Co je Atoris, jaké je jeho použití, dávkování a nežádoucí účinky?

5. dubna 2019 19:25

Atoris je lék ze skupiny statinů (inhibitorů enzymu HMG-CoA reduktázy), který obsahuje účinnou látku zvanou atorvastatin.Atoris blokuje enzym HMG-CoA reduktázu, který je důležitý pro tvorbu „zlého“ LDL cholesterolu v játrech, a tím snižuje jeho hladinu v krvi. Současně zvyšuje hladinu „hodného“ HDL cholesterolu v krvi. Proto se používá v léčbě hypercholesterolémie (vysoké hladiny cholesterolu v krvi).

Obsah článku

 1. Kontraindikace léku Atoris a na co si dát pozor?
 2. Užívání léku Atoris v těhotenství a při kojení
 3. Dávkování léku Atoris
 4. Lékové interakce
 5. Nežádoucí účinky
 6. Co si z článku odnést?

Pokud užíváte statiny (léky na snížení cholesterolu) je současně nutné změnit životní styl, zejména způsob stravování.

Pokud máte vysoký cholesterol, měli byste se vyvarovat nadměrné konzumaci tučných a těžkých jídel a naopak zvýšit příjem rybího masa, ovoce a zeleniny. Vysoký cholesterol obvykle není spojen se žádnými nežádoucími příznaky, ale je významným rizikovým faktorem infarktu myokardu a cévní mozkové příhody.

Kontraindikace léku Atoris a na co si dát pozor?

Lék Atoris nesmíte užívat, pokud:

 • máte alergii na účinnou látku atorvastatin nebo jiná podobná léčiva
 • trpíte onemocněním jater. Atoris může způsobit poškození jater a tím ještě více zhoršit zdravotní stav pacientů s onemocněním jater.
 • trpíte onemocněním svalů. Atoris, stejně jako jiné statiny mohou způsobit onemocnění zvané rabdomyolýza (rychlý rozpad svalových vláken, při kterém dochází k uvolnění obrovského množství bílkoviny myoglobinu do krve, což může způsobit poškození až selhání ledvin).

Kojící a těhotné ženy nesmí Atoris (stejně jako ostatní statiny) užívat.

Před zahájením léčby vám může lékař doporučit laboratorní vyšetření funkce jater. Toto vyšetření (takzvané jaterní testy) se provádí z krve, kde se stanovuje hladina jaterních enzymů (například AST – aspartátaminotransferáza a ALT – alaninaminotransferáza). Pokud je hladina jaterních enzymů zvýšená, je nutné vyčkat, dokud nebude normální a nebudete moci lék Atoris ani jiné statiny užívat.

Sledování jaterních funkcí probíhá po celou dobu léčby statiny (a tedy i přípravkem Atoris) a pokud jsou zjištěny zvýšené hladiny jaterních enzymů, je nutné léčbu statiny ukončit a nahradit je jinými léky.

Stejně tak se v průběhu léčby Atorisem sleduje hladina kreatinkinázy v krvi (zvýšení signalizuje poškození svalů) z důvodu včasného záchytu případné rabdomyolýzy.

Protože Atoris zvyšuje také hladinu glukózy v krvi, je důležité v průběhu léčby monitorovat i glykémii (koncentrace glukózy v krvi).

Pokud se u vás v průběhu užívání léku Atoris vyskytnou příznaky, jako například:

 • nechutenství
 • bolesti břicha
 • žloutenka (zežloutnutí pokožky nebo očního bělma); je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Při užívání léku Atoris se vzácně může vyskytnout rabdomyolýza (též rhabdomyolýza), která se projevuje následujícím příznaky:

 • bolesti svalů
 • křeče do svalů nebo svalová slabost, nejčastěji v kombinaci s vysokou horečkou.

Pokud se u vás tyto příznaky v průběhu užívání léku Atoris vyskytnou, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Při užívání léku Atoris nepijte alkoholické nápoje, protože alkohol zhoršuje účinnost tohoto léku a navíc zvyšuje riziko závažných komplikací (selhání jater).

Užívání léku Atoris v těhotenství a při kojení

Lék Atoris ani ostatní statiny se nesmí užívat v těhotenství, protože může způsobit malformace (poškození) plodu.

Kojící matky by také přípravek Atoris neměly užívat, protože účinná látka atorvastatin prochází z krve do mateřského mléka a může poškodit kojené dítě.

Dávkování léku Atoris

Lék Atoris se obvykle užívá jednou denně, a to večer před spaním, protože při užívání večer má vyšší účinnost.

Počáteční dávka léku Atoris je 10 mg jednou denně. V případě nutnosti vám lékař může dávku zvýšit, dokud se nedosáhne požadovaného účinku.

Atoris je možné užívat dlouhodobě.

Jak uvádíme výše, je při užívání léku Atoris (a statinů obecně) nutné provést změny životního stylu, zejména pak změny stravovacích návyků, protože jedině kombinace léků a změn životního stylu vám pomůže dlouhodobě zlepšit váš zdravotní stav a snížit hladinu cholesterolu na přijatelnou míru.

Lékové interakce

Atoris se nesmí užívat v kombinaci s následujícími léky:

 • některá antibiotika, zejména ze skupiny makrolidů (například erytromycin, klaritromycin, telitromycin, apod.). Tyto léky totiž mohou zesilovat účinek Atorisu a zvyšují tak riziko výskytu nežádoucích účinků (zejména rabdomyolýzy).
 • některé léky užívané v léčbě plísňových infekcí, jako jsou například ketokonazol, itrakonazol, flukonazol a další. Souběžné užívání těchto léčiv s lékem Atoris zvyšuje riziko rabdomyolýzy.
 • léky užívané v léčbě HIV, takzvané inhibitory enzymu HIV proteázy, jako jsou například ritonavir, saquinavir, fosempranavir, indinavir  a další. Tyto léky zesilují účinek Atorisu a mohou zvyšovat riziko rabdomyolýzy. 
 • niacin, jedná se o vitamín (a léčivo), který se ve vysokých dávkách rovněž užívá v léčbě hypercholesterolémie (zvýšené hladině cholesterolu v krvi). Současné užívání niacinu a Atorisu může zvýšit riziko rabdomyolýzy a způsobit poškození jater.
 • imunosupresiva, jako například cyklosporin. Při jejich současném užívání s Atorisem se zvyšuje hladina atorvastatinu v krvi, což zvyšuje riziko výskytu nežádoucích účinků.
 • perorální antikoncepce. Atoris zvyšuje hladinu orálních kontraceptiv v krvi, což může vést ke vzniku nežádoucích účinků.

Pokud užíváte lék Atoris, nesmíte pít grapefruitový džus ani jíst grepy v jakékoli podobě, protože hrozí zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků.

Nežádoucí účinky

Mezi nežádoucí účinky léku Atoris, mimo jiné, patří:

 • nevolnost
 • bolest břicha
 • podráždění žaludku
 • nadýmání a plynatost
 • zácpa
 • nechutenství
 • průjem
 • zvýšená hladina glukózy v krvi (hyperglykémie)
 • poškození jater
 • poškození svalů (rabdomyolýza)
 • bolest hlavy
 • nespavost
 • závrať
 • snížení objemu krevních destiček (trombocytopenie)
 • vypadávání vlasů (alopecie)
 • zhoršení sluchu až ohluchnutí
 • změny nálad
 • poruchy sexuálních funkcí
 • ztráta (zhoršení) paměti
 • alergie a další.

Pokud se u vás některý z výše uvedených nežádoucích účinků vyskytne, neprodleně kontaktujte svého lékaře.

Co si z článku odnést?

Atoris patří mezi statiny (inhibitory enzymu HMG-CoA reduktázy) a obsahuje účinnou látku atorvastatin. Používá se k léčbě hypercholesterolémie (vysoké hladiny cholesterolu v krvi), protože snižuje hladinu „zlého“ LDL cholesterol a naopak zvyšuje koncentraci „dobrého“ HDL cholesterolu.

Při jeho užívání je nutné pamatovat na změny životního stylu, zejména změnit stravovací návyky, protože jinak se účinek nedostaví.

Mezi nejzávažnější nežádoucí účinky Atorisu patří rabdomyolýza (poškození svalů) a poruchy jaterních funkcí.

Proto při užívání tohoto léku budete pravidelně sledováni (lékaři vám budou odebírat krev a měřit jaterní testy – ALT a AST enzymy, koncentraci kreatinkinázy a glukózy v krvi).

Atoris je k dispozici pouze na lékařský předpis a může vám ho předepsat například váš praktický lékař. 

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Pharmacybook.net

Zdroje obrázků:

Pixabay.com

Článek naposled aktualizován: 5. dubna 2019 19:25
Datum příští revize: 5. dubna 2021 19:25
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace