Dětská mozková obrna: příčiny, projevy, diagnostika a léčba

27. května 2013 17:25

Dětská mozková obrna (DMO) je nemoc pohybového aparátu, která je způsobena poruchami vývoje motorických oblastí mozku. Nemoc se projevuje v raném dětství, nejčastěji během prvního půlroku života, kdy dítě pohybově zaostává. DMO postihuje pouze mozek, nezahrnuje tudíž nemoci, které jsou způsobeny poruchami periferního nervového systému.

Příčiny dětské mozkové obrny

DMO je nenakažlivá nemoc, která není ani dědičná. Vzniká jako následek poškození mozku, nejčastěji nedostatkem kyslíku (hypoxií) v jednom z následujících období:

  • během těhotenství (prenatálně)
  • během porodu (perinatálně)
  • těsně po porodu (postnatálně)

Uvádí se, že za poškozením mozku stojí několik rizikových faktorů. Velké procento dětí s DMO bylo porozeno koncem pánevním nebo byl porod komplikovaný a došlo při něm k neokysličování plodu. Větší pravděpodobnost DMO je také u vícečetného těhotenství. Riziko také stoupá u nedonošených novorozenců s nízkou porodní váhou. Vyšší pravděpodobnost vzniku DMO mají také děti matky, která trpí mentální retardací nebo epilepsií.


Příznaky dětské mozkové obrny


Příznaky se liší podle formy DMO:

Spastická DMO postihuje převážnou většinu všech nemocných s DMO. Pacient má trvale ztuhlé a stažené (spastické) svaly v postižené oblasti. Největším problémem této formy dětské mozkové obrny jsou paréza (oslabení) a plegie (ochrnutí). Podle množství postižených končetin můžeme spastickou dětskou mozkovou obrnu dále dělit na:

  • diparéza/diplegie: postižené jsou obě dolní končetiny, nemocný je schopen tzv. nůžkovité chůze, při které se vtočená kolena navzájem dotýkají
  • hemiparéza/hemiplegie: postižené jsou končetiny jedné strany těla, může se vyskytnout tzv. hemiparetický třes- dochází při něm k neovladatelnému třesu postižených končetin
  • triparéza/triplégie: postižené jsou obě dolní a jedna horní končetina
  • quadruparéza/quadruplegie: postižené jsou všechny končetiny

Dyskinetická forma DMO je charakteristická pomalými mimovolními kroutivými pohyby rukou a nohou. Tyto pohyby se mohou vyskytnout také ve svalech obličeje, což má za následek různé grimasy.

Ataktická forma DMO je nejvzácnější ze všech. Pacient trpí velkou nestabilitou, jeho chůze je tzv. opilecká. Nemocní mají problémy s motorikou, potíže jim dělají také rychlé a přesné pohyby.

Diagnostika dětské mozkové obrny

Na problémy upozorní většinou matka, které se zdá, že její dítě pohybově zaostává za ostatními. Lékař se bude zabývat anamnézou jak miminka, tak matky.

Léčba dětské mozkové obrny

DMO je bohužel nevyléčitelná, léčba je založena na co největším zachování pohyblivosti nemocného. Toho lze dosáhnout intenzivní fyzioterapií, případně speciálními ortézami. V dnešní době lze kvalitu života nemocného velmi zlepšit. Velkou roli v léčbě hraje podpora rodiny a návštěvy psychologa.

Komplikace dětské mozkové obrny

DMO může být bohužel spojena s velkým množstvím dalších onemocnění, mezi která patří například epilepsie, mentální retardace, poruchy vnímání bolesti a také psychické potíže s vnímáním vlastního těla.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Tags:
Autor: Zuzana Nimmertondlová
Článek naposled aktualizován: 27. května 2013 17:25
Datum příští revize: 27. května 2015 17:25
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace