Co je plikace žaludku, jak a proč se provádí?

20. listopadu 2021 15:10

Plikace žaludku (LGCP - Laparoscopic Greater Curvature Plication) je laparoskopický operační výkon na zmenšení objemu žaludku částečným zanořením velké křiviny (kurvatury) do vnitřního prostoru žaludku.

Obsah článku

 1. Jak se plikace žaludku provádí?
  1. Laparoskopická plikace žaludku
  2. Endoskopická endoluminální plikace žaludku
 2. Bandáž vs plikace žaludku
 3. Kolik kilogramů zhubnete po plikaci žaludku?
 4. Jak dlouho trvá rekonvalescence a co jíst po plikaci žaludku?
 5. Přináší plikace žaludku kromě hubnutí také další zdravotní výhody?
 6. Jaká jsou rizika plikace žaludku?
 7. Jaká jsou indikační kritéria pro plikaci žaludku?
 8. Co si z článku odnést?

Díky této operaci dochází ke zmenšení objemu žaludku, který navíc získává trubicovitý tvar, což obézní pacienty nutí ke snížení příjmu potravy.

Kvůli menšímu objemu žaludku pak pacienti nemohou zkonzumovat velké množství jídla najednou a navíc prodlužuje pocit plnosti a sytosti a snižuje pocit hladu, což vede k redukci tělesné hmotnosti.

Plikace žaludku je bariatrická operace, která je indikována na léčbu obezity u pacientů, kde konzervativní metody léčby selhávají a nepřináší žádné výsledky.

Provádí se buď laparoskopicky (přes několik otvorů v dutině břišní, kterými se do cílové oblasti zavádí příslušné nástroje) nebo endoskopicky, jako takzvaná endoskopická endoluminální plikace žaludku (POSE - Primary Obesity Surgery Endoluminal).

Výhodou plikace žaludku je je zejména skutečnost, že se jedná o minimálně invazivní operační výkon, který pacienta jen minimálně zatěžuje.

Jak se plikace žaludku provádí?

Plikace žaludku je operační výkon který lze provést buď laparoskopicky nebo endoluminálně (endoskopicky).

Laparoskopická plikace žaludku

Tato technika je poměrně nová a používá se zhruba 10 let (1).

Operační výkon se provádí nejčastěji v celkové anestézii, pacient při výkonu leží na zádech a chirurg do břišní stěny propíchne několik malých otvorů, zřídí kapnoperitoneum (nafoukne břicho oxidem uhličitým pro lepší přehlednost operačního pole) a následně do břicha zastrčí laparoskopické nástroje, s jejichž pomocí zanoří část velkého zakřivení (kurvatury) dovnitř žaludku a okraj žaludku sešije stehy nebo speciálními svorkami.

Na rozdíl od klasické laparotomie (otevření dutiny břišní širokým řezem) pacientovi po operaci na břiše nezůstává nevzhledná jizva, ale jen několik malých jizviček v místech, kudy lékaři do břicha zasouvali laparoskopické nástroje.

Navíc je tato operace minimálně invazivní a je spojena s kratší dobou rekonvalescence a s mnohem menším rizikem komplikací, než otevřená operace (laparotomie).

Endoskopická endoluminální plikace žaludku

Tento operační výkon se provádí endoskopicky, tedy zevnitř žaludku (endoluminálně) a nezanechává tak na těle pacienta žádné jizvy.

Provádí se zhruba od roku 2016 a jedná se tedy o velmi moderní bariatrickou operaci.

Pacient je uveden do analgosedace (jsou mu podány léky na zklidnění a proti bolesti - sedativa a analgetika) a následně mu lékař přes dutinu ústní do žaludku zavede speciální hadičku s kamerou a operačními nástroji (takzvaný endoskop).

Tento speciální endoskop je vybaven nástroji na zanoření části žaludku dovnitř a na zajištění zanořených okrajů tak, aby nedošlo k opětovnému rozvinutí žaludku.

Plikace žaludku je bariatrický operační výkon při kterém se část žaludku v oblasti velké kurvatury zastrčí dovnitř žaludku a zajistí stehy.

Plikace žaludku je bariatrický operační výkon při kterém se část žaludku v oblasti velké kurvatury zastrčí dovnitř žaludku a zajistí stehy.

Endoskopická plikace žaludku je rovněž považována za bezpečnou a málo rizikovou operaci a oproti laparoskopickému přístupu není navíc nutné zřizovat kapnoperitoneum a pacient nemá na těle žádné jizvy.

Bandáž vs plikace žaludku

Bandáž žaludku není totéž co plikace žaludku.

Při bandáži žaludku se nemění anatomické poměry v žaludku, ale na žaludek se navlékne speciální manžeta, takže žaludek získá tvar přesýpacích hodin.

Manžetu lze pak pod dohledem lékaře stáhnout přes port vyvedený na břišní stěnu, díky čemuž se žaludek rozdělí na dvě poloviny, což pomáhá jednak snížit příjem potravy, prodloužit pocit sytosti a plnosti a oddálit pocit hladu.

Po bandáži žaludku má pacient také výhodu v tom, že se jedná o vratný výkon, který nezanechává na žaludku pacienta žádné stopy a manžetu lze jednoduše stáhnout a odstranit a vlastní žaludek zůstává neporušený. Při této operaci ale zůstávají trvalé jizvy na kůži.

Naproti tomu při plikaci žaludku dochází k zanoření jeho části dovnitř a k sešití okrajů, takže žaludek získává trubicovitý tvar (obdobně jako při tubulizaci žaludku).

Na rozdíl od tubulizace žaludku, která je ale vždy nevratná, jsou některé druhy plikace žaludku rovněž vratné.

Výhodou endoskopické endoluminální plikace žaludku je rovněž skutečnost, že tento operační výkon nezanechává na těle pacienta žádné jizvy a jedná se o celkově méně invazivnější výkon než gastrická bandáž.

Kolik kilogramů zhubnete po plikaci žaludku?

Není možné přesně říci, kolik kilogramů pacient po plikaci žaludku zhubne, protože výsledky jsou individuální a závisí také na dalších faktorech, zejména na tom, jak pacient dodržuje léčebný režim.

Obecně ale platí, že po plikaci žaludku lze očekávat zhruba 15 - 20% snížení celkové tělesné hmotnosti.

Jak dlouho trvá rekonvalescence a co jíst po plikaci žaludku?

Pacienti po endoskopické endoluminální plikaci žaludku obvykle mohou odejít domů v den výkonu nebo hned druhý den.

Po laparoskopické plikaci žaludku se chodí domů většinou až druhý nebo třetí den po operaci.

Po plikaci žaludku je vhodné si v práci vzít na několik dní (2 - 3) volno.

Co se týče diety a stravování po plikaci žaludku je důležité první dny konzumovat tekutou stravu, jako jsou proteinové a nutriční šejky a další přípravky.

Následně po několika dnech můžete přejít na měkkou, bezezbytkovou stravu a konzumovat lehce stravitelné potraviny, jako jsou ovesné vločky, banány nebo vařená rýže.

Co jíst po plikaci žaludku a kdy můžete začít konzumovat normální stravu vám řekne lékař v nemocnici nebo centru, kde jste byli na operaci.

Většina dobrých pracovišť má navíc také výživové specialisty, kteří poradí s vhodnou dietou a způsobem stravování.

Přináší plikace žaludku kromě hubnutí také další zdravotní výhody?

Kromě úbytku na váze může pacient po plikaci žaludku zaznamenat také zmírnění dalších obtíží souvisejících s obezitou, jako je syndrom spánkové apnoe nebo rizikové faktory pro kardiovaskulární onemocnění a diabetes druhého typu (inzulinová rezistence, metabolický syndrom, vysoký krevní tlak a dyslipidémie).

Dyslipidémie je odborný termín pro abnormální koncentraci tuků v krvi, zejména celkového cholesterolu, LDL a HDL cholesterolu.

Jaká jsou rizika plikace žaludku?

Co se týče operace samotné, tak rizika jsou vzhledem k minimálně invazivnímu přístupu minimální.

Vzácně se při nesprávně provedené plikaci může při operaci dojít k perforaci žaludku.

Proto se vždy po operaci pacient důkladně sleduje.

Vzhledem k tomu, že v žaludku dochází ke vstřebávání a aktivaci některých vitamínů (zejména vitamínu B12), který je důležitý pro normální krvetvorbu, doporučují lékaři po plikaci žaludku sledovat hladinu vitamínu B12 v krvi a v případě jeho nedostatku tento vitamín doplnit.

Stejně tak je možné, že může dojít ke snížení tvorby kyseliny chlorovodíkové (hypochlorhydrie až achlorhydrie), což se projeví trávicími potížemi.

Nicméně tyto komplikace jsou poměrně vzácné.

Jaká jsou indikační kritéria pro plikaci žaludku?

Vzhledem k tomu, že každá bariatrická operace, včetně plikace žaludku, představuje zásah do organizmu, není možné tyto operace provádět u každého pacienta, ale jen v oprávněných případech, kdy jiné způsoby léčby obezity nefungují.

Plikaci žaludku musí doporučit lékař, který se rozhoduje nejen na základě splnění indikačních kritérií, ale také podle preferencí pacienta.

Hlavním indikačním kritériem pro plikaci žaludku je vyšší stupeň nadváhy až obezita, tedy hodnota indexu tělesné hmotnosti (BMI - Body Mass Index) nad 30.

Index tělesné hmotnosti (BMI - Body Mass Index) se vypočítá podle následujícího vzorce:

BMI = hmotnost v kg / druhá mocnina výšky v metrech

Hodnoty BMI v rozmezí 18,5 - 25 značí optimální tělesnou hmotnosti, hodnoty pod 18,5 pak abnormálně nízkou tělesnou hmotnost (podváhu), hodnoty 25 - 30 nadváhu, hodnoty 30 - 35 obezitu prvního stupně, hodnoty v rozmezí 35 - 40 obezitu druhého stupně a hodnoty BMI nad 40 obezitu třetího stupně neboli morbidní obezitu.

Pokud tedy měříte například 185 cm a vážíte 80 kg, bude váš index tělesné hmotnosti následující:

BMI = 80 / (1,85)2 = 23,37 (tedy optimální tělesná hmotnost).

Co si z článku odnést?

Plikace žaludku je bariatrická operace určená pro obézní pacienty s indexem BMI nad 30, kterým se nedaří zhubnout jiným způsobem.

Plikace žaludku se provádí buď laparoskopicky nebo endoskopicky (takzvaná endoskopická endoluminální plikace žaludku)

Plikace žaludku se provádí buď laparoskopicky nebo endoskopicky (takzvaná endoskopická endoluminální plikace žaludku)

Jedná se o poměrně moderní způsob léčby obezity a tento operační výkon se provádí buď laparoskopicky nebo endoskopicky (endoluminálně).

Cílem operace je zmenšit objem žaludku tak, že se část jeho velkého zakřivení (kurvatury) zanoří dovnitř žaludku a okraje žaludku se následně sešijí.

Tím žaludek získá trubicovitý tvar a díky menšímu obsahu pacientovi pomáhá snížit objem přijaté potravy, prodloužit pocit sytosti a plnosti a naopak oddálit pocit hladu po jídle.

Mezi další bariatrické operace, které lze v léčbě obezity využít patří například bandáž žaludku nebo tubulizace žaludku.

Poraďte se se svým lékařem o nejvhodnějším způsobu operační léčby obezity a nadváhy.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Brighamandwomensfaulkner.org 

Zdroje obrázků:

Canva.com, obrázek principu operace převzatý z webových stránek Researchgate.net, Osama Shaheen, M.D.

Článek naposled aktualizován: 20. listopadu 2021 15:10
Datum příští revize: 20. listopadu 2023 15:10
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace