6 léčivých účinků jablečného octa

26. listopadu 2017 16:35

Ocet byl po celá staletí v domácnosti a kuchyni využíván pro řadu různých účelů. Jedná se o starobylý lidový lék, který byl využíván u celé řady nejrůznějších zdravotních komplikací. Jablečný ocet patří mezi nejoblíbenější a některé studie dokonce potvrzují, že má řadu léčivých účinků na lidské zdraví.

Obsah článku

 1. Obsahuje hodně kyseliny octové, která má významné biologické účinky
 2. Likvidace škodlivých bakterií
 3. Snižuje hladinu krevního cukru a krevní tlak
 4. Navozuje pocit sytosti, čímž pomáhá při hubnutí
 5. Snižuje hladinu cholesterolu a riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění
 6. Protinádorové působení
 7. Nežádoucí účinky, dávkování a obecné informace

Jablečný ocet pomáhá při hubnutí, reguluje hladinu cukru v krvi a pomáhá při léčbě cukrovky druhého typu. Tento článek je souhrnem vědecky ověřených léčivých účinků jablečného octa.

Obsahuje hodně kyseliny octové, která má významné biologické účinky

Výroba octa se skládá ze dvou hlavních kroků (podobných výrobě alkoholu) (1).

Prvním krokem je kvašení (mletá jablka či jablečný mošt jsou vystaveny působení kvasinek, které fermentují cukry a mění je v alkohol).

Druhým krokem je působení bakterií, které dále fermentují alkohol a dochází ke vzniku kyseliny octové, která tvoří hlavní účinnou látku jablečného octu.

Ve francouzštině slovo „ocet“ ve skutečnosti znamená „kyselé víno“.

Organický nefiltrovaný jablečný ocet obsahuje bílkoviny, enzymy a zdraví prospěšné bakterie, díky kterým má zlatavou barvu (viz. obrázek:

Ocet z jablečného moštu

Předpokládá se, že tento proteinový základ je zodpovědný za většinu léčivých účinků jablečného octa, přestože v současné době nejsou k dispozici klinické studie, které by tuto hypotézu potvrdily.

Energetická hodnota lžíce jablečného octa je velmi nízká (přibližně 3 kcal). Obsah minerálů a vitamínů je nízký, ale za zmínku stojí obsah draslíku. Kvalitní ocet také obsahuje některé aminokyseliny a antioxidanty.

Shrnutí: Jablečný ocet se vyrábí fermentací (kvašením) cukrů z jablek. Tím vznikne kyselina octová, která tvoří hlavní účinnou složku jablečného octa.

Likvidace škodlivých bakterií

Konzumace jablečného octa má pozitivní vliv na zneškodnění řady zdraví škodlivých patogenů včetně bakterií (2).

Tyto účinky byly tradičně využívány k čištění, desinfekci, ošetřování mykotických infekcí na nehtech, odstraňování vší, ošetřování bradavic a léčbě ušních infekcí. Nicméně, mnoho z těchto účinků doposud nebylo vědecky potvrzeno. Dle Hippokrata, který je považován za otce medicíny, se ocet před více než dvěma tisíci lety využíval k čištění ran.

Používal se rovněž jako konzervační prostředek.

Studie ukazují, že inhibuje růst bakterií (např. E. coli) v potravinách a pomáhá je likvidovat (3, 4, 5, 6).

Pokud hledáte účinný způsob, jak prodloužit trvanlivost potravin, jablečný ocet může být velmi užitečný. Mezi předpokládané účinky jablečného octa také patří příznivý vliv na kožní onemocnění, např. akné.

Shrnutí: Hlavní účinnou látkou v jablečném octu je kyselina octová, která zneškodňuje škodlivé bakterie a zabraňuje jejich množení. Díky těmto účinkům se jablečný ocet využívá jako přírodní dezinfekční a konzervační prostředek.

Snižuje hladinu krevního cukru a krevní tlak

Jablečný ocet pomáhá pacientům s cukrovkou druhého typu. Toto onemocnění je charakterizováno zvýšenou hladinou krevního cukru v souvislosti s rezistencí (necitlivostí) buněk k inzulinu nebo neschopností buněk produkovat inzulin. Nicméně, zvýšená hladina krevního cukru je škodlivá také u zdravých lidí, předpokládá se, že se jedná o hlavní příčinu stárnutí a vzniku různých chronických onemocnění.

Potřeby při cukrovce

Je proto nezbytné udržovat normální hladinu krevního cukru. Nejúčinnější způsob, jak dosáhnout stabilních hodnot krevního cukru, je omezení příjmu rychlých rafinovaných cukrů ve stravě. Jablečný ocet příspívá k udržení stabilních hladin glykémie (hodnoty krevního cukru).

Jablečný ocet pomáhá regulovat krevní cukr a zajišťovat správnou funkci inzulinu několika způsoby:

 • Zvyšuje citlivost buněk cílových tkání na inzulin při konzumaci potraviny s vysokým obsahem sacharidů o 19-34%, přispívá ke snížení hladiny krevního cukru a zvyšuje účinnost inzulinu (7)
 • Při konzumaci 50 g bílého chleba můžete přidáním jablečného octa snížit hladinu cukru v krvi až o 34 % (8)
 • Konzumace dvou lžic jablečného octa před spaním může snížit hladinu krevního cukru nalačno až o 4% (9)
 • Některé z klinických studií, prováděných na potkanech i na lidech, prokázaly pozitivní vliv jablečného octa na zvýšení citlivosti buněk k inzulinu a výrazné snížení hladin krevního cukru po jídle (10, 11, 12, 13, 14, 15).

Z důvodů popsaných výše může být jablečný ocet prospěšný pro pacienty s cukrovkou druhého typu (diabetes mellitus 2. typu), pro pacienty s poruchou glukózové tolerance (předstupeň cukrovky druhého typu) a obecně pro všechny, kteří si chtějí udržet stabilní hladiny krevního cukru.

Jestliže užíváte léky na snížení hladiny krevního cukru, poraďte se se svým lékařem, zda je vhodné současně zvýšit příjem jablečného octa.

Shrnutí: Předpokládá se, že konzumace jablečného octa má řadu zdraví prospěšných účinků. Jako příklad je možné uvést zvýšení citlivosti buněk na inzulin a snížení hladiny krevního cukru.

Díky snížení hladiny krevního cukru  a rovněž množství inzulinu, potřebného k metabolismu glukózy přijaté stravou, může konzumace jablečného octa pomáhat při hubnutí.

Některé klinické studie prokázaly, že jablečný ocet přispívá k navození pocitu sytosti, čímž se sníží množství konzumovaného jídla a dochází ke ztrátě přebytečných kilogramů.

Konzumace jablečného octa spolu s potravinami, bohatými na sacharidy, zvyšuje pocit sytosti. Díky tomu pacienti sní po zbytek dne mnohem méně další stravy (16, 17).

Snížený energetický příjem vede následně k redukci tělesné hmotnosti.

Studie, které byly prováděny ve skupině pacientů s nadváhou, prokázaly, že denní konzumace jablečného octa vede ke snížení množství břišního tuku, zmenšení obvodu pasu, nižším krevním hladinám triglyceridů a hubnutí (18).

 • 15 ml (1 polévková lžíce) - redukce hmotnosti o 1,2 kg
 • 30 ml ( 2 polévkové lžíce) - redukce hmotnosti o 1,7 kg

Tato studie trvala po dobu 12 týdnů.

Je ale nutné připomentou, že ke snížení tělesné hmotnosti je nutná úprava životního stylu (strava, fyzická aktivita, dostatečný odpočinek), nikoli pouze přidání či odstranění určité potraviny z jídelníčku.

Zdá se, že konzumace jablečného octa může pomáhat při hubnutí, neboť podporuje navození pocitu sytosti a snižuje hladiny krevního cukru a množství inzulinu, které je potřebné ke zpracování glukózy přijaté stravou.

Nečekejte však žádné zázraky. Rozhodně nezhubnete jenom tím, že budete pít litry jablečného octa. Je potřeba změnit životní styl jako celek a začít se také trochu hýbat a cvičit.

Shrnutí: Některé studie prokazují, že konzumace jablečného octa zvyšuje pocit plnosti a vede k nižšímu kalorickému příjmu. To dlouhodobě vede ke snížení tělesné hmotnosti

Snižuje hladinu cholesterolu a riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění

Kardiovaskulární onemocnění jsou v současné době nejčastější příčinou mortality (úmrtnosti) ve světě (19).

Je známa celá řada faktorů, které jsou spojeny se sníženým či zvýšeným rizikem vzniku kardiovaskulárních onemocnění.

Vliv některých z „rizikových faktorů“ se snižuje při konzumaci jablečného octa. Studie zabývající se touto problematikou však doposud byly provedeny pouze na laboratorních zvířatech (potkani).

Studie prováděné na potkanech prokázaly snížení hladiny cholesterolu a triglyceridů (20, 21).

Jablečný ocet dále obsahuje celou řadu antioxidačních látek, které chrání částice LDL cholesterolu před oxidací a tvorbou látek přispívajících k rozvoji ischemické choroby srdeční (22, 23).

Některé studie prováděné na potkanech prokázaly snížení krevního tlaku, přičemž arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak) patří mezi hlavní rizikové faktory rozvoje kardiovaskulárních onemocnění (24, 25).

Tyto poznatky však doposud nebyly potvrzeny studiemi prováděnými na lidech.

Mezi důkazy ověřené studiemi na lidech patří observační studie z Harvardu, které ukazují, že ženy konzumující salátové zálivky s obsahem jablečného octa mají snížené riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění (26).

Shrnutí: Několik klinických studií provedených na laboratorních zvířatech prokázalo, že jablečný ocet snižuje hladiny krevních tuků a cholesterolu a přispívá ke snížení krevního tlaku. K potvrzení těchto zjištění je však třeba provést další studie na lidské populaci.

Protinádorové působení

Nádorová onemocnění se vyznačují růstem a nekontrolovaným množením buněk.

Ohledně protinádorových účinků jablečného octa jsou vedeny četné diskuze.

Výsledky některých klinických studií naznačují, že jablečný ocet může zabíjet rakovinné buňky a zmenšit velikost nádorů (27, 28, 29, 30).

Nicméně, všechny tyto studie byly provedeny pouze na izolovaných buňkách ve zkumavkách, či na laboratorních potkanech, žádná z klinických studií však nebyla provedena v lidské populaci. Je potřeba je tedy brát s rezervou a nespoléhat na ně.

Některé observační studie prokázaly pozitivní účinky octa na snížení výskytu rakoviny jícnu v Číně. V Srbsku naopak konzumace jablečného octa vedla ke zvýšení četnosti rakoviny močového měchýře (31, 32).

Obecně můžeme říci, že jablečný ocet může mít příznivé protinádorové účinky, tvrzení, že tomu tak skutečně je, je však předčasné. Klinické studie na lidské populaci doposud nebyly provedeny.

Shrnutí: Klinické studie na laboratorních zvířatech prokázaly zpomalení růstu rakovinných buněk a zmenšení velikosti nádorů při konzumaci octa.

Nežádoucí účinky, dávkování a obecné informace

Na internetu je k dispozici mnoho různých tvrzení týkajících se prospěšnosti jablečného octa. Některá z nich zastávají názor, že konzumace jablečného octa zvyšuje hladinu energie a má další blahodárné účinky na zdraví. Bohužel, velká část těchto informací není podpořena vědeckými výzkumy.

Jak již bylo řečeno výše, k ověření příznivých účinků je zapotřebí provedení více klinických studií, které budou zaměřeny na lidskou populaci.

Co se týče dosavadních poznatků, je pravděpodobné, že konzumace jablečného octa je zdraví prospěšná. Nicméně existují i názory, že jablečný ocet má nežádoucí účinky.

Nejlepší způsob, jak jablečný ocet začleníte do svého jídelníčku, je jeho používání při vaření - je vhodný do salátových zálivek, dochucování majonéz, atd.

Dále je možné ředit jablečný ocet vodou a pít jej jako nápoj. Doporučuje se nepřekračovat dávku 5 - 30 ml jablečného octa denně (to odpovídá asi 6 kávovým lžičkám denně).

Jablečný ocet můžete také konzumovat ve formě tabletky/pilulky, ale obecně tato forma podání není doporučována, neboť není přesně znám skutečný obsah jablečného octa v tabletce (33).

U jedné ženy byly v souvislosti s užíváním tabletek s jablečným octem nahlášeny nežádoucí účinky v podobě podráždění oblasti jícnu při polykání, což vedlo ke vzniku popálenin.

Obecně se doporučuje konzumovat jablečný ocet v organické formě spolu s dalšími bílkovinami a enzymy.

Mezi další možnosti použití jablečného octa patří vysoušení vlasů, péče o pleť a zuby, využití jako čistící prostředek, atd.

Jablečný ocet tedy může být velmi užitečnou látkou pro ty, kteří mají rádi přírodní věci bez chemických přísad.

Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že jablečný ocet rozhodně nemůžeme označit jako „zázračný všelék“. Je však pravděpodobné, že může mít řadu zdraví prospěšných účinků, zejména udržení stabilních hladin krevního cukru, snížení krevního tlaku a tělesné hmotnosti. V každém případě byste se o jeho pravidelném užívání měli předem poradit s vaším lékařem.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Tags:
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Zpracováno podle Healthline.com

Zdroje obrázků:

Stockphotosecrets.com

Článek naposled aktualizován: 26. listopadu 2017 16:35
Datum příští revize: 26. listopadu 2019 16:35
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace