Diabetes druhého typu začíná i 20 let před diagnózou

21. října 2018 19:24

Výsledky nové studie naznačují, že existují některé varovné příznaky, které dokážou upozornit na hrozící diabetes druhého typu až 20 let před vlastním propuknutím nemoci. 

Obsah článku

  1. Co tato studie zjistila?
  2. Co je prediabetes?
  3. Co si z článku odnést?

Studie provedená v Japonsku, která byla zveřejněna v časopise The Journal of the Endocrine Society a jejíž výsledky byly představeny také na výroční konferenci Evropské diabetické společnosti (EASD) v Berlíně, by mohla změnit způsob, jakým léčíme prediabetes a v konečném důsledku může pomoci i v prevenci diabetu druhého typu (1).  

Podle Světové zdravotnické organizace na světě trpí diabetem druhého typu více než 422 miliónů lidí, což od roku 1980 představuje nárůst o více než 300 miliónů osob. Jen ve Spojených státech amerických má diabetes druhého typu nebo jeho časnou formu, takzvaný prediabetes, více než 100 miliónů lidí (2, 3).  

V České republice se počet diabetiků blíží jednomu miliónu (4). 

Někteří lékaři varují, že ve skutečnosti je počet lidí s cukrovkou mnohem vyšší než kolik uvádí statistiky, protože řada lidí má takzvaný prediabetes, což je prekurzor plně rozvinutého onemocnění, kdy ještě pacienti nemusí pociťovat žádné problémy. 

Podle Světové zdravotnické organizace navíc komplikace diabetu, jako jsou slepota, selhání ledvin, infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda způsobily za rok 2015 na celém světě kolem 1,6 miliónu úmrtí (5).

Navzdory vysokému počtu lidí, kteří trpí diabetem, jsme až dosud mnoho nevěděli o varovných známkách diabetu druhého typu, které se objevují před propuknutím nemoci. 

Nová studie, která byla provedena v Japonsku, ve městech Matsumoto a Tokio, přináší v této oblasti řadu nových informací.

Co tato studie zjistila?

V letech 2005 až 2016 sledovali odborníci více než 27 tisíc zdravých osob, které neměly diabetes a sledovali u nich několik ukazatelů, spojovaných s diabetem druhého typu. Například měřili hladinu glukózy v krvi nalačno, index tělesné hmotnosti (BMI) a citlivost buněk na inzulín. 

Lékaři sledovali každého účastníka studie dokud u nich nebyl diagnostikován prediabetes, diabetes druhého typu nebo dokud nebyla studie ukončena (podle toho co nastalo dříve).

Během 11 let co studie trvala, byl prediabetes diagnostikován u 4 800 účastníků a téměř 1100 lidí onemocnělo diabetem druhého typu.

Osoby, u kterých došlo ke vzniku prediabetu i diabetu druhého typu měly před onemocněním stejné rizikové faktory. A osoby, které onemocněly diabetem druhého typu měly dokonce mnohem více rizikových faktorů než osoby, které diabetes nedostaly, a to již 5 až 10 let předtím než u nich byla stanovena diagnóza diabetu. 

A navíc nejenže lidé, kteří onemocněli diabetem měli vyšší hodnoty některých ukazatelů, ale rozdíly v rizikových faktorech se u nich oproti zdravé populaci postupně prohlubovaly.

Účastníci, kteří diabetem neonemocněli si po celou dobu studie udrželi průměrnou hladinu glukózy nalačno kolem 5,2 mmol na litr.

U lidí, u kterých časem došlo k rozvoji diabetu druhého typu se hladina glukózy nalačno postupně zvyšovala z průměrné hodnoty 5,6 mmol/l deset let před stanovením diagnózy na 6.1 mmol/l jeden rok před stanovením diagnózy.

Stejné varovné příznaky byly zjištěny i u lidí, kteří onemocněli prediabetem, jen v menším rozsahu, a to více než 10 let předtím, než u nich byl prediabetes diagnostikován.

Tato studie však není první, která zkoumala stoupající hladinu glukózy v krvi jako příznak nadcházejícího prediabetu. I další studie naznačují, že abnormální regulace hladiny glukózy v krvi se obvykle začne vyskytovat až 10 let před stanovením diagnózy prediabetu. 

Běžně mezi diagnózou prediabetu a diabetu druhého typu uplyne 10 - 15 let, ale někdy může onemocnění progredovat a propuknout i za méně než 5 let.

Co je prediabetes?

Jak již název napovídá, prediabetes je "raným stadiem diabetu". 

Dr. Hiroyuki Sagesaka z nemocnice Aizawa ve městě Matsumoto, který byl ředitelem celé studie, v Berlíně při prezentaci řekl: "Drtivá většina lidí s diabetem druhého typu onemocní nejdříve prediabetem, ze kterého se pak následně vyvine diabetes druhého typu." (6).

Za prediabetes se označuje hladina glukózy v krvi nalačno nad 5,6 mmol/l (avšak méně než 6,9 mmol/l). Za diabetes se považuje glykémie nalačno nad 6,9 mmol/l.

Odborníci, kteří studii prováděli vyslovili hypotézu, že stoupající hladina glukózy se začne projevovat již více než 10 let předtím, než je u dotyčné osoby diabetes diagnostikován. Podle některých lékařů je to dokonce ještě mnohem dříve.

Doktor Sagesaka říká, že "výsledky studie naznačují, že zvýšené metabolické markery diabetu jsou zachytitelné již více než 20 let před stanovením diagnózy.”

Tato studie tak přináší hned dvě dobré zprávy:

  • Příznaky prediabetu se začínají objevovat mnohem dříve než je prediabetes či diabetes druhého typu diagnostikován, což pacientům a lékařům dává prostor na včasné zahájení léčby a přijetí vhodných opatření.
  • Prediabetes vždy nemusí progredovat až do diabetu druhého typu, ale je možné ho včas zastavit a pacienta uzdravit.

I když se tato studie zaměřila pouze na sledování hladiny glukózy nalačno (glykémie nalačno), nesmíme zapomínat ani na další rizikové faktory diabetu.

Hlavním rizikovým faktorem pro vznik diabetu druhého typu je obezita. Nicméně ne všichni obézní pacienti onemocní diabetem druhého typu a i někteří pacienti, kteří mají jen mírnou nadváhu naopak mohou diabetes dostat. Proto zcela jistě existují ještě další rizikové faktory, zejména genetické. 

Pokud se v rodině pacienta diabetes druhého typu vyskytuje, podstatně to zvyšuje riziko, že onemocní i dotyčný pacient a některá etnika mají také zvýšené riziko diabetu druhého typu. 

Mezi další faktory, které ovlivňují riziko diabetu patří věk (zhruba 25% osob starších 65 let dostane diabetes) a také těhotenství (kdy často vzniká onemocnění zvané gestační diabetes, který zvyšuje riziko diabetu druhého typu ve vyšším věku).

Pokud nebudeme nic dělat a necháme buňky slinivky břišní tvořící inzulín desítky let postupně umírat nebo nebudeme řešit obezitu a budeme zvyšovat inzulínovou rezistenci , může se rozvinout diabetes, který již nelze zvrátit. Je proto nutné myslet na prevenci, chodit pravidelně na lékařské prohlídky a snažit se zhubnout, zdravě jíst a poradit se s lékařem o užívání léků, které pomáhají zabránit tomu, aby se z prediabetu rozvinul diabetes druhého typu, který znamená doživotní léčbu a riziko komplikací. 

Proto je potřeba, abychom pacienty začali léčit mnohem dříve, ještě než u nich propukne prediabetes, který je časným stadiem diabetu druhého typu, ale jde ještě zvrátit. Někdy stačí jen změnit životní styl a jídelníček, zatímco jindy bude nutné užívat léky (perorální antidiabetika).

Co si z článku odnést?

Japonská studie naznačuje, že rizikové faktory pro vznik diabetu druhého typu lze zaznamenat i více než 20 let před propuknutím onemocnění a stanovením diagnózy.

Je proto zásadně důležité pěstovat zdravý životní styl, zejména s přibývajícím věkem, kdy máme prakticky všichni sklony k nadváze a obezitě, které mohou způsobit inzulinovou rezistenci a časem vznik prediabetu a diabetu druhého typu. 

Dodržování zdravého životního stylu, dostatek pohybu a konzumace kvalitní stravy vám pomohou snížit riziko prediabetu a zabránit jeho další progresi do diabetu druhého typu.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Tags:
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Healthline.com

Zdroje obrázků:

Pixabay.com

Článek naposled aktualizován: 21. října 2018 19:24
Datum příští revize: 21. října 2020 19:24
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace