Které léky na tlak způsobují suchý dráždivý kašel a čím je nahradit?

10. ledna 2022 22:07

Vysoký krevní tlak (arteriální hypertenze) je významným rizikovým faktorem řady různých závažných onemocnění, včetně kardiovaskulárních chorob nebo cévní mozkové příhody, které celosvětově patří mezi nejčastější příčiny úmrtí.

Obsah článku

 1. Které léky na tlak způsobují suchý kašel?
 2. Proč způsobují léky na tlak kašel?
 3. Rizikové faktory
 4. Je nutné změnit léky?
 5. Co si z článku odnést?

Léčba vysokého krevního tlaku je proto velmi důležitá a pomáhá zachraňovat životy.

Stejně jako všechny ostatní léky, mají i léky na tlak řadu nežádoucích účinků.

Mezi léky na tlak, které mohou způsobit suchý, dráždivý kašel, patří zejména ACE inhibitory, nicméně s tímto nežádoucím účinkem se můžeme setkat i u dalších antihypertenziv, jako jsou betablokátory, blokátory kalciového kanálu nebo nitráty (nitrovazodilatátory).

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) jsou léky na vysoký krevní tlak, které blokují tvorbu látky zvané angiotenzin II, která je odpovědná za vazkonstrikci (zvýšení napětí ve stěně cév), čímž zvyšuje krevní tlak.

Snížením množství tohoto enzymu v těle pak dochází ke snížení krevního tlaku.

ACE inhibitory jsou velmi důležité léky, které nejen snižují krevní tlak, ale pomáhají i v léčbě a prevenci srdečního selhání či onemocnění věnčitých (koronárních) tepen.

Stejně jako jiné léky, ale ACE inhibitory mají i nežádoucí účinky, přičemž jedním z nejčastějších je přetrvávající suchý kašel.

Jedním z nejčastějších nežádoucích účinků ACE inhibitorů je přetrvávající suchý kašel, který pacienty trápí zejména v noci.

U některých pacientů jsou záchvaty kašle jen mírné a nečetné, zatímco jiní pacienti mají při užívání ACE inhibitorů tak silné záchvaty suchého kašle, že jim lékař musí předepsat alternativní léky.

V tomto článku se dozvíte, proč mohou ACE inhibitory vyvolat suchý kašel, kdo je tímto nežádoucím účinkem nejvíce ohrožen a co dělat, když tento problém nastane.

Které léky na tlak způsobují suchý kašel?

Přetrvávající suchý kašel je nežádoucím účinkem všech ACE inhibitorů.

Studie naznačují, že tímto problémem trpí 5 až 35 % všech pacientů, kteří ACE inhibitory užívají (1).

Záchvaty suchého kašle se mohou objevit jen několik hodin po užití prvního ACE inhibitoru, ale častěji se vyskytují až po několika týdnech či měsících užívání těchto léků:

Mezi ACE inhibitory patří například tyto léky:

 • Quinapril (například léky Accupro a Accuzide)
 • Enalapril (například léky Enalapril, Enap a Enapril)
 • Ramipril (například léky Acesial, Amprilan, Egiramlon, Kastel, Medoram, Piramil, Ramil, Ramipril, Ramizek, Ramomark, Tritazid, apod.)
 • Kaptopril (například lék Tensiomin)
 • Benazepril (v ČR zatím nedostupné)
 • Trandolapril (například léky Gopten nebo Tarka)
 • Fosinopril (například léky Fosinopril, Monopril nebo Monace)
 • Lisinopril (například léky Lisinopril, Lisipril nebo Dapril)
 • Moexipril (v ČR zatím nedostupné)

Zhruba ve 20 % případů je kašel při užívání ACE inhibitorů tak silný, že lékař musí pacientovi změnit léky.

Na trhu existují také kombinované preparáty na tlak, které obsahují nejčastěji kombinaci ACE inhibitorů a blokátorů kalciového kanálu a/nebo ACE inhibitorů a diuretik.

S nežádoucím účinkem v podobě suchého kašle se pak můžeme setkat i u těchto léků.

Další skupinou léků na vysoké krevní tlak, které mohou vyvolat suchý kašel, jsou betablokátory.

Tyto léky vyvolávají záchvaty suchého kašle zejména u astmatiků, kde mohou vyvolávat bronchospazmy (křečovité stažení průdušek) (2).

Proto by se betablokátory neměly astmatikům předepisovat.

Mezi léky na tlak, které způsobují suchý kašel, patří zejména ACE inhibitory. S tímto problémem se ale můžeme setkat i u betablokátorů, blokátorů kalciového kanálu nebo nitrátů.

Mezi léky na tlak, které způsobují suchý kašel, patří zejména ACE inhibitory. S tímto problémem se ale můžeme setkat i u betablokátorů, blokátorů kalciového kanálu nebo nitrátů.

Vzácně se suchý kašel může vyskytnout i v souvislosti s užíváním dalších antihypertenziv, jako jsou blokátory kalciového kanálu nebo nitráty.

Shrnutí: Nejčastěji je chronický suchý kašel spojený s užíváním ACE inhibitorů, ale tento nežádoucí účinek se může vyskytnout i při užívání jiných léků na tlak, jako jsou betablokátory, blokátory kalciového kanálu nebo nitráty.

Proč způsobují léky na tlak kašel?

ACE inhibitory blokují enzym angiotenzin II (tím, že blokují jiný enzym označovaný jako angiotenzin konvertující enzym), který způsobuje vazokonstrikci (zúžení cév a zvýšení napětí v jejich stěně).

Zúžení cév vede ke zvýšení krevního tlaku a klade vyšší nároky na srdce.

I když je vazkonstrikce jedním z normálních fyziologických mechanizmů, který pomáhá regulovat průtok krve, u lidí s vysokým krevním tlakem to může být problém.

Díky snížení tvorby angiotenzinu II sice dochází ke snížení krevního tlaku, ale vzhledem k tomu, že tento enzym také rozkládá prozánětlivou látku zvanou bradykinin, vede nedostatek angiotenzinu II k hromadění bradykininu v dýchacích cestách, což vyvolává zánětlivou reakci a přetrvávající pocit šimrání v hrdle a na hrudi, který u některých lidí může vést až k silným záchvatům kašle.

Betablokátory mohou u astmatiků vyvolávat spasmy (křeče) průdušek, což se rovněž projeví záchvaty silného kašle.

Blokátory kalciového kanálu a nitráty pravděpodobně kašel vyvolávají stejným mechanizmem jako betablokátory, naštěstí je tento nežádoucí účinek ale u jiných léků než ACE inhibitorů poměrně vzácný.

Shrnutí: ACE inhibitory mohou způsobit hromadění bradykininu v dýchacích cestách, což vyvolává zánětlivou odpověď spojenou se záchvaty suchého kašle. Vzácně vyvolávají suchý kašel také betablokátory, blokátory kalciového kanálu a nitráty, ovšem na podkladě bronchospasmů.

Rizikové faktory

Většina pacientů, kteří užívají léky na vysoký krevní tlak nemá s kašlem problémy, nicméně až 35 % pacientů, kteří užívají ACE inhibitory, může mít větší či menší problémy se záchvaty suchého kašle.

I když přesně nevíme, proč někteří pacienti mají v souvislosti s užívaním ACE inhibitorů záchvaty suchého kašle, zatímco jiní žádné obtíže nemají, vyšší riziko mají:

 • Pacienti vyššího věku
 • Ženy
 • Nekuřáci
 • Pacienti s přecitlivělostí dýchacích cest (například pacienti s CHOPN a dalšími chorobami plic)
 • Pacienti s vystupňovanou aktivitou kašlacího reflexu (například pacienti po poranění dýchacích cest nebo po nedávno prodělaném infekčním onemocnění plic, jako je například pneumonie nebo COVID-19).

K tomu, aby se záchvaty kašle v souvislosti s užíváním ACE inhibitorů objevily, je nutná přítomnost alespoň 2 z výše uvedených rizikových faktorů (3).

Je nutné změnit léky?

Jediným způsobem jak se zbavit suchého kašle při užívání ACE inhibitorů je tyto léky vysadit a/nebo nahradit jinými.

Vždy však platí, že byste žádné léky neměli vysazovat bez předchozího souhlasu svého lékaře.

Pokud se v souvislosti s užíváním ACE inhibitorů nebo jiných léků objeví záchvaty suchého kašle, vždy navštivte svého lékaře a poraďte se s ním o dalším postupu.

Pokud jsou záchvaty kašle tak silné, že narušují kvalitu vašeho spánku nebo vám brání v provádění běžných každodenních činností, může vám lékař předepsat místo ACE inhibitorů jiné léky (blokátory angiotenzinových receptorů zvané sartany), které fungují na stejném principu, ale riziko záchvatů kašle je u nich mnohem menší.

Meta analýza 9 studií, kterých se zúčastnilo 11 007 pacientů a které přímo srovnávaly účinnost ACE inhibitorů a blokátorů angiotenzinových receptorů (sartanů) v léčbě hypertenze zjistila, že obě tyto lékové skupiny mají u pacientů s arteriální hypertenzí stejnou účinnost a snižují mortalitu pacientů zhruba stejnou měrou (4).

Blokátory angiotenzinových receptorů jsou tak vhodnou alternativou k ACE inhibitorům.

Vzhledem k tomu, že kašel vyvolaný nežádoucími účinky ostatních antihypertenziv (betablokátorů, blokátorů kalciového kanálu a nitrátů) obvykle pacientům nenarušuje život tak, jako kašel u ACE inhibitorů, není většinou nutné léčbu těmito preparáty měnit či je nahrazovat jinými léky.

Shrnutí: Jediným způsobem jak se zbavit kašle při užívání ACE inhibitorů je tyto léky vysadit nebo je nahradit alternativními léky. Vhodnou alternativou jsou blokátory angiotenzinových receptorů (sartany).

Co si z článku odnést?

Přetrvávající suchý kašel patří mezi nejčastější nežádoucí účinky ACE inhibitorů, ale může se vyskytnout i u dalších léků na vysoký krevní tlak, jako jsou betablokátory, blokátory kalciového kanálu nebo nitráty.

Pokud v souvislosti s užíváním léků na tlak zaznamenáte suchý kašel či jakékoli jiné nežádoucí účinky či reakce, vyhledejte lékařskou pomoc a požádejte svého lékaře o předepsání alternativních léků.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Verywellhealth

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 10. ledna 2022 22:07
Datum příští revize: 10. ledna 2024 22:07
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace