Hyperglykemický šok (diabetická ketoacidóza): vše co potřebujete vědět!

18. února 2024 21:15

Hyperglykemický šok označovaný též jako diabetická ketoacidóza je závažná, život ohrožující akutní komplikace diabetu, která vyžaduje okamžitou pomoc lékaře.

Obsah článku

  1. Co způsobuje diabetickou ketoacidózu?
  2. Jaké jsou příznaky diabetické ketoacidózy?
  3. První pomoc při diabetické ketoacidóze
  4. Léčba diabetické ketoacidózy
  5. Hyperglykemický vs hypoglykemický šok
  6. Jaká je normální hodnota cukru v krvi?
  7. Hyperglykémie a hypoglykémie
  8. Co je diabetes?
  9. Co si z článku odnést?

Hyperglykemický šok označovaný též jako diabetická ketoacidóza je závažná, život ohrožující akutní komplikace diabetu, která vyžaduje okamžitou pomoc lékaře.

V tomto článku se dozvíte o příčinách, doprovodných příznacích a první pomoci při hyperglykemickém šoku.

Co způsobuje diabetickou ketoacidózu?

Diabetická ketoacidóza patří mezi akutní komplikace diabetu a vzniká na podkladě extrémně vysoké hladiny cukru v krvi a kritického nedostatku inzulínu.

Mezi akutní komplikace diabetu patří hyperglykemický šok (též hyperglykemické koma nebo diabetická ketoacidóza)

Mezi akutní komplikace diabetu patří hyperglykemický šok (též hyperglykemické koma nebo diabetická ketoacidóza)

To vede k hromadění ketonů v krvi a ke zvýšení její kyselosti (acidity).

Jaké jsou příznaky diabetické ketoacidózy?

Počáteční příznaky diabetické ketoacidózy jsou stejné jako příznaky diabetu (časté močení, únava, abnormální žízeň, vysoká hladina krevního cukru), nicméně rychle se rozvíjí další závažné příznaky, jako je dehydratace, zrychlené dýchání, dušnost, zápach acetonu (připomíná ovocnou vůni) z dechu a zmatenost.

V extrémním případě může dojít až ke ztrátě vědomí a smrti pacienta.

Proto je v případě podezření na hyperglykemický šok nutná okamžitá lékařská pomoc.

První pomoc při diabetické ketoacidóze

První pomoc při diabetické ketoacidóze je svízelná, protože laik jen těžko rozezná příznaky hyperglykemického šoku od hypoglykémie.

Nejprve se přesvědčte, zda pacient vykazuje příznaky hyperglykemického šoku, mezi něž patří abnormální žízeň, časté močení, sucho v ústech, zmatenost, zrychlené dýchání, dušnost, ovocná příchuť dechu.

Pokud je pacient při vědomí a je schopen polykat, dejte mu napít čisté vody, aby se zabránilo dehydrataci a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokud pacient upadne do bezvědomí, zavolejte záchranku a řiďte se pokyny operátora.

Pacienta dejte do stabilizované polohy a do příjezdu lékaře kontrolujte, zda dýchá a má volné dýchací cesty.

Pacientovi s hyperglykemickým šokem byste neměli dávat nic sladkého, protože hrozí zhoršení jeho stavu, nicméně vzhledem k tomu, že se příznaky hyperglykémie mohou do jisté míry podobat příznakům hypoglykémie (kdy je naopak podání sladkého nápoje žádoucí) a také vzhledem k tomu, že hypoglykémie je mnohem závažnější stav než diabetická ketoacidóza, můžete v případě pochybností dát pacientovi zkusit napít malého množství slazeného nápoje (šťáva, džus, kofola, Pepsi-Cola, Coca-Cola, apod.) a sledovat, zda se jeho stav začne lepšit.

Pokud ano, jednalo se o hypoglykémii, pokud ne, jedná se o diabetickou ketoacidózu.

Nicméně v případě pochybností je vždy potřeba volat záchranku a nechat si poradit od operátora či lékaře!

Léčba diabetické ketoacidózy

Léčba hyperglykemického šoku vyžaduje multidisciplinární přístup a jejím cílem je stabilizovat pacienta a současně vyřešit vyvolávající příčinu.

Součástí léčby je intravenózní aplikace inzulínu s cílem snížit hladinu glukózy v krvi. Dále se intravenózně podávají chybějící tekutiny, elektrolyty a minerály a také se upravuje hodnota pH krve, které při ketoacidóze bývá snížené.

Je také nutné provádět pravidelné laboratorní kontroly krve a ihned řešit případné komplikace, jako je například hypokalémie (nedostatek draslíku v krvi).

V případě, že je pacient v komatu, je nutná umělá plicní ventilace a další podpůrná léčba.

Prevence hyperglykémie

Prevence hyperglykémie je důležitá nejen u diabetiků, ale také u ostatních, dosud zdravých osob.

Nejlepší prevencí je vyvážená strava bohatá na vlákninu, s minimem rafinovaných cukrů, dostatek pohybu a odpočinku a také snížení hladiny stresu.

Strav bohatá na vlákninu s mininem rafinovaných cukrů je nejlepší prevencí diabetu

Strav bohatá na vlákninu s mininem rafinovaných cukrů je nejlepší prevencí diabetu

Diabetici by si navíc měli pravidelně měřit hladinu glukózy v krvi s pomocí glukometru a chodit na pravidelné kontroly k lékaři, který může předepsat vhodné léky (perorální antidiabetika) nebo upravit stávající léčbu v případě, že kompenzace diabetu není uspokojivá (což se pozná z vyšetření hladiny glykovaného hemoglobinu v krvi).

Hyperglykemický vs hypoglykemický šok

Oba tyto stavy patří mezi akutní komplikace diabetu a podstatně se od sebe liší.

Hyperglykemický šok je způsoben abnormálně vysokou hladinou cukru v krvi, hypoglykemický šok je způsoben kritickým nedostatkem glukózy v krvi.

I když se jedná o dva odlišné stavy, které vyžadují odlišnou léčbu, příznaky hyperglykémie i hypoglykémie se mohou do jisté míry překrývat a laik je často nemá šanci od sebe rozeznat.

Mezi příznaky hypoglykémie patří třes, nevolnost, motání hlavy, abnormální pocení, vlčí hlad, podrážděnost, únava a rozmazané vidění. Při těžké hypoglykémii se mohou objevit křeče a ztráta vědomí, což vyžaduje okamžitý zásah lékaře.

Jaká je normální hodnota cukru v krvi?

Za normální hodnoty glykémie (koncentrace glukózy v krvi) nalačno se považuje rozmezí mezi 3,6 až 5,5 mmol/l. Hodnoty glykémie v rozmezí 5,6 mmol/l až 6,9 mmol/l jsou považovány za takzvanou poruchu glukózové tolerance (prediabetes) a hodnota glykémie nalačno 7,0 mmol/l a vyšší značí diabetes.

Hyperglykémie a hypoglykémie

Hyperglykémie je hodnota glukózy v krvi nad 11 mmol/l.

Hyperglykémie je hodnota glukózy v krvi nad 11 mmol/l

Hyperglykémie je hodnota glukózy v krvi nad 11 mmol/l

Hypoglykémie je koncentrace glukózy v krvi nižší než 3,3 mmol/l.

Co je diabetes?

Diabetes je chronické onemocnění spojené s narušením regulace hladiny glukózy v krvi.

Existují dva základní typy diabetu.

Diabetes prvního typu je autoimunitní onemocnění, při kterém v důsledku náš vlastní imunitní systém poškodí buňky slinivky břišní (pankreatu), odpovědné za tvorbu inzulínu, což je hormon odpovědný za regulaci koncentrace glukózy v krvi na podkladě umožnění jejího vstupu z krve do buněk, které glukózu využívají jako zdroj energie. Tento druh diabetu nejčastěji vzniká v dětství a bývá geneticky podmíněný.

Diabetes druhého typu je spojený s inzulínovou rezistencí, což je stav, kdy naše buňky nejsou dostatečně citlivé na tento hormon a dostatečně na něj nereagují, což vede k vzestupu glykémie a k postupnému vyčerpání pankreatu a k nedostatku inzulínu.

Léčba diabetu spočívá v kombinaci změn životního stylu (úprava jídelníčku, dostatek pohybu), užívání léků (perorální antidiabetika) a doplňování inzulínu.

Neléčený diabetes může vést k závažným komplikacím, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, poškození ledvin, zraku, nervů a také ke zhoršenému hojení ran (diabetická noha).

Co si z článku odnést?

Hyperglykemický šok neboli diabetická ketoacidóza je závažnou akutní komplikací diabetu, která vzniká na podkladě prudkého zvýšení hladiny glukózy v krvi a kritického nedostatku inzulínu.

Mezi příznaky patří sucho v ústech, abnormální žízeň, sucho v ústech, časté močení, zrychlené dýchání, dušnost, ovocný zápach dechu, zmatenost a v extrémním případě i ztráta vědomí.

První pomoc závisí na stavu pacienta.

Pokud se objeví první příznaky a pacient je schopen vnímat a přijímat tekutiny, je vhodné dát mu napít čisté vody, aby se předešlo dehydrataci.

Pokud u pacienta došlo ke ztrátě vědomí, ale dýchá, uložte ho do stabilizované polohy a zavolejte záchranku.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Tags:
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 18. února 2024 21:15
Datum příští revize: 18. února 2026 21:15
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace