Rakovina sleziny: vše co potřebujete vědět

Rakovina sleziny: vše co potřebujete vědět
8. ledna 2020 21:35

Slezina je orgán uložený v levém horním kvadrantu břišní dutiny, který je důležitou součástí lymfatického a imunitního systému. Termínem rakovina sleziny označujeme nádorové onemocnění tohoto orgánu.

Obsah článku

 1. Jaké jsou příznaky
 2. Příčiny rakoviny sleziny a rizikové faktory
 3. Diagnostika
 4. Léčba
 5. Prevence
 6. Co si z článku odnést?

Nejčastějším nádorem ve slezině je lymfom, což je druh nádorového onemocnění lymfatického systému (1).

Dalším druhem nádorového onemocnění, které postihuje slezinu jsou leukémie neboli rakovina krevních buněk. Někdy se mohou leukemické (nádorové) buňky ve slezině hromadit, což způsobí její masivní zvětšení (odborně splenomegalie).

Mezi hlavní funkce sleziny patří:

 • záchyt poškozených krevních buněk

 • tvorba bílých krvinek označovaných jako lymfocyty, které pomáhají chránit před infekcí a dalšími chorobami

 • vytváření zásob červených krvinek a krevních destiček, což usnadňuje srážení krve

Obecně lze rakovinu sleziny rozdělit na primární a sekundární. Jako primární rakovinu sleziny označujeme nádorové onemocnění, které začíná přímo ve slezině (2).

Jako sekundární rakovinu sleziny označujeme metastázy, což jsou vzdálená ložiska nádoru, který se primárně nachází v jiném orgánu.

Jak primární tak sekundární nádory sleziny jsou naštěstí velmi vzácné (3).

Jaké jsou příznaky

Primární i sekundární nádory sleziny se projevují zejména zvětšením sleziny (splenomegalií). S ní jsou, mimo jiné, spojeny následující příznaky:

 • pocit plnosti po jídle

 • bolest v levém horním kvadrantu břicha

 • časté infekce a zvýšená nemocnost

 • anémie (nízký počet červených krvinek)

 • chronická únava a ospalost

Mezi další příznaky rakoviny sleziny, mimo jiné, patří:

Příčiny rakoviny sleziny a rizikové faktory

Nejčastějšími primárními tumory sleziny jsou lymfomy a leukémie. Nejčastějšími sekundárními tumory sleziny jsou metastázy nádorů prsu, kůže (melanom) a plic (4).

Vyšší riziko lymfomů mají:

 • muži

 • osoby vyššího věku

 • osoby, které trpí chorobami ovlivňujícími imunitní systém (například AIDS)

 • osoby se záněty způsobenými virem Ebstein-Barrové (EB virus) nebo baktérií Helicobacter pylori

Rizikové faktory pro vznik leukémie jsou:

 • kouření

 • výskyt onemocnění v rodině

 • práce nebo dlouhodobý pobyt v prostředí zamořeném nebezpečnými chemickými látkami, jako je například benzen

 • některá genetická (dědičná) onemocnění, jako je například Downův syndrom

 • osoby, které prodělaly chemoterapii nebo radioterapii v rámci léčby jiného nádorového onemocnění

Diagnostika

Pokud má váš lékař podezření na rakovinu sleziny, provede vyšetření s cílem zjistit přítomnost dalších nádorů v těle. V rámci diagnostiky se také provádí laboratorní vyšetření krve (krevní obraz a diferenciál) s cílem určit přesný počet jednotlivých druhů krevních elementů (červených a bílých krvinek a krevních destiček).

V případě podezření na lymfomy či leukémie se provádí vyšetření kostní dřeně, která se odebírá z hrudní kosti nebo z lopat kostí kyčelních (část pánve).

V případě zvětšených uzlin se někdy provádí jejich operační odstranění (exstirpace) a dálese pak vyšetřují pod mikroskopem s cílem zjistit přítomnost nádorových buněk.

Pro diagnostiku nádorových onemocnění jsou také důležité zobrazovací metody, jako jsou magnetická rezonance, počítačová tomografie (CT) nebo pozitronová emisní tomografie (PET).

Často je také nutné vyšetřit slezinu pod mikroskopem, aby se zjistilo, jaké nádorové buňky obsahuje.

Léčba

Pokud lékaři zjistí rakovinu sleziny, je nejčastější léčbou splenektomie (chirurgické odstranění sleziny). Tato operace se provádí dvěma způsoby:

Laparoskopická splenektomie: tento způsob odstranění sleziny je šetrnější, protože není nutné otevírat břicho jedním velkým řezem, ale namísto toho chirurg vyřízne do břicha jen 4 otvory, přes které dovnitř zastrčí kameru a chirurgické nástroje potřebné k odstranění sleziny. Po odstranění sleziny se tkáň „rozemele“ a odsaje tenkou trubičkou ven, nebo se uloží do „igelitového pytlíku a vytáhne drobným řezem na břiše. Protože je tato operace k pacientovi šetrnější, je i doba rekonvalescence (léčby) obvykle kratší.

Otevřená splenektomie: při otevřené operaci chirurgové břicho otevřou dlouhým svislým řezem uprostřed břicha a slezinu odstraní. Protože je tento druh operace pro pacienty mnohem více zatěžující než laparoskopická splenektomie, je i doba léčby delší.

Mezi další možnosti léčby nádorů sleziny patří:

 • chemoterapie

 • radioterapie

 • biologická léčba (též imunoterapie, což je způsob léčby, který působí jen na nádorové buňky a neničí okolní zdravé buňky)

 • transplantace kostní dřeně (cílem tohoto způsobu léčby je nahradit poškozenou kostní dřeň zdravou kostní dření od jiného dárce)

Prevence

Rakovině sleziny nelze vždy stoprocentně zabránit, ale můžeme se pokusit alespoň snížit riziko jejího vzniku.

Některé druhy rakoviny jsou způsobeny viry, proto je namístě se bránit proti infekcím a včas a důsledně případná onemocnění léčit.

Snažte se také vyhnout se dlouhodobému nebo opakovanému pobytu v prostředí kontaminovaném zdraví škodlivými chemickými látkami, které všeobecně zvyšují riziko nádorových onemocnění (včetně rakoviny sleziny). Mezi takové látky patří benzen, který je součástí celé řady plastů, maziv, pryží, odmašťovacích látek, pesticidů a některých léčiv. Nachází se také v pohonných hmotách a cigaretovém kouři.

Některé studie také naznačují, že udržování zdravé tělesné hmotnosti a dodržování zásad zdravé výživy může pomoci snížit riziko rakoviny (5).

Proto jezte dostatek ovoce a zeleniny a každý den alespoň 30 minut věnujte pohybovým aktivitám (není potřeba vymýšlet nic složitého, stačí 30 minut rychlé chůze).

Co si z článku odnést?

Nejčastějším primárním nádorem sleziny je lymfom nebo leukémie. Sekundární nádory (metastázy) ve slezině vznikají nejčastěji při rakovině prsu, kůže (melanom) a plic.

Prognóza závisí na tom, v jak pokročilém stádiu se nádorové onemocnění nachází a také na druhu rakoviny sleziny.

Pokud se u vás objeví některé z možných výše uvedených příznaků rakoviny sleziny, vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc.

Čím dříve bude léčba zahájena, tím vyšší je pravděpodobnost uzdravení.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Healthline.com

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 8. ledna 2020 21:35
Datum příští revize: 8. ledna 2022 21:35
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace