Pickova nemoc: příčiny, příznaky, diagnostika a léčba

Pickova nemoc: příčiny, příznaky, diagnostika a léčba
3. července 2013 9:23

Pickova nemoc bývá popisována jako frontotemporální demence. Je charakteristická atroficko (atrofie= ubývání)- degenerativním procesem, který postihuje frontální (čelní) a temporální (spánkové) laloky mozku.

Pickova nemoc bývá nazývána sestrou Alzheimerovy choroby. Na rozdíl od ní však postihuje osoby mladšího věku, většinou již kolem 50. roku života. Pickova choroba je také vzácnější forma demence než Alzheimerova choroba. 

Příčiny Pickovy choroby

Příčina vzniku Pickovy choroby není doposud známá. Jisté je, že z neznámých důvodů dochází k zániku neuronů. Neurony jsou nervové buňky, které tvoří centrální nervovou soustavu a tedy i mozek. Neurony se pomocí svých výběžků, axonů a dendritů, navzájem spojují a pomocí neurotransmiterů (speciální chemická látka) šíří vzruchy. V momentě, kdy je neuronů nedostatek, nedochází k dostatečnému předávání informací a díky tomu vzniká útlum určitých funkcí mozku. Neurony, které nezanikly, obsahují tzv. Pickovo tělísko. Jedná se o váček v buňce, ve kterém se hromadí určité látky, které nemohou být buňkou řádně využity. Na mozku je patrné zmenšení postižených laloků. 

Příznaky Pickovy choroby

Příznaky nastupují zpravidla mezi 50. a 70. rokem života. Zpočátku se Pickova nemoc projevuje narůstajícími poruchami paměti, později se přidávají změny nálady. Nemocný je přehnaně smutný nebo naopak neadekvátně veselý. Stav může přerůst až v euforii nebo apatii. Pacient ztrácí některé vyšší city, jako například schopnost cítit lásku. Nemoc rychle postupuje a po 10- 15 letech od prvních příznaků zpravidla dochází k těžkým změnám osobnosti a úplnému rozkladu duševního zdraví.

Diagnostika Pickovy choroby

Velké množství nemocných je nesprávně diagnostikováno, lékař má vždy primárně na mysli Alzheimerovu chorobu. Diagnostika je založena na speciálním testu, který odhalí stupeň poškození mozku nemocného.

Pacientovi jsou kladeny otázky ze čtyř základních oblastí:

Ztráta sebekontroly: Lékař posuzuje schopnost nemocného udržovat emocionální chování v únosných mezích. V tomto bodě se nemoc může projevit změnou stravovacích návyků, nadměrné konzumaci alkoholu, emocionálními výkyvy, nadměrné popudlivosti nebo extrémně nevhodném chování ve společnosti.

Péče: Nemocný Pickovou chorobou často zanedbává osobní hygienu a všeobecnou péči o svůj zevnějšek. 

Sebestředné chování: Lékař se dále zaměří na chování nemocného k druhým. To bývá často velmi sobecké, nemocný není schopen naslouchat druhým a své okolí přehlíží.

Emoční poruchy: Pacient trpí extrémními emočními výkyvy, velkou rozjařeností nebo naopak nepřiměřeným smutkem.

Léčba Pickovy choroby

Pickova choroba není bohužel léčitelná. Léčba je tak stejně jako u Alzheimerovy choroby symptomatická, tedy zaměřena na potlačení aktuálních příznaků. Lékař může předepsat například antidepresiva (léky proti depresi) nebo doporučitpsychoterapii.

Sdílet článek
Tags:
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Článek naposled aktualizován: 3. července 2013 9:23
Datum příští revize: 3. července 2015 9:23
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace