Periferní neuropatie: příčiny, příznaky, diagnostika a léčba

6. března 2015 6:28

Tento článek přináší informace o příčinách, projevech, diagnostice, komplikacích a léčbě periferní neuropatie. Najdete v něm také praktické rady jak se připravit na návštěvu lékaře a čeho se vyvarovat, pokud tímto onemocněním trpíte.

Definice

Periferní neuropatie je důsledkem poškození periferních nervů.

Častými projevy pak jsou slabost, snížená citlivost a bolest, která postihuje především ruce a nohy, ale může postihnout i jiné části těla. Periferní nervový systém zaznamenává podněty, jako třeba teplo, bolest, dotyk a informace o nich posílá do míchy a dále do mozku. Zde se daná informace vyhodnotí a tělo na ni pak odpovídajícím způsobem zareaguje.

Při periferní neuropatii je postižena jakákoliv část periferního nervového systému. Tyto neuropatie mohou být způsobeny řadou faktorů, jako jsou například infekce, zranění, metabolická onemocnění, vrozené vady či expozice toxickým látkám. Jedna z nejčastějších příčin je cukrovka (diabetes mellitus).

Lidé trpící periferní neuropatií často popisují bolest jako bodavou či pálivou. Často pociťují brnění. V mnoha případech se tento stav zlepší, zejména pokud je příčina neuropatie léčitelná. Vhodné léky mohou zmírnit přidružené bolesti.

Příznaky periferní neuropatie

Každý nerv, který je součástí periferního systému má svoji specifickou funkci, kterou vykonává. Takže pokud je narušena tato funkce, lze si poměrně snadno domyslet, který nerv je postižen. Nervy lze zjednodušeně rozdělit do těchto skupin:

 • Senzorické nervy, které přenáší informace o senzitivitě kůže, tedy o teplotě, bolesti, vibracích a doteku
 • Motorické nervy, které nervově zásobí svaly, které podle dané informace přicházející nervem pracují
 • Autonomní nervy, které ovládají a kontrolují funkce jako je tlak krve, srdeční rytmus, trávení a vylučování moči a stolice

Příznaky, které se mohou projevit u periferní neuropatie, jsou:

 • Náhlá necitlivost a mravenčení horních či dolních končetin, která může vyzařovat do dalších částí těla
 • Ostrá bodavá až pálivá bolest zejména lýtek či chodidel
 • Extrémní citlivost na dotek
 • Ztráta koordinace pohybů a stoje s tendencí k pádu
 • Svalová slabost až paralýza, která postihuje motorické nervy (zodpovědné za provádění pohybu)

V případě, kdy jsou postiženy autonomní svaly, projevuje se onemocnění těmito příznaky:

 • Intolerance tepla a zvýšené pocení
 • Střevní, vylučovací a zažívací potíže
 • Změny krevního tlaku, které způsobují závratě a lehké bolesti hlavy

Periferní neuropatie mohou postihovat jeden nerv (mononeuropatie) nebo vícero nervů (polyneuropatie).

Kdy je vhodné navštívit doktora

Pokuste se navštívit lékaře co nejdříve od doby, kdy zaznamenáte neobvyklé brnění, svědění či ostrou bolest zejména v oblasti nohou a rukou. Včasná diagnóza a léčba zvyšuje úspěšnost léčby a zanechává menší celoživotní následky.

Příčiny periferní neuropatie

Existuje řada faktorů, které mohou způsobit toto onemocnění. Mezi nejčastější příčiny patří:

 • Alkoholismus. Dlouhodobý alkoholismus vede ke ztrátě vitamínů, důležitých pro správnou funkci nervů.
 • Autoimunitní onemocnění. Mezi tato nemocnění patří Sjogrenův syndrom, systémový lupus, revmatoidní artritida, syndrom Guillain-Barre, chronická demyelinizační zánětlivá polyneuropatie a nekrotizující vaskulitida.
 • Diabetes (cukrovka). Více než polovina nemocných s cukrovkou rozvine neuropatii. Intoxikace. Některé chemikálie mohou způsobit neuropatie. Mezi ně patří například těžké kovy.
 • Některá léčiva. Neuropatie může být způsobena chemoterapií, pomocí níž léčíme některé nádory.
 • Infekce. Zde se jedná jednak o bakteriální infekce jako je lymeská borelióza, tak o virové infekce jako je pásový opar (varicella zoster), infekční mononukleóza (EB virus), hepatitida C, či HIV.
 • Vrozené poruchy. Onemocnění vrozená, jako je Charcot-Marie-Tooth syndrom, představují vrozené neuropatie.
 • Poranění nervů nebo jejich útlak. Traumata, mezi něž patří třeba autonehody, sportovní poranění, pády z výšek apod. mohou poranit nervy. Útlak nervu může rovněž vzniknout nevhodně upravenou sádrou, nebo stereotypním pohybem, jako je například psaní na klávesnici.
 • Nádory. Rostoucí maligní (zhoubný) i benigní (nezhoubný) nádor může jednotlivý nerv buď utlačovat, nebo jím prorůstat.
 • Deficit vitaminů. Vitaminy ze skupiny B, zahrnující B1, B6, B12, vitamin E a niacin jsou velmi důležité pro správnou funkci nervu.
 • Onemocnění kostí. Například se jedná o onemocnění, které postihuje i kosti a při němž se v krvi nachází abnormální protein (monoklonální gammapatie), dále se jedná o lymfomy a například amyloidózu.
 • Ostatní onemocnění. Tato onemocnění mohou postihovat ledviny, játra či štítnou žlázu (její snížená funkce).

Rizikové faktory

Rizikové faktory pro rozvoj periferní neuropatie jsou:

 • Cukrovka, zejména neléčená či špatně korigovaná
 • Užívání alkoholu
 • Deficit vitaminů, zejména ze skupiny B
 • Infekce, jako je například lymeská borelióza, pásový opar, EB virus způspbující infekční mononukleózu, hepatitida C a HIV
 • Autoimunitní onemocnění, jako je revmatoidní artritida, lupus apod.
 • Onemocnění ledvin, jater či štítné žlázy
 • Expozice toxinům
 • Nevhodný opakovaný stereotypní pohyb, jako je například psaní na klávesnici
 • Rodinný výskyt neuropatie

Komplikace

Komplikace periferní neuropatie zahrnují:

 • Popáleniny a poranění kůže. V případě, kdy je část vašeho těla necitlivá na změnu teploty i na bolest, je velmi snadné se v tomto místě opařit či poranit. Toho zranění si nemusíte zprvu ani všimnout.
 • Infekce. V případě, kdy si poraníte necitlivou část těla a nevšimnete si poranění, toto poranění neošetříte a rozvine se zde infekce. Proto je vhodné často a pravidelně kontrolovat všechny části vašeho těla, zejména ta, které jsou necitlivé na teplo a bolest. Tento stav se nejčastěji rozvíjí u diabetiků (lidí, trpících cukrovkou).

Příprava na schůzku s lékařem

V případě, že se rozhodnete navštívit svého obvodního lékaře, budete jím následně doporučeni k neurologovi. Zde najdete pár užitečných informací, které byste si měli přečíst, než se k neurologovi vypravíte.

Jak se připravit na schůzku s lékařem

 • Sepište si všechny své zdravotní příznaky, včetně těch, které se vám zdají, že nesouvisí s daným problémem.
 • Sepiště si léčiva, vitamíny a doplňky stravy, které užíváte.
 • Poproste člena rodiny, aby šel na schůzku s vámi. Dva lidé přítomní na schůzce si toho zapamatují vždy více než jeden.
 • Sepište si otázky, na které se chcete neurologa zeptat.

Sepište si dotazy, které byste chtěli klást svému lékaři. Zde uvádíme základní z nich, které vám mohou pomoci v získávání informací.

 • Jaká je nejpravděpodobnější příčina mého současného zdravotního stavu?
 • Existují i jiné příčiny mých obtíží?
 • Které testy jsou vhodné k diagnostice onemocnění? Je potřeba nějaká speciální příprava, která předchází provedení testů?
 • Je tento stav dočasný nebo dlouhodobý či trvalý?
 • Jaká léčba je dostupná a kterou mi doporučujete?
 • Jaké nežádoucí účinky tato léčba přináší?
 • Jsou zde nějaké alternativy přístupu či léčby, kterou navrhujete?
 • Trpím dalšími nemocemi. Jak je možné je nejlépe skloubit s tímto onemocněním?
 • Existují nějaké aktivity, kterým bych se měl/a vyhnout?
 • Existuje nějaká alternativa léčiv, které mi předpisujete?
 • Jsou k dispozici nějaké brožury, internetové stránky, či jiné tištěné materiály, v nichž se dozvím více o této nemoci?

Nebojte se zeptat na další případné otázky.

Jaké otázky lze očekávat od lékaře?

Váš lékař se vám může zeptat na řadu otázek, jako například na tyto:

 • Trpíte jiným onemocněním, jako je například cukrovka nebo onemocnění ledvin, jater apod.?
 • Kdy začaly vaše obtíže?
 • Jsou vaše obtíže dlouhodobě trvající nebo příležitostné objevující se v atakách?
 • Jak těžké jsou vaše obtíže?
 • Co vám ulevuje od bolestí?
 • Co vaše bolesti a příznaky zhoršuje?
 • Trpí některý z členů vaší rodiny podobnými příznaky

Testy a diagnostika

Periferní neuropatie není jednoduché onemocnění, nýbrž onemocnění, které zahrnuje spoustu příznaků, zejména podle toho, které nervy jsou onemocněním postiženy. Úkolem lékaře je zjistit, která část nervového systému je postižena a co je příčinou. Mimo jiné fyzikální vyšetření, která zahrnují rozbor krve, obvykle zahrnují:

 • Kompletní historii vašich onemocnění. Lékař se vás bude ptát na onemocnění, která jste prodělal/a dříve, na expozici toxinům a chemikáliím, na užívání alkoholu nebo jiných návykových látek, na váš zdravotní stav a na výskyt závažných onemocnění ve vaší rodině.
 • Neurologické vyšetření. Během tohoto vyšetření bude lékař vyšetřovat vaše šlachookosticové reflexy, sílu a tonus svalů, schopnost vnímat jednotlivé tepelné a dotykové podněty a bude vyšetřovat vaši schopnost stoje a chůze.

Lékař vám může navrhnout provedení dalších testů, mezi něž patří:

 • Zobrazovaní metody. CT či MRI snímkování, kde lze najít vyhřezlé ploténky, nádory a jiné abnormality.
 • Vyšetření funkce nervů. Elektromyelografie je funkční test nervů, který zaznamenává elektrickou aktivitu svalů, která může být projevem poškození nervu. Pro zjištění přenosu nervového vzruchu vysílá jedna sonda elektrické signály k nervu a druhá elektroda, uložená v místě průběhu nervu detekuje odpověď nervu na předchozí podráždění elektrickým proudem. Toto vyšetření lze provádět jak u motorických, tak u senzitivních nervů.
 • Ostatní vyšetření funkce nervů. Mezi tato vyšetření patří vyšetření autonomního nervstva, vyšetření pocení, odpovědí na dotyk, vibrace, teplo či chlad.
 • Biopsie nervu. Lékař může navrhnout provedení biopsie nervu. Jedná se o odběr vzorku malé části nervu, nejčastěji senzitivního, který je odeslán na histologické vyšetření, na základě něhož je určena diagnóza.
 • Biopsie kůže. Odříznutím části kůže lze pomocí mikroskopu zjistit počet nervových zakončení. Ta bývají při neuropatiích redukována.

Léčba periferní neuropatie a používaná léčiva

Léčba je zaměřena na odstranění příčiny onemocnění a úlevě od bolestí. V případě, že jsou vaše testy negativní a neříkají nic o příčině onemocnění, budete nadále sledováni z důvodu možného zhoršení zdravotního stavu. Pokud pijete nadměrně alkohol nebo užíváte jiné návykové látky, bude vám doporučeno se těchto návyků zbavit.

Léčiva

Léčiva užívaná k léčbě periferní neuropatie zahrnují:

 • Léky proti bolesti. Mezi tyto léky patří nesteroidní antiflogistika, která tlumí menší bolest (Ibuprofen, Brufen). Pro silnější bolesti vám může lékař předepsat silnější léky.
 • Léky zahrnující opioidy, jako je například tramadol či oxykodon mohou při delším užívání navodit závislost.
 • Antiepileptika. Léky jako je gabapentin a pregabalin jsou určeny k léčbě epilepsie, ale zároveň mají schopnost uvolňovat svalové záškuby a tlumit křeče. Nežádoucím účinkem jsou pocity na zvracení a střevní obtíže.
 • Kapsaicin. Jedná se o látku obsaženou v chilli papričkách, která je příčinou jejich pálivosti. Existují krémy s obsahem kapsaicinu, které zlepšují průběh neuropatií. Po nanesení krému na kůži vyvolávají pocit pálení, díky němuž tento krém část pacientů netoleruje.
 • Antidepresiva. Některá tzv. tricyklická antidepresiva jako je amitriptylin, nortriptilin a imipramin mohou ulevovat od bolestí působením na neurotransmitery, pomocí nichž se přenáší bolest.
 • Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu jako je duloxetin a venlafaxin mohou rovněž ulevovat od bolesti způsobenou především diabetickou neuropatií (neuropatie způsobená cukrovkou). Nežádoucí účinky těchto léků zahrnují sucho v ústech, zvracení, závratě, pokles chuti k jídlu a zácpu.
 • Váš lékař by vám mohl rovněž předepsat léky pro snížení imunitní odpovědi organizmu, mezi tato léčiva patří prednison, cyklosporin či azathioprin. Snížení imunitní odpovědi organizmu se užívá při léčbě autoimunitních onemocnění.
 • Intravenózně (nitrožilně) podávaný immunoglobulin je lékem volby u chronické demyelinizační zánětlivé polyneuropatie a jiných zánětlivých neuropatií.

Další metody léčby periferní neuropatie

Existují také další možnosti léčby, které vám lékař může navrhnout pro zmírnění projevů onemocnění. Patří sem:

 • Transkutánní elektrická nervová stimulace (TENS). Během TENS se umisťují elektrody k povrchu těla a aplikuje se elektrický proud ke zmírnění bolesti. Tato metoda se může provádět denně po dobu 30 minut cca jeden měsíc.
 • Výměnná plazmaferéza. Během plazmaferézy dochází k odstraňování autoprotilátek z krve pacienta. Autoprotilátky jsou chemické látky, které jsou během některých onemocnění tvořeny v lidském těle a napadají buňky lidského těla, které ničí.
 • Rehabilitace. Pokud trpíte svalovou slabostí, je pro vás vhodná fyzická aktivita, zejména pak rehabilitace. Správně vedené cviky vám pomohou nabrat sílu a pomohou vám ulevit od bolestí. Oporou vám v mnoha případech je hůl či kolečkové křeslo.
 • Chirurgická léčba. Pokud trpíte neuropatií, která způsobena útlakem nervu, například nádorem, je mnohdy vhodné zvolit léčbu chirurgickou.

Životní styl a domácí či alternativní léčba

Zde uvádíme doporučení, která vám mohou pomoci se zvládáním periferní neuropatie:

 • Věnujte pozornost svým chodidlům, zejména pokud trpíte cukrovkou. Kontrolujte si pravidelně své nohy. Pátrejte po záděrách, puchýřích, bradavicích apod. Noste pohodlné ponožky, vhodné jsou bavlněné měkké ponožky, které brání vzniku oděrek. Volte vhodnou obuv, prodávanou ve zdravotnických potřebách.
 • Cvičte. Požádejte lékaře, ať s vámi promluví na téma cvičení a doporučí vám cviky popřípadě návštěvy rehabilitace. Pravidelné cvičení může zmírnit vaše bolesti, posílit svaly a zmírnit krevní tlak. Rovněž přechází vzniku cukrovky. Vhodná je i joga nebo tai chi.
 • Přestaňte kouřit. Kouření cigaret má nepříznivý vliv na vaše cévy a zhoršuje stav neuropatií.
 • Jezte zdravě. Přijímejte potraviny, které jsou bohaté na vitamin skupiny B. Jezte také červené maso, ryby, mléčné výrobky a další produkty, které obsahují vitamin B12.
 • Vyvarujte se nadměrného pití alkoholu. Alkohol zhoršuje příznaky neuropatií.
 • Hlídejte si hladinu cukru v krvi. Pokud trpíte cukrovkou, je vhodné, abyste si hlídali hladinu cukru v krvi a dodržovali léčebný postup, navržený vaším lékařem. Tento postup vám pomůže se zmírněním progrese neuropatie.

Alternativní medicína

Někteří lidé trpící periferní neuropatií se snaží přijímat doplňky stravy či různé bylinky, které by jim mohly ulevit od nepříjemných příznaků. Některé z těchto léčiv nejsou lékaři obecně schvalovány zejména pro nedostatek studií, které by mohly účinnost těchto látek potvrdit. Jedná se zejména o tyto:

 • Akupunktura. Akupunktura je velmi stará metoda, při níž dochází ke stimulaci různých částí těla pomocí zapichování tenkých jehliček do reflexních bodů. Tato metoda by měla ulevovat od bolestí a je vhodné ji absolvovat opakovaně, aby se ostavil odpovídající účinek. Akupunktura je obecně považována za neškodnou, pokud je prováděna za užití sterilních jehel.
 • Alfa lipoová kyselina. Jedná se o antioxidant již delší dobu užívaný v Evropě. Je však vhodné diskutovat užívání této kyseliny s lékařem. Tato látka totiž může mít nepříznivý vliv na hladinu cukru v krvi. Mezi další možné nežádoucí účinky patří zažívací obtíže či kožní vyrážka.
 • Bylinky. Některé bylinky, jako třeba pupálkový olej, mohou pomoci v léčbě bolestí u neuropatií. Často jej využívají lidé s cukrovkou. Je však známo, že některé bylinky interagují s léčivy a proto je vhodné se vždy předem poradit s lékařem.
 • Amino kyseliny. Amino kyseliny, jako je acetyl-L-carnitin, pomáhají zlepšit periferní neuropatie u pacientů s cukrovkou nebo u pacientů po prodělaných chemoterapiích. Nežádoucím účinkem je zvracení.
 • Rybí olej. Rybí olej je bohatý na omega-3 mastné kyseliny, které redukují zánět, zlepšují krevní tlak a pomáhají zmírnit symptomy spojené s neuropatiemi. Nejlepší je rybí olej užívat v přírodní formě, přímo z rybího masa. Pokud z nějakého důvodu nemůžete zajistit dostatečnou konzumaci rybího masa, můžete si koupit vhodný doplněk stravy s obsahem omega 3 mastných kyselin (vše o tom jak si takový doplněk stravy vybrat najdete v tomto článku). V takovém případě se ale nejprve poraďte o vhodnosti užívání těchto přípravků s vaším lékařem, protože hrozí interakce s léky proti srážlivosti krve.

Pokud vás alternativní (přírodní) léčba neuropatie zajímá více, můžete si o ní přečíst v tomto článku.

Prevence

Předcházejte onemocněním, které mohou vést k rozvoji neuropatie. Nejlepší způsob, jak lze předejít vzniku periferní neuropatie, je dbát na zdravý životní styl a vyhnout se rizikům spojeným s rozvojem cukrovky, nadměrným užíváním alkoholu, či s rozvojem revmatoidní artritidy. Rozhodněte se pro zdravý životní styl.

Například:

 • Jezte pravidelně ovoce, zeleninu, vlákninu a semínka. Vitamin B12 lze doplnit příjmem ryb, vajec, mléčných výrobků, masa a cereálií. Obohacené cereálie o vitamin B12 jsou vhodné pro vegetariány, nicméně v tomto případě je vhodné se s lékařem poradit o případných doplňcích stravy.
 • Pravidelně cvičte. Poraďte se s lékařem o míře zátěže, která by pro vás byla vhodná. Obecně lze říci, že je vhodné cvičit alespoň po dobu 30 minut třikrát do týdne.
 • Vyvarujte se aktivit, které poškozují vaše nervy, včetně ustálených pohybů, jako je psaní na počítači, křečovitým pozicím těla, expozici toxickým látkám, kouření a nadměrnému pití alkoholu.
Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Přeloženo a upraveno z angličtiny podle Mayoclinic

Zdroje obrázků:

Dollarphotoclub.com

Článek naposled aktualizován: 6. března 2015 6:28
Datum poslední aktualizace: 14. března 2016 13:05
Datum příští revize: 14. března 2018 13:05
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace