Krvácení z nosu: vše co potřebujete vědět

Krvácení z nosu: vše co potřebujete vědět
22. června 2022 22:40

Krvácení z nosu (odborně epistaxe) je velice časté, protože nosní sliznice je vystlána velmi bohatou sítí cév, které se nachází těsně pod povrchem a mohou se snadno poškodit či poranit a začít krvácet.

Obsah článku

 1. Druhy krvácení z nosu
 2. Příčiny krvácení z nosu
 3. Rizikové faktory pro krvácení z nosu
 4. Léčba krvácení z nosu
  1. Jak zastavit krvácení z nosu doma?
  2. Léčba neztišitelné epistaxe
 5. Prevence krvácení z nosu
 6. Diagnostika krvácení z nosu
 7. Závažnost krvácení z nosu a kdy vyhledat lékaře?
 8. Co si z článku odnést?

Ve většině případů lze krvácení z nosu zastavit doma, bez nutnosti lékařské pomoci, nicméně někdy může být zastavení krvácení obtížné (takzvaná neztišitelná epistaxe) a v takovém případě je nutné vyhledat lékařskou pomoc.

Udává se, že krvácení z nosu postihne během života alespoň jednou více než 60 % lidí.

Druhy krvácení z nosu

Odborně se krvácení z nosu dělí na přední a zadní.

Jako přední krvácení označujeme krvácení z přední části nosu, která je blíže nosním dírkám a toto krvácení vzniká poraněním kapilár a drobných cév v dolní části nosní přepážky. Přední krvácení z nosu je častější u dětí a ve většině případů ho lze snadno a rychle zastavit i doma.

Naproti tomu příčinou zadního krvácení z nosu je poranění cév a kapilár v hlubších částech dutiny nosní (tedy části nosu, která je blíže měkkého patra). Při zadním krvácení krev nemusí vytékat z nosu ven, ale teče do krku a trávicího traktu. Zadní krvácení může být velmi závažné a vést k velkým ztrátám krve. Zadní krvácení z nosu častěji postihuje dospělé osoby.

Příčiny krvácení z nosu

Příčin krvácení z nosu je celá řada a naštěstí většina z nich není závažná.

Nejčastější příčinou krvácení z nosu je suchý vzduch, který zejména v zimních měsících, kdy se dostatečně nevětrá, trápí většinu domácností.

Suchý vzduch způsobuje vysychání křehké sliznice dutiny nosní, což vede k jejímu popraskání a zvýšenému riziku poškození drobných kapilár a krvácení při smrkání nebo „šťourání“ se v nose.

Mezi další časté příčiny krvácení z nosu, mimo jiné, patří:

 • Šťourání a dloubání se v nose
 • Nachlazení a všechny infekce horních cest dýchacích a zánět vedlejších dutin nosních (sinusitida), zejména v případě, kdy se tyto potíže projevují opakovaným kýcháním.
 • Příliš silné smrkání
 • Cizí těleso v nose
 • Poranění nosu a/nebo obličeje
 • Alergická a nealergická rinitida (zánět sliznice dutiny nosní)
 • Užívání léků na ředění krve (warfarin) a také dalších léků, které zvyšují riziko krvácení, jako jsou například nesteroidní protizánětlivé léky, deriváty kyseliny acetylsalicylové (aspirin) a další.
 • Kokain a jiné návykové látky užívané inhalačně
 • Chemické látky s dráždivými účinky (například chemikálie obsažené v čistících prostředcích, páry s obsahem dráždivých chemikálií nebo silné vůně)
 • Pobyt ve vysokých nadmořských výškách, protože se vzrůstající nadmořskou výškou se snižuje obsah kyslíku ve vzduchu a zvyšuje se suchost vzduchu
 • Deviace nosní přepážky (abnormální tvar přepážky mezi nosními dírkami, která rozděluje dutinu nosní na dvě poloviny)
 • Časté užívání dekongestiv a antihistaminik (léky na uvolnění ucpaného nosu a proti alergiím užívané obvykle ve formě nosního spreje), které vysušují nosní sliznice.

Mezi méně časté příčiny krvácení z nosu, mimo jiné, patří:

 • Konzumace alkoholu
 • Krvácivá onemocnění,jako jsou například hemofilie, von Willebrandova choroba nebo leukémie
 • Vysoký krevní tlak
 • Ateroskleróza
 • Operace v oblasti obličeje a nosu
 • Nádory nosu a přilehlých struktur
 • Nosní polypy
 • Trombocytopenie
 • Leukémie
 • Hereditární hemoragická teleangiektázie (nemoc Rendu-Osler-Weber)
 • Těhotenství

Rizikové faktory pro krvácení z nosu

Obecně platí, že krvácení z nosu může postihnout všechny osoby, bez ohledu na věk.

Mezi pacienty se zvýšeným rizikem krvácení z nosu, mimo jiné, patří:

 • Děti ve věku 2 – 10 let: děti v této věkové kategorii mají častěji nachlazení, trpí alergiemi a více na ně působí suchý vzduch. Navíc si častěji strkají různé předměty nebo prsty do nosu. To vše zvyšuje riziko krvácení z nosů.
 • Dospělí ve věku 45 – 65 let: ve středním a vyšším věku může dojít ke zhoršení srážlivosti krve (trvá delší dobu než se krev srazí). Důvodem je například skutečnost, že starší lidé užívají léky na ředění krve nebo antiagregancia (léky bránící tvorbě krevních sraženin, jako je například kyselina acetylsalicylová neboli aspirin) a/nebo vyšší krevní tlak či ateroskleróza. Proto jsou lidé ve středním a vyšším věku náchylnější na krvácení z nosu.
 • Těhotenství: v těhotenství dochází ke zvýšení průtoku krve nosními cévami vzhledem k vyšším nárokům organizmu matky na krevní zásobení. To zvyšuje tlak na jemné stěny těchto cév, což vede k vyššímu riziku, že tyto cévy prasknou a mohou začít krvácet.
 • Pacienti užívající některé léky: lidé, kteří užívají léky na ředění krve, jako je například warfarin nebo nová antikoagulancia (například Xarelto, apod.) mají obecně vyšší riziko krvácení z nosu. Totéž platí pro lidi, kteří užívají léky proti shlukování krevních destiček (antiagregacia), jako je například aspirin.
 • Pacienti s onemocněním srážlivosti krve, jako jsou například hemofilie nebo von Willebrandova choroba.

Léčba krvácení z nosu

Léčba krvácení z nosu závisí na druhu krvácení (přední nebo zadní) a také na vyvolávajícím onemocnění.

Prvním krokem v léčbě krvácení z nosu je zastavení krvácení.

Jak zastavit krvácení z nosu doma?

Postupujte podle následujících pokynů:

 • Uvolněte se.
 • Posaďte se vzpřímeně a lehce předkloňte hlavu a trup. Tím zabráníte stékání krve přes hrdlo do trávicího ústrojí, což může způsobit nevolnost, zvracení nebo průjem. Nepokládejte se na bok a s předklonem to není nutné přehánět (tedy nedávat hlavu mezi kolena).
 • Dýchejte ústy.
 • Přiložte na krvácející nos papírový ubrousek nebo navlhčený kapesník.
 • S pomocí ukazováku a palce stiskněte křídla nosu (měkkou část nosu). Netiskněte nos v místě, kdy je tvrdá nebo chrupavčitá část (tam by to nemělo žádný smysl).
 • Držte křídla nosu stisknutá po dobu alespoň 5 minut, a pak stisk uvolněte a zkontrolujte, zda krev z nosu stále teče. Pokud ano, stiskněte znovu křídla nosu na dobu dalších 10 minut.
 • Pokud chcete urychlit zástavu krvácení z nosu, přiložte si na nos ledový obklad, který pomáhá zastavit krvácení, protože chlad způsobuje vazokonstrikci (stažení cév). Jako ledový obklad můžete použít například sáček zmražené zeleniny zabalený do utěrky nebo zmrzlý gelový polštářek, rovněž zabalený do utěrky. Nikdy nepřikládejte ledové obklady přímo na kůži, vždy led zabalte do vrstvy tkaniny (utěrka, hadr, ručník, apod.).
 • Někdy můžete krvácení z nosu rychleji zastavit tak, že si nejprve do krvácející nosní dírky vstříknete jednu dávku nosního spreje na uvolnění ucpaného nosu s účinnou látkou oxymetazolin (oxymetazolini hydrochloridum), a teprve pak se předkloníte a zmáčknete křídla nosu palcem a ukazovákem. Oxymetazolin má totiž vazokonstrikční účinky (stahuje cévy). V ČR si můžete tyto nosní spreje zakoupit v lékárně například pod názvy Nasivin, Afrin nebo Sinex Vicks. Nicméně je důležité neužívat tyto nosní spreje ani žádná jiná dekongestiva dlouhodobě, protože pak naopak riziko krvácení z nosu zvyšují.

Po zastavení krvácení se nepředklánějte, nezvedejte těžká břemena a několik dní si nos nemněte ani silně nesmrkejte.

Pokud se vám krvácení z nosu nepodaří zastavit s pomocí výše uvedených tipů do 15 – 20 minut, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Léčba neztišitelné epistaxe

Pokud se nepodaří krvácení z nosu zastavit doma s pomocí výše uvedených postupů, hovoříme o takzvané neztišitelné epistaxi neboli nezastavitelném krvácení z nosu a je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

V léčbě neztišitelného krvácení z nosu se používají následující postupy:

 • Nosní tamponáda: tento postup spočívá v zastrčení speciálních nosních houbiček, pěny nebo nafukovacího gumového balónku do krvácejícího nosu a stlačit poraněné cévy v místě krvácení (odborně se tomuto stlačení říká komprese). Dnes se při tamponádě používají různé speciální materiály nebo se tampóny napouští různými léky na zastavení krvácení. Obvykle se tamponáda ponechává v místě krvácení po dobu 24 – 48 hodin a následně jí lékař odstraní a zkontroluje, zda došlo k zastavení krvácení. Podle toho, zda se zastavuje přední nebo zadní krvácení z nosu rozlišujeme také přední a zadní tamponádu.
 • Kauterizace: tento postup spočívá v zastavení krvácení uzavřením krvácející tepny působením tepla (elektrokauter) nebo chemických látek (dusičnan stříbrný). Před vlastním výkonem vám lékař do krvácející nosní dírky vstříkne znecitlivující přípravek (anestetikum).
 • Vysezení některých léků a předepsání jiných léků: pokud užíváte léky na ředění krve, může vám lékař doporučit jejich dočasné vysazení nebo změnit dávkování či je nahradit jinými. Stejně tak vám lékař může předepsat léky na snížení krevního tlaku, pokud je příčinou krvácení z nosu vysoký krevní tlak. V některých případech vám lékař může předepsat léky, které usnadňují srážení krve, což pomůže při zástavě krvácení z nosu (například léky s kyselinou tranexamovou, v ČR jsou dostupné léky Tranexamic nebo Exacyl).
 • Odstranění cizího tělesa z nosu, pokud bylo příčinou krvácení cizí těleso.
 • Operace: operační řešení je často nutné po úrazech nosních či obličejových kůstek. Pokud je příčinou krvácení z nosu vychýlená (deviovaná) nosní přepážka, může pacientovi pomoci také její chirurgické srovnání.
 • Ligace (podvaz) krvácejících cév: při tomto způsobu léčby se podváže céva, která způsobuje krvácení, čímž dojde k jeho zastavení.

Prevence krvácení z nosu

Někdy není možné krvácení z nosu předejít, ale dodržováním následujících opatření lze snížit riziko na přijatelné minimum.

 • Dbejte na zvlhčování nosní sliznice: pokud se pohybujete nebo bydlíte v prostředí se suchým vzduchem, vstříkněte si 2x denně do každé nosní dírky jednu dávku z nosního spreje s mořskou vodou nebo nosní sprej Vincentka, které si můžete zakoupit v každé lékárně.
 • Pokud chcete ušetřit, můžete si slaný roztok do rozprašovače vyrobit doma tak, že smícháte 1 kávovou lžičku soli s 250 ml kohoutkové vody a následně necháte 20 minut povařit a po vychladnutí na pokojovou teplotu roztok přelijte do prázdné nádobky od nosního spreje s dávkovačem a můžete začít používat.
 • Zvlhčujte vzduch v místnostech kde pobýváte a spíte zvlhčovačem a dbejte na časté a důkladné větrání.
 • Naučte se kýchat s otevřenými ústy. Při kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem.
 • Do nosu nestrkejte žádné předměty, včetně prstů.
 • Pozor na předávkování léky, které mohou zvyšovat riziko krvácení z nosu, jako jsou aspirin nebo ibuprofen (užívají se, mimo jiné, na snižování horečky a zmírňování bolesti) či jiné nesteroidní protizánětlivé léky. Pečlivě čtěte příbalové letáky a neužívejte tyto léky zbytečně ani ve vyšších než povolených dávkách. O užívání jakýchkoli léčiv se předem poraďte se svým lékařem.
 • Nesmrkejte příliš silně.
 • Pokud máte alergii a nedaří se vám příznaky (slzení očí, vodnatý výtok z nosu, kýchání, apod.) zvládnout s pomocí volně prodejných nebo předepsaných léků proti alergiím (antihistaminik), vyhledejte lékařskou pomoc. Léky na alergii užívejte pouze v předepsaných dávkách, které nepřekračujte. Překračování dávek antihistaminik vám nejen nepomůže, ale navíc může krvácení z nosu způsobit.
 • Zanechte kouření, které způsobuje vysušování a dráždění nosní sliznice.
 • Neužívejte drogy ani jiné návykové látky, zejména takové, které se šňupou nosem (například kokain).
 • Při sportování a aktivitách, u kterých hrozí poranění hlavy (například při jízdě na inline bruslích nebo na kole), vždy noste ochrannou přilbu.
 • Dětem stříhejte pravidelně nehty na rukou, aby nebyly dlouhé a ostré, což zvyšuje riziko krvácení z nosu, protože děti si rády strkají prsty do nosu a mohou si ostrými nehty poranit sliznici, což vede ke krvácení z nosu.

Pokud máte jakékoli další dotazy, požádejte o radu svého lékaře.

Diagnostika krvácení z nosu

Základem diagnostiky krvácení z nosu je dobře odebraná anamnéza, což znamená, že lékař vám položí následující otázky?

 • Jak dlouho krvácení z nosu trvá?
 • Kolik krve jste zhruba ztratili?
 • Jak často vás krvácení z nosu trápí?
 • Krvácíte z obou nosních dírek nebo jen z jedné?
 • Jaké léky užíváte? Lékaře zejména zajímají léky na ředění krve, nachlazení nebo alergie. Nicméně je nutné ho informovat o všech lécích i volně prodejných doplňcích stravy, které užíváte. Měli byste mu také po pravdě říci, zda jste neužili návykové látky nebo alkohol.

Následně lékař vyšetří váš nos, a to nejčastěji endoskopicky (tenkou hadičkou se zdrojem světla a kamerou na konci). Díky kameře si může prohlédnout stav nosní dutiny zevnitř a v případě potřeby i léčebně zasáhnout (například na postižené místo aplikovat znecitlivující léky nebo provést kauterizaci či podvaz cév). Současně lékař při vyšetření může z nosu odstranit zbytky krevních sraženin nebo cizí těleso.

V rámci diagnostiky krvácení z nosu vám také lékař pravděpodobně změří krevní tlak a pulz a odebere krev na laboratorní vyšetření (z něj lze, mimo jiné, zjistit různé poruchy srážlivosti, leukémii a další choroby, které mohou být příčinou krvácení z nosu).

V případě úrazů nosu a obličeje lékař doporučí CT vyšetření nebo rentgen, které zjistí přítomnost zlomenin a – v případě CT – i dalších možných příčin krvácení z nosu (například cévní malformace nebo nosní nádory).

Závažnost krvácení z nosu a kdy vyhledat lékaře?

I když na první pohled může krvácení z nosu vypadat poněkud strašidelně, ve většině případů se nejedná o závažný problém a podaří se ho zastavit s pomocí výše uvedených postupů pro stavění krvácení.

Nicméně v některých případech může být krvácení z nosu známkou závažnějšího problému a v takovém případě je nutné co nejrychleji vyhledat lékařskou pomoc.

Záchranku (na čísle 112 nebo 155) volejte okamžitě v následujících případech:

 • pokud se vám nepodaří krvácení z nosu zastavit do 15 – 20 minut s pomocí postupů popsaných výše v tomto článku (v odstavci Jak zastavit krvácení z nosu);
 • pokud ztratíte velké množství krve (více než čtvrt litru)
 • pokud se objeví další příznaky, jako jsou dušnost, zmatenost nebo zvracení krve poté, co jste jí předtím spolykali)
 • pokud se krvácení z nosu objeví následkem úrazu (po pádu na hlavu nebo na obličej, po autonehodách, rána do obličeje, apod.).

Vyhledat svého praktického lékaře nebo specialistu z oboru ORL (ušní, nosní, krční) byste měli:

 • pokud z nosu krvácíte často
 • pokud máte příznaky anémie (chudokrevnosti), jako jsou pocity slabosti, únava, závrať, motání hlavy, studené nohy, dušnost při námaze nebo bledost kůže
 • pokud je krvácení z nosu doprovázeno dalšími příznaky, jako je například neobvykle četný výskyt modřin po těle. Tyto příznaky mohou být známkou závažnějšího onemocnění, jako jsou například leukémie, nosní tumor nebo poruchy srážlivosti krve.

Co si z článku odnést?

Krvácení z nosu rozdělujeme na přední a zadní. Při předním krvácení krev vytéká z nosu nosní dírkou a tento typ krvácení je způsoben poraněním drobných cév na nosní sliznici.

Při zadním krvácení vytéká krev ze zadní části nosu do nosohltanu a přes jícen stéká do žaludku.

Tento typ krvácení je závažnější, je obvykle spojený s poraněním větších cévních pletení a často vyžaduje návštěvu lékaře, protože běžně dostupnými metodami se zadní krvácení z nosu zastavuje těžko.

Přední krvácení z nosu zastavíte tak, že lehce předkloníte hlavu a prsty zmáčknete křídla nosu a podržíte 5 – 10 minut.

Pokud se vám krvácení z nosu nepodaří tímto způsobem zastavit, je nutné vyhledat okamžitě lékařskou pomoc.

Neztišitelné krvácení z nosu lékaři mohou zastavit různými způsoby, včetně tamponády, uzavření tepen kauterizací nebo chemicky a dalšími metodami.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Zpracováno s využitím článku na webu Clevelandclinic.org

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 22. června 2022 22:40
Datum příští revize: 22. června 2024 22:40
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace