Co dělat, když vám lékař diagnostikuje terminální stádium rakoviny?

29. ledna 2022 15:19

Poslední stadium rakoviny je označení pro nádorové onemocnění, které již nelze vyléčit. Někdy se poslední stadium rakoviny označuje jako čtvrté stadium rakoviny nebo (poněkud nepřesně), jako terminální stadium.

Obsah článku

 1. Jak dlouho trvá terminální stádium rakoviny?
 2. Je vyléčení z rakoviny v posledním stádiu možné?
 3. Jaký je rozdíl mezi rakovinou v terminálním a posledním stadiu?
 4. Jaké jsou možnosti léčby onkologického onemocnění v posledním stádiu?
  1. Paliativní radioterapie nebo chemoterapie
  2. Experimentální léčba a zařazení do klinických studií
  3. Alternativní způsoby léčby a babské rady
  4. Psychoterapie
 5. Co dělat po stanovení diagnózy rakoviny v posledním stádiu?
  1. Přijměte své pocity
  2. Na co se zeptat svého lékaře?
  3. Jaké otázky byste měli položit sami sobě?
 6. Jak informaci o terminálním stádiu rakoviny sdělit vašim blízkým?
  1. Informace o vaší diagnóze
  2. Poslední přání
 7. Co si z článku odnést?

Rozdíl spočívá v tom, že v posledním či čtvrtém stadiu rakoviny je nádorové onemocnění sice také nevyléčitelné, ale ještě reaguje na léčbu a je možné ho alespoň dočasně zpomalit. 

Naproti tomu rakovina v terminálním stadiu na léčbu již nereaguje a jedinou možností je paliativní léčba, která pacientům uleví od utrpení a bolesti, ale život jim neprodlouží. 

V tomto článku se dozvíte o tom, jaký je rozdíl mezi posledním a terminálním stadiem rakoviny, jaké má pacient možnosti, jak se s touto diagnózou vyrovnat a na čem závisí doba přežívání.

Jak dlouho trvá terminální stádium rakoviny?

Terminální stadium rakoviny končí úmrtím pacienta, přičemž doba přežití závisí na několika různých faktorech, zejména pak na:

 • druhu nádorového onemocnění
 • celkovém zdravotním stavu pacienta
 • skutečnosti, zda pacient má či nemá další onemocnění

Lékaři dobu přežití v terminálním stadiu rakoviny stanovují na základě klinické zkušenosti a intuice, ale studie naznačují, že tyto odhady jsou většinou nepřesné a často až příliš optimistické (1). 

Aby se předešlo chybám v odhadech, přišli odborníci s několika skórovacími systémy, které pomáhají onkologům a lékařům v paliativní péči lépe vyhodnotit celkový stav pacienta a poskytnout mu realističtější odhad jeho doby dožití. 

Mezi nejpoužívanější skórovací systémy pro stanovení doby přežití pacientů v terminálním stadiu rakoviny patří:

 • Karnofského skóre: tato stupnice pomáhá lékařům zhodnotit, jak je pacient schopen fungovat. Hodnotí se, mimo jiné, schopnost pacientů vykonávat činnosti každodenní potřeby a postarat se o sebe. Udává se v procentech od 0 do 100 %, přičemž čím nižší procentuální hodnota, tím kratší doba přežití. 
 • Prognostické skóre pro paliativní péči:  doba přežití pacienta se u prognostického skóre odhaduje podle hodnot zánětlivých faktorů v krvi (CRP neboli C-reaktivní protein) a podle počtu bílých krvinek (leukocytóza). Kromě toho se při výpočtu celkové hodnoty zohledňuje i výsledek Karnofského skóre a další faktory. Prognostické skóre nabývá hodnot od nuly do 17,5 a čím je hodnota vyšší, tím kratší je odhadovaná doba přežití. 

I když tyto odhady nejsou vždy úplně přesné, dávají pacientům s onkologickým onemocněním v terminálním stadiu alespoň přibližnou představu o době dožití. 

Na základě těchto odhadů si pak pacienti a lékaři mohou stanovit konkrétní cíle a plány na zbytek života, například si vyžádat domácí péči nebo se rozhodnout jak strávit poslední dny života. 

Je vyléčení z rakoviny v posledním stádiu možné?

Rakovina v posledním stadiu je nevyléčitelná, ale pokud ještě nádor odpovídá na onkologickou léčbu, je možné ho s pomocí chemoterapie či radioterapie alespoň zmenšit a zpomalit jeho růst. 

Pro nevyléčitelně nemocné máme k dispozici celou řadu možností léčby, přičemž cílem je minimalizovat nežádoucí dopady zhoubných nádorů na život pacienta a zmírnit vedlejší účinky léků užívaných v onkologické léčbě. 

Hlavním cílem paliativní léčby v terminálním stadiu rakoviny je tišení bolesti a dalších nepříjemných obtíží, jako jsou nevolnost nebo zvracení.

Jaký je rozdíl mezi rakovinou v terminálním a posledním stadiu?

Všechna zhoubná nádorová onemocnění rozdělujeme do 4 stádií, podle takzvané MKN-O klasifikace (Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii).

Stádium 1 je nejmírnější, protože nádor ještě nezaložil dceřiná ložiska a nádorové buňky se zatím nachází jen v postiženém orgánu. 

Čtvrté stádium rakoviny je naopak nejzávažnější, protože nádorové buňky jsou již rozšířené po celém těle, včetně lymfatických uzlin a nádor již založil dceřiná ložiska označovaná jako vzdálené metastázy

Odborně se rozšíření nádoru do celého těla označuje pojmem generalizace onkologického onemocnění.

Poslední i terminální stádium rakoviny je vždy stádiem 4, v obou případech se jedná o nevyléčitelné zhoubné onkologické onemocnění s tím rozdílem, že na rakovinu v posledním stádiu ještě alespoň částečně zabírá onkologická léčba a je tak možné nádor či metastázy alespoň zmenšit či zpomalit jejich růst a prodloužit tak život pacienta. 

Naproti tomu rakovina v terminálním stádiu již nereaguje na onkologickou léčbu a péče o nemocného spočívá hlavně v tišení bolesti a zajištění pohodlí pro pacienta. 

Jaké jsou možnosti léčby onkologického onemocnění v posledním stádiu?

I když je rakovina v posledním stádiu nevyléčitelná, přesto lékař může pacientovi nabídnout nějaké možnosti.

Paliativní radioterapie nebo chemoterapie

Pokud ještě zhoubný nádor reaguje na léčbu, je možné pacientovi nabídnout paliativní radioterapii či chemoterapii s cílem zmenšit velikost nádoru, zpomalit jeho růst a prodloužit tak dobu života pacienta.

Paliativní radioterapie či chemoterapie se využívá také na zmenšení kostních metastáz. 

Metastázy v kostech jsou často velmi bolestivé a jejich zmenšení tak pacientům přináší alespoň dočasnou úlevu od bolesti. 

Tento způsob léčby se využívá zejména u nádorů, které do kostí často metastazují, jako je například rakovina plic nebo rakovina prostaty. 

Paliativní ozáření může pomoci i ženám s rakovinou prsu v terminálním stádiu. 

Experimentální léčba a zařazení do klinických studií

Po celém světě probíhá výzkum onkologických onemocnění s cílem najít fungující způsoby léčby.

I když ve většině případů experimentální léčba nedokáže pacienta vyléčit, může mu alespoň prodloužit život nebo ulevit od bolesti v posledním stádiu rakoviny. 

Kromě toho ale lékařům poskytuje i cenné informace o nových možnostech léčby rakoviny a posouvá výzkum v této oblasti dopředu. 

Alternativní způsoby léčby a babské rady

Pro pacienta i jeho blízké je často velice obtížné smířit se s diagnózou terminálního onkologického onemocnění, a tak se pochopitelně snaží využít a vyzkoušet všechny možné způsoby alternativní medicíny a babské rady. 

Je to lidsky pochopitelné a přirozené a lékař by pacientovi v posledním stádiu rakoviny neměl vyzkoušení metod alternativní medicíny zakazovat.

Každý svéprávný a dospělý člověk má právo naložit si se svým životem jak uzná za vhodné, bez ohledu na to, zda se nám to líbí nebo ne. 

Pacient má právo jakoukoli lékařem nabízenou léčbu odmítnout, protože si třeba vyhodnotí, že možné nežádoucí účinky radioterapie a chemoterapie mu nestojí za pár měsíců života navíc. 

Proto bychom jako lékaři neměli pacienty zbytečně poučovat, dávat jim kázání a zakazovat jim využívat i jiné způsoby léčby. 

Na druhou stranu je povinností lékaře pacienta upozornit na zjevně pochybné postupy, protože i mezi lidovými léčiteli se najdou hyeny, kterým jde jen o peníze, slibují nemožné a je jim jedno, že pacientům ubližují.

Mezi prověřené alternativní způsoby léčby, které pacientům s rakovinou ve stadiu, kdy již vyléčení není možné, patří například akupunktura, masáže nebo relaxační techniky. 

Tyto metody pomáhají tišit bolest a zmírnit stres

Při onkologické léčbě je důležité i správné stravování.

Změnou jídelníčku sice terminální rakovinu neporazíte, ale zdravá strava vám pomůže cítit se lépe.

Psychoterapie

Mnoho pacientů s terminálním onkologickým onemocněním trpí úzkostmi a depresemi. 

Proto je důležitá odborná psychologická podpora a psychoterapie.

Psychoterapie je nedílnou součástí paliativní péče o pacienty s rakovinou v posledním stádiu

Psychoterapie je nedílnou součástí paliativní péče o pacienty s rakovinou v posledním stádiu

Pacienti se mohou také zapojit do skupin podobně postižených lidí, což jim pomůže lépe se s onemocněním vyrovnat.

V České republice existuje řada organizací, které umírajícím pacientům a jejich blízkým poskytují odbornou pomoc, od léčby bolesti, přes sociální pomoc až po hospicovou péči. 

Nejznámější je například organizace Cesta domů, která poskytuje poradenskou i hospicovou péči.  

Co dělat po stanovení diagnózy rakoviny v posledním stádiu?

Diagnóza terminálního onkologického onemocnění je pro pacienty šokující a každý na tuto zprávu reaguje jinak.

Neexistuje žádný jasně daný správný postup, jak na takovou informaci reagovat, ale pokud nevíte co dělat, mohou vám pomoci následující rady. 

Přijměte své pocity

Informace o tom, že vy nebo někdo z vašich blízkých trpí nevyléčitelným nádorovým onemocněním v posledním stádiu je spojena s obrovskými emocemi, které člověka často paralyzují tak, že vůbec neví co má dělat.

Někteří lidé mohou pociťovat hněv, bezmoc a smutek, zatímco u pacientů, kteří předtím procházeli náročnou léčbou se závažnými nežádoucími účinky, se paradoxně může dostavit určitý pocit úlevy. 

Řada lidí trpí pocitem viny vůči svým blízkým, kteří se budou muset vyrovnat s jejich úmrtím. 

Někteří lidé jsou naprosto paralyzováni a neschopni jakéhokoli činu.

Dopřejte si čas na zpracování těchto emocí a snažte se své pocity přijmout. 

Pamatujte si, že neexistuje žádný jediný správný způsob jak reagovat na diagnózu rakoviny v terminálním stádiu.

Nebojte se požádat přátele a rodinu o pomoc. 

Pokud nemáte nikoho blízkého nebo jim o svém onemocnění zatím nechcete nic říkat, požádejte o pomoc svého lékaře nebo se obraťte na organizace, které poskytují odbornou pomoc lidem s terminálním onemocněním (například výše uvedené Cesty domů). 

Diagnóza nevyléčitelného onkologického onemocnění v posledním stádiu také vyvolává pocity nejistoty a úzkosti. 

Opět je to zcela normální a nebojte se požádat o pomoc svého lékaře. 

Ideálně si otázky sepište předem na papír, abyste na nic nezapomněli.

Na co se zeptat svého lékaře?

Vzhledem k tomu, že je to často právě lékař, kdo vám sdělí informaci o tom, že máte rakovinu v posledním stádiu, můžete na něj být naštvaní a nebudete mít chuť s ním hovořit. 

Tyto pocity jsou zcela normální, ale přesto byste se měli pokusit je překonat a promluvit si s lékařem o tom co vás čeká a jaký bude další postup. 

Mezi otázky, které byste měli svému lékaři položit, mimo jiné, patří:

Co mě čeká v následujících dnech, týdnech a měsících?

Odpověď na tuto otázku vám pomůže udělat si představu o tom co vás čeká a umožní vám se připravit na nadcházející období.

Kolik času mi zbývá?

I když je tato otázka poněkud morbidní, je velmi důležitá, protože vám umožní naplánovat si poslední měsíce života s vašimi blízkými (například vyrazit na dovolenou, vidět se se svými přáteli nebo vyzkoušet nějaké alternativní způsoby léčby, apod.).

Někteří pacienti nechtějí vědět, kolik času ještě mají a je to opět zcela normální a měli byste se řídit svými pocity. 

Ke stanovení odhadované doby dožití při terminálním stádiu rakoviny se používají různé skórovací systémy, jako je například Karnofského skóre a prognostické skóre pro paliativní péči. 

Podrobněji jsme o těchto skórovacích systémech psali v předchozích odstavcích. 

Jaké otázky byste měli položit sami sobě?

To jak chcete strávit zbytek života poté, co vám byla diagnostikována rakovina v posledním stádiu, závisí na vás. 

Rozhodování o tom, co byste chtěli nebo měli udělat může být velmi obtížné, protože do něj zasahuje i vaše okolí, ale přesto byste si měli odpovědět na následující otázky:

Stojí nabízená “léčba” za to?

Léčba v posledním stádiu rakoviny sice může prodloužit život pacienta, ale může mít také nežádoucí účinky a pacient se po ní nemusí cítit dobře. Někteří lidé proto odmítají léčbu, která jim sice o pár měsíců život prodlouží, ale za cenu toho, že jim bude každý den špatně, nebude jim chutnat jíst nebo budou mít jiné problémy. 

Někteří pacienti se proto rozhodnou jen pro paliativní léčbu. Dnes bolest lékaři dokážou velmi dobře v rámci paliativní péče tlumit a pacient tak může prožít zbytek života bez bolestí a dalších příznaků. 

Smyslem paliativní péče je poskytnout pacientovi v posledních dnech života co možná největší pohodlí a zbavit ho bolesti. 

Chci využít institut dříve vyslovených přání?

Dříve vyslovené přání je právní dokument vypracovaný podle § 36 Zákona o zdravotních službách. 

Tento dokument umožňuje pacientovi písemně rozhodnout o své další budoucnosti. 

Nejčastěji v něm pacienti vyslovují přání, aby nebyli resuscitováni v případě srdeční zástavy v souvislosti se základním onemocněním a/nebo aby jim v případě zjištění terminálního onkologického onemocnění byla poskytnuta jen paliativní péče. 

Co chci dělat já sám?

Někteří lidé s terminálním onkologickým onemocněním chtějí normálně pokračovat ve svých každodenních činnostech tak, jako by se nic nedělo, dokud to jen bude možné. 

Jiní se rozhodnou cestovat po světě a užívat si svých nejbližších. 

Rozhodnutí závisí zase jen na vás, ale vždy byste si tuto otázku měli položit.

Jak informaci o terminálním stádiu rakoviny sdělit vašim blízkým?

Co se rozhodnete říci svým nejbližším je zcela na vás. Nikdo nemá právo rozhodovat o vašem zdravotním stavu ani o tom jak se zbytkem života naložíte. 

Informace o vaší diagnóze

Pokud chcete, můžete vaše nejbližší informovat o svém zdravotním stavu a sdělit jim i vaši diagnózu nebo se naopak můžete rozhodnout nic nikomu neříkat. 

Poslední přání

Požádejte vaše blízké o pomoc a sdělte jim vaše poslední přání a jak byste si přáli věci zařídit, až tu nebudete. 

Podpora ze strany blízkých osob je pro pacienty s terminálním stádiem rakoviny velmi důležitá

Podpora ze strany blízkých osob je pro pacienty s terminálním stádiem rakoviny velmi důležitá

Pokud máte nějaké závazky, je vhodné je vypořádat nebo o nich informovat své blízké, aby měli čas se připravit a nedočkali se po vaší smrti nepříjemných překvapení. 

Co si z článku odnést?

Rakovina v terminální stádiu není totéž co rakovina v posledním (čtvrtém) stádiu. 

V obou případech se jedná o nevyléčitelné onemocnění, které dříve nebo později pacienta zahubí.

Terminální stádium onemocnění znamená, že nádor již nereaguje na žádnou onkologickou léčbu a pacientovi tak zbývá jen paliativní péče.

Naproti tomu v posledním stádiu rakoviny onkologická léčba alespoň dočasně funguje a pomáhá zpomalit progresi onemocnění a prodloužit život pacienta. 

Cílem léčby onkologického onemocnění v terminálním stádiu je zmírnit utrpení a bolesti pacienta a dopřát mu pokojný odchod ze života. 

V péči o nemocné s terminálním onemocněním hraje kromě léků důležitou roli i psychoterapie, psychologická podpora, relaxační techniky na zmírnění stresu, masáže na uvolnění ztuhlých svalů, apod. 

Pacient by se měl také rozhodnout o tom co sdělí svým nejbližším a jakým způsobem chce poslední měsíce svého života prožít. 

Neexistuje jediný správný způsob, každý se se závažnou diagnózou vyrovnává jinak. 

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Healthline.com

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 29. ledna 2022 15:19
Datum příští revize: 29. ledna 2024 15:19
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace