Koronavirus: jaké jsou aktuální možnosti léčby?

18. března 2020 22:14

V současné době zatím bohužel zatím nemáme k dispozici spolehlivý a účinný lék na koronavirovou infekci, takže zatím onemocnění COVID-19 léčíme symptomaticky. Stejně tak zatím není k dispozici očkování proti této nemoci. Léky a vakcíny na koronavirovou infekci hledají desítky týmů po celém světě.

Obsah článku

 1. Průběh koronavirové infekce dle závažnosti příznaků
 2. Možnosti léčby koronavirové infekce
  1. Chlorochin
  2. Remdesivir
 3. Co si z článku odnést?

Na druhou stranu existují některé slibné léky, které byly původně určeny k léčbě jiných onemocnění (například malárie) a zkušenosti z některých zemí, kde hlavní vlna epidemie koronaviru již proběhla nebo aktuálně probíhá naznačují, že některé léky mohou být do budoucna slibné.

Nicméně je nutné krotit přílišný optimizmus a musíme si počkat na výsledky odborných studií, než začneme cokoli doporučovat.

Tento článek tedy píšeme spíše pro zajímavost a stále platí, že bychom měli poslouchat rady svého lékaře a nedomáhat se léčby, která nemusí fungovat nebo není prověřená.

Průběh koronavirové infekce dle závažnosti příznaků

Průběh koronavirové infekce může být mírný, středně závažný, těžký nebo kritický.

I když Světová zdravotnická organizace za hlavní příznaky koronavirové infekce označuje vysoké horečky, suchý kašel, únavu a bolesti svalů a kloubů, zkušenosti s řady zemí, včetně České republiky naznačují, že řada osob pozitivně testovaných na přítomnost koronaviru má v případě mírného průběhu infekce jen lehčí respirační příznaky, jako jsou bolesti v krku, subfebrilie (zvýšená teplota) nebo rýma (1).

Při středně těžkém průběhu se objeví horečka nad 38°C, suchý kašel a známky zápalu plic (koronavirus způsobuje atypický, nejčastěji oboustranný zápal plic, označovaný jako intersticiální pneumonie).

Při těžkém průběhu koronavirové infekce se kromě výše uvedených příznaků objeví ještě alespoň jeden z následujících symptomů:

 • Dušnost s tachypnoí (dechová frekvence vyšší než 30 za minutu)
 • Pokles klidové saturace krve kyslíkem pod 93%
 • Poměr parciálního tlaku kyslíku v tepenné krvi (PaO2) a frakce vdechovaného kyslíku (FiO2) je menší nebo roven 300 mmHg

Při kritickém průběhu koronavirové infekce se kromě výše uvedených příznaků, objeví také jeden nebo více z následujících symptomů:

 • Respirační selhání a nutnost umělé plicní ventilace
 • Známky šoku
 • Selhání některého orgánu, které vyžaduje léčbu na jednotce intenzivní péče

Obecně platí, že mírný až středně těžký průběh koronavirové infekce většinou nevyžaduje léčbu v nemocnici a pacienti jsou ponecháni v domácí léčbě.

Při těžkém a kritickém průběhu koronavirové infekce je nutná léčba v nemocnici, u kritického průběhu pak na speciálních monitorovaných ventilovaných lůžkách.

Možnosti léčby koronavirové infekce

Léčba koronavirové infekce samozřejmě závisí na závažnosti průběhu onemocnění, u kritických a těžkých případů je intenzivnější, zatímco u mírnějších případů stačí jen režimová opatření (klid na lůžku, dostatek tekutin) a užívání léků na snižování horečky (některé státy doporučují lidem užívat při horečce paracetamol a vyhnout se ibuprofenu, protože ibuprofen může údajně zhoršovat průběh onemocnění COVID-19, nicméně studiemi ověřené důkazy zatím chybí).

Osobně bych při horečce v souvislosti s COVID-19 užíval raději paracetamol. Vždy je ale vhodné poradit se předem s lékařem.

Specifická léčba na COVID-19 zatím bohužel není dostupná a lékaři na celém světě používají kromě symptomatické léčby zaměřené na zmírnění příznaků onemocnění některá experimentální léčiva, z nichž některý se zdají slibná, i když studie ještě nebyly dokončeny a nejsou dostatečně průkazné.

V léčbě koronavirové infekce se uplatňují následující postupy (v závislosti na závažnosti příznaků):

 • Monitorování pacienta (odběry krve pro vyšetření srdečních a jaterních enzymů, renálních parametrů, stanovení zánětlivých parametrů – CRP, prokalcitonin, sledování koagulace, arteriálních plynů a zánětlivých cytokinů a také rentgen nebo CT vyšetření plic pro potvrzení diagnózy či sledování vývoje onemocnění; vyšetření moči a stolice pro stanovení přítomnosti viru a sledování funkce ledvin
 • Symptomatická léčba (zajištění dostatku tekutin, klidový režim, snižování horečky)
 • Kyslíková terapie (podávání kyslíku přes kyslíkové masky či nosní katetry, pokud je to možné měla by se podávat směs vodíku a kyslíku v poměru 66,6% ku 33,3%
 • Intubace a připojení a umělou plicní ventilaci (u těžkého a kritického průběhu onemocnění; pacientovi se do průdušnice zastrčí rourka, takzvaná endotracheální kanyla, přes kterou se vhání kyslík přímo do plic a odtud do celého těla. Cílem je nechat pacientovi plíce „odpočinout“ dokud se neuzdraví. Ve zvlášť závažných případech se pacient připojuje na speciální přístroj označovaný jako ECMO, což je mimotělní membránová oxygenace. Při této metodě se pacientova krev vhání do ECMO přístroje, kde dochází k jejímu okysličení a následně se vhání zpět do celého těla. Tato technologie umožňuje plíce úplně obejít a dává tak pacientovi šanci se uzdravit).
 • Antivirová léčba je zaměřena na zablokování replikace (množení) virů. Bohužel žádný konkrétní lék na koronavirus není, a tak se zkouší různé možnosti, z nichž některé jsou poměrně slibné. Mezi léky, které byly v rámci léčby koronavirové infekce zkoušeny, mimo jiné, patří interferon alfa, lopinavir/ritonavir, Ribavirin, chlorochin nebo Remdesivir.

Zejména poslední dva léky chlorochin a Remdesivir vypadají slibně.

Chlorochin

Chlorochin je lék užívaný v léčbě malárie a lékaři ho nasazují i proti nemoci COVID-19, který je i v Čechách dobře dostupný. Profesor Didier Raoult z infekční kliniky univerzitní nemocnice IHU Méditeranée-Infection v Marseille, provedl studii na 24 osobách pozitivně testovaných na koronavirus, kterým podal Plaquenil (jeden z komerčních názvů léčiv s účinnou látkou chlorochin) v kombinaci s antibiotiky proti bakteriální pneumonii (azitromycin). Po šestidenní léčbě u 75% pacientů byl výsledek testu na přítomnost koronaviru negativní (2).

Je samozřejmě nutné tyto účinky chlorochinu ověřit dalšími kvalitními studiemi, ale vypadá to slibně.

Nesmíme ani zapomínat na kontraindikace a nežádoucí účinky (například chlorochin by se neměl podávat lidem s kardiovaskulárními chorobami).

Remdesivir

Remdesivir je experimentální lék, který vyvinula americká firma Gilead Sciences původně na léčbu Eboly, nicméně byl podán jednomu z kriticky nemocných pacientů s COVID-19 a jeho stav se do 24 hodin podstatně zlepšil (3).

Bruce Aylward ze Světové zdravotnické organizace řekl, že remdesivir je jediným lékem, který má šanci být skutečně účinným lékem na koronavirovou infekci (4).

Tento lék a Česká republika požádala firmu Gilead Sciences o jeho poskytnutí, takže by měl být k dispozici pro léčbu pacientů s tím nejtěžším průběhem koronavirové infekce.

Stejně jako u chlorochinu platí i pro remdesivir to, že je nutné provést kvalitní studie, než budeme moci léčbu tímto lékem doporučovat.

Co si z článku odnést?

V současné době nemáme žádný lék, který by dokázal koronavirovou infekci vyléčit.

Naštěstí ve většině případů je průběh onemocnění COVID-19 jen mírný nebo středně závažný a stále máme k dispozici symptomatickou léčbu, kyslíkovou terapii, umělou plicní ventilaci a mimotělní membránovou oxygenaci (ECMO).

Testují se různé druhy antivirové léčby, přičemž nejslibnější výsledky vykazuje chlorochin (lék užívaný v léčbě malárie) a remdesivir.

Chlorochin je běžně dostupný v České republice i všude na světě (například pod názvem Plaquenil) a remdesivir je experimentální léčivo, které bychom v brzké době měli mít pro léčbu kriticky nemocných pacientů s koronavirovou infekcí.

Závěrem chci říci, že je důležité dbát zejména na dostatečnou hygienu rukou, dodržovat vládní opatření i když jsou značně omezující a nedožadovat se zbytečně provedení testů na koronavirus či konkrétního způsobu léčby.

Věřte, že lékaři dělají všechno proto, abychom společně tuto pandemii zvládli a i když zatím nemáme očkování ani účinnou léčbu na infekci novým koronavirem SARS-CoV-2, vždy se dá něco dělat a drtivá většina pacientů se nakonec uzdraví.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Tags:
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Medium.com

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 18. března 2020 22:14
Datum příští revize: 18. března 2022 22:14
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace