Diabetická ketoacidóza: příčiny, příznaky, diagnostika a léčba

31. března 2014 23:46

Diabetická ketoacidóza je život ohrožující stav, který postihuje lidi trpící diabetem. Objevuje se, když tělu úplně chybí nebo nemá dostatek inzulinu. Organismus proto není schopný zužitkovat cukr (glukózu) jako zdroj energie a buňky hladoví. Místo glukózy je jako „palivo pohánějící buňky“ použit tuk. Při rozkladu tuku během určitých metabolických pochodů, zejména tedy během hladovění, vznikají produkty zvané ketolátky, které se pak hromadí v organismu. Mortalita diabetické ketoacidózy je v dnešní době menší než dvě procenta.

Před zavedením léčby diabetu inzulinem byla ale diabetická ketoacidóza hlavní příčinou smrti pacientů trpících diabetem prvního typu. Neléčená diabetická ketoacidóza má stále vysoké procento úmrtnosti. Mezi dominující příznaky patří dehydratace, metabolická acidóza (překyselení organismu způsobené poruchou látkové přeměny) a hyperglykemie (vysoká hladina cukru v krvi).

Příčiny

Při zvýšeném rozkladu tuku a vzniku ketolátek se tyto produkty hromadí v těle a začínají se objevovat v krvi a v moči. Pokud se v těle nahromadí ketolátek velké množství, jsou pro organismus toxické. Tento stav se označuje jako ketoacidóza.

Diabetická ketoacidóza je často prvním příznakem diabetu prvního typu u lidí, kteří ještě nemají žádné jiné symptomy. Může se ale objevit i u pacientů, kteří již svoji diagnózu diabetu prvního typu znají. Vyskytuje se s četností přibližně 20-40% u nově diagnostikovaných pacientů trpících diabetem.

Infekce, zranění, závažná onemocnění (nejčastěji například pneumonie nebo infekce ledvin), nesprávné dávkování insulinu nebo operace může vést k diabetické ketoacidóze u pacientů s diabetem prvního typu. Diabetická ketoacidóza se může objevit i u pacientů s diabetem druhého typu, je však daleko méně častá. Obvyklým spouštěčem je nekontrolovaná hladina cukru v krvi nebo závažné onemocnění.

Příznaky

Mezi nejčastější symptomy patří:

 • Snížená bdělost až apatie
 • Extrémní únava
 • Hluboké, rychlé dýchání
 • Suchá kůže
 • Sucho v ústech
 • Zarudlý obličej
 • Frekventované močení a žízeň trvající i den a déle
 • Dech vonící po ovoci
 • Velká ztráta hmotnosti
 • Bolest hlavy
 • Svalová tuhost nebo bolest
 • Nevolnost, zvracení
 • Bolest žaludku
 • Moučnivka v ústech, vaginální infekce (je narušena přirozená flóra tohoto prostředí)
 • Úbytek svalů
 • Zvýšená podrážděnost až agrese
 • Bolest ramenou, krku a hrudníku

Diagnostika

Při fyzikálním vyšetření pacientů s podezřením na diabetickou ketoacidózu je velmi důležité věnovat pozornost příznakům dehydratace, to znamená prohlédnout sliznice, zda nejsou vysušené a zkontrolovat turgor kůže (pozor! Ten může být i relativně dlouho zachován). Charakteristický je acetonový dech s nasládlým zápachem po ovoci. Někteří pacienti mohou projevovat poruchy vědomí až dokonce upadnout do hlubokého kómatu. Vyskytovat se mohou i bolesti břicha.

Komplikace diabetické ketoacidózy

Lidé s diabetickou ketoacidózou potřebují pečlivé sledování jejich stavu s ohledem na možné závažné komplikace. Většina běžných komplikací ketoacidózy je paradoxně spojena s její léčbou:

 • Hypokalemie (snížená hladina draslíku v krvi)
 • Hyperglykemie (zvýšená hladina glukosy v krvi)
 • Otok mozku
 • Ztráta tělesných tekutin
 • Postižení ledvin
 • Otok plic
 • Infarkt myokardu

Nejzávažnější komplikací je otok mozku. Nejčastěji se rozvíjí v prvních 12-24 hodinách léčby. Vyskytuje se přibližně u jednoho procenta pacientů. Na rozvoji otoku mozku se podílí více faktorů, například délka a závažnost diabetické ketoacidózy. Mezi typické klinické známky rozvíjejícího se otoku mozku patří bolest hlavy, podrážděnost, zmatenost, poruchy vědomí, malé a nestejné zornice.

U dětí se bohužel tyto příznaky upozorňující na rozvíjející se otok mozku vyskytují pouze v polovině případů. Velmi nepříznivý je náhlý rozvoj křečí nebo zástava dechu.

Léčba

Nejdůležitější v léčbě diabetické ketoacidozy je upravení hladiny cukru v krvi podáváním insulinu. Dále je třeba zajistit dostatečný přísun tekutin kvůli ztrátám vody močí v důsledku častého močení, snížené chuti k jídlu a zvracení, pokud byly tyto symptomy přítomny. Dále jsou nahrazovány životu důležité elektrolyty.

Mnoho pacientů musí být uloženo na jednotce intenzivní péče, protože se jim chybějící voda, elektrolyty případně i glukosa musí podávat nitrožilní infuzí. Dále je u těchto pacientů nutné sledovat životní funkce, produkce moči a stav krve. Intenzivní sledování pacienta vyžaduje zejména jedna ze závažných komplikací diatetické ketoacidozy a to otok mozku, který pacienta přímo ohrožuje na životě. Pokud pacient trpí závažnou formou diabetické ketoacidózy a má poruchy vědomí případně až upadl do hlubokého komatu, je nezbytná jeho intubace a napojení na umělou ventilaci a zajištění základních životních funkcí.

Pokud trpíte diabetem, je dobré poradit se se svým lékařem, aby Vám řekl, jak rozeznat příznaky diabetické ketoacidozy. Pokud máte podezření, že máte diabetickou ketoacidozu, můžete ke zjištění použít svůj glukosametr, případně si zkusit otestovat svoji moč testovacími papírky.

Pokud jsou přítomny ketolátky v moči, okamžitě kontaktujte svého lékaře. Nic neodkládejte a řiďte se radami, které Vám dá. Ve většině případů bude nutná Vaše hospitalizace. V nemocnici budou lékaři monitorovat Váš tlak, srdeční činnost a dechovou frekvenci, dále také hodinovou vodní bilanci, tedy příjem a výdej tekutin. Hodnotí se také stav vědomí, reakce zornic na osvit.

Hladina glykemie se v prvních hodinách sleduje přibližně v půlhodinových intervalech, posléze po hodině. V nemocnici Vám nejspíše podají insulin, tekutiny a další léčbu pro diabetickou ketoacidozu. Pak se lékaři pokusí najít a vyléčit příčinu ketoacidozy, například infekci.

Pokud používáte insulinovou pumpu, pokaždé se ujistěte, zda insulin protéká tubou a opravdu se Vám dostává do těla. Ověřte, zda jehla není ničím blokována, či nemá žádné viditelné změny tvaru jako zahnutí, zkroucení, zvlnění nebo zda není oddělena od pumpy.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Tags:
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Článek naposled aktualizován: 31. března 2014 23:46
Datum příští revize: 31. března 2016 23:46
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace