Co je Virchowova uzlina a kde jí hledat?

Co je Virchowova uzlina a kde jí hledat?
22. března 2022 20:54

Virchowova uzlina se nachází v levém nadklíčku, přičemž její zvětšení je známkou metastatického postižení uzlin při nádorových onemocněních trávicího traktu, zejména pak u nádorů žaludku.

Obsah článku

 1. Historie
 2. Co jsou mízní uzliny?
 3. Proč se uzliny zvětšují?
 4. Kde se Virchowova uzlina nachází?
 5. Při jakých onemocněních dochází ke zvětšení Virchowovy uzliny?
 6. S jakými komplikacemi je zduření Virchowovy uzliny spojeno?
 7. Co dělat když si nahmatáte zvětšenou uzlinu?
 8. Co dalšího nese jméno Rudolfa Virchowa?
 9. Co si z článku odnést?

Protože zvětšená Virchowova uzlina bývá známkou rakoviny, označuje se také jako signální.

Historie

Virchowovu uzlinu popsal německý patolog Rudolf Ludwig Karl Virchow (1821 - 1901) již v roce 1848, když poprvé nahmatal zvětšený tvrdý útvar nad levou klíční kostí u pacienta s maligním nádorem žaludku.

Klinický termín pro zvětšenou Virchowovu uzlinu je "Troisierovo znamení".

Někdy se proto termíny Virchowova uzlina a Troisierovo znamení užívají (poněkud nepřesně) jako synonyma.

Charles-Emile Troisier (1844 - 1919) byl francouzský chirurg, který kromě Troisierova znamení popsal také jednu z forem diabetu (Hanotův-Chauffardův-Troisierův syndrom).

Co jsou mízní uzliny?

Mízní uzliny jsou drobné fazolovité útvary, které jsou důležitou součástí imunitního systému.

Jejich hlavní funkcí je zachytávat cizorodé mikroorganizmy a látky, které cirkulují v lymfě (míze) a kromě toho obsahují lymfocyty (druh bílých krvinek), které tělu pomáhají bojovat s infekcí a různých chorobami.

V lidském těle najdete stovky mízních uzlin, které jsou rozprostřeny po celém těle a jsou vzájemně propojeny lymfatickými cévami.

Největší skupiny lymfatických uzlin se nachází na krku (včetně nadklíčkové a podklíčkové oblasti), v podpaží, v tříslech, dutině břišní a v oblasti hrudníku, kde je uložen hlavní hrudní mízovod (ductus thoracicus).

Proč se uzliny zvětšují?

Vzhledem k tomu, že hlavní funkcí lymfatických uzlin je zachytávání patogenních mikroorganizmů, dochází k jejich zvětšení nejčastěji při infekčních onemocněních vyvolaných viry, baktériemi, plísněmi nebo parazity.

Někdy ke zduření lymfatických uzlin dochází i při nádorových onemocněních, protože nádorové buňky mohou proniknout do mízních uzlin a infiltrovat je, což odborně označujeme pojmem nádorová lymfadenopatie.

Postižení lymfatických uzlin znamená, že se nádor již rozšířil (metastazoval) mimo původní ložisko.

Některé nádory vyvolávají zvětšení celých skupin lymfatických uzlin (například lymfomy), zatímco jiné nádory jsou spojeny jen se zvětšením konkrétních uzlin ve spádových oblastech (například zvětšení sentinelové axillární uzliny při nádorech prsu nebo zvětšení uzlin v jaterním hilu při nádorech žlučníku a jater).

Někdy se při nádorových onemocněním může zvětšit i lymfatická uzlina, která není spádovou uzlinou pro daný orgán, což je například právě zvětšení Virchowovy uzliny při nádorech žaludku či jiných částí trávicího traktu.

Kde se Virchowova uzlina nachází?

Virchowova uzlinu najdeme nad levou klíční kostí v anatomickém prostoru označovaném jako fossa supraclavicularis major (trigonum omoclaviculare).

Virchowova uzlinaje součástí skupiny nadklíčkových (supraklavikulárních) uzlin a jedná se o koncovou uzlinu ductus thoracicus.

Ve většině případů leží Virchowova uzlina na svalu s názvem musculus scalenus anterior (přední kloněnec) a v jejím těsném okolí probíhá levý brániční nerv (nervus phrenicus), plexus brachialis, krční sympatikus a podklíčková tepna a žíla (a. a v. subclavia).

Virchowova uzlina se nachází nad levou klíční kostí a je součástí skupiny supraklavikulárních uzlin

Virchowova uzlina se nachází nad levou klíční kostí a je součástí skupiny supraklavikulárních uzlin

Někdy může Virchowova uzlina ležet v těsné blízkosti levého karotického svazku.

Do Virchowovy uzliny přitéká míza z dolních končetin (třísel), dutiny břišní, hrudníku, hlavy a krku a odtéká do oblasti soutoku levé v. subclavia a v.jugularis, kam ductus thoracicus ústí.

Při jakých onemocněních dochází ke zvětšení Virchowovy uzliny?

Ke zvětšení Virchowovy uzliny nejčastěji dochází při nádorech trávicího traktu (GITu), zejména při nádorech žaludku.

Nicméně byly zaznamenány i případy zvětšení této uzliny při dalších nádorových onemocnění, jako jsou lymfomy, nádory prostaty, plic nebo vaječníků (1).

Zvětšená Virchowova uzlina byla zaznamenána i při některých infekčních onemocněních, jako je například tuberkulóza.

S jakými komplikacemi je zduření Virchowovy uzliny spojeno?

Vzhledem k tomu, že Virchowova uzlina se nachází v těsné blízkosti cévních a nervových struktur může její zvětšení způsobit jejich útlak, což se projevuje například brněním horní končetiny (útlak plexus brachialis), dušnost nebo škytavka (útlak nervus phrenicus), Hornerův syndrom (útlak krčního sympatiku) nebo syndrom horní hrudní apertury (při útlaku podklíčkových cév a plexust brachialis).

Co dělat když si nahmatáte zvětšenou uzlinu?

Pokud si kdekoli na těle nahmatáte bulku, která je na pohmat tvrdá, nebolestivá a neposunuje se proti spodině, okamžitě navštivte svého lékaře.

Bolestivě zvětšené uzliny obvykle nejsou známkou nádorového onemocnění, ale tvrdé nebolestivé uzliny jsou naopak velmi podezřelé.

Pravidelně si také uzliny orientačně kontrolujte, zejména na krku, v tříslech a podpaží.

Co dalšího nese jméno Rudolfa Virchowa?

Rudolf Virchow jako první zjistil, že jednotlivá onemocnění nepostihují tělo jako celek, ale vždy jen jednotlivé buňky a je proto zakladatelem buněčné patologie. Kromě patologie se také věnoval výzkumu parazitů, zejména hlístů.

Se jménem tohoto slavného německého patologa jsou spojeny nejen Virchowovy uzliny, ale například také:

 • Virchowova trias: tři faktory důležité pro vznik hluboké žilní trombózy (poškození endotelu cév, stáza krve a hyperkoagulační stav)

 • Virchowovy-Robinovy prostory: jedná se o prostory kolem drobných kapilár v různých orgánech, včetně mozku, které jsou vyplněny tkáňovým mokem. Zvětšené Virchow-Robinovy prostory mohou být jednou z prvních známek degenerativních změn mozku.

 • Virchowova nemoc neboli megacefalie je označení pro akutní vrozený zánět mozku, jehož hlavním projevem je abnormálně velká hlava.

 • Virchowova tělíska (buňky): tímto pojmem označujeme jednak trámce kostní spongiózy, ve kterých se nachází kostní buňky a také buňky pojivové tkáně rohovky.

Co si z článku odnést?

Rudolf Virchow byl německý patolog, který se zasloužil o rozvoj buněčné patologie a na jeho počest je pojmenována řada anatomických struktur nebo některá onemocnění.

Virchowova uzlina je jedna ze supraklavikulárních uzlin v levém nadklíčku, které se mohou zvětšit při nádorových onemocněních trávicího traktu, a to zejména při rakovině žaludku.

Označujeme jí proto také jako signální uzlinu.

Klinický termín pro zvětšenou Virchowovu uzlinu je Troisierovo znamení.

Byly zaznamenány i případy zduření Virchowovy uzliny při dalších nádorových onemocněních (nádory prostaty, plic či vaječníků) a také při některých infekčních chorobách, jako je například tuberkulóza.

Mezi komplikace spojené se zvětšením Virchowovy uzliny patří brnění horní končetiny, syndrom horní hrudní apertury, chronická škytavka a další.

Pokud si na těle nahmatáte tuhou nebolestivou bulku, která tam předtím nebyla, navštivte co nejrychleji svého lékaře, aby se zjistila vyvolávající příčina tohoto problému.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Zdroje obrázků:

Canva.com a Wikiskripta.eu (Orem)

Článek naposled aktualizován: 22. března 2022 20:54
Datum příští revize: 22. března 2024 20:54
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace