Nežádoucí účinky a rizika probiotik

Nežádoucí účinky a rizika probiotik
17. května 2019 9:45

O blahodárném vlivu probiotik na zdraví toho bylo napsáno již hodně. Málokdo ale ví, že i probiotika mohou mít nežádoucí účinky, o kterých se nikde moc nedozvíte. V tomto článku s proto podrobně seznámíte s riziky a nežádoucími účinky, které se při užívání probiotik mohou vyskytnout.

Obsah článku

  1. Probiotika mohou vyvolat nepříjemné trávicí potíže
  2. Aminy v probiotických potravinách mohou způsobit bolest hlavy
  3. Některé probiotické kmeny zvyšují hladinu histaminu
  4. Některé látky obsažené v probiotických doplňcích stravy mohou mít nežádoucí účinky
  5. Probiotika u některých lidí zvyšují riziko infekce
  6. Co si z článku odnést?

Probiotika jsou živé baktérie a ušlechtilé plísně (kvasnice), které mají řadu kladných účinků na lidské zdraví.

Můžeme je užívat jako doplňky stravy nebo v přírodní formě jako kvašené potraviny (například jogurt, kefír, kyselé zelí, korejský kvašený salát kimčchi nebo kombucha) (1, 2, 3, 4).

Blahodárné účinky probiotických doplňků stravy a potravin jsou velmi dobře popsány. Ví se, že probiotika snižují riziko zánětlivých onemocnění, zlepšují trávení a dokonce pomáhají v léčbě některých chronických chorob (5, 6, 7, 8).

I když jsou probiotika velmi zdravá, mohou mít také nežádoucí účinky. Naštěstí jsou nežádoucí reakce na probiotika obvykle pouze velmi mírné a postihují jen malé procento populace. 

Přesto je potřeba dávat pozor, protože například u některých lidí trpících závažnými chorobami nebo u osob s narušenou funkcí imunitního systému se při užívání probiotik mohou vyskytnout závažné nežádoucí účinky.

Níže uvádíme přehled nežádoucích účinků probiotik a také informace o tom, jak tyto nežádoucí reakce a rizika zmírnit.

Probiotika mohou vyvolat nepříjemné trávicí potíže

Přestože se u většiny lidí žádné nežádoucí účinky probiotik neprojevují, u některých osob se při užívání probiotik mohou objevit nepříjemné trávicí potíže, jako je zvýšená plynatost a nadýmání (9).

Zejména u lidí, kteří užívají probiotika s kvasnicemi (droždí, apod.) může docházet ke vzniku zácpy a zvýšenému pocitu žízně (10).

Co je důvodem těchto nežádoucích účinků se neví, ale obvykle odezní po několika týdnech užívání probiotik (9).

Pro snížení pravděpodobnosti těchto nežádoucích účinků začněte probiotika užívat nejprve v nízkých dávkách a postupně je zvyšujte po několik týdnů až do plné dávky. Tím dáte tělu čas si na probiotika zvyknout a plynatost a nadýmání se po jejich užití bude objevovat méně často.

Pokud plynatost, nadýmání či další trávicí potíže nezmizí ani po několika týdnech užívání probiotik, přestaňte probiotika užívat a vyhledejte pomoc lékaře.

Shrnutí: U některých lidí se při užívání probiotik objevují nežádoucí účinky jako jsou trávicí potíže (zácpa, plynatost, nadýmání) nebo nadměrná žízeň. Tyto nežádoucí reakce obvykle odezní do několika týdnů spolu s tím jak si váš organizmus zvykne na probiotické baktérie.

Aminy v probiotických potravinách mohou způsobit bolest hlavy

Některé potraviny bohaténa probiotika, jako například jogurt, kysané zelí nebo kimčchi, obsahují biogenní aminy (11, 12).

Biogenní aminy jsou sloučeniny, které vznikají při zrání (kvašení) potravin s vysokým obsahem bílkovin v důsledku působení baktérií (13).

Nejhojněji zastoupenými biogenními aminy v probiotických potravinách jsou histamin, tyramin, tryptamin a fenylethylamin (14).

Kefír je velmi bohatým zdrojem probiotik

Některá probiotika obsahují biogenní aminy, které mohou vyvolat nežádoucí účinky

Biogenní aminy mají excitační účinky (dráždí) nervový systém, podílejí se na snižování a zvyšování průtoku krve orgány a u citlivých jedinců mohou způsobovat bolesti hlavy (15, 16).

Jedna studie zjistila, že dieta s nízkým příjmem histaminu snižuje četnost bolestí hlavy až u 75% účastníků. Nicméně analýza 10 kontrolovaných studií žádné statisticky významné účinky biogenních aminů na bolesti hlavy nezjistila (17, 18).

Je tedy nutné provést další výzkum, než budeme moci jednoznačně říci, zda biogenní aminy opravdu mohou spouštět migrény a bolesti hlavy.

Pokud vás po konzumaci některých potravin a nápojů bolí hlava nebo dostanete migrénu, začněte si vést podrobný deník, kam bude zapisovat veškeré snědené potraviny a vypité nápoje a to, zda vás po jejich konzumaci rozbolela hlava či nikoli. Tímto způsobem za čas zjistíte, jaké potraviny a nápoje u vás migrénu spouští a budete se jim moci vyhnout.

Pokud zjistíte, že u vás bolest hlavy vyvolávají probiotika, bude pro vás vhodnější užívat probiotika raději ve formě doplňků stravy.

Shrnutí: Kvašené potraviny, které jsou bohaté na probiotika, obsahují biogenní aminy, které u některých lidí mohou vyvolávat migrénu a bolesti hlavy. Pokud je to i váš případ, raději tyto probiotické potraviny nejezte a probiotika užívejte jako potravinový doplněk.

Některé probiotické kmeny zvyšují hladinu histaminu

Některé probiotické bakteriální kmeny, které se nachází v potravinových doplňcích s probiotiky mohou zvyšovat tvorbu histaminu v trávicím traktu (19, 20, 21).

Histamin je molekula, kterou náš imunitní systém začne vyrábět kdykoli zjistí nějakou hrozbu (například když se do organizmu dostane infekce).

Histamin způsobuje vazodilataci (roztažení cév), aby se do postižené oblasti dostalo více krve. Navíc histamin také zvyšuje permeabilitu (propustnost) cévních stěn, aby se buňky imunitního systému snáze dostaly do příslušných tkání a mohly zde bojovat s patogeny (mikroby, které vyvolávají různá onemocnění) (22).

Tento proces také stojí za zčervenáním a otokem postižené oblasti a může také dojít ke spuštění projevů alergie, jako jsou svědění, slzení očí, výtok z nosu nebo potíže s dýcháním (dušnost).

Za normálních okolností se tělo histaminu, který je produkován v trávicím traktu, zbavuje prostřednictvím enzymu s názvem diaminooxidáza (DAO). Tento enzym tak za normálních okolností udržuje hladinu histaminu na dostatečně nízké úrovni, aby nemohlo dojít k výskytu nežádoucích projevů z nadměrné produkce histaminu (23).

Nicméně někteří lidé s intolerancí histaminu mají problémy s jeho odbouráváním, protože nemají dostatek enzymu diaminooxidázy (DAO) (24, 25, 26).

U nich pak dochází ke vstřebávání histaminu přes stěnu trávicího traktu do krve, kde histamin vyvolává podobné účinky jaké vznikají při alergické reakci (27).

Lidé kteří trpí intolerancí (nesnášenlivostí) histaminu by neměli konzumovat jídla bohatá na histamin (28).

Teoreticky by si tito lidé mohli vybírat doplňky stravy s probiotiky, které neobsahují bakteriální kmeny produkující histamin, ale nebyl proveden žádný pořádný výzkum zaměřený na ověření toho, zda tato strategie funguje.

Mezi probiotické bakteriální kmeny, které produkují histamin patří například Lactobacillus buchneri, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus hilgardii a Streptococcus thermophilus (29, 30, 31).

Shrnutí: Některé probiotické bakteriální kmeny produkují v trávicím traktu histamin. U lidí s nesnášenlivostí histaminu by to mohl být problém, takže tito lidé by měli užívat jen probiotika, která obsahují bakteriální kmeny neprodukující histamin.

Některé látky obsažené v probiotických doplňcích stravy mohou mít nežádoucí účinky

Lidé, kteří trpí na alergie a intolerance by si měli pečlivě přečíst informace uvedené na obalu doplňků stravy s probiotiky, protože mohou obsahovat pomocné látky, na které jsou alergičtí nebo které nesnáší.

Některé doplňky stravy například obsahují mléko, vejce nebo sóju, což jsou známé alergeny.

Stejně tak probiotika často obsahují mléčný cukr (laktózu). 

Pokud jste na některou z těchto látek alergičtí neměli byste tyto doplňky stravy užívat, protože by mohlo dojít ke spuštění alergické reakce, která může být velmi nepříjemná a někdy i život ohrožující (32).

Než si proto koupíte probiotické doplňky stravy, pečlivě si přečtěte informace o tom, co dotyčný výrobek obsahuje a nekupujte ho, pokud obsahuje látky, na které máte alergii.

Totéž platí i pro probiotika s obsahem pivovarských nebo jiných druhů ušlechtilých a zdraví prospěšných kvasinek (33)

Stejně tak probiotika často obsahují mléčný cukr (laktózu) (34).

I když studie naznačují, že většina lidí s laktózou intolerancí (nesnášenlivostí mléčného cukru) bez problémů může konzumovat léky a doplňky stravy s max. koncentrací laktózy do 400 mg, vyskytly se případy alergické reakce na laktózu obsaženou v probioticích (35, 36, 37).

Protože u některých lidí s nesnášenlivostí laktózy mléčný cukr vyvolává nepříjemné projevy v podobě plynatosti a nadýmání, raději si kupte probiotika bez laktózy, pokud těmito obtížemi trpíte.Kr

Kromě probiotik obsahují některé doplňky stravy také prebiotika. Jedná se o rostlinnou vlákninu, která je pro lidi nestravitelná, ale slouží jako potrava pro zdraví prospěšné baktérie. Nejběžnějšími druhy prebiotické vlákniny jsou laktulóza, inulin a různé oligosacharidy (38).

Doplňky stravy, které obsahují jak probiotické mikroorganizmy tak prebiotickou vlákninu se nazývají synbiotické (39).

Někteří lidé trpí při užívání synbiotických doplňků stravy nadýmáním a plynatostí. Pokud je to i váš případ, neužívejte probiotické doplňky stravy, které obsahují prebiotika (40).

Shrnutí: Probiotické doplňky stravy mohou obsahovat řadu alergenů, včetně laktózy nebo prebiotické vlákniny, které u některých lidí vyvolávají alergické reakce či jiné nežádoucí účinky. Pečlivě čtěte příbalový leták a informace na obalu potravinového doplňku, než si ho koupíte.

Probiotika u některých lidí zvyšují riziko infekce

Pro většinu lidí je užívání probiotik naprosto bezpečné, ale přesto existují lidé, pro které probiotika nejsou vhodnou volbou.

Ve vzácných případech mohou probiotické mikroorganizmy (baktérie nebo kvasinky) proniknout do krve a způsobit u vnímavých jedinců zánět či infekci (41, 42, 43, 44).

Nejvyšší riziko infekce z probiotik hrozí lidem s narušenou nebo oslabenou funkcí imunitního systému, lidem, kteří se dlouho léčí v nemocnici a také lidem se zavedenými katetry či po operacích (45, 46, 47).

Nicméně riziko, že užívání probiotik u vás vyvolá infekci je velmi nízké a klinické studie prováděné na lidech nepotvrdily, že by probiotika způsobovala nějaké závažné či těžké infekce.

Odhaduje se, že pouze u jednoho člověka z miliónu, dojde při užívání probiotik ke vzniku nějaké infekce. A toto riziko je ještě nižší u probiotik s obsahem ušlechtilých kvasinek, kde infekci dostane zhruba jeden člověk z 5,6 miliónů (48, 49).

Probiotiky vyvolaná infekce obvykle dobře reaguje na běžná antibiotika nebo antimykotika. Nicméně ve vzácných případech došlo v souvislosti s užíváním probiotik i k úmrtí na infekce (48, 50).

Studie také naznačují, že lidé s těžkou formou akutního zánětu slinivky břišní (akutní pankreatitida) by neměli probiotika užívat, protože zvyšují riziko úmrtí (51).

Shrnutí: Lidé s oslabeným imunitním systémem, žilními katetry, po nedávno prodělaných operacích či pacienti s akutní pankreatitidou nebo osoby, které se dlouho léčí v nemocnici, by probiotika neměli jíst.

Co si z článku odnést?

Probiotika jsou živé mikroorganizmy, které mají řadu kladných účinků na lidské zdraví. Můžete je konzumovat buď v přírodní podobě (jako kvašené či fermentované potraviny) nebo jako doplněk stravy.

Pro většinu lidí jsou probiotika bezpečná, ale někdy je jejich užívání spojeno s nežádoucími účinky. Mezi nejčastější nežádoucí účinky spojené s užíváním probiotik patří plynatost, nadýmání, zácpa a nadměrná žízeň. 

Tyto nežádoucí účinky jsou většinou dočasné a po určité době užívání probiotik obvykle odezní. 

Někteří lidé také trpí alergiemi na další látky, které se v probiotických doplňcích stravy nachází nebo na biogenní aminy, které jsou přirozenou součástí probiotických potravin. Pokud je to i váš případ, přestaňte probiotika užívat.

Ve vzácných případech mohou probiotické baktérie u lidí s oslabenou imunitou, po operacích nebo u osob, které se dlouhodobě léčí v nemocnici, vyvolat infekci. Tyto osoby by pak měly zvážit rizika a výhody probiotik předtím než je začnou konzumovat.

Obecně lze ale říci, že probiotika jsou zdraví přínosným doplňkem jídelníčku a mají relativně málo nežádoucích účinků.

Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Zpracováno podle Healthline

Zdroje obrázků:

Stockphotosecrets.com

Článek naposled aktualizován: 17. května 2019 9:45
Datum příští revize: 17. května 2021 9:45
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace