Amyloidóza: příčiny, příznaky, diagnostika a léčba

30. března 2013 23:46

Amyloidóza je onemocnění, při kterém se mění struktura některých proteinů, ty se poté stávají nerozpustnými a hromadí se na různých místech těla, zejména v extracelulárních prostorech. Tyto pozměněné proteiny se nazývají amyloidy. Amyloidóza je spojována s dalšími nemocemi, jako je např. Alzheimerova choroba.

Co jsou to amyloidy?

Proteinů, u kterých může dojít k přestavbě je mnoho. Může jím být např. transthyretin (TTR), imunoglobuliny nebo atriální natriuretický peptid (ANP). Syntéza těchto látek má několik kroků. Buňka nevytváří protein celý, ale produkuje jednotlivé fragmenty, které se postupně skládají dohromady. Může se ale stát, že se části navážou ve špatném pořadí a vytvoří neúčinnou látku. V tu chvíli buňka zareaguje a v procesu proteolýzy tuto chybu odstraní rozložením proteinu. Pokud se ale látka složí tak, že proteázy, enzymy, které normálně rozklad způsobují, nemohou u daného produktu fungovat, vzniká nerozložitelný protein amyloid. Ten má strukturu β-skládaného listu a hydrofobní části, které jsou u normálních proteinů složeny uvnitř, se dostávají na povrch. Ve vodném prostřední se spolu shlukují a vytvářejí tak agregáty usazující se v různých tkáních.

Dělení amyloidóz

Můžeme rozlišovat amyloidózu primární a sekundární. Podle staršího dělení se také rozlišuje systémová a lokalizovaná. Může být vrozená i získaná. U vrozené formy se v rodinách dědí defektní alely genů kódujících proteiny, které poté vytváří amyloidy.

Primární amyloidóza je většinou způsobena plazmocytomem, který produkuje defektní proteinové řetězce. Plazmocytom je maligní nádorové onemocnění hlavně v kostní dřeni, jehož základem jsou plazmatické buňky. Amyloidem jsou imunoglobuliny, přesněji jejich nerozložitelné lehké řetězce. Proto se tato forma amyloidózy označuje AL (amyloid Ligh-chain).

Amyloidy u sekundární amyloidózy pocházejí z jiného místa, než kde se ukládají, pocházejí např. z akutního zánětu. Vyskytuje se při TBC nebo revmatoidní artritidě. Amyloidem může být protein označovaný jako serum-amyloid associated a tato forma je známá jako amyloidóza AA.

Systémové amyloidózy postihují více orgánů a tkání najednou. Patří mezi ně např. AA a AL amyloidózy. Naopak u lokalizovaných se amyloidy ukládají jen do jednoho orgánu nebo do přesně definovaného místa jako je třeba okolí nádoru. Příkladem jsou AANF (amyloid atriální natriuretický faktor, ukládá se v srdci) nebo Aβ (β-amyloid ukládající se v mozku u Alzheimerovy choroby).

Příznaky amyloidózy

Symptomy jsou odlišné podle toho, jaká tkáň nebo jaký orgán je postižen. Pokud se jedná o srdce, dochází k arytmii nebo dokonce k selhání. Může být postiženo zažívací ústrojí a to vyvolává zvracení a nevolnosti. Zasažené orgány jsou zvětšené a tuhé. Mezi další příznaky patří selhání ledvin, jater, poškození kůže a velký jazyk. Jedním ze symptomů je také přítomnost Bence-Jonesovy bílkoviny v moči, což jsou lehké řetězce imunoglobulinů. 

Diagnostika

Pokud má lékař podezření na amyloidózu, odebere vzorek tkáně na histologické vyšetření. Provádí se hlavně z podkožního tuku na břiše, rekta a slinných žláz. Nejúčinnějším prostředkem k potvrzení ukládání amyloidu se zdá být barvení pomocí barviva Congo red. K zjištění původu amyloidu se mohou použít detekce abnormálních proteinů v krvi nebo imunologické metody. 

Léčba amyloidózy

Jednou uložená ložiska amyloidů se už nedají rozpustit a proto je důležité včasné rozpoznání nemoci a brzký zásah lékaře. Vždy je na prvním místě najít příčinu a její léčbou zastavit další ukládání a předejít možným komplikacím. 

U primární amyloidózy je to ale velmi složité, protože nejúčinnější je transplantace kostní dřeně, avšak pacienti bývají moc slabí na to, aby mohli tak velký zásah podstoupit. Proto je u amyloidózy AL velmi nepříznivá prognóza a průměrná doba dožití se pohybuje kolem 40 měsíců.

V případě sekundárních amyloidóz jsou příčiny rozmanité a proto se různí i léčba. U některých forem nelze prvotní defekt léčit a v tu chvíli zbývá jen symptomatická léčba. 

Nemoci, které bývají spojovány s amyloidózou, jsou Alzheimerova choroba, Diabetes mellitus II. typu, ateroskleróza, revmatoidní artritida, mnohočetný myelom, nádor štítné žlázy, tuberkulóza a mnoho dalších.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Tags:
Autor: Nicola Schneibergová
Článek naposled aktualizován: 30. března 2013 23:46
Datum příští revize: 30. března 2015 23:46
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace