Distenze

Pojmem distenze se v medicíně označuje roztažení, rozepětí, natažení či otok orgánů v důsledku tlaku působícího zevnitř. Nejčastěji se s distenzí setkáváme u svalů, šlach a kloubů, ale existuje i distenze dutých orgánových systémů, jako jsou trávicí, vylučovací nebo dýchací systém (například k abdominální distenzi může dojít při hromadění potravy v žaludku, neprůchodnosti střev nebo při poruchách trávení či střevní motility a třeba plíce se rozpínají při normálním dýchání vlivem zvýšeného tlaku vzduchu unvnitř plicních sklípků).

Obsah článku

  1. Abdominální (břišní) distenze
  2. Distenze žlučových cest
  3. Distenze močových cest
  4. Distenze vazů, svalů, šlach nebo kloubního pouzdra
  5. Distenze cév
  6. Distenze plic
  7. Co si z článku odnést?

Slovo distenze pochází z latinského slovesa „tendere“, což znamená roztahovat. Ze stejného kořene pochází i lékařský termín pro šlachu (tendon).

Abdominální (břišní) distenze

Tímto pojmem se označuje distenze žaludku, jícnu, střev a dalších částí trávicího traktu.

Abdominální distenzi způsobuje celá řada různých onemocnění trávicího traktu, která souvisí s trávením (například malabsorpce nebo laktózová intolerance) nebo s poruchami funkce trávicího ústrojí (například syndrom dráždivého tračníku nebo zácpa).

Dalším stavem, který může vyvolat abdominální distenzi je nadýmání (nafouklé břicho). To vzniká například při konzumaci potravin s vysokým obsahem vlákniny nebo po dietních chybách či konzumaci nezdravých potravin.

Někdy může být abdominální distenze vyvolána onemocněním, které přímo nesouvisí s trávicím traktem, jako jsou například cysty na vaječnících (ovariální cysty) nebo nádorová onemocnění. V neposlední řadě může být příčinou abdominální distenze hromadění tekutiny v dutině břišní (odborně ascites), jehož příčinou je mnoho chorobných stavů, včetně cirhózy jater nebo těžké selhání srdce.

Mezi další příznaky, spojené s abdominální distenzí patří například:

Shrnutí: Abdominální distenze (nafouknutí – roztažení břicha) vzniká nejčastěji při poruchách trávení (malabsorpce, potravinové intolerance) nebo poruše funkce trávicího traktu (syndrom dráždivého tračníku, zácpa, distenze žaludku, kliček tenkého střeva, ileus, apod.). Může se ale objevit i u chorob jater, nádorových onemocnění nebo při ovariálních cystách.

Distenze žlučových cest

Někdy se může stát, že nějaká překážka (obvykle žlučový kamen nebo – méně často – nádorové onemocnění) ucpe nebo podstatně zúží žlučové cesty (ductus choledochus, cystikus nebo hepatikus). V takovém případě dochází k hromadění žluči před překážkou, která začne tlačit na stěny žlučovodů nebo žlučníku, což může způsobit distenzi žlučových cest. Někdy se můžete namísto distenze setkat i s termínem dilatace žlučových cest.

Distenze (dilatace) žlučových cest je obvykle doprovázena zežloutnutím očního bělma a kůže (žloutenka), v důsledku nadměrné koncentrace žluči v krvi, krutými bolestmi břicha v pravém podžebří, nevolností a zvracením. Dochází také ke zvýšení jaterních testů (hromadící se žluč poškozuje jaterní buňky).

Distenze močových cest

Stejně jako u žlučových cest, mohou kameny nebo nádory způsobit obstrukci močových cest. V takovém případě dochází k roztažení úseku před překážkou (pokud je překážka v močovodu dochází k hromadění moči a distenzi ureteru, a pokud se tento stav neléčí, může dojít až k poškození ledviny).

Jako distenzi močového měchýře označujeme endoskopický výkon (prováděný například při léčbě hyperaktivního močového měchýře), při kterém se snažíme roztáhnout močový měchýř.

Distenze vazů, svalů, šlach nebo kloubního pouzdra

Distenze (natažení) svalu patří mezi nejčastější úrazy při sportování a fyzické námaze. 

Distenzí kloubního pouzdra rozumíme buď operační výkon sloužící k uvolnění kloubního pouzdra (například artroskopická distenze ramenního kloubu - hydroplastika u pacientů s adhezivní kapsulitidou, což je zánět ramenního kloubu spojený s tvorbou srůstů) nebo nejmírnější formu poškození kloubního pouzdra (natažení vazů bez jejich dislokace či poranění).

Pokud tedy v lékařské zprávě najdete například termín distenze hlezna (znamená to natažení vazů v kotníku, k čemuž dochází například při podvrtnutí). Stejně tak distenze ramene znamená natažení vazů, svalů a šlach kolem ramene (takzvané rotátorové manžety) a distenze žeber znamená natažení žebra při nevhodném pohybu nebo následkem úrazu.

Distenze cév

U cév hovoříme o distenzi nejčastěji tehdy, pokud dochází k jejich roztažení stagnující krví. To se děje hlavně v žilách (ty mají slabší stěnu než tepny a roztahují se tak mnohem snadněji než tepny, které jsou pružnější a dokážou do značné míry vnitřnímu tlaku krve odolat). K hromadění krve v žilách dochází zejména při onemocnění oběhové soustavy (například u chlopenních vad, srdečního selhání, tamponády srdeční, apod.), ky se plní zejména žíly na krku a stávají se viditelné (hovoříme pak o distenzi nebo zvýšené náplni krčních žil). 

Distenze plic

Když do plic pumpujeme vzduch (například anesteziologové při operaci, apod.) dochází k distenzi (rozepínání) plicní tkáně. Stejně tak se plíce rozepínají i při normálním dýchání. 

Co si z článku odnést?

Distenze je lékařský termín pro roztažení nebo otok orgánů tlakem zevnitř. Používá se jak pro stavy vzniklé chorobami (například distenze žlučových nebo močových cest při žlučových nebo ledvinových kamenech, distenze kloubního pouzdra při úrazech nebo distenze střev při poruchách střevní motility nebo potravinových alergiích), tak pro označení chirurgických výkonů při léčbě některých onemocnění (například distenze ramenního kloubu – hydroplastika nebo distenze močového měchýře).

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Medicinenet.com

Zdroje obrázků:

Pixabay.com

Článek naposled aktualizován: 27. února 2019 4:55
Datum příští revize: 27. února 2021 4:55
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace