
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace