Zvracení a vykašlávání krve: vše co potřebujete vědět!

3. července 2022 7:55

Zvracení krve neboli hematemeze je stav, při kterém pacient zvrací nebo vykašlává žaludeční obsah smíchaný s krví nebo pouze vykašlává či zvrací „čistou“ krev. Může se jednat o signál závažného až život ohrožujícího stavu, jako je například ruptura (prasknutí) orgánů trávicího nebo dýchacího ústrojí nebo cév, které tyto orgány zásobují.

Obsah článku

 1. Příznaky zvracení a vykašlávání krve
 2. Diagnostika
 3. Komplikace zvracení krve
 4. Léčba zvracení krve
 5. Co si z článku odnést?

Někdy za zvracením nebo vykašlávání krve stojí ale i relativně nezávažný stav, jako je krvácení z nosu, poranění úst nebo nadměrná konzumace alkoholu či nežádoucí účinky některých léků, které pacienta bezprostředně na životě neohrožují. V tomto článku popisujeme nejčastější příčiny zvracení krve a možnosti jejich léčby.

Vyzvracená nebo vykašlaná krev může mít hnědou, tmavě červenou nebo jasně (světle) červenou barvu. Hnědá vyzvracená krev vypadá jako kávová sedlina (lógr) a podle barvy krve může lékař často alespoň usuzovat na příčinu a závažnost krvácení.

Například při zvracení tmavě červené krve lze usuzovat, že se jedná o spíše pomalejší a stabilní krvácení z horní části trávicího ústrojí (například ze žaludku). Naproti tomu zvracení světle červené krve signalizuje spíše rychlé tepenné krvácení nejčastěji z jícnu nebo žaludku, které může být život ohrožující.

Nicméně v každém případě platí, že jakmile začnete zvracet krev nebo vykašlávat krev jakékoli barvy (a totéž platí pro nález krve ve stolici nebo melénu – černá dehtovitá odporně zapáchající stolice), je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Pokud je množství vyzvracené krve větší než malý šálek kávy nebo pokud se spolu se zvracením nebo vykašláváním krve objeví další příznaky, jako je motání hlavy nebo dušnost, je nutné okamžitě volat záchranku.

Příznaky zvracení a vykašlávání krve

Příčin zvracení a vykašlávání krve je celá řada. Některé z nich jsou závažnější než jiné a v zásadě je lze rozdělit do 2 skupin, a to na zvracení a vykašlávání krve způsobené poraněním nebo podrážděním struktur trávicího nebo dýchacího ústrojí (trauma, chronický kašel, alkohol, cigarety, káva, některé léky) a/nebo jiným onemocněním.

Mezi nejčastější příčiny zvracení a vykašlávání krve, mimo jiné, patří:

 • podráždění jícnu, průdušnice nebo průdušek (například při dlouhotrvajícím kašli, požitím většího množství alkoholu nebo pálivých látek, apod.)

 • krvácení z nosu

 • spolykání krve (například při poranění úst nebo po trhání zubů)

 • trhlina v jícnu při chronickém kašli nebo zvracení (Mallory-Weissův syndrom)

 • spolknutí nebo vdechnutí cizího tělesa

 • srdeční selhání (zde se může objevit vykašlávání krví zpěněného hlenu, často spolu s dušností)
 • žaludeční nebo duodenální vředy

 • nežádoucí účinky některých léků (například aspirin nebo ibuprofen či jiné nesteroidní protizánětlivé léky)

 • zánět slinivky břišní

 • zánět žaludku (gastritida)

 • cirhóza jater

 • trhliny ve stěně žaludku například při prasknutí žaludečního vředu

 • syndrom horní duté žíly
 • nádorová onemocnění (nádory pankreatu, jícnu, žaludku, plic a dalších orgánů trávicí a dýchací soustavy)

Jakmile začnete vykašlávat nebo zvracet krev je nutné co nejrychleji vyhledat lékařskou pomoc.

Mezi další příznaky, které jsou spojené se zvracením nebo vykašláváním krve, mimo jiné, patří:

Pokud se spolu se zvracením krve objeví některý z následujících příznaků, je nutné okamžitě volat záchranku:

 • motání hlavy (závrať)

 • rozmazané vidění

 • bušení srdce nebo zrychlená tepová frekvence (tachykardie)

 • dušnost nebo naopak zrychlené dýchání (tachypnoe)

 • studená nebo bledá kůže

 • zmatenost

 • ztráta vědomí

 • silné bolesti břicha, podbřišku nebo křeče v břiše

 • zvracení krve po poranění

Diagnostika

Vzhledem k tomu, že příčin zvracení a vykašlávání krve je celá řada, pomáhají v diagnostice také laboratorní vyšetření krve a zobrazovací metody.

Zobrazovací metody, jako jsou počítačová tomografie (CT), rentgen, ultrazvuk nebo magnetická rezonance pomáhají lékařům zjistit, zda se v těle něco neděje (například odhalit krvácení, přítomnost krve a jiných tekutin v dutině břišní nebo nádorová či zánětlivá onemocnění).

V diagnostice onemocnění trávicího a dýchacího ústrojí, které jsou spojeny se zvracením a vykašláváním krve se používají také endoskopické metody, jako jsou gastroskopie (vyšetření žaludku a části tenkého střeva) a bronchoskopie (vyšetření průdušek).

Při endoskopickém vyšetření žaludku vám lékaři zasunou ústy do jícnu a žaludku dutou hadici s kamerou a vyšetří sliznice orgánů trávicí trubice (od jícnu až po duodenum) za účelem zjištění zdroje (místa) krvácení.

Pokud je potřeba vyšetřit tlusté střevo a rektum, provádí se endoskopické vyšetření zvané kolonoskopie.

Výhodou endoskopického vyšetření je možnost současně zasáhnout terapeuticky (například odsát krev z žaludku nebo jícnu nebo zastavit krvácení s pomocí elektrokoagulace, apod.).

Laboratorní vyšetření krve se provádí zejména kvůli zhodnocení krevního obrazu a diferenciálního počtu krevních elementů (červených a bílých krvinek a krevních destiček). Krevní ztráty mohou způsobit například anémii (nedostatek červených krvinek), což lze zjistit právě z laboratorního vyšetření krve.

Komplikace zvracení krve

Nejzávažnější komplikací zvracení krve je aspirace (vdechnutí) žaludečního obsahu s krví. To může vést k nahromadění krve a zvratků v plicích, což vede ke vzniku aspirační pneumonie a v závažných případech může dojít až k úmrtí pacienta. V případě aspirace zvratků a krve je proto nutné okamžitě zahájit léčbu.

Mezi osoby s vyšším rizikem aspirace žaludečního obsahu, mimo jiné, patří:

 • senioři

 • alkoholici

 • kuřáci

 • osoby s poruchami polykání (například neurologičtí pacienti po cévní mozkové příhodě, úrazech hlavy a/nebo pacienti s nádorovým onemocněním trávicího ústrojí – rakovina jícnu, hltanu, žaludku, apod.).

V závislosti na vyvolávající příčině se při zvracení nebo vykašlávání krve mohou objevit i další komplikace, jako jsou například:

 • anémie: při nadměrném krvácení dochází k úbytku červených krvinek a dalších krevních elementů a tělo je nestačí dostatečně rychle nahrazovat. Tomuto stavu se říká anémie (chudokrevnost) a může vzniknout náhle nebo postupně. Náhle vzniklá anémie spojená s významným poklesem koncentrace červených krvinek vzniká nejčastěji při rychlé ztrátě většího množství krve (například při krvácení z jícnových varixů nebo masivním krvácení do zažívacího traktu. U onemocnění, která postupují pomalu, jako je například zánět žaludku nebo u anémie vyvolané dlouhodobým užíváním některých léků (například nesteroidních protizánětlivých léků – NSAIDs) nastupuje i anémie pomalu a její příznaky se projeví až v době, kdy je koncentrace hemoglobinu a počet červených krvinek tak malý, že to již tělo nedokáže kompenzovat.

 • šok: pokud je zvracení krve masivní, může se u pacienta rozvinout až šok, který se projevuje například závratí při vstávání, rychlým, mělkým dýcháním, oligurií (nedostatečným odvodem moči) a bledou, chladnou kůží. V případě, že léčba šoku není okamžitě zahájena (důležité je zejména nitrožilní podávání speciálních roztoků, jako jsou například krystaloidy a další balancované roztoky), hrozí koma a smrt. Pokud se u vás objeví některý z příznaků šoku, je nutné okamžitě volat záchranku.

Léčba zvracení krve

Léčba zvracení a vykašlávání krve závisí na vyvolávající příčině.

V případě větších ztrát krve může být nutná krevní transfúze a rehydratace.

Lékař vám také může předepsat léky proti zvracení nebo léky na snížení kyselosti žaludečních šťáv.

Žaludeční vředy se léčí kombinací několika antibiotik a léků na snížení tvorby kyseliny chlorovodíkové.

Závažnější případy krvácení do horní části zažívacího traktu, které jsou spojeny se zvracením krve léčí gastroenterologové (lékař zabývající se léčbou onemocnění trávicího traktu) endoskopicky. Smyslem tohoto výkonu je najít zdroj krvácení a zastavit ho. V případě ruptury orgánů trávicí soustavy (například při prasknutí žaludečního vředu nebo po perforaci střeva) je nutná otevřená operace břicha.

V případě, že je příčinou zvracení krve nadměrná konzumace alkoholu nebo kouření, doporučí vám lékař omezit pití alkoholu a zanechání kouření.

Co si z článku odnést?

Zvracení nebo vykašlávání krve může být příznakem závažného onemocnění a je proto vždy nutné vyhledat lékaře, pokud se tento problém objeví. Příčinou zvracení a vykašlávání krve je poranění nebo podráždění orgánů trávicího nebo dýchacího systému (úraz, dlouhotrvající kašel, nadměrná konzumace alkoholu, kávy a dalších dráždivých látek, kouření a /nebo některé léky) nebo jiná onemocnění (žaludeční vředy, nádorová onemocnění, záněty žaludku, jícnu nebo průdušnice, apod.). 

Léčba závisí na tom, jaké onemocnění zvracení krve vyvolává a skládá se z doplnění chybějící krve a tekutin (krevní transfúze a rehydratace), zástavy krvácení (endoskopicky nebo při otevřeném chirurgickém výkonu) a užívání některých léků (například léků proti zvracení a léků na snížení kyselosti žaludečních šťáv).

Pokud opakovaně zvracíte nebo vykašláváte krev, a to i v malém množství, je nutné neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. 

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Healthline.com

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 3. července 2022 7:55
Datum příští revize: 3. července 2024 7:55
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace