Bledost (palor): vše co potřebujete vědět

3. června 2020 21:56

Bledost (palor nebo též pallor) je neobvykle světlé zbarvení pokožky v porovnání s normální barvou. Nejčastější příčinou bledosti je snížený průtok krve a kyslíku v kůži a/nebo snížené množství červených krvinek v krvi (anémie).

Obsah článku

 1. Příčiny bledosti
  1. Chronická anémie
  2. Akutní anémie
  3. Ischemická choroba končetin
  4. Ostatní příčiny bledosti
 2. Kdy vyhledat lékaře?
 3. Diagnostika
 4. Léčba
 5. Prognóza a co si z článku odnést?

Existuje také posmrtná bledost (palor mortis), kdy je kůže bledá z důvodu zástavy zásobení krví a kyslíkem.  

Bledost se může vyskytovat buď jen na určitých částech těla (nejčastěji na obličeji nebo jedné končetině) nebo postihuje celé tělo.

V případě, že se objeví náhlé zblednutí kůže na jedné končetině nebo generalizovaný palor (všude na těle), je nutné co nejrychleji vyhledat lékařskou pomoc.

Na čem závisí barva kůže a kde všude se můžeme s bledostí setkat?

Barva kůže je ovlivněna několika různými faktory, včetně, mimo jiné:

 • množstvím krve, které se do kůže dostává
 • tloušťkou kůže
 • množstvím melaninu (hnědého kožního pigmentu) v kůži

Většina lidí si pod pojmem bledost představí bledý nebo nepřirozeně světlý obličej. Ne nadarmo se říká, že je člověk bledý jako stěna.

Nicméně existují i další části těla, které mohou zblednout.

Patří mezi ně například:

 • spojivky (tenká blána vystýlající vnitřní povrch dolních očních víček)
 • dlaně rukou
 • jazyk
 • nehty
 • sliznice v dutině ústní

V některých případech je bledost způsobena jen emoční reakcí (například strachem nebo úzkostí), zatímco jindy se může jednat o známku závažného onemocnění, jako je například vnitřní krvácení (těžká anémie), sepse (otrava krve) nebo omrzliny.

Bledé spojivky jsou poměrně spolehlivou známkou anémie, a to u všech lidí, bez ohledu na rasu. Tento příznak je také považován za spolehlivý ukazatel těžké anémie.

Příčiny bledosti

Nejčastější příčinou bledosti je anémie, což je onemocnění, při kterém tělo z různých důvodu netvoří dostatek červených krvinek (erytrocytů).

Anémie může být akutní, která vzniká náhle, často z plného zdraví, nebo chronická, která se obvykle rozvíjí pomalu a postupně.

Nejčastější příčinou akutní anémie jsou velké ztráty krve po úrazech nebo operacích a také vnitřní krvácení, nejčastěji do zažívacího traktu (GITu). Příčinou anémie je v tomto případě absolutní nedostatek červených krvinek, protože tělo nedokáže rozsáhlé krevní ztráty dostatečně rychle kompenzovat.

Proto je bledost jedním z hlavním příznaků vnitřního krvácení či velkých krevních ztrát.

Chronická anémie

Chronická anémie je velice časté onemocnění. Nejčastěji bývá způsobena nedostatkem železa, vitamínu B12 nebo kyseliny listové ve stravě. V řadě zemí za bledostí není nic jiného než právě špatné stravování a nedostatek základních vitamínů a minerálů.

U žen bývá častou příčinou chronické anémie silné menstruační krvácení.

Kromě toho existují také některá dědičná onemocnění, která jsou spojena s anémií, jako jsou například srpkovitá anémie nebo talasémie.

Při těchto onemocněních lidské tělo vyrábí nedostatečně účinné krevní barvivo hemoglobin a nedokáže tak účinně zásobovat orgány kyslíkem.

Dalšími příčinami chronické anémie mohou být také onemocnění jako jsou chronické selhávání ledvin nebo hypotyreóza (snížená funkce štítné žlázy).

Anémii mohou také vyvolat některá nádorová onemocnění, zejména rakovina kostí (například osteosarkom a další nádory) a kostní dřeně (například leukémie nebo lymfomy). Tyto nádory totiž narušují normální krvetvorbu a postupně mohou vést k nedostatečné tvorbě červených krvinek a dalších krevních elementů, což se projeví jako anémie.

A v některých případech je za chronickou anémií (a s ní spojenou bledostí) jen únava nebo zvýšená citlivost na chlad.

Akutní anémie

Anémie může někdy vzniknout i akutně, a to zejména v případě velkých krevních ztrát, které tělo nedokáže rychle vykompenzovat.

V takovém případě se kromě bledosti často vyskytují i další příznaky, jako jsou:

Ischemická choroba končetin

Ischémie je odborný název pro nedostatek kyslíku a živin ve tkáních.

Nejčastěji vzniká při zablokování nebo ucpání tepny na končetině krevní sraženinou či jinak, což se projeví zblednutím (zesvětláním) kůže, chladnutím postižené končetiny a také velmi silnou bolestí.

Ostatní příčiny bledosti

Mezi další příčiny bledosti, mimo jiné, patří:

 • nedostatek slunečního záření
 • nedostatek kožního pigmentu (melaninu), což může být někdy naprosto normální jev (někteří lidé jsou prostě přirozeně bledí) nebo se může jednat o vrozená či získaná onemocnění, jako jsou například albinismus nebo vitiligo (bílé skvrny na kůži)
 • pobyt v chladném nebo mrazivém prostředí
 • šok (závažný, život ohrožující stav, který se projevuje různými příznaky, včetně, mimo jiné, bledosti, která je způsobena významným snížením krevního tlaku)
 • smrt (posmrtná bledost neboli palor mortis)

Kdy vyhledat lékaře?

Pokud se bledost kdekoli na těle objeví náhle, bez předchozího varování a/nebo je spojena s příznaky jako jsou:

Mezi další závažné příznaky, které vyžadují okamžitou lékařskou pomoc, mimo jiné, patří:

 • dušnost
 • bolest a chladnutí končetiny
 • bolest na hrudi s náhle vzniklou bledostí

V případě, že se výše uvedené příznaky objeví, je nutné volat záchranku.

Pokud se objeví jen únava a mírná dušnost, vyhledejte svého praktického lékaře.

Diagnostika

Součástí diagnostiky příčiny bledosti je odběr anamnézy, fyzikální vyšetření a změření krevního tlaku a tepové frekvence.

Obecně je bledost nespecifický příznak a vyskytuje se při mnoha onemocněních.

Úkolem lékaře při diagnostice příčiny bledosti je zjisti, zda se jedná o stav, který vyžaduje akutní a urgentní zásah za hospitalizace v nemocnici, nebo jde o chronický problém, který lze léčit ambulantně nebo doma.

Bledost, nízký krevní tlak, pocity na omdlení, zrychlený srdeční tep a/nebo krátkodobá ztráta vědomí mohou být známkou závažného onemocnění.

Pokud se spolu s bledostí objeví bolesti břicha nebo ztvrdnutí břišní stěny (břicho je na pohmat tuhé jako prkno), může to být známkou vnitřního krvácení.

Mezi vyšetření, která se při hledání příčin bledosti používají, mimo jiné patří:

 • Krevní obraz a diferenciál: jedná se o laboratorní vyšetření krve, ze kterého se zjistí přesný počet krevních elementů v krvi, včetně červených a bílých krvinek, což pomáhá v diagnostice anémie a/nebo infekčních onemocnění.
 • Množství retikulocytů na 1000 erytrocytů: cílem tohoto vyšetření je zjistit množství retikulocytů (buněk, které představují jedno z vývojových stádií červených krvinek - erytrocytů). Toto vyšetření pomáhá posoudit funkci kostní dřeně.
 • Vyšetření stolice: cílem tohoto vyšetření je zjistit přítomnost krve ve stolici, což by mohlo být známkou vnitřního krvácení (krvácení z konečníku nebo do GITu).
 • Sérový těhotenský test na stanovení hladiny lidského choriogonadotropinu (HCG) v krvi: cílem tohoto vyšetření je vyloučit těhotenství u pacientky s bledostí, protože anémie a s ní spojená bledost se často vyskytují právě v těhotenství.
 • Vyšetření funkce štítné žlázy: funkce štítné žlázy se vyšetřuje palpačně (tím lze odhalit například zvětšení štítné žlázy nebo zvětšené uzliny na krku), stanovením hladiny hormonů štítné žlázy (volný tyroxin - FT4, celkový tyroxin - T4, celkový trijodtyronin - T3, volný trijodtyronin - FT3), tyroglobulinu a TSH v krvi a také s pomocí zobrazovacích metod, nejčastěji ultrazvuku, CT nebo MRI. Snížená funkce štítné žlázy (hypotyreóza) může být příčinou anémie.
 • Vyšetření funkce ledvin: protože anémie může být způsobena také selháním ledvin, bývá součástí diagnostiky příčin anémie a bledosti také vyšetření renálních funkcí, které se provádí z krve stanovením hladiny kreatininu a dalších látek v krvi.
 • Vyšetření hladiny vitamínů a minerálů v krvi: vzhledem k tomu, že nedostatek některých vitamínů a minerálů může způsobit anémii a s tím spojenou bledost, je vhodné koncentraci těchto látek v krvi stanovit a zjistit, zda odpovídá předepsanému rozmezí. Stanovuje se zejména hladina vitamínů B12 a kyseliny listové a také celkové množství železa v krvi.
 • Rentgenový snímek břicha: toto vyšetření orientačně slouží ke zjištění dalších možných příčin anémie a s ní spojenou bledostí, jako jsou ledvinové kameny nebo ileus (neprůchodnost střev).
 • Ultrasonografické vyšetření břicha: jedná se o neinvazivní vyšetření břišních orgánů ultrazvukem, ze kterého lze zjistit řadu možných příčin anémie a s ní spojené bledosti.
 • CT vyšetření břicha: toto vyšetření, stejně jako rentgen, používá rentgenové záření, ale je mnohem podrobnější a umožňuje tak podrobnější a přesnější diagnostiku onemocnění vnitřních orgánů
 • Magnetická rezonance: toto vyšetření dokáže nejpodrobněji zhodnotit stav a funkci vnitřních orgánů.
 • Angiografie končetin: jedná se o vyšetření stavu cévního zásobení končetin. Provádí se pod rentgenem, kdy se pacientovi do hlavní tepny zásobující vyšetřovanou končetinu vstříkne speciální barvivo a sleduje se, zda volně prochází tepenným řečištěm a zda v tepnách není uzávěr (sraženina).

Léčba

Léčba bledosti závisí na vyvolávající příčině.

Mezi nejčastější způsoby léčby bledosti, patří:

 • vyvážená strava bohatá na důležité vitamíny a minerály
 • užívání doplňků stravy se železem, vitamínem B12 nebo kyselinou listovou v případě jejich nedostatku
 • užívání léků na léčbu základního onemocnění, které je příčinou bledosti (například chemoterapie u nádorů kostní dřeně, antibiotika v případě infekce, apod.)
 • chirurgický výkon v případě akutních ztrát krve a/nebo pro odstranění trombu (sraženiny) či jiné překážky z ucpané tepny.

Prognóza a co si z článku odnést?

Prognóza bledosti závisí na vyvolávající příčině.

Některé příčiny bledosti jsou závažné (například ischemická choroba dolních končetin nebo nádorová onemocnění) a prognóza závisí na tom, jak zabere léčba základního onemocnění.

Naproti tomu v případě, že je bledost způsobena nedostatkem některých vitamínů či minerálů, je léčba poměrně jednoduchá a prognóza velmi dobrá, protože bledost většinou po doplnění chybějících živin a minerálů odezní.

V každém případě je velmi důležité co nejrychleji zjistit příčinu bledosti a zahájit správnou léčbu.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Healthline.com

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 3. června 2020 21:56
Datum příští revize: 3. června 2022 21:56
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace