Alkoholická neuropatie: příčiny, příznaky, diagnostika a léčba

7. srpna 2013 1:30

Alkoholická neuropatie je onemocnění, které je provázeno poškozením nervů způsobeným alkoholem. V tomto případě se jedná o onemocnění pouze periferních nervů, mozek i mícha zůstávají neporušeny. Postiženy jsou primárně končetiny, a to jak ruce, tak i nohy.

Příčiny alkoholické neuropatie

Vznik alkoholické neuropatie je úzce spojena s nadužíváním (abúzem) alkoholických nápojů. Udává se, že se vyskytuje až u 20% chronických alkoholiků. Může se tak jednat stejnou mírou o ženy i o muže, všeobecně se však v této skupině častěji vyskytují muži. K rozvoji nemoci dochází po dlouhodobé pravidelné konzumaci alkoholu. 

Chronické užívání alkoholu vede k malnutrici (podvýživě), karenci (nedostatku živin) a nedostatku vitaminů. Právě tyto faktory jsou hlavní příčinou vzniku neuropatie. Velkou roli hraje nedostatek vitaminu B1 (thiaminu) a B12. Alkohol jako takový má také přímý vliv na samotné nervy a vedení vzruchu.

Příznaky alkoholické neuropatie

U porušených nervů dochází ke zpomalení vedení vzruchu (axonálního transportu). Tento defekt zahrnuje jak motorovou (pohybovou), tak i senzitivní (citovou) složku nervového systému.  Zpočátku se nemoc projevuje mravenčením dlaní a plosek nohou, které postupně přechází v bodavou bolest. Nemocný trpí pocitem necitelnosti a hůře provádí jemnou motoriku. Často popisuje, že má pocit, jako by měl na rukách tlusté rukavice. 

Později dochází také k poruchám motoriky. Svalová hmota končetin atrofuje (ubývá) a kůže je mramorová a lesklá. Tyto změny vedou k nerušení hmatových schopností a také k zhoršení chůze. Pacient tak často zakopává, při chůzi nezvedá dostatečně nohy. 

Diagnostika alkoholické neuropatie

Základem diagnostiky alkoholické neuropatie je široká řada elektrofyziologických vyšetření. Lékař při nich zjistí kvalitu vedení vzruchu jednotlivých nervů a rozsah tohoto poškození. Velmi důležitá je také anamnéza pacienta, jelikož neuropatií je několik druhů a lékař tak musí znát charakter vzniku onemocnění, aby mohlo dojít k co nejkvalitnější léčbě.

Léčba alkoholické neuropatie

Základem léčby alkoholické neuropatie je dodržování absolutní abstinence. Jakýkoliv další kontakt s alkoholem zhoršuje již rozvinuté příznaky. Nemocný by měl konzumovat vyváženou stravu s dostatkem minerálů a vitaminů. Právě vitaminy, především B1 a B12 jsou nemocnému suplementovány. 

Komplikace alkoholické neuropatie

Komplikovaný průběh onemocnění můžeme pozorovat především u diabetiků, u kterých je zhoršená cirkulace krve dolními končetinami. Tito pacienti jsou i bez neuropatie náchylní ke vzniku tzv. diabetické nohy, což je stav, při kterém dochází zánětům a gangréně (odumírání) tkáně nohou. Pokud se tato situace zkomplikuje vznikem alkoholické neuropatie, je velmi velká hrozba amputace postižené končetiny či její části.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Tags:
Autor: Zuzana Nimmertondlová
Článek naposled aktualizován: 7. srpna 2013 1:30
Datum příští revize: 7. srpna 2015 1:30
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace