Rakovina ledvin

19. října 2015 16:34

Rakovina ledvin je vážné onemocnění, které se však dá léčit. Pokud se chcete dozvědět, jak se rakovina ledvin může projevovat, jak se diagnostikuje, jak se s diagnózou dá vyrovnat a jak rakovinu ledvin léčit, přečtěte si náš nejnovější článek plný důležitých informací.

Ledviny jsou dva orgány tvaru fazolí, které jsou umístěny za břišními orgány po obou stranách páteře. Každá ledvina je velká asi jako vaše pěst. Hlavním úkolem ledvin je filtrování krve od nepotřebných látek a vytváření moči.

Rakovina ledvin vzniká, když buňky ledvin začnou růst nekontrolovaně. Nejčastějším typem rakoviny ledvin u dospělých je takzvaný adenokarcinom ledviny, ale mohou se objevit i méně obvyklé typy. U malých dětí je pravděpodobnější vznik Wilmsova tumoru, což je speciální typ nádoru ledvin.

Zdá se, že v poslední době se výskyt rakoviny ledvin zvyšuje. Jedním z důvodů může být skutečnost, že zobrazovací techniky, jako je například počítačová tomografie (CT), se dnes používají poměrně často a diagnostika je tím jednodušší, a tak se mnohdy rakovina ledvin odhalí ještě před nástupem prvních příznaků. Většina nádorů ledvin se najde náhodně při vyšetření kvůli jiné nemoci.

Jaké jsou příznaky rakoviny ledvin?

Rakovina ledvin se jen zřídkakdy projeví již v rané fázi nemoci. V pozdějších stádiích mohou příznaky a symptomy rakoviny ledvin zahrnovat:

 • Krev v moči, která může být růžová, červená nebo barvy kofoly
 • Bolest zad těsně pod žebry, která neustupuje
 • Hubnutí a ztráta hmotnosti
 • Únava
 • Hmatný útvar v břišní dutině
 • Opakovaná horečka

Domluvte si schůzku s lékařem, pokud máte přetrvávající příznaky nemoci, které vás znepokojují.

Příčiny vzniku rakoviny ledvin a rizikové faktory

Není jasné, co přesně způsobuje rakovinu ledvin. Rakovina ledvin vzniká, když DNA (genetická informace) některých ledvinových buněk zmutuje, a tím se poruší regulace růstu a množení buňky. Mutované buňky neustále rostou a příliš rychle se množí. Hromadící se abnormální buňky vytvoří nádor, který může být dokonce větší než samotné ledviny. Některé buňky se mohou od ledviny odtrhnout a šířit se (metastazovat) do vzdálených částí těla, kde vytvoří sekundární nádory (1).

Přesto známe některé rizikové faktory, které zvyšují riziko vzniku rakoviny ledvin (2). Mezi takové rizikové faktory patří:

 • Vyšší věk. Riziko vzniku rakoviny ledvin se s věkem zvyšuje.
 • Kouření. Kuřáci mají vyšší riziko vzniku rakoviny ledvin než nekuřáci. Máme však pro vás dobrou zprávu: pokud přestanete kouřit, riziko vzniku rakoviny ledvin se po čase znormalizuje.
 • Obezita. Obézní lidé mají vyšší riziko vzniky rakoviny ledvin než lidé s průměrnou hmotností.
 • Vysoký krevní tlak (hypertenze). Vysoký krevní tlak zvyšuje riziko rakoviny ledvin.
 • Dlouhodobá dialýza. Pacienti, kteří jsou kvůli chronickému selhávání ledvin dlouhodobě odkázáni na dialýzu, mají vyšší riziko vzniku rakoviny ledvin.
 • Některá genetická onemocnění. Lidé, kteří se narodili s některými dědičnými chorobami, mohou mít zvýšené riziko rakoviny ledvin. To se týká hlavně těch, u kterých se objevila ven Hippel-Lindau nemoc, Birt-Hogg-Dubé syndrom nebo tuberózní skleróza.

 

Jak probíhá vyšetření u lékaře a co očekávat

Pokud u sebe zaznamenáte příznaky rakoviny ledvin, navštivte svého praktického lékaře. Ten vás v případě potřeby objedná na vyšetření ke specialistovi na onemocnění ledvin (nefrolog), močových cest (urolog) nebo k lékaři, který se specializuje na léčbu rakoviny (onkolog).

Vyšetření u lékařů bývají často hektická a stresující a ne vždy si vzpomeneme na všechno, co bychom chtěli svému lékaři sdělit nebo se zeptat. Proto se můžete na vyšetření připravit již v pohodlí domova, a to takto:

 • Napište si seznam příznaků, které vás trápí, dokonce i ty, o kterých si myslíte, že nemají s onemocněním ledvin nic společného.
 • Vzpomeňte si na všechny nemoci, které jste v životě překonali, včetně těch, se kterými se stále léčen. Mezi takové může patřit například cukrovka nebo vysoký krevní tlak. Nevynechejte ani absolvované operace.
 • Napište si seznam všech léků, vitamínů a doplňků stravy, které užíváte, i informaci o dávkách ao tom, jak dlouho je již užíváte.
 • Požádejte někoho z rodiny nebo přítele, aby vás na vyšetření doprovodil. Někdy je těžké zapamatovat si všechny důležité informace, které vám lékař oznámí, druhá osoba vám v tomto může pomoci. Také vám bude morální oporou v případě negativních zpráv.
 • Připravte si seznam otázek, které se chcete lékaře zeptat. Pro inspiraci vám nabízíme náš seznam:
  • Určitě mám rakovinu ledvin?
  • Ve kterém stadiu se rakovina nachází?
  • Rozšířila se už do jiných orgánů?
  • Budou potřeba další vyšetření?
  • Jaké jsou možnosti léčby?
  • Jaké jsou vedlejší účinky jednotlivých možností léčby?
  • Mám naději na úplné vyléčení?
  • Jak ovlivní léčba můj každodenní život?
  • Dále mám následující onemocnění a zdravotní problémy. Jak se to dá všechno najednou zvládnout? Ovlivní mé zdravotní problémy léčbu rakoviny ledvin?
  • Měl bych se léčit u specialisty?
  • Máte nějaké letáky nebo informační materiály, které si mohu doma prostudovat?

Lékař vám bude také klást otázky. Je důležité, abyste na ně odpověděli co nejpřesněji. Mezi takové otázky mohou patřit následující:

 • Kdy začaly vaše příznaky? Popište je.
 • Objevují se příznaky jen někdy a na krátkou dobu nebo se u vás vyskytují nepřetržitě?
 • Kolik vážíte? Zhubl/a jste v poslední době?
 • Kdy se příznaky zlepšují, případně zhoršují?
 • Léčili jste se v poslední době s nějakým jiným onemocněním?
 • Užíváte momentálně nějaké léky?

Diagnostika rakoviny ledvin

Při diagnostice rakoviny ledvin se běžně provádí:

 • Fyzikální vyšetření. Lékař se soustředí hlavně na objevení bulek či jiných hmatný útvarů, které mohou signalizovat nádor.
 • Vyšetření krve. Jelikož ledviny mimo jiné vytvářejí hormon erytropoetin, který vyvolává tvorbu červených krvinek, příznakem rakoviny ledvin může být i snížené množství erytrocytů v krvi.
 • Vyšetření moči. V laboratoři se v moči mimo jiné zjišťuje i přítomnost krve a nádorových buněk.
 • Zobrazovací vyšetření. Zobrazovací vyšetření umožňují lékaři vizualizovat nádor nebo jinou abnormalitu ledvin. Zobrazovací testy mohou zahrnovat ultrazvuk, počítačovou tomografii (CT) nebo magnetickou rezonanci (MRI).
 • Biopsie ledviny. Biopsie je odebrání vzorku tkáně ledviny pomocí tenké jehly. Vzorek se následně studuje pod mikroskopem, zda se v ní nacházejí známky nádorového růstu.

Určování stadia rakoviny ledvin

Ihned poté, co vám lékař diagnostikuje rakovinu ledvin, dalším krokem je zjistit, do jaké míry nádor narostl a rozšířil se do těla a odhadnout stupeň postižení. Určení stadia, ve kterém se rakovina nachází (takzvaný staging nádoru), může vyžadovat další zobrazovací vyšetření a je základem pro zvolení vhodné léčby.

Stadia rakoviny ledvin se určují takto:

 • Stadium I. V této fázi má nádor v průměru nejvýše 7 centimetrů. Nádor postihuje jen ledvinu a nerozšířil se do lymfatických uzlin ani do jiných orgánů.
 • Stadium II. Nádor je větší než 7 centimetrů, ale stále nepostihuje lymfatické uzliny ani jiné orgány.
 • Stadium III. V této fázi nádor přerůstá z ledviny do okolní tkáně nebo se šíří do místních lymfatických uzlin (ale obě situace nemohou nastat najednou).
 • Stadium IV. Rakovina se šíří mimo ledvinu, do více lymfatických uzlin nebo do vzdálených částí těla, jako jsou kosti, játra a plíce.

Léčba rakoviny ledvin

Vhodná léčba rakoviny ledvin se volí podle více faktorů, například podle vašeho věku a celkového zdravotního stavu, dále podle patologického typu nádoru ledvin, jeho velikosti a toho, zda se rozšířil do jiných orgánů (metastázoval). Léčba rakoviny může být podle okolností buď chirurgická nebo nechirurgická.

Chirurgická léčba rakoviny ledvin

Chirurgický zákrok je standardní léčbou většiny nádorů ledvin. Typ operace vám doporučí lékař na základě typu vaší rakoviny a její stádia a na základě vašeho zdravotního stavu. Chirurgická léčba s sebou nese riziko krvácení a infekce. Chirurgické postupy používané k léčbě rakoviny ledvin zahrnují:

 • Odstranění postižené ledviny (nefrektomie). Radikální nefrektomie zahrnuje odstranění ledviny, nejbližšího zdravého okolí a přilehlých lymfatických uzlin. Někdy musí být odstraněna i nadledvina. Nefrektomie se může provést takzvaným otevřeným přístupem, což znamená, že chirurg udělá jeden velký řez v břišní dutině kvůli dobrému přístupu k ledvině. Alternativním postupem je laparoskopická nefrektomie, když se přes několik malých řezů v kůži vsune kamera se světlem a chirurgické nástroje. Obě techniky mají svá pozitiva a negativa. V některých nemocnicích se dokonce nefrektomie může provádět i roboticky. Funkci odstraněné ledviny bez problémů přebírá zbývající zdravá.
 • Odstranění nádoru z ledviny (parciální nefrektomie, resekce). Tento zákrok se volí tehdy, když je nádor ledviny poměrně malý a ohraničený, nebo pokud máte už jen jednu ledvinu nebo je druhá nefunkční. Během parciální (částečné) nefrektomie chirurg odstraní pouze nádor a minimum zdravé okolní tkáně. Parciální nefrektomie může být provedena laparoskopicky nebo klasickým (otevřeným) přístupem. Pokud je z hlediska typu rakoviny parciální nefrektomie možná, má to výhodu v tom, že se snižuje riziko pozdějších komplikací - například nutnost dialýzy při onemocnění druhé ledviny po celkové nefrektomii.

Ablace techniky léčby rakoviny ledvin

U některých pacientů není chirurgické řešení rakoviny ledvin možné, například kvůli celkovému zdravotnímu stavu. V těchto situacích a při vhodném nádoru ledviny se může přistoupit k takzvaným ablační technikám, které spočívají v destrukci nádorové tkáně v ledvině. Ablační techniky mají výhodu v tom, že jsou málo invazivní, pro pacienta představují jen malé riziko ohrožení života a kratší hospitalizaci. Protože je to však poměrně nová metoda léčby rakoviny ledvin, přesné údaje o dlouhodobé bezpečnosti a účinnosti nejsou ještě známy. Na výběr máme v současnosti kryoablaci a radiofrekvenční ablaci.

 • Kryoablace. Kryoablácia spočívá v zmrazení nádorových buněk. Během kryoablácie se přes kůži a pod rentgenovou kontrolou aplikuje do ledviny speciální jehla napuštěna plynem (tekutý dusík nebo argon), který se použije na ochlazení rakovinných buněk až pod minus 20 ° C. Tato léčebná metoda se obvykle používá pouze u pacientů, kteří nemohou podstoupit chirurgický zákrok a těch, kteří mají malé nádory ledvin.
 • Radiofrekvenční ablace. Radiofrekvenční ablace má na rozdíl od kryoablácie za úkol zničit rakovinové buňky vysokou teplotou. Postup je podobný jako při kryoablácii; speciální jehla se aplikuje do ledviny přes kůži pod rentgenovou kontrolou. Přes jehlu se pustí do nádorové tkáně elektrický proud, který způsobí, že se nádorové buňky zahřejí na vysokou teplotu a spálí.

 

Léčba pokročilé nebo opakované rakoviny ledvin

 

Pokud jste již jednou měli rakovinu ledvin a vrátila se vám, případně se rozrostla do dalších částí těla, pravděpodobnost úplného vyléčení klesá, ale i přesto se dá postup nemoci jistými postupy jakžtakž kontrolovat a zpomalit. V těchto situacích může léčba zahrnovat:

 • Chirurgický zákrok za účelem odstranění co největší části nádoru nebo metastáz. I když se nepodaří odstranit celý nádor, zdravotní stav to může i tak výrazně zlepšit.
 • Biologická léčba, imunoterapie. Imunoterapie využívá léky, které podporují váš imunitní systém v boji proti rakovině. Léky z této kategorie zahrnují interferon a aldesleukín (Proleukinem), což jsou syntetické verze chemických látek produkovaných ve vašem těle. Mezi vedlejší účinky těchto léků patří zimnice, horečka, nevolnost, zvracení a ztráta chuti k jídlu (3).
 • Cílená léčba. Cílená léčba se zaměřuje na specifické vlastnosti vaší rakoviny. Cílená léčba blokuje konkrétní abnormální signály přítomné v rakovinných buňkách ledvin, které jim umožňují se množit. Tyto léky ukazují slibné výsledky v terapii rakoviny ledvin, která se rozšířila do jiných oblastí těla.
  • Cílená léčiva axitinib (Inlyta), bevacizumab (Avastin), pazopanib (Votrient), sorafenib (Nexavar) a sunitinib (Sutent) blokují signály, které hrají roli v růstu krevních cév, které poskytují živiny nádorovým buňkám a umožňují jim přežít. Temsirolimus (Torisel) a everolimus (Votubia, Afinitor, Certican) jsou také cílené léky, které blokují signály potřebné pro růst nádorových buněk.
  • Cílená léčba může vyvolat nežádoucí účinky, jako jsou například vyrážky, které mohou být závažné, jako například průjem a únava.
 • Radioterapie. Radiační terapie využívá vysokovýkonné energetické paprsky, jako jsou rentgenové paprsky, na ničení rakovinných buněk. Radiační léčba se někdy používá ke kontrole nebo redukci příznaků rakoviny ledvin, která se rozšířila do dalších oblastí těla, například do kostí.

Alternativní medicína a doplňková léčba rakoviny ledvin

Žádný výzkum neprokázal, že by doplňkové a alternativní léčby dokázaly úspěšně vyléčit rakovinu ledvin. Přesto tyto postupy mohou pomoci zbavit se nepříjemných příznaků rakoviny a vyrovnat se se stresem a pocity úzkosti, které tuto nemoc často doprovázejí.

Pacienti s rakovinou ledvin mohou zažívat pocity strachu a neklidu po stanovení diagnózy nebo během léčby. Možná zjistíte, že se vám těžko spí, nechce se vám jíst a hůř se soustředíte na své obvyklé činnosti.

Do doplňkové léčby, která vám může pomoci vyrovnat se s pocity úzkosti, patří:

Váš lékař vás může odkázat i na profesionály, kteří vám těmito metodami s vaší náročnou situací mohou pomoci. Nestyďte se požádat o pomoc psychologa, psychiatra či psychoterapeuta. Sdělte svému lékaři, pokud své pocity úzkosti a smutku nedokážete dál zvládat.

Jak se vyrovnat s diagnózou rakoviny ledvin

Každý člověk se vyrovnává s diagnózou rakoviny svým vlastním způsobem. Šok a strach, které přišly po oznámení diagnózy, začnou brzy ustupovat a vy si najdete způsoby, které vám pomohou vyrovnat se s denními výzvami, které přináší náročná léčba rakoviny. Vyzkoušejte následující tipy, jak se co nejlépe vyrovnat s touto zákeřnou nemocí.

 • Naučte se co nejvíce o své rakovině, aby se jste se cítili sebevědomě při rozhodování o postupu léčby. Požádejte svého lékaře o podrobnosti k vaší diagnóze, jako například jaký typ rakoviny máte a stádium, ve které se nachází. Tyto informace vám mohou pomoci dozvědět se o možnostech léčby, které jsou k dispozici, i když nemusí být k dispozici ve vaší okresní nemocnici. Dobrým zdrojem informací je například stránka projektu Můj nový život.
 • Dávejte si na sebe pozor. Pečujte o sebe během léčby rakoviny. Jezte zdravou stravu plnou ovoce a zeleniny, občas si zacvičte, když na to dostanete chuť, a hlavně si dopřejte dostatek spánku.
 • Dovolte přátelům, aby vám pomáhali. Vaši přátelé a rodina se obávají o vaše zdraví, proto je nechte, aby vám pomohli s maličkostmi, pokud se nabízejí. Pokud se vaši přátelé a rodina postarají o každodenní maličkosti, tak se můžete plně soustředit na své uzdravení. Menší nákup, příprava jídel a zajišťování přepravy jsou způsoby, kterými se vaše okolí určitě bude snažit pomoci. Rozhovory o svých pocitech s blízkými přáteli a rodinou vám také mohou pomoci zbavit se stresu a napětí.
 • Udělejte si čas pro sebe a relaxujte. Čas strávený čtením, relaxací nebo poslechem hudby vám pomůže zmírnit stres.

Prevence rakoviny ledvin

Riziko vzniku rakoviny ledvin můžete snížit jednoduše tím, že se o své zdraví budete více starat a eliminujete rizikové faktory vzniku rakoviny ledvin.

 • Skoncujte s kouřením. Kouření mnohonásobně zvyšuje mimo jiné i riziko vzniku rakoviny ledvin. Pokud kouříte, informujte se u lékaře, což by vám mohlo pomoci s kouřením přestat. Dnes je již na trhu mnoho podpůrných programů, léků a nikotinových náhrad. Informujte svého lékaře, že chcete skončit, a diskutujte s ním o vašich možnostech.
 • Udržujte si zdravou váhu. Pokud máte nadváhu nebo obezitu, máte vyšší riziko vzniku rakoviny ledvin. Snižte počet kalorií, které každý den konzumujete a snažte se pravidelně cvičit. Můžete navštívit i ambulanci dietologa či vystudovaného nutričního specialistu, který vám vypracuje vhodný jídelníček.
 • Hlídejte si svůj krevní tlak. Požádejte svého lékaře, aby vám při nejbližší návštěvě v ambulanci zkontroloval krevní tlak. Pokud je váš krevní tlak je vysoký, můžete diskutovat o možnostech, jak ho snížit. Někdy pomůže i jednoduchá úprava životního stylu, která spočívá v pravidelném sportování a udržování si správné hmotnosti. Někteří pacienti potřebují na snížení krevního tlaku i farmakologickou léčbu.
Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Tags:
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Přeloženo a upraveno podle Mayoclinic.

Zdroje obrázků:

Dollarphotoclub.com

Článek naposled aktualizován: 19. října 2015 16:34
Datum příští revize: 19. října 2017 16:34
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace