Svalovec stočený a trichinelóza: vše co potřebujete vědět

Svalovec stočený a trichinelóza: vše co potřebujete vědět
22. února 2022 20:13

Trichinelóza je onemocnění způsobené parazitem Trichinela Spiralis (svalovec stočený). Parazité ke svému životu potřebují hostitele, v jehož se množí a žijí.

Obsah článku

 1. Příznaky
  1. Žádné příznaky
  2. Časné klinické projevy
  3. Pozdní klinické projevy
 2. Kdy navštívit lékaře?
 3. Příčiny
 4. Rizikové faktory
 5. Komplikace
 6. Prevence
 7. Diagnostika
 8. Léčba
 9. Co si z článku odnést?

Svalovec stočený nejčastěji napadá masožravé živočichy, jako jsou medvědi a lišky, ale najdeme je také v mase divokých prasat a prasete domácího.

K přenosu infekce dochází konzumací syrového nebo nedostatečně tepelně upraveného masa, ve kterém jsou larvy svalovce.

Když člověk sní maso obsahující larvy svalovce stočeného, přežívají několik týdnů v tenkém střevě, kde dospívají.  

Dospělí jedinci pak plodí další larvy, které napadají různé tkáně, včetně svalů.

Trichinelóza je rozšířena zejména v zemědělských oblastech, ale nakazit se můžete kdekoli, včetně České republiky.

Trichinelóza se léčí antiparazitiky (léky), ale někdy není žádná léčba nutná.

Navíc lze tomuto onemocnění poměrně snadno předejít.

Příznaky

Závažnost příznaků trichinelózy je různá a závisí zejména na množství larev, které postižená osoba sní v infikovaném mase.

Gastrointestinální příznaky (zažívací potíže) se mohou objevit zhruba za jeden až dva dny po nákaze, zatímco ostatní příznaky se objevují za dva až osm týdnů po požití nakaženého masa.

Žádné příznaky

Pokud se do těla dostane jen velmi malé množství larev svalovce stočeného nemusí mít pacient žádné příznaky.

Klinické příznaky se obvykle vyskytují až při pozření velikého množství larev tohoto parazita a mohou se v různých fázích onemocnění postupně zhoršovat, podle toho jak parazit prochází organizmem a napadá jednotlivé tkáně.

Časné klinické projevy

Pozřením svaloviny (masa) napadených zvířat se do těla dostanou opouzdřené larvy svalovce.

V trávicím traktu dochází k natrávení ochranného obalu a živé larvy pak přes střevní sliznice pronikají do stěny tenkého střeva, kde dospívají v dospělé jedince.

V této fázi nákazy se mohou objevit následující příznaky:

Pozdní klinické projevy

Zhruba týden od nákazy začnou dospělé samice svalovce stočeného klást další larvy, které pronikají střevní stěnou, dostávají se do krve a zavrtávají se do svalů nebo dalších tkání.

To se může projevit těmito příznaky:

Kdy navštívit lékaře?

Pokud jste zkonzumovali jen malé množství parazitů a nemáte žádné obtíže, není nutné hned běžet k lékaři.

Pokud se do týdne od konzumace vepřového masa nebo zvěřiny z prasete divokého objeví bolesti a otoky svalů či gastrointestinální (trávicí) potíže, vyhledejte svého praktického lékaře.

Příčiny

Příčinou trichinelózy je konzumace nedostatečně tepelně upraveného masa (vepřové, koňské, zvěřina, apod.), které je infikované larvami(nezralými formami) svalovce stočeného (Trichinella spiralis).

Ve volné přírodě se zvířata nakazí pozřením nakaženého masa jiných zvířat.

Larvy svalovce stočeného se nejčastěji vyskytují ve vepřovém mase a zvěřině

Larvy svalovce stočeného se nejčastěji vyskytují ve vepřovém mase a zvěřině

Koně a prasata se často svalovcem nakazí při konzumaci vyhozených zbytků infikovaného masa.

Hovězí dobytek patří mezi býložravce a maso nežere, ale může se nakazit například konzumací krmiva připravovaného na strojích, kde se předtím připravovalo maso z nakažených zvířat.

Z důvodu vysokých hygienických standardů a předpisů platných v České republice je nákaza svalovcem z komerčně prodávaného vepřového masa v České republice velmi vzácná.

Nicméně zdrojem nákazy stále může být zvěřina, zejména maso divokého prasete.

Rizikové faktory

Mezi rizikové faktory trichinelózy patří:

 • Špatná příprava jídla: svalovec stočený je parazit patřící mezi červi (hlísty), který žije ve svalech (rozuměj mase) nakažených zvířat. Nejčastější příčinou nákazy je konzumace nedostatečně nebo nevhodně tepelně upraveného kontaminovaného masa, zejména zvěřiny, ale i vepřového nebo koňského masa. K nákaze může dojít také při nedodržování hygienických opatření při zpracování potravin (například nedostatečné očištění mlýnků na maso a dalších kuchyňských nástrojů před jejich použitím na zpracování dalších potravin, apod.).
 • Zemědělské oblasti: trichinelóza se vyskytuje zejména v zemědělských oblastech, kde se ve velkém chovají prasata.
 • Konzumace zvěřiny nebo masa z „neoficiálních“ zdrojů, které neprošlo hygienickou kontrolou: podle českých zákonů musí veškeré maso, které jde na trh, projít zdravotní a hygienickou kontrolou. Taková kontrola by kontaminaci svalovcem odhalila. Nicméně pokud si kupujete maso ze soukromých farem či jiných „neoficiálních“ zdrojů a/nebo pokud jíte zvěřinu od „známého myslivce“, je riziko nákazy vyšší a měli byste proto dodržovat přísnější hygienická opatření při přípravě takového masa.

Komplikace

Komplikace trichinelózy jsou poměrně vzácné, ale v případě, kdy se pacient nakazí velkým množství larev svalovce, může dojít k přemnožení tohoto parazita v těle a k napadení životně důležitých orgánů.

To může vyvolat závažné až život ohrožující komplikace, mezi něž, mimo jiné, patří:

 • Myokarditida (zánět srdeční svaloviny)
 • Encefalitida (zánět mozku)
 • Meningitida (zánět mozkových plen a mozkomíšního moku)
 • Pneumonie (zápal plic)

Prevence

Nejlepší ochranou před nákazou svalovcem je prevence, která spočívá ve správné přípravě jídla.

V rámci ochrany před trichinelózou dodržujte tato opatření:

 • Dostatečná tepelná úprava masa: nedostatečně tepelně upravené maso masožravých volně žijících či domácích zvířat zvyšuje riziko nákazy svalovcem stočeným. Proto dbejte na dostatečné propečení vepřového masa či zvěřiny (teplota uvnitř masa by měla dosáhnout alespoň 71°C). Při pečení drůbeže vcelku (kachna, husa, krůta nebo kuře) by pak teplota uvnitř masa měla být alespoň 74°C. Maso krájejte minimálně až 3 minuty poté, co ho dopečete nebo dovaříte. Kupte si teploměr na masu, s jehož pomocí zjistíte, zda je dostatečně propečené či nikoli.
 • Konzervujte maso zamražením: pokud zamrazíte vepřové maso na dobu alespoň 3 týdnů zabije nízká teplota všechny parazity. Nicméně u zvěřiny to neplatí, takže při její přípravě byste měli dodržovat ještě přísnější opatření.
 • Uzením ani naložením masa se svalovec ani další paraziti nezničí.
 • Pokud používáte mlýnky na maso a další nástroje, vždy je pečlivě po každém použití očistěte a omyjte.

Diagnostika

Larvy svalovce stočeného mohou proniknout přes stěnu tenkého střeva do krve a následně se zavrtat do svalů či jiných tkání.

Proto kultivační vyšetření stolice často svalovce neodhalí.

Diagnostika trichinelózy tak spočívá ve fyzikálním vyšetření a ve zjištění přítomnosti typických příznaků, jako jsou otoky kolem očí, zánět svalů nebo horečka.

Na potvrzení diagnózy je nutná svalová biopsie, při které se odebere vzorek svalové tkáně a vyšetří se pod mikroskopem, kde se zjistí přítomnost larev svalovce stočeného.

Mezi další vyšetření která v diagnostice trichinelózy pomáhají patří laboratorní vyšetření krve, ze kterého lze zjistit protilátky proti těmto parazitům, a to po dobu několika týdnů od nákazy.

Léčba

Ve většině případů probíhá nákaza svalovcem stočeným mírně a často obtíže do několika měsíců odezní bez nutnosti léčby.

Nicméně pacienty mohou některé příznaky, jako jsou únava, bolesti svalů, slabost nebo průjem trápit i několik měsíců či let.

V případě, že se výše uvedené příznaky objeví, měli byste vyhledat lékařskou pomoc.

Léčba trichinelózy spočívá v užívání následujících léků:

 • Léky proti parazitům (antiparazitika): lékem první volby v léčbě trichinelózy jsou antiparazitika albendazol (v ČR prodávaný pod stejnojmenným názvem) a mebendazol (v ČR prodávaný pod názvem Vermox). Tyto přípravky zlikvidují hlísty a jejich larvy ve střevech. V průběhu léčby se mohou dostavit nepříjemné gastrointestinální potíže, jako jsou průjmy, nevolnost nebo zvracení. Pokud se již larvy svalovce stočeného dostaly do svalů, je účinnost antiparazitik mnohem nižší a lékař vám je předepíše jen tehdy, pokud se v souvislosti s nákazou objeví, neurologické, kardiovaskulární nebo respirační komplikace.
 • Léky proti bolesti: při silných bolestech svalů vám lékař může předepsat léky proti bolesti. Časem larvy svalovce ve svalech uhynou a zvápenatí (kalcifikace), což vede k postupnému odeznění obtíží, jako jsou únava a bolesti svalů.
 • Kortikosteroidy: v některých případech může nákaza svalovcem v těle vyvolat alergickou reakci způsobenou chemickými látkami, které larvy svalovců vylučují do svalové tkáně. V takovém případě vám lékař může předepsat kortikosteroidy, což jsou léky na zmírnění projevů zánětu.

Co si z článku odnést?

Svalovec stočený (Trichinella spiralis) je parazit patřící mezi hlísty, který u lidí vyvolává onemocnění zvané trichinelóza.

Člověk se může nakazit konzumací nedostatečně tepelně upraveného masa, které je kontaminováno larvami svalovce. 

Svalovec stočený vyvolává parazitární onemocnění označované jako trichinelóza

Svalovec stočený vyvolává parazitární onemocnění označované jako trichinelóza

Nejčastěji se larvy svalovce stočeného vyskytují ve vepřovém mase a ve zvěřině (maso divokého prasete, medvědů, apod.).

Po nákaze se larvy zavrtají do stěny tenkého střeva, kde dorůstají do dospělosti a samičky pak kladou další larvy, které mohou proniknout do krevního oběhu a zanořit se do svalů.

Nákaza svalovcem v lehčích případech nemusí vyvolat žádné obtíže, ale většinou se za jeden až dva dny po nákaze dostaví trávicí potíže (průjmy, nevolnost či zvracení), které jsou za několik týdnů následovány dalšími příznaky, jako jsou bolesti svalů, otoky kolem očí, slabost, únava a horečka.

Léčba trichinelózy spočívá v užívání léků proti parazitům (antiparazitka), bolesti (analgetika) a zánětu (kortikosteroidy).

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Mayoclinic.org

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 22. února 2022 20:13
Datum příští revize: 22. února 2024 20:13
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace