Grawitzův tumor (renální karcinom): vše co potřebujete vědět!

2. dubna 2021 20:32

Karcinom ledviny (dříve označovaný jako Grawitzův tumor nebo hypernefrom) je primárně malign adenokarcinom z epitelu renálních (ledvinových) tubulů a patří mezi nejčastější maligní renální tumory.

Obsah článku

 1. Epidemiologie
 2. Rizikové faktory
 3. Příznaky
 4. Paraneoplastické syndromy
 5. Jak karcinomy ledvin vypadají?
 6. Související onemocnění
 7. Diagnostika
  1. Diferenciální diagnostika
 8. Léčba a prognóza
 9. Co si z článku odnést?

Nejedná se o jeden nádor, ale o skupinu nádorů podobného typu.

Grawitzův tumor nejčastěji postihuje pacienty ve věku 50 - 70 let a jeho hlavním příznakem je makroskopická hematurie (okem viditelná krev v moči), která se vyskytuje u zhruba 60 % pacientů. 

Na zobrazovacích metodách má tento druh nádorů ledvin různorodý vzhled. Může vypadat jako homogenní solidní nádor, nebo v něm mohou být nekrotické či cystické změny a někdy bývá prokrvácený.

Epidemiologie

Adenokarcinomy epitelu renálních tubulů (Grawitzovy tumory) se nejčastěji vyskytují u pacientů ve věku 50 - 70 let, přičemž častěji jsou postiženi muži (zhruba v poměru 2:1).

Adenokarcinom ledviny patří mezi 8. nejčastější nádor u dospělých a představuje 2 % všech maligních druhů rakoviny. Co se týče maligních nádorů ledvin u dospělých, tak 80 - 90 % z nich patří mezi karcinomy (1).

Rizikové faktory

Mezi faktory, které zvyšují riziko karcinomů ledvin, mimo jiné, patří:

 • kouření
 • obezita
 • dialýza
 • léčba cyklofosfamidy (chemoterapeutikum)
 • hypertenze (vysoký krevní tlak)
 • transplantace ledviny

Příznaky

Mezi nejčastější příznaky renálního karcinomu patří:

 • makroskopická hematurie (vyskytuje se až u 60 % pacientů)
 • bolest nebo tlak v boku či v zádech (vyskytuje se až u 40 % pacientů)
 • hmatná rezistence na boku pod žebry (vyskytuje se u 30 - 40 % pacientů)

Všechny tři výše uvedené příznaky současně se však vyskytují jen u 10 - 15 % pacientů a často se onemocnění zjistí při CT vyšetření (vyšetření na počítačové tomografii) náhodně, nejčastěji při zjišťování příčiny hematurie (přítomnosti krve v moči).

Ve více než polovině případů se renální karcinom zachytí náhodně při vyšetření prováděných z jiných důvodů.

Paraneoplastické syndromy

U zhruba 25 % pacientů s nádory ledvin se vyskytují paraneoplastické syndromy. Jedná se o onemocnění a příznaky, které jsou způsobeny nádorovým onemocněním či v přímé souvislosti s ním.

Mezi nejčastější paraneoplastické syndromy u renálního karcinomu patří (2):

 • hyperkalcémie (vysoký vápník v krvi) (u 20 % pacientů)
 • hypertenze (vysoký krevní tlak) (u 20 % pacientů)
 • polycytémie (kvůli abnormálně vysoké sekreci hormonu erytropoetinu) (u zhruba 5 % pacientů)
 • Staufferův syndrom (dysfunkce jater, která nesouvisí s metastázami)
 • limbická encefalitida
 • testikulární feminizace (syndrom úplné androgenní rezistence)

Jak karcinomy ledvin vypadají?

Mikroskopicky je adenokarcinom ledviny nádorem z epitelu ledvinových tubulů a vyskytuje se v celé řadě různých histologických variant, mezi něž patří například (3, 4):

 • světlobuněčný renální karcinom (též renální karcinom z jasných buněk) (70 - 80 %): tento nádor vychází z buněk epitelu proximálních tubulů a jsou pro něj charakteristické velké buňky se světlou cytoplazmou. Jsou bohatě vaskularizované (zásobené krví)
 • papilární renální karcinom (13 - 20 %): tento nádor vychází z buněk epitelu distálních tubulů ledvin a může být multifokální (vyskytovat se na několika místech současně) a bilaterální (vyskytnout se na obou ledvinách současně). Tento nádor se nejčastěji vyskytuje i dialyzovaných pacientů.
 • chromofobní renální karcinom (5 %): vychází z interkalárních buněk sběracího kanálku ledviny
 • tubulocystický renální karcinom (méně než 1 %): tento nádor je velmi vzácný, ale má nejhorší prognózu a často postihuje mladší pacienty

Související onemocnění

V některých případech může karcinom ledviny souviset s následujícími onemocněními a stavy:

 • syndrom von Hippel-Lindau (von Hippel-Lindauova choroba): pacienti s tímto syndromem mají vyšší riziko oboustranného renálního karcinomu, zejména světlobuněčného karcinomu
 • tuberózní skleróza
 • geneticky podmíněné syndromy, které jsou rizikovým faktorem pro nádory ledvin

Renální karcinom nejčastěji metastazuje do plic, kostí, lymfatických uzlin, jater, nadledvin a mozku (4).

Diagnostika

Diagnostika nádorů ledvin spočívá zejména ve zobrazovacích metodách a biopsii.

Ze zobrazovacích metod se v diagnostice adenokarcinomů ledvin uplatňují zejména ultrazvuk, CT vyšetření a magnetická rezonance.

Nález renálního karcinomu je často náhodný (například při běžném ultrazvukovém vyšetření břicha nebo při CT vyšetření vylučovacího traktu při zjišťování příčin hematurie).

K potvrzení diagnózy renálního karcinomu je nutné provést histologické vyšetření vzorku nádorové tkáně, k jejímuž odběru se využívá biopsie ledviny.

Diferenciální diagnostika

Ne všechny nádory ledvin jsou zhoubné.

Mezi benigní nádory ledvin patří například renální adenom nebo onkocytom, angiomyolipom nebo cysty v ledvinách.

Léčba a prognóza

Nejčastějším způsobem léčby renálního karcinomu je radikální nefrektomie, tedy odstranění celé ledviny.

V některých případech je možná i parciální resekce ledviny (tedy odstranění části ledviny, ve které se nádor nachází a ponechání zbytku ledviny v těle). Parciální resekce ledviny se používá zejména u papilárních renálních karcinomů.

Radikální nefroktomie se provádí laparoskopicky nebo otevřením dutiny břišní (laparotomií).

U některých pacientů lze využít také další metody léčby, jako jsou radiofrekvenční ablace nebo kryoablace (zničení nádorové tkáně radioaktivním zářením nebo zmrazením).

Prognóza renálního karcinomu závisí na histologickém podtypu a také na stadiu onemocnění.

Nejlepší prognózu má papilární renální karcinom (pravděpodobnost pětiletého přežití je 90 %) a světlobuněčný karcinom (pravděpodobnost pětiletého přežití je 70 %).

Prognosticky nejhorší je tubulocystický renální karcinom.

Z hlediska prognózy nádorů ledvin je obrovský rozdíl mezi tumory ve stadiu I a stadiu IV:

 • stadium I: pravděpodobnost pětiletého přežití je 90 %
 • stadium II: pravděpodobnost pětiletého přežití je 50 %
 • stadium III: pravděpodobnost pětiletého přežití je 30 %
 • stadium IV: pravděpodobnost pětiletého přežití je 5 %

Přibližně jedna třetina nově diagnostikovaných nádorů ledvin má již při záchytu vzdálené metastázy.

Co si z článku odnést?

Grawitzův tumor je dříve používaný název pro adenokarcinomy ledviny. Dnes je tento termín již zastaralý a tyto zhoubné nádory ledvin souhrnně označujeme jako karcinom ledviny nebo renální karcinom.

Hlavními příznaky nádorů ledvin jsou hematurie (přítomnost krve v moči), bolest boku nebo zad a v některých případech i hmatná rezistence v místě nádoru.

Příčin nádorů ledvin je celá řada a mezi hlavní rizikové faktory patří kouření, obezita, dialýza a vysoký krevní tlak.

Léčba zhoubných nádorů ledvin spočívá v odstranění nádoru. Nejčastěji se provádí totální nefrektomie (odstranění celé postižené ledviny), v některých případech je možné část ledviny zachovat, a pak hovoříme o parciální nefrektomii.

Mezi další způsoby léčby renálních karcinomů patří chemoterapie, radioterapie nebo biologická (imunomodulační) léčba.

Pokud zjistíte přítomnost krve v moči, je nutné co nejrychleji vyhledat lékařskou pomoc.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Radiopaedia.org

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 2. dubna 2021 20:32
Datum příští revize: 2. dubna 2023 20:32
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace