Opaření párou a vodou: vše co potřebujete vědět!

Opaření párou a vodou: vše co potřebujete vědět!
12. září 2021 21:19

Popáleniny jsou poranění způsobená teplem, elektřinou, třením, chemickými látkami nebo zářením.

Obsah článku

 1. Příznaky opaření párou
 2. Příčiny
 3. Rizika pro děti
 4. Diagnostika
 5. Léčba
  1. Odstranění zdroje popálení
  2. Zastavení dalšího poškozování tkání teplem
  3. Zakrytí popáleniny a vyhledání lékařské pomoci
  4. Domácí léčba popálenin
  5. Odborná léčba popálenin u lékaře
 6. Prevence
 7. Co si z článku odnést?

Opaření vodou a párou patří mezi popáleniny způsobené teplem a podle statistik představují v České republice až 61 % všech popálenin (1).

Nejčastěji se lidé popálí doma nebo v práci.

Opaření párou je paradoxně závažnější než opaření vroucí vodou, vzhledem k takzvanému latentnímu teplu vypařování, což je teplo potřebné k tomu, aby se látka uvedená do varu přeměnila v páru (tedy teplota varu vody je mnohem nižší než teplota potřebná k přeměně vody na vodní páru).

Proto je opaření párou obecně závažnější než opaření vodou.

Opaření párou může postihnout všechny věkové skupiny, ale nejvyšší riziko mají malé děti, senioři a osoby s některými chorobami.

Při opaření párou dochází nejen k přímému poškození kůže v místě kontaktu, ale horká pára také poškozuje sliznice, dýchací cesty a oči.

Tento článek popisuje příčiny, příznaky, léčbu a prevenci opatření párou, včetně konkrétních kroků a opatření, které byste měli bezprostředně po opaření párou udělat. Dozvíte se také jaký je rozdíl mezi opařením vodou a párou.

Příznaky opaření párou

Při opaření párou se objevují stejné příznaky jako při jiných popáleninách způsobených teplem.

Mezi nejčastější příznaky popálenin patří:

 • Zčervenání postiženého místa
 • Otok
 • Bolest
 • Puchýře
 • Odloupnutí pokožky na popáleném místě
 • Únik (vytékání) tkáňového moku z popálené oblasti

Pokud navíc dojde ke vdechnutí horké páry nebo se pára dostane do očí, mohou se vyskytnout i další příznaky, jako jsou dušnost, kašel, sípání, poruchy polykání, bolest při polykání nebo oslepnutí.

Příčiny

Jakmile voda dosáhne bodu varu (100°C) a začne se přeměňovat v páru, vznikají extrémně horké molekuly, které při kontaktu s tkáněmi lidského těla okamžitě způsobí popáleniny.

Je mnohem více pravděpodobné, že se popálíte párou než horkou vodou.

Je to proto, že při změně skupenství (z vody na vodní páru) dokáže voda zvětšit svůj objem až 1600 krát. Pára má proto tendenci se rozpínat a při jejím úniku z tlakové nádoby způsobuje nejen popáleniny na kůži, ale při vdechnutí její molekuly pronikají do dýchacího ústrojí, kde mohou způsobit závažná poranění, včetně plicního edému.

Největší nebezpečí hrozí malým dětem.

Na internetu najdete spoustu nepravdivých a zavádějících informací o účinnosti vaporizérů v léčbě respiračních infekcí.

Vaporizér je zařízení, které mění látky v pevném či kapalném skupenství na horkou páru.

Někteří lidé doporučují inhalaci horké páry s bylinnými extrakty v léčbě respiračních infekcí.

Nicméně neexistují žádné spolehlivé důkazy o tom, že by vaporizéry v léčbě respiračních infekcí nebo dušnosti u dětí pomáhali a měli bychom je tedy používat velmi opatrně avždy jen se souhlasem lékaře.

Horkou páru najdeme všude kolem nás a setkáme se s ní i v řadě domácích spotřebičů, jako jsou varné konvice nebo napařovací žehličky.

Rizika pro děti

Děti jsou velmi zvídavé, a tak je riziko opaření párou u nich mnohem vyšší než u ostatní populace.

Při přímé inhalaci (vdechnutí) horké páry je u dětí mnohem vyšší riziko epiglotitidy (zánětu příklopky hrtanové), což je závažné onemocnění, které může způsobit reflexní uzavření dýchacích cest a udušení pacienta.

Proto bychom u dětí měli být velmi opatrní a přijmout vhodná preventivní opatření na zabránění opaření párou či vodou.

Diagnostika

Diagnostika popálenin způsobených párou je poměrně jednoduchá, protože popáleniny jsou na kůži obvykle dobře vidět.

Nicméně je důležité popáleninu správně zařadit do konkrétního stupně.

Popáleniny se podle závažnosti a rozsahu popálené plochy dělí na popáleniny prvního, druhého nebo třetího stupně.

Popáleniny prvního stupně postihují jen pokožku (epidermis) a projevují se zčervenáním kůže, bez tvorby puchýřů

Popáleniny prvního stupně postihují jen pokožku (epidermis) a projevují se zčervenáním kůže, bez tvorby puchýřů

Popáleniny prvního stupně se projevují zčervenáním kůže, bez puchýřů. Lehké zčervenání kůže signalizuje, že došlo pouze k opaření vrchní vrsty kůže (epidermis).

Popáleniny druhého stupně jsou popáleniny, při které došlo k úplné destrukci pokožky a popálenina zasahuje až do podkoží (dermis). Ve většině případů dochází při popáleninách druhého stupně k oddělení epidermis od dermis, což vede k výtoku tkáňového moku z popáleniny.

Vytékající tkáňový mok pak způsobí puchýře (hromadící se tekutina mezi pokožkou a škárou způsobí zvednutí pokožky)

Pokud dojde k opaření obou vrstev (epidermis i dermis) v celé šíři, označuje se taková popálenina jako popálenina třetího stupně.

Léčba

Pokud si opaříte kůži horkou párou, vodou nebo se poleptáte chemikáliemi, vždy postupujte podle těchto kroků:

1) Odstraňte zdroj popálení

2) Zastavte další poškozování tkání teplem

3) Zakryjte popáleninu a vyhledejte lékařskou pomoc v popáleninovém centru nebo nejbližší nemocnici

Odstranění zdroje popálení

Nejdůležitějším krokem v léčbě popálenin je odstranit zdroj popálení.

Pokud se popálíte horkou párou je nutné co nejrychleji vypnout zdroj horké páry a odvést pacienta do bezpečí při dodržování zásad vlastní ochrany.

Zastavení dalšího poškozování tkání teplem

Druhým krokem v léčbě popálenin je zastavit další poškození tkání teplem.

Nejjednodušší způsob jak to udělat je chladit postižené místo studenou vodou po dobu minimálně 15 - 20 minut.

Pokud popáleniny a opařeniny rychle ochladíme studenou vodou, nemůže se teplo šířit do hlubších vrstev tkání a ty tak zůstanou ušetřeny.

Zakrytí popáleniny a vyhledání lékařské pomoci

Následně popáleninu zakryjte suchým a sterilním obvazem. Pokud je celková popálená plocha větší než 9 % těla, je nutné zavolat záchranku, která vás převeze do popáleninového centra k další léčbě.

Jak odhadnete, zda je popálená plocha větší než 9 % celkové plochy těla?

Existuje takzvané pravidlo devíti, kdy se celé tělo rozdělí na části, které přibližně představují 9 % nebo násobek devíti procent.

 • Hlava a krk: 9 %
 • Horní končetina: 9 %
 • Dolní končetina: 18 % (2x 9 %)
 • Trup (přední plocha): 18 %
 • Trup (zadní plocha): 18 %
 • Oblast genitálu: 1 %

Pokud celková popálená plocha těla překračuje 9 % je nutné okamžitě volat záchranku.

Stejně tak je nutné okamžitě zavolat záchranku po vdechnutí horké páry nebo po jejím vniknutí do očí.

Opaření párou může po vdechnutí vyvolat život ohrožující edém (otok) dýchacích cest, který se může vyskytnout i několik hodin po popálení.

Proto je vždy důležité vyhledat lékařskou pomoc, pokud vdechnete horkou páru nebo vám vnikne do očí.

Domácí léčba popálenin

Pokud popálená oblast není větší než 9 % celého těla, nemusíte okamžitě běžet k lékaři, ale po odstranění zdroje horké páry nebo vody postupujte takto:

 • Chlaďte popálená místa proudem studené vody po dobu 15 - 20 minut.
 • Zakryjte popáleninu suchým sterilním obvazem, který každý den měňte (po dobu alespoň 10 dní) a pečlivě kontrolujte zda se poraněná tkáň hojí a neobjevují se známky infekce (zčervenání, vytékání hnisu z popáleniny, bolest, brnění končetin, apod.).
 • Na bolest užívejte volně prodejné léky proti bolesti (například nesteroidní protizánětlivé léky)
 • Pokud se objeví příznaky infekce nebo jiné závažné příznaky (dušnost, horečka, cukání v ráně, apod.) okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Odborná léčba popálenin u lékaře

Odbornou léčbu popálenin provádí popáleninová centra. V České republice máme dvě velká popáleninová centra, jedno je v pražské Vinohradské nemocnici a druhé je ve fakultní nemocnici v Ostravě.

Menší popáleniny ošetří i chirurgická oddělení okresních nemocnic.

V případě, že popáleniny postihují více než 9 % plochy těla je nutné vyhledat lékařskou pomoc.

Součástí léčby rozsáhlých popálenin je kromě léků proti bolesti a antibiotik také operační léčba zaměřená na snesení mrtvých tkání (odborně se tento postup označuje jako nekrektomie nebo debridement) a u rozsáhlejších popálenin je často nutné ho několikrát opakovat.

Nedílnou součástí léčby popálenin jsou také rekonstrukční operace, včetně transplantace kůže či zakrývání popálených míst kožními štěpy (grafty).

Léčba rozsáhlých popálenin v popáleninovém centru je dlouhodobá a vyžaduje často dlouhodobou či opakovanou hospitalizaci v nemocnici.

Prevence

Vzhledem k tomu, že k popáleninám horkou párou či vodou dochází nejčastěji doma, je důležité dodržovat níže uvedená preventivní opatření:

 • Při vaření vždy držadla hrnců či pánví směřujte do středu sporáku a nikoli tak, aby vyčnívala ven, kde o ně snadno můžete zavadit a strhnout na sebe vroucí obsah hrnce.
 • Při vaření nikdy nenechávejte hrnce na sporáku bez dozoru, zejména pokud máte v domácnosti malé děti. Jedním z nejčastějších poranění u dětí do 4 let jsou popáleniny horkou vodou nebo čajem, ke kterým došlo právě proto, že na sebe dítě strhlo horký čaj nebo hrnec s horkou vodou ve chvilce nepozornosti rodičů.
 • Při pečení a smažení používejte minutku tak, abyste na jídlo nezapomněli a nespálili ho.
 • Pokud si ohříváte jídlo v mikrovlnné troubě, vyčkejte chvilku, než nádoba, ve které jste jídlo ohřívali vychladne.
 • Nikdy do mikrovlnné trouby nedávejte jídlo v uzavřených nádobách, vajíčka ve skořápce. Platí to i o dětských lahvičkách s mlékem či čajem. Pokud je ohříváte v mikrovlnné troubě, vždy musí být otevřené!
 • V mikrovlnné troubě používejte pouze nádoby, které jsou k tomuto účelu určeny (nepoužívejte kovové nádobí ani talíře se zlatým proužkem, apod.).
 • Nenechte děti manipulovat s horkými nápoji či potravinami.
 • Při vaření dbejte na to, aby s vámi malé děti nebyly v kuchyni v blízkosti sporáku či jiných zdrojů tepla.
 • Používejte termostatické hlavice a nastavte maximální teplotu vody na 60°C.
 • Malé děti koupejte ve vodě, která nemá vyšší teplotu než 37°C. Vždy se před koupáním ujistěte, zda voda není pro dítě příliš horká (například ponořením zápěstí nebo lokte do vody, pokud necítíte ani teplo ani chlad, má voda správnou teplotu.

Co si z článku odnést?

Popáleniny a opařeniny způsobené horkou párou jsou paradoxně často mnohem závažnější než popáleniny způsobené horkou tekutinou.

S těmito popáleninami se můžeme setkat ve všech věkových kategoriích, ale děti a senioři jsou ohroženi nejvíce.

K popálení nejčastěji dochází v domácnosti a může k nim dojít i na místech, která se zdají bezpečná, jako je například domácí sauna.

Popáleniny na kůži se obvykle špatně hojí. U horké páry je navíc problém, že jí můžeme vdechnout a popálit si dýchací cesty, což může být život ohrožující.

Popáleniny na kůži se obvykle špatně hojí. U horké páry je navíc problém, že jí můžeme vdechnout a popálit si dýchací cesty, což může být život ohrožující.

Nejčastěji k popáleninám dochází v kuchyni nebo v koupelně při vaření nebo neopatrné manipulaci s horkou vodou, nápoji či domácími spotřebiči, jako je například napařovací žehlička.

Je proto důležitá dbát na prevenci a zejména malé děti bychom nikdy neměli nechávat bez dozoru v kuchyni či koupelně nebo v blízkosti zdrojů popálení či horké páry.

Pokud dojde k popálení je vždy důležité nejprve odstranit zdroj tepla (vypnout žehličku nebo sporák, apod.).

Následně je potřeba popálené místo chladit proudem studené vody, a to alespoň 15 až 20 minut.

Poté přiložte na popálené místo suchý sterilní obvaz a v případě, že je popálená plocha větší než 9 % celkové plochy těla, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Verywellhealth

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 12. září 2021 21:19
Datum příští revize: 12. září 2023 21:19
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace