Diabetická noha: vše co potřebujete vědět

17. února 2024 22:15

Syndrom diabetické nohy patří mezi nejčastější komplikace diabetu a pacienty ohrožuje zejména rizikem amputace postižené končetiny.

Obsah článku

 1. Co je syndrom diabetické nohy?
 2. Jaká je četnost výskytu syndromu diabetické nohy?
 3. Příčiny syndromu diabetické nohy
  1. Periferní neuropatie
  2. Ischemická choroba dolních končetin
 4. Příznaky diabetické nohy
 5. Příznaky periferní neuropatie
 6. Komplikace
 7. Kdy vyhledat lékaře?
 8. Léčba
  1. Konzervativní léčba
  2. Operační (chirurgická) léčba
 9. Péče o nohy při diabetu
 10. Prevence
 11. Co je diabetes?
 12. Co si z článku odnést?

Syndrom diabetické nohy patří mezi nejčastější komplikace diabetu a pacienty ohrožuje zejména rizikem amputace postižené končetiny.

Co je syndrom diabetické nohy?

Diabetická noha je infekce, ulcerace či destrukce tkání nohy pod kotníkem u diabetiků v souvislosti s diabetickou neuropatií a ischemickou chorobou dolních končetin.

Jaká je četnost výskytu syndromu diabetické nohy?

Podle dostupných údajů postihuje syndrom diabetické nohy zhruba 5 % diabetiků.

Podle statistik postihuje syndrom diabetické nohy až 5 % diabetiků

Podle statistik postihuje syndrom diabetické nohy až 5 % diabetiků

V roce 2012 to v ČR bylo více než 40 tisíc lidí, přičemž téměř čtvrtině z nich hrozí amputace postižené části končetiny (1).

Příčiny syndromu diabetické nohy

Diabetická noha vzniká je komplikací nesprávně nebo nevhodně léčené diabetické neuropatie či ischemické choroby dolních končetin u diabetiků.

Periferní neuropatie

Dlouhodobě vysoká hladina glukózy v krvi u diabetiků časem způsobuje poškození periferních nervů na nohou, což se projeví nepříjemnými příznaky, jako je brnění či mravenčení dolní končetiny a v pokročilých fázích až úplnou ztrátou citlivosti v postižených částech nohy.

Příčina diabetické neuropatie spočívá v narušení zásobení nervů dolní končetiny krví, protože drobné cévy, které tyto nervy vyživují se kvůli vysoké hladině glukózy v krvi ucpou a odumírají, což vede k poškození a následnému odumírání postižených nervů.

Mezi příznaky periferní neuropatie patří zhoršení citlivosti a hybnosti postižené končetiny a nepříjemné pocity brnění, mravenčení či pálení

Mezi příznaky periferní neuropatie patří zhoršení citlivosti a hybnosti postižené končetiny a nepříjemné pocity brnění, mravenčení či pálení

Proto pacienti ztrácí v postižené části nohy cit a nejsou schopni cítit podráždění, otlaky, bolest ani zaznamenat případnou infekci.

Často si pak ani nevšimnou, že je tlačí boty, což vede ke zvýšenému riziku poranění nohou, včetně otlaků, vředů, odřenin a puchýřů.

Pokud se tyto rány včas neléčí, může dojít k rozvoji infekce, vzniku nehojících se defektů (vředů) na kůži a v neposlední řadě až ke vzniku gangrény, což je odborný termín pro odumřelou tkáň.

Odumřelá tkáň se musí chirurgicky odstranit a v extrémním případě tak pacientovi hrozí až amputace části postižené dolní končetiny.

Ischemická choroba dolních končetin

U diabetiků (podobně jako u kuřáků) dochází ve zvýšené míře k ukládání tukových látek do stěny cév (ateroskleróza), což vede k jejich ucpávání. Toto se děje po celém těle a zvyšuje to například riziko kardiovaskulárních onemocnění (infarkt myokardu) nebo ischemické cévní mozkové příhody.

U diabetiků jsou ale aterosklerózou zdaleka nejčastěji a nejvíce postiženy drobné kapiláry a tepny dolní končetiny (od podkolenní tepny – a. poplitea, přes bércové tepny až po tepny chodidla a prstů), ledvin (diabetická nefropatie) nebo sítnice (diabetická retinopatie).

Při postižení cév na dolní končetině vzniká stav označovaný jako ischemická choroba dolních končetin.

Mezi příznaky diabetické nohy patří například špatně se hojící vředy na postižené končetině

Mezi příznaky diabetické nohy patří například špatně se hojící vředy na postižené končetině

Cévami s aterosklerotickými změnami, které někdy označujeme termínem mediokalcinóza, podle toho, která vrstva stěny cévy je sklerotizací a zvápenatěním nejvíce postižena, pak hůře protéká krev, což se projevuje silnou bolestí, vyšší náchylností k infekčním onemocněním a zhoršením hojení ran.

Příznaky diabetické nohy

Diabetická noha se projevuje zejména těmito příznaky:

 • infekce, ulcerace nebo destrukce tkání nohy pod kotníkem

 • horečka

 • zimnice

 • kolísání hladiny glukózy v krvi (od hypoglykémie až po hyperglykémii)

 • třes

 • zčervenání postiženého místa

 • šok

Příznaky periferní neuropatie

Mezi příznaky periferní neuropatie, které se podílí na vzniku diabetické nohy, mimo jiné, patří:

 • ztráta citu v částech dolní končetiny (například v prstech)

 • pocity brnění či mravenčení

 • puchýře nebo poranění, které se nehojí a nebolí

 • změna zbarvení kůže a změna teploty kůže (je chladnější než okolí)

 • vředy a rány, ze kterých může vytékat hnis, krev či tkáňový mok

 • pocity píchání jehličkami na kůži

 • červené proužky na kůži

 • skvrny na ponožkách ze sekretu tkáňového moku či hnisu

V případě, že máte diabetes a objeví se kterýkoli z výše uvedených příznaků, měli byste co nejrychleji vyhledat lékařskou pomoc.

Komplikace

Diabetická neuropatie a ischemická choroba dolních končetin jsou závažná onemocnění, která vyžadují důkladnou a pravidelnou kontrolu a správnou léčbu, protože jsou spojeny se závažnými komplikacemi a důsledky.

Mezi komplikace těchto onemocnění, které souhrnně označujeme jako syndrom diabetické nohy, mimo jiné, patří:

 • vředy a další poranění na noze, které se špatně hojí

 • infekce, včetně kožních infekcí, zánětů kostí (osteomyelitida) nebo abscesů

 • gangréna, což je odumření tkáně

 • deformity nohou

 • Charcotova osteoartropatie (Charcotova noha), což je onemocnění, které se projevuje deformitami skeletu nohy a prstů v souvislosti s diabetem a může vést až ke vzniku takzvaného Charcotova kloubu. Postižené kosti se snadno lámou a v případě poranění tkání nad kostí, může docházet až k rozpuštění kostí (osteolýza), což vede k nutnosti amputace postižených částí nohy.

V některých případech lze tyto komplikace (například infekce či nehojící se defekty) léčit. Nicméně gangréna nebo osteolýza jsou trvalé změny, které lze odstranit jedině amputací postižené části nohy (například prstu).

Kdy vyhledat lékaře?

Diabetici by měli chodit na pravidelné kontroly k praktickému lékaři a diabetologovi (lékař se specializací na diabetes).

Pokud se ale objeví jakýkoli z následujících příznaků, je nutné vyhledat lékařskou pomoc okamžitě:

 • změna zbarvení kůže na noze

 • otoky nohy nebo kotníků

 • změna teploty kůže na nohou (jedna končetina je teplejší nebo naopak chladnější než druhá)

 • nehojící se defekty, rány či vředy na noze

 • pocity brnění či mravenčení v nohách či kolem kotníků

 • zarůstající nehty

 • plísňové infekce nohou nebo nehtů

 • suchá, popraskaná kůže na patách

 • známky infekce (horečka, zimnice, zčervenání, apod.)

Léčba

Léčba diabetické nohy závisí na závažnosti příznaků.

Chirurgická léčba diabetické nohy spočívá v odstranění mrtvých tkání. Někdy může být nutná i amputace části postižené končetiny

Chirurgická léčba diabetické nohy spočívá v odstranění mrtvých tkání. Někdy může být nutná i amputace části postižené končetiny

Obecně se používají konzervativní (neoperační) a operační (chirurgické) způsoby léčby.

Konzervativní léčba

Lékaři se obecně vždy snaží diabetickou nohou léčit konzervativně a teprve pokud konzervativní léčba nepomáhá, přistupují k chirurgickému odstranění poškozených tkání (debridement, amputace).

Mezi konzervativní způsoby léčby diabetické nohy, mimo jiné, patří:

 • péče o ránu (čištění, obvazování a podpora hojení s využitím metod vlhkého či suchého hojení ran)

 • nošení speciálních pomůcek (vhodná obuv pro diabetiky s dostatkem místa pro nohy, aby se zabránilo otlakům, apod.).

 • pečlivé sledování a pravidelné kontroly (například pravidelné provádění rentgenových snímků s cílem včas zachytit známky osteolýzy kostí, pravidelná kontrola hojení defektů a stavu nohy diabetika, apod.)

Operační (chirurgická) léčba

Pokud konzervativní léčba nepomáhá, nastupují operační způsoby léčby, mezi které, mimo jiné, patří:

 • odstranění umírající či nekrotické (odumřelé) tkáně

 • amputace postižené části nohy. Pokud je to možné, amputuje se vždy jen minimálně nutná část nohy, například články prstů, ale v závažných případech může být nutná i amputace celé nohy pod kolenem či nad kolenem

 • chirurgická stabilizace Charcotovy nohy

 • arteriální bypass při ischemické chorobě dolní končetiny, jehož cílem je přemostit ucpanou tepnu a zajistit zásobení částí končetiny pod uzávěrem krví a kyslíkem

 • endovaskulární chirurgické výkony, při kterých se do sklerotických tepen zavádí speciální trubičky zvané stenty, které je udrží otevřené tak, aby jimi mohla volně téci krev

Péče o nohy při diabetu

Prevence poranění nohy a snížení rizika rozvoje syndromu diabetické nohy je pro diabetiky zásadní.

Je proto nutné o nohy správně pečovat a dodržovat následující zásady:

 • Každodenní prohlídka nohou: každý den si pečlivě prohlédněte nohy a sledujte, zda na nich nejsou známky poranění, otlaků, puchýřů či zda nedochází ke změně zbarvení kůže.

 • Každodenní hygiena nohou: myjte si nohy každý den tak, aby byly stále čisté a suché. Tím podstatně snížíte riziko infekce.

 • Noste pevnou obuv a ponožky: chraňte si nohy ponožkami a vhodnou pevnou obuví, a to i v létě. Nechoďte naboso, protože to zvyšuje riziko poranění nohy a tím i riziko rozvoje komplikací v podobě syndromu diabetické nohy. Pravidelně choďte na kontrolu k podiatrovi (specialista na onemocnění nohou) a dodržujte jeho doporučení. Nenoste příliš těsnou obuv ani ponožky, aby nedocházelo k dalšímu zhoršování průtoku krve v nohách.

 • Podporujte průtok krve v nohách: pokud sedíte, dejte si nohy nahoru na podušku nebo malé sedátko, pravidelně si protahujte prsty a snažte se dbát na dostatek pohybu. Těmito jednoduchými kroky můžete zlepšit zásobení prstů a nohy krví.

 • Pozor při stříhání nehtů: nehty na nohou udržujte krátké. Při stříhání nehtů je stříhejte do roviny (tak, aby byly okraje nehtů delší a nezarůstaly).

 • Pozor na kuří oka a bradavice: bradavice a kuří oka si nechte vždy odborně ošetřit. Nepokoušejte se je odstranit sami, protože neodborné odstranění může zvýšit riziko infekce.

 • Chraňte nohy před teplotními extrémy: nevystavujte nohy extrémním teplotám (teplu či chladu), což zvyšuje riziko rozvoje komplikací, včetně diabetické nohy.

 • Choďte na pravidelné kontroly k lékaři: pravidelné kontroly nohou u lékaře jsou v prevenci infekcí, amputací a těžkých deformit nohou u diabetiků zcela zásadní. Měli byste na kontroly docházet minimálně jednou za půl roku a v případě potřeby i častěji.

 • Udržování glykémie ve zdravém rozmezí: nekontrolovatelné kolísání glykémie (koncentrace glukózy v krvi) zvyšuje riziko rozvoje komplikací diabetu, včetně diabetické nohy. Proto je důležité dodržovat lékařem předepsanou léčbu, pravidelně si měřit hladinu glukózy v krvi a užívat předepsané léky.

 • Nekuřte: kouření zhoršuje zásobování tkání krví a podstatně zvyšuje riziko syndromu diabetické nohy a dalších komplikací u diabetiků.

Prevence

Diabetes je spojen s celou řadou závažných komplikací, včetně syndromu diabetické nohy.

Nicméně při dodržování preventivních opatření lze riziko rozvoje těchto komplikací minimalizovat.

Každodenní hygiena a prohlídka nohou jsou důležitou součástí prevence diabetické nohy

Každodenní hygiena a prohlídka nohou jsou důležitou součástí prevence diabetické nohy

V rámci prevence syndromu diabetické nohy je nutné jednak dodržovat lékařem předepsanou léčbu diabetu, udržovat glykémii v přiměřeném rozmezí a zabránit kolísání hladiny glukózy v krvi.

Toho lze dosáhnout kombinací režimových opatření a léků (např. perorální antidiabetika a inzulin)

To je první a základní preventivní opatření.

Kromě toho je nutné chodit na pravidelné kontroly k lékaři, který vám nohy prohlédne a případné potíže začne včas léčit.

Nedílnou součástí prevence syndromu diabetické nohy je také důkladná péče o nohy, dodržování hygienických návyků a nošení správné obuvi a ponožek.

Co je diabetes?

Diabetes mellitus (diabetes, lidově též cukrovka) je chronické onemocnění, způsobené nedostatečnou produkcí inzulinu nebo nedostatečnou citlivostí buněk na tento hormon (inzulinová rezistence).

Mezi příznaky diabetu patří dlouhodobě vysoká hladina cukru v krvi, časté močení, abnormální žízeň, nevysvětlitelné hubnutí, únava a rozmazané vidění.

Někdy se objevuje také zhoršené hojení ran, časté infekce a změny barvy kůže.

Diabetes je závažné chronické onemocnění s dlouhodobými zdravotními následky

Diabetes je závažné chronické onemocnění s dlouhodobými zdravotními následky

Včasná léčba diabetu je důležitá, aby se předešlo komplikacím, mezi něž, mimo jiné, patří poškození ledvin, kardiovaskulární onemocnění, zhoršení zraku nebo syndrom diabetické nohy.

Co si z článku odnést?

Příčinou syndromu diabetické nohy je narušení normální funkce nervů dolní končetiny v důsledku zhoršení jejich cévního zásobení kvůli aterosklerotickým změnám způsobeným dlouhodobě vysokou hladinou cukru v krvi.

Pacient pak nevnímá bolest a necítí postiženou oblast, což zvyšuje riziko rozvoje infekcí, nehojících se defektů a s tím spojených komplikací.

Každý diabetik by měl chodit na pravidelné kontroly na podiatrii, aby se případné problémy mohly řešit včas.

Syndrom diabetické nohy se léčí kombinací konzervativních postupů (suché a vlhké hojení ran, antibiotika při bakteriálních infekcích nebo nošení vhodné obuvi či ponožek) a chirurgických metod (debridement - odstranění nekrotických tkání, stabilizační operace poškozeného skeletu nebo amputace).

Nejlepší prevencí syndromu diabetické nohy je dobrá kompenzace diabetu, pravidelné kontroly u lékaře a dodržování režimových opatření (hygiena nohou, správné stříhání nehtů, nošení vhodné obuvi či ponožek, apod.).

Pokud jste diabetik a zaznamenáte jakékoli změny na vašich nohou, včetně změny barvy kůže, nehojících se defektů, změny teploty kůže a/nebo se objeví příznaky infekce, jako je horečka, zimnice, třes nebo zčervenání kůže v místě otlaků či defektů, je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Tags:
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Medicalnewstoday.com

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 17. února 2024 22:15
Datum příští revize: 17. února 2026 22:15
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace