Pikolinát chromitý (organická forma chromu): má smysl ho užívat?

28. května 2019 20:30

Pikolinát chromitý (označovaný též jako chrom pikolinát, organická forma nebo pikolinát chromu) je sloučenina chromu, kterou můžete najít v různých doplňcích stravy. Výrobci těchto doplňků stravy často tvrdí, že tato sloučenina zlepšuje trávení a zpracování živin a pomáhá také při hubnutí. Řada lidí má ale také obavy ohledně bezpečnosti a účinnosti těchto doplňků stravy. 

Obsah článku

 1. Co je pikolinát chromitý?
 2. Pomáhá regulovat hladinu cukru v krvi
 3. Zmírňuje pocity hladu a bažení po jídle
 4. Pomůže vám pikolinát chromitý zhubnout?
 5. Potravinové zdroje chrómu
 6. Má smysl užívat doplňky stravy s chrómem?
  1. Neznáme maximální bezpečnou denní dávku chrómu
  2. Bezpečnost pikolinátu chromitého
  3. Interakce s léky
 7. Co si z článku odnést?

V tomto článku najdete vědecky ověřené informace o kladných účincích a rizicích pikolinátu chromitého, které vám pomohou se rozhodnout, zda je pro vaše zdraví vhodné tyto doplňky stravy užívat či nikoli.

Co je pikolinát chromitý?

Chróm je minerál, který se v přírodě vyskytuje v několika různých formách. Ve zdraví prospěšné podobě ho najdeme v řadě různých potravin. Existují i zdraví škodlivé formy chrómu, které se podílí na znečištění životního prostředí (1).

Zdraví prospěšná forma chromu (takzvaný trojmocný chrom neboli Cr3+) je považována za esenciální minerál, který si tělo neumí vyrobit a musíme ho přijímat ve stravě.

I když někteří odborníci chróm nepovažují za esenciální živinu, přesto v našem těle plní řadu důležitých funkcí (2).

Chróm je například součástí molekuly zvané chromodulin, která pomáhá hormonu inzulinu plnit svou funkci v organizmu (3, 4).

Inzulin je hormon produkovaný slinivkou břišní (pankreatem), který hraje hlavní roli v regulaci metabolizmu sacharidů, tuků a bílkovin (5).

Bohužel chróm přijatý v potravě se ve střevech vstřebává jen velmi špatně (pouhá 2,5% z celkového přijatého chrómu se nakonec vstřebají) (1).

Pikolinát chromitý patří mezi nejlépe se vstřebávající formy chrómu. Proto ho výrobci často přidávají do doplňků stravy (3, 6).

Pikolinát chromitý je sloučenina tvořená molekulou chromu navázanou na 3 molekuly kyseliny pikolinové (odborně pyridin-3-karboxylová kyselina). Tato látka vzniká i přirozeně v těle, jako izomer kyseliny nikotinové při rozkladu aminokyseliny s názvem tryptofan (3).

Shrnutí: Chróm je minerál, který se v nízkých dávkách nachází v řadě různých druhů potravin. Hraje důležitou roli v metabolizmu sacharidů, tuků a bílkovin, protože ovlivňuje účinnost hormonu inzulinu. Pikolinát chromitý je sloučenina chrómu, kterou často najdeme v doplňcích stravy.

Pomáhá regulovat hladinu cukru v krvi

U zdravých lidí plní hormon inzulín důležitou signální funkci. Říká totiž organizmu, aby cukr z krve začal vstřebávat do buněk.

U lidí s diabetem (cukrovkou) je odpověď organizmu na hormon inzulín nedostatečná.

Několik studií naznačuje, že užívání doplňků stravy s chrómem snižuje hladinu cukru v krvi u diabetiků (7, 8).

Podle jedné studie vedlo užívání 200 μg pikolinátu chromitého denně po dobu 16 týdnů ke snížení hladiny cukru v krvi a také ke zlepšení celkové odpovědi organizmu na inzulín (8).

Další studie zjistily, že užívání doplňků stravy s chrómem pomáhá lidem s vysokou glykémií a nízkou citlivostí na inzulin, snížit inzulinovou rezistanci i hladinu cukru v krvi (9, 10).

Jedna velká studie na více než 62 tisících dospělých osob naznačuje, že užívání doplňků stravy s chrómem snižuje pravděpodobnost onemocnění diabetem až o 27% (11).

Nicméně jiné studie, které sledovaly účinky užívání doplňků stravy s chrómem na dospělé osoby s diabetem druhého typu, nezjistily žádný konkrétní přínos těchto doplňků na zmírnění projevů diabetu (12).

A studie na obézních pacientech, kteří zatím neměli diabetes, zjistila, že ani užívání doplňků stravy s pikolinátem chromitým v dávce 1 000 μg/den, nezlepšuje odpověď organizmu na inzulín (13).

A konečně studie na 425 zdravých lidech zjistila, že doplňky stravy s chrómem vůbec neovlivňují hladinu cukru či inzulínu v krvi (14).

Nemůžeme tedy vydat žádná konkrétní doporučení a je potřeba říci, že užívání doplňků stravy s pikolinátem chromitým sice může některým lidem s diabetem pomoci, ale nefunguje to u všech a vždy.

Shrnutí: Některým pacientům s diabetem mohou doplňky stravy pomoci zlepšit odpověď organizmu na inzulín a snížit glykémii (hladinu cukru v krvi). Výsledky klinických studií ale nejsou jednoznačné a navíc se zdá, že na regulaci metabolismu sacharidů u zdravých lidí nemají doplňky stravy s chrómem prakticky žádný vliv.

Zmírňuje pocity hladu a bažení po jídle

Většina lidí, kteří se někdy snažili zhubnout zažívá pocity krutého hladu a silného bažení po jídle. 

Proto se řada z nich zajímá o potraviny, doplňky stravy a léky, které pomáhají s těmito nežádoucími projevy bojovat.

Několik studií zkoumalo, zda pikolinát chromitý pomáhá i v tomto směru.

Podle jedné studie, která trvala 8 týdnů, snižuje pikolinát chromitý v denní dávce 1000 μg pocit hladu a bažení po jídle u zdravých žen s nadváhou (15).

Odborníci se domnívají, že za tím stojí účinky chrómu na lidský mozek.

Další studie se zabývaly zkoumáním účinků pikolinátu chromitého na snižování pocitu hladu a bažení po jídle u osob se záchvatovitým přejídáním a depresí. 

Lidé s duševními chorobami a poruchami příjmu potravy totiž často trpí záchvaty přejídání a nezvladatelnými pocity hladu.

Jedna studie, která trvala 8 týdnů, zkoumala účinky pikolinátu chromitého u 113 pacientů s depresí. Jedna skupina užívala 600 μg pikolinátu chromitého denně a druhá pak stejné množství placeba.

Odborníci zjistili, že doplňky stravy s pikolinátem chromitým snižují v porovnání s placebem pocity hladu a bažení po jídle (16).

Jedna menší studie navíc naznačuje, že by pikolinát chromitý mohl pomoci i lidem se záchvatovitým přejídáním.

Podle autorů studie vedly denní dávky pikolinátu chromitého v rozmezí 600 až 1 000 μg ke snížení četnosti epizod záchvatovitého přejídání a také ke zmírnění projevů deprese (17).

Shrnutí: I když stále nemáme dostatek spolehlivých důkazů, některé studie naznačují, že užívání 600 až 1 000 μg pikolinátu chromitého snižuje u některých osob pocit hladu, bažení po jídle a epizody záchvatovitého přejídání. 

Pomůže vám pikolinát chromitý zhubnout?

Vzhledem k tomu, že se chróm podílí na metabolických reakcích v organizmu a může ovlivnit i stravovací návyky, zkoumali odborníci, zda doplňky stravy s pikolinátem chromitým pomáhají při hubnutí.

Jedna rozsáhlá analýza 9 studií, kterých se zúčastnilo 622 lidí s nadváhou nebo obezitou, se snažila zjistit, zda tento minerál ovlivňuje tělesnou hmotnost. 

V rámci těchto studií byly účastníkům podávány denní dávky pikolinátu chromitého do 1 000 μg.

Po 12 až 16 týdnech užívání těchto doplňků stravy bylo zjištěno, že pikolinát chromitý u obézních osob vede jen k velmi mírnému snížení tělesné hmotnosti (zhruba o 1,1 kg).

Proto není divu, že se lékaři domnívají, že pikolinát chromitý nelze považovat za účinný preparát na hubnutí (18).

Další podobná analýza jiných studií dospěla ke stejnému výsledku (19).

Analýza 11 studií potvrdila, že po 8 - 26 týdnech užívání doplňků stravy s chrómem, došlo u účastníků k průměrnému úbytku hmotnosti o pouhých 0,5 kg.

Četné další studie na zdravých osobách (tedy osobách bez nadváhy či obezity) navíc naznačují, že užívání doplňků stravy s pikolinátem chromitým nemá žádný vliv na tělesnou hmotnost (ani nesnižuje množství tělesného tuku ani nezvyšuje objem svalové hmoty) a to ani v kombinaci s cvičením (6).

Shrnutí: Na základě výsledků dosud provedených studií vám pikolinát chromitý nepomůže při hubnutí, a to ani u obézních osob ani u osob bez nadváhy. Ke snížení hmotnosti nedochází ani při kombinaci tohoto doplňku stravy se cvičením.

Potravinové zdroje chrómu

Pikolinát chromitý sice najdete pouze v doplňcích stravy, ale řada potravin je bohatým zdrojem chrómu.

Nicméně je třeba poznamenat, že způsob pěstování a zpracování potravin do značné míry ovlivňuje obsah chrómu v potravinách (1).

Proto se obsah chrómu v potravinách značně liší, a to i u potravin stejného druhu, které pochází z jiných míst světa. Většina potravin navíc obsahuje jen stopová množství chrómu (1–2 μg v jedné běžně velké porci) (20).

Denní doporučený příjem chrómu je 35 μg pro dospělé muže a 25 μg pro dospělé ženy (20).

Pro osoby starší 50 let se doporučuje denní přísun chrómu poněkud snížit, a to na 30 μg/denně pro muže a 20 μg/denně pro ženy.

Je však potřeba si uvědomit, že tato doporučení vychází z odhadů a jsou tedy jen orientační (20).

Navzdory tomu, že většina potravin, které běžně jíme, obsahuje jen stopové množství chrómu, je nedostatek chrómu velmi vzácný (1).

Za nejlepší potravinové zdroje chrómu je považováno maso, celozrnné výrobky a některé druhy ovoce a zeleniny (1, 21).

Výzkum naznačuje, že poměrně bohatým zdrojem chrómu je brokolice (11 μg na 90 g porci). Větší množství chrómu najdeme také v pomerančích a jablkách (6 μg v jednom jablku nebo pomeranči) (1, 22).

Pokud budete jíst vyváženou a různorodou stravu nemusíte se nedostatku chrómu bát.

Shrnutí: Obsah chrómu v potravinách i denní doporučený příjem chrómu jsou založeny spíše na odhadech. Obecně platí, že většina potravin obsahuje stopové množství chrómu a jeho nedostatek je tak velmi vzácný.

Má smysl užívat doplňky stravy s chrómem?

Protože chróm je důležitým stopovým prvkem, řada lidí si klade otázku, zda by jim neprospělo zvýšit denní přísun tohoto minerálu prostřednictvím doplňků stravy. V tomto odstavci se na tuto problematiku podíváme trochu podrobněji.

Neznáme maximální bezpečnou denní dávku chrómu

Řada studií zkoumala účinky chrómu na hladinu cukru v krvi a na hubnutí (18, 19).

Nicméně kromě kladných účinků je u živin a stopových prvků potřeba zkoumat také maximální bezpečnou dávku a zjistit, zda při nadměrném užívání nehrozí nějaké zdravotní potíže.

Americká Národní lékařská akademie (National Academy of Medicine) stanovuje pro většinu živin maximální denní povolený příjem. Pokud toto množství překročíte, můžete se otrávit nebo si způsobit jiné zdravotní potíže. 

Bohužel u chrómu není maximální denní bezpečná dávka stanovena, takže je potřeba být opatrný a raději jeho denní přísun nezvyšovat (20).

Bezpečnost pikolinátu chromitého

I když není stanoven maximální denní povolený příjem chrómu, někteří odborníci se dohadují, zda pikolinát chromitý v doplňcích stravy je opravdu bezpečný.

Ukazuje se totiž, že při zpracování některých typů molekul chrómu mohou v organizmu vznikat škodlivé látky (hydroxylované radikály) (3).

Tyto molekuly poškozují naší genetickou výbavu (DNA) a způsobují i další problémy (20).

Je zajímavé, že ačkoli je pikolinát chromitý běžnou součástí komerčně dostupných doplňků stravy, tyto jeho negativní účinky se projeví pouze tehdy, když ho užíváme ústy (per os), což je u doplňků stravy zásadní vada (6).

Kromě výše uvedených obav je známá také případová studie, kdy u ženy, která užívala denně 1200 - 2400 μg pikolinátu chromitého na hubnutí, došlo k závažnému poškození ledvin (23).

A aby toho nebylo málo, byly v souvislosti s užíváním doplňků stravy s pikolinátem chromitým zaznamenány i další zdravotní potíže (6).

Interakce s léky

Kromě výše uvedených bezpečnostních rizik mohou doplňky stravy s chrómem interagovat s celou řadou léčiv, včetně betablokátorů (léky na vysoký krevní tlak a srdeční selhání) a nesteroidních antiflogistik (NSAIDs, léky proti zánětu, bolesti a horečce - například brufen nebo diklofenak) (1).

Nicméně se zdá, že nežádoucí reakce spojené s nadměrným užíváním chrómu jsou vzácné (20).

Částečně je to ale ovlivněno tím, že studie, které doplňky stravy s chrómem zkoumaly, nezveřejnily žádné informace o tom, zda se v jejich průběhu nějaké nežádoucí účinky objevily (18).

Obecné doporučení lékařských a odborných společností je neužívat doplňky stravy s pikolinátem sodným, vzhledem k jejich nejasným kladným účinkům a možným nežádoucím reakcím (6).

Pokud tento doplněk stravy chcete užívat, poraďte se vždy předem s vaším lékařem. 

Shrnutí: Bezpečná denní dávka pikolinátu chromitého není stanovena a i když máme k dispozici jen omezené množství informací, někteří odborníci naznačují, že užívání doplňků stravy s pikolinátem chromitým může vyvolat nežádoucí účinky.

Co si z článku odnést?

Pikolinát chromitý je sloučenina chrómu, která se běžně nachází v doplňcích stravy.

Do jisté míry pomáhá u diabetiků snižovat hladinu cukru v krvi a zlepšovat odpověď organizmu na inzulín. Navíc také snižuje pocit hladu a pomáhá snížit četnost záchvatů přejídání. 

Bohužel ale užívání pikolinátu chromitého nevede k žádnému statisticky významnému snížení tělesné hmotnosti.

Nedostatek chrómu je velmi vzácný a navíc se řada odborníků domnívá, že pikolinát chromitý může mít nežádoucí účinky na vaše zdraví.

Pro většinu lidí tak užívání doplňků stravy s pikolinátem chromitým nemá pravděpodobně žádný smysl. Pokud ho však chcete užívat, vždy se předem poraďte s vaším lékařem. 

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Healthline.com

Zdroje obrázků:

Pixabay.com

Článek naposled aktualizován: 28. května 2019 20:30
Datum příští revize: 28. května 2021 20:30
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace