Syndrom líného střeva: vše co potřebujete vědět

Syndrom líného střeva: vše co potřebujete vědět
21. března 2021 7:45

Syndrom líného střeva není onemocnění v pravém slova smyslu, ale jedná se o soubor příznaků spojený se zpomaleným trávením. Mezi nejčastější příznaky syndromu líného střeva patří snížená četnost stolic, bolest při vyprazdňování, chybění defekačního reflexu a chronická zácpa.

Obsah článku

 1. Co je syndrom líného střeva a opravdu tento problém existuje?
 2. Příznaky
 3. Příčiny
 4. Diagnostika
 5. Léčba
  1. Vláknina
  2. Snížení dávek stimulačních laxativ
  3. Klystýr (enema)
  4. Funkční retrénink defekace
  5. Operace
  6. Elektrická stimulace interferenčními proudy
 6. Co si z článku odnést?

Tento článek popisuje příčiny syndromu líného střeva a příznaky, které jsou s tímto problémem spojeny. Dozvíte se také o možnostech léčby a o jednoduchých opatřeních, která vám mohou přinést úlevu.

Co je syndrom líného střeva a opravdu tento problém existuje?

Syndrom líného střeva není onemocnění v pravém slova smyslu, ale spíše soubor příznaků spojený se zpomaleným trávením.

Jak již název tohoto syndromu napovídá, jeho hlavní příčinou jsou "pomalá střeva", tedy zpomalení střevní motility (pohyblivosti střev), často v kombinaci s poruchou nebo vymizením defekačního reflexu.

Zhoršení střevní motility a/nebo porucha defekačního reflexu vedou k zácpě.

U syndromu líného střeva vzniká speciální druh zácpy označovaný jako zácpa v důsledku pomalého střevního tranzitu, která je charakteristická velmi tvrdou stolicí, která se velmi obtížně vyprazdňuje, což vede k dalším komplikacím, jako jsou hemoroidy nebo bolest při vyprazdňování.

Jednou z častých příčin syndromu líného střeva je dlouhodobé nadměrné užívání laxativ (léky usnadňující vyprazdňování), zejména pak takzvaných stimulačních laxativ, mezi něž patří například:

 • ricinový olej
 • senna (v ČR se toto laxativum prodává jako čaj z listů senny a tato účinná látka je také součástí některých projímavých čajových směsí)
 • bisakodyl (v ČR dostupný pod názvy Dulcolax, Fenolax, Bisacodyl-K nebo Stadalax)

Stimulační laxativa jsou léky užívané v léčbě zácpy, které stimulují (podporují) střevní peristaltiku, což jsou pravidelné svalové kontrakce střevní stěny. Díky peristaltickým pohybům střev se přijatá potrava postupně posunuje směrem ke konečníku, jehož naplnění vyvolá pocit nucení na stolici a defekaci.

I když laxativa pomáhají při zácpě, jejich dlouhodobé užívání naopak po jejich vysazení vede ke zhoršení střevní motility a peristaltiky, protože si na ně "tělo navykne" a vyžaduje je pro udržení střevní motility a peristaltiky na normální úrovni.

Z toho důvodu je nadužívání laxativ jednou z nejčastějších příčin syndromu líného střeva.

Proto, pokud musíte stimulační laxativa užívat, užívejte je v co nejnižší možné dávce a pokud možno jen na krátkou dobu.

Řiďte se vždy pokyny svého lékaře a neužívejte laxativa jen proto, že se vám po nich "lépe vyprazdňuje".

Příznaky

Mezi příznaky syndromu líného střeva a pomalého trávení patří:

 • úplné nebo téměř úplné vymizení pocitu nutkání na stolici
 • snížení četnosti vyprazdňování na méně než 2 - 3 stolice týdně
 • odchod menšího množství stolice při vyprazdňování než je obvyklé
 • bolest břicha , nadýmání a poruchy trávení
 • nevolnost

Příčiny

Příčin syndromu líného střeva je celá řada.

Mezi ty nejčastější patří:

 • Laxativa (léky na zácpu, které usnadňují vyprazdňování): lidé, kteří dlouhodobě užívají stimulační laxativa mohou mít po jejich vysazení problémy s odchodem stolice.
 • Některé léky a návykové látky: zácpa a zpomalení trávení mohou být také nežádoucím účinkem některých léků a návykových látek (například opiátů).
 • Nadužívání vlákniny: na jednu stranu vláknina pomáhá snížit riziko zácpy a zvyšuje objem stolice, nicméně při užívání nadměrného množství může naopak problémy se zácpou zhoršovat. Platí to zejména u lidí se syndromem líného střeva, kteří mají chronickou zácpu a kterým nahromadění velkého množství stolice v konečníku (rektu) nepomůže a jejich potíže naopak zhorší. Je proto potřeba vlákninu užívat s rozumem a přiměřeném množství.
 • Překážka v trávicím traktu: syndrom líného střeva také může být prvním příznakem překážky v trávicím traktu, která zhoršuje motilitu střev a zpomaluje průchod potravy trávicím traktem. Překážku ve střevě může způsobit například nádor (kolorektální karcinom, tumory tlustého či tenkého střeva, žaludku, apod.), adheze (srůsty), které vznikají například po zánětu nebo operačních výkonech v dutině břišní a mohou zúžit průsvit střev, vrozené nebo získané stenózy či striktury (zúžení částí střev, například pylorostenóza) , apod.
 • Syndrom dráždivého tračníku: jedná se o stav, který se projevuje trávicími potížemi, jako jsou zácpa, plynatost, nadýmání, průjem, apod. Přesná příčina syndromu dráždivého tračníku není známá, ale lékaři se domnívají, že se na rozvoji tohoto problému podílí zvýšená citlivost střevní sliznice, potravinové alergie a intolerance a další věci.
 • Poruchy příjmu potravy: syndrom líného střeva se často objevuje u poruch příjmu potravy, jako jsou například bulimie nebo mentální anorexie.
 • Onemocnění štítné žlázy: chronická zácpa a pomalé trávení jsou častým příznakem snížené funkce štítné žlázy (hypotyreózy).
 • Poranění nebo poškození nervů: syndrom líného střeva, ztráta pocitu nutkání na stolici či vymizení defekačního reflexu může být způsobeno také poraněním nervů, které inervují trávicí trakt (například nervus vagus či další nervy) a/nebo poraněním mozku či míchy následkem úrazu a/nebo různých onemocnění. Existují také vrozená poškození nervů trávicího ústrojí, která mohou vést k chronické zácpě a syndromu líného střeva. Mezi taková onemocnění patří například Hirschprungova choroba.
 • Pooperační stavy: po operaci v celkové anestézii se může přechodně objevit zácpa, která většinou rychle odezní. 

Syndrom líného střeva či zpomalené trávení nejsou jedinými příčinami zácpy.

Nadužívání laxativ je jednou z nejčastějších příčin syndromu líného střeva

Nadužívání laxativ je jednou z nejčastějších příčin syndromu líného střeva

Mezi další příčiny, mimo jiné, patří:

 • nezdravé stravovací návyky
 • nezdravé návyky týkající se vyprazdňování (například předržování pocitu nutkání na stolici)
 • hemoroidy
 • dysfunkce struktur pánevního dna, které jsou důležité pro defekaci (vyprazdňování)
 • poškození svalových svěračů, které zajišťují vyprazdňování
 • vrozené vývojové vady
 • demence

Diagnostika

Syndrom líného střeva je soubor příznaků a nikoli onemocnění jako takové.

To znamená, že příčin tohoto stavu je celá řada a pokud se objeví příznaky spojené s tímto syndromem, jako jsou zácpa nebo vymizení nutkání na stolici, je vždy nutné vyhledat lékařskou pomoc pro stanovení správné diagnózy.

Běžně používané léky či babské rady na léčbu zácpy, jako jsou zvýšení příjmu vlákniny nebo zvýšení příjmu tekutin na zácpu způsobenou syndromem líného střeva nemusí fungovat. Jedná se totiž o speciální typ zácpy označovaný jako zácpa v důsledku pomalého střevního tranzitu a je vždy nutné vyhledat lékařskou pomoc a nechat si udělat důkladné vyšetření pro zjištění příčiny vašich potíží.

Součástí diagnostiky syndromu líného střeva je důkladné fyzikální vyšetření, včetně vyšetření abnormalit v oblasti rekta a anu.

Velmi zodpovědní lékaři také hodnotí funkci svalů pánevního dna a svěračů, které se podílí na defekaci.

V rámci diagnostiky syndromu líného střeva se často provádí specializovaná endoskopická vyšetření trávicího traktu, zejména kolonoskopie a gastroskopie, při kterých lékaři vyšetřují stav sliznic žaludku a střev zevnitř a dokážou tak lépe zachytit případné patologie, jako jsou nádory, polypy nebo zánětlivé změny.

Léčba

Léčba syndromu líného střeva závisí na vyvolávající příčině.

V některých případech se nepodaří zjistit příčiny zácpy a zpomaleného trávení, a to ani přes provedení všech možných vyšetření.

V takovém případě je vhodné zkoušet jednotlivé způsoby léčby a vést si přesné záznamy o tom, zda daný způsob léčby pomáhá či nikoli.

Vyplatí se také zaznamenávat potraviny a nápoje, které jíte a zjistit zda některé z nich vaše obtíže nezhoršují.

Mezi způsoby léčby syndromu líného střeva, mimo jiné patří:

Vláknina

Nadměrná konzumace vlákniny může vést ke zhoršení zácpy u syndromu líného střeva.

Na druhou stranu nedostatek vlákniny vyprazdňování ztěžuje.

Doporučený denní příjem vlákniny je 38 gramů pro muže a 25 gramů pro ženy.

Toto množství není vhodné překračovat.

V každém případě byste se měli poradit se svým lékařem, než začnete jakkoli měnit svůj jídelníček a dát na jeho doporučení.

Snížení dávek stimulačních laxativ

Užívání laxativ může zhoršit příznaky syndromu líného střeva, protože jejich časté užívání vede k vytvoření návyku a po vysazení laxativ pak pacient může mít problémy se střevní motilitou a zácpou.

Laxativa (léky usnadňující vyprazdňování) byste tedy měli užívat jen základě lékařského doporučení a vždy jen po nezbytně nutnou dobu a v minimální nutné dávce.

Klystýr (enema)

Klystýr je léčebný postup založený na výplachu tlustého střeva tekutým nálevem.

Při tomto postupu se do konečníku (rekta) zavede speciální rektální rourka zvaná irigátor, přes kterou se do konečníku vpraví tekutina.

Klystýr může pomoci s vyprazdňováním a také při nácviku jeho techniky (například po vymizení nutkání na stolici).

Klystýr si můžete provádět sami doma nebo ho provádí lékař či sestra ve zdravotnickém zařízení.

V každém případě byste o vhodnosti klystýru měli vždy předem poradit se svým lékařem a nepoužívat tuto léčebnou metodu bez lékařského doporučení ani dlouhodobě.

Funkční retrénink defekace

Funkční retrénink defekace je forma psychoterapie užívaná v léčbě syndromu líného střeva a chronické zácpy.

Existuje celá řada různých způsobů jak znovu tlusté střevo rozpohybovat a usnadnit vyprazdňování.

Většina metod je založena na biologické zpětné vazbě (biofeedback), kdy se snažíme pacienta naučit, aby začal vnímat peristaltické pohyby střev a znovu se naučil ovládat svaly pánevního dna a svěrače a osvojil si techniku správné a pravidelné defekace.

Operace

Pokud není možné syndrom líného střeva vyléčit jiným způsobem (například u neurologických onemocnění nebo při poraněních míchy, která jsou spojena s chronickou zácpou či inkontinencí stolice), může být jediným řešením operace (takzvaná kolostomie neboli lidově vývod), při které se střevo vyvede ven bočním vývodem na kůži a stolice odchází do speciálního sáčku. Tím se obejde rektum a defekační reflex, ale za cenu zhoršení kvality života pacientů.

Elektrická stimulace interferenčními proudy

Elektrická stimulace interferenčními proudy je metoda rehabilitačního lékařství (fyzikální medicíny), při které se využívá nebolestivé stimulace elektrickým proudem ke zlepšení funkce nervů v trávicím traktu a ke zrychlení střevní peristaltiky a motility.

V některých případech může tato léčba pomoci, když jiné způsoby léčby syndromu líného střeva selžou.

Někdy může být tento způsob léčby dokonce alternativou k chirurgickému výkonu.

Co si z článku odnést?

Syndrom líného střeva je soubor příznaků spojený se zpomaleným trávením.

Mezi nejčastější příznaky tohoto syndromu patří snížená četnost stolic a bolestivé vyprazdňování, zácpa a bolest břicha.

Příčin syndromu líného střeva je mnoho, od nezdravého stravování či nadměrného užívání laxativ až po závažná onemocnění.

V léčbě potíží spojených se syndromem líného střeva se uplatňují změny životního stylu (úprava jídelníčku, nácvik defekačních návyků), klystýr, operace nebo rehabilitační psychoterapeutické postupy.

V případě, že trpíte chronickou zácpou, bolestmi při vyprazdňování nebo zaznamenáte jakékoli změny charakteru či četnosti stolice (krev nebo hlen ve stolici, změna zbarvení stolice na zelenou či černou, střídání zácpy a průjmu, apod.), je nutné vyhledat lékařskou pomoc.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Medicalnewstoday.com

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 21. března 2021 7:45
Datum příští revize: 21. března 2023 7:45
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace