Vyšetření ledvin: vše co potřebujete vědět

25. března 2022 6:35

Ledviny jsou párový orgán, který se nachází po obou stranách páteře v zadní části břicha a jejich horní polovina je částečně skryta za dolními hrudními žebry. Ledviny hrají v lidském organizmu velice důležitou roli. Většina lidí ví, že jejich nejdůležitější funkcí je odstraňovat odpadní a toxické látky z krve a vylučovat je z těla ven močí.

Obsah článku

 1. Příznaky onemocnění ledvin
 2. Druhy vyšetření ledvin
  1. Vyšetření moči
  2. Sérový kreatinin (stanovení koncentrace kreatininu v krevní plazmě)
  3. Stanovení cystatinu C v séru
  4. Stanovení urey v séru
  5. Glomerulární filtrace
  6. Ultrazvukové vyšetření vylučovacího ústrojí
  7. Rentgenové vyšetření ledvin (nativní nefrogram)
  8. CT vyšetření vylučovacího ústrojí
  9. Magnetická rezonance (MR urografie)
  10. Biopsie ledviny
 3. Jak se odebírají vzorky pro vyšetření funkcí ledvin?
  1. 24h sběr moči
  2. Odběr krve
 4. Léčba onemocnění ledvin
 5. Co si z článku odnést?

Nicméně to není jejich jediná funkce.

Podílí se totiž také na hospodaření organizmu vodou a pomáhají udržovat hladinu důležitých minerálů v těle.

A v neposlední řadě jsou důležité pro tvorbu:

 • vitamínu D
 • červených krvinek
 • některých hormonů, které regulují krevní tlak

Pokud má lékař podezření, že vaše ledviny nefungují správně, může si objednat různá vyšetření ledvin.

Tato vyšetření slouží jednak k ověření vlastní funkce ledvin a jednak slouží ke zjištění překážky či jiné patologie v ledvinách (například ledvinové kameny, nádory, městnání v kalichopánvičkovém systému, záněty a další).

Podle toho, co lékař hledá, se indikují jednotlivá vyšetření.

To jak účinně ledviny filtrují krev a odstraňují odpadní látky (takzvané vyšetření renálních funkcí) se nejlépe zjistí z laboratorního vyšetření krve a moči. Stejně tak zánětlivá onemocnění ledvin se nejlépe diagnostikují z krve a podle dalších příznaků.

Vyšetření renálních funkcí (stanovení hladiny urey a kreatininu v krvi) se také provádí při některých chronických onemocněních, jako je například diabetes nebo arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak), protože komplikace těchto chorob mohou způsobit poškození ledvin nebo zhoršení jejich funkce (diabetická nefropatie).

Naopak ledvinové (močové) kameny, nádory nebo městnání v kalichopánvičkovém systému se nejlépe vyšetřuje s pomocí zobrazovacích metod, jako jsou ultrazvuk, CT vyšetření (nativní, postkontrastní a vylučovací urografie) nebo magnetická rezonance.

Pokud se na zobrazovacích metodách zjistí přítomnost novotvaru (nádoru) nebo jiné léze na ledvině, může lékař provést biopsii ledvin, při které se odebere kousek postižené tkáně ledviny a nechá se vyšetřit pod mikroskopem.

Z biopsie pak lze zjistit o jaký typ nádoru se jedná, respektive zda se vůbec jedná o nádor či jinou patologii (například zánět).

Příznaky onemocnění ledvin

Mezi příznaky onemocnění ledvin, mimo jiné, patří:

 • vysoký krevní tlak
 • krev v moči
 • abnormálně časté močení a močová urgence
 • zhoršená schopnost se vymočit
 • bolest a řezání při močení
 • otoky rukou a nohou v důsledku hromadění tekutin v těle

Pokud se objeví jen jeden z výše uvedených příznaků, nemusí se jednat o nic závažného, nicméně jestliže se objeví více než jeden z těchto příznaků, naznačuje to zhoršenou funkci ledvin a je potřeba zajít k lékaři na vyšetření renálních funkcí.

Druhy vyšetření ledvin

Hodnocení renálních funkcí se provádí na základě změřené (respektive odhadnuté) hodnoty glomerulární filtrace, což je parametr, který ukazuje rychlost s jakou ledviny odstraňují odpadní látky z těla.

Vyšetření moči

Při vyšetření moči se zjišťuje přítomnost bílkovin, krve nebo baktérií ve vzorku moči.

Přítomnost bílkoviny v moči (proteinurie) může být způsobena mnoha různými důvody, a ne vždy je příčinou onemocnění ledvin se jedná o onemocnění ledvin.

U diabetiků může přítomnost bílkoviny v moči signalizovat zhoršování jejich funkce (diabetická nefropatie).

Bílkovina se může v moči objevit také při infekčních onemocněních nebo po těžké fyzické námaze.

Vyšetření moči je velmi důležité pro posouzení fungování ledvin

Vyšetření moči je velmi důležité pro posouzení fungování ledvin

Pokud lékaři zjistí přítomnost bílkoviny v moči, budou po čase vyšetření opakovat, aby se zjistilo, zda se jedná o náhodný nález nebo setrvalý stav.

Totéž platí pro krev v moči.

Její přítomnost může být známkou onemocnění ledvin (například zánětu, nádorů ledvin nebo močových kamenů).

Proto je při jejím záchytu vždy nutné doplnit vyšetření zobrazovacími metodami (ultrazvuk, nativní i postkontrastní CT vyšetření ledvin a močových cest, CT vylučovací urografie, MRI) a laboratorní vyšetření krve.

Pro vyšetření funkce ledvin z moči se často využívá 24h sběr moči, ze kterého se funkce ledvin vypočte pomocí množství kreatininu, které se z těla močí vyloučí za 24 hodin (takzvaná clearance kreatininu) (1).

Kreatinin je odpadní produkt metabolismu svalových buněk.

Sérový kreatinin (stanovení koncentrace kreatininu v krevní plazmě)

Toto vyšetření se provádí z krve a měří koncentraci kreatininu v krvi.

Zdravé ledviny dokážou z krve odfiltrovat prakticky veškerý kreatinin, takže vysoká hladina kreatininu většinou signalizuje problém s ledvinami.

Vzácně může vysokou hladinu kreatininu v krvi způsobit onemocnění, při kterém dochází k rozkladu svalové tkáně, jako je například rabdomyolýza nebo úrazy, při kterých dojde k rozdrcení svalů (například závaly, nebo přimáčknutí těžkým předmětem, apod.).

Za normální hodnoty sérového kreatininu se považují (2):

 • Muži: 44–104 μmol/l.
 • Ženy: 44–110 μmol/l.

Stanovení cystatinu C v séru

Cystatiny C jsou proteiny, které inhibují enzym cystein-proteázu. Existuje několik typů těchto látek, z nichž cystatin C se používá jako indikátor stavu ledvin.

Cystatin C se v těle tvoří konstantní rychlostí a je vylučován pouze ledvinami, takže jeho koncentrace v krvi dobře koreluje s funkčním stavem ledvin.

Navíc cystatin C reaguje na změny funkce ledvin rychleji než glomerulární filtrace, takže se případné zhoršení funkcí ledvin zachytí dříve.

Proto se stanovení koncentrace cystatinu C v séru používá například u pacientů po transplantacích ledvin a v případě, kdy je potřeba zjistit i minimální odchylky od normální funkce ledvin (3).

Stanovení urey v séru

Stanovení hladiny urey (močoviny) v séru (takzvaná urikémie) je dalším testem, který slouží k vyšetření funkce ledvin.

Močovina je konečným odpadním produktem metabolizmu bílkovin a z těla se vylučuje ledvinami.

Její zvýšená koncentrace v krvi, tak může signalizovat poškození ledvin.

Nicméně ne vždy značí zvýšená sérová hladina urey problém s ledvinami.

Zvýšená sérová koncentrace urey je také častým nežádoucím účinkem některých léků, jako jsou například vysoké dávky kyseliny acetylsalicylové nebo některá antibiotika.

Proto je důležité lékaře poctivě informovat o všech lécích a doplňcích stravy, které užíváte.

Normální sérová koncentrace urey (S-urea) je 1,7–8,3 mmol/l (4).

Vyšší hodnoty mohou signalizovat různé zdravotní problémy, včetně zhoršení funkce ledvin.

Glomerulární filtrace

Glomerulární filtrace je nejpřesnějším ukazatelem pro hodnocení funkce ledvin.

Provádí se jednak metodami, při kterých není nutný sběr moči, mezi které patří výše uvedené stanovení sérového kreatininu či cystatinu C nebo různé odhady glomerulární filtrace (například CKD-EPI 2012, MDRD, Lund-Malmö, apod.).

Nejpřesnější je ale výpočet clearance endogenního kreatininu metodami, které vyžadují sběr moči po dobu 24 hodin, ze kterých se glomerulární filtrace vypočte z celkového množství kreatininu podle následujícího vzorce:

Clkr (ml/s) = (U.V)/P

kde U je koncentrace kreatininu v moči v mmol/l, V je objem moči za jednotku času (diuréza) v ml/s a P je sérová koncentrace kreatininu v plazmě v mmol/l.

Vypočtená hodnota se pak vztahuje na takzvaný ideální tělesný povrch (z definice 1,73 m2).

Cílem tohoto vyšetření je odhadnout jak dobře ledviny odvádí z těla odpadní látky.

Pacient sbírá moč po dobu 24 hodin, ve které se následně změří koncentrace kreatininu a s pomocí výše uvedeného vzorce a hodnoty sérového kreatininu z krve, se vypočte clearance kreatininu (tedy rychlost s jakou se kreatinin vylučuje močí).

Clearance kreatininu zohledňuje také další faktory, jako jsou věk, pohlaví, tělesná výška nebo hmotnost pacienta.

Obecně platí, že s věkem glomerulární filtrace klesá, a stejně tak klesá i hodnota endogenní clearance kreatininu.

Za varovné známky možného onemocnění ledvin s možným rizikem selhání ledvin se považují hodnoty glomerulární filtrace pod 60 ml/minutu na 1,73 m2, bez ohledu na věk.

Ještě přesnější metodou pro stanovení hodnoty glomerulární filtrace je stanovení clearance inulinu, což je látka, která ledvinovými tubuly prochází bez jakékoli změny, a tak se dá využít pro velmi přesný výpočet glomerulární filtrace (a tedy i pro přesné zhodnocení funkce ledvin).

Toto vyšetření se ale v praxi používá jen málo, protože vyžaduje správnou techniku sběru moči, což je velice obtížné zajistit.

Ultrazvukové vyšetření vylučovacího ústrojí

Ultrazvukové vyšetření ledvin sice neumožňuje hodnotit funkci ledvin, ale může lékařům velmi dobře posloužit při diagnostice onemocnění ledvin a močového ústrojí.

Ultrazvukové vyšetření ledvin je rychlé a neinvazivní

Ultrazvukové vyšetření ledvin je rychlé a neinvazivní

S pomocí ultrazvuku lze například odhalit strukturální změny ledvin (nádory, cysty, angiomyolipomy, apod.), zánětlivá onemocnění ledvin, přítomnost ledvinových či močových kamenů a další patologie, jako jsou například městnání dutého systému ledvin, vrozené vady ledvinové pánvičky či močového měchýře, nádory močového měchýře, apod.

Výhodou ultrazvukového vyšetření je jeho neinvazivnost (pacienta nemusíme zářit rentgenovým zářením), dostupnost a rychlost provedení.

Rentgenové vyšetření ledvin (nativní nefrogram)

Při tomto vyšetření hledáme zejména přítomnost rentgen kontrastních močových kamenů, případně pro ověření polohy stentu v ureteru (močovodu).

Jedná se pouze o orientační vyšetření a dnes je do značné míry nahrazeno nativním CT vyšetřením urotraktu.

CT vyšetření vylučovacího ústrojí

CT vyšetření zatěžuje pacienta rentgenovým zářením, ale je neocenitelné zejména při diagnostických rozpacích.

V zásadě se při CT vyšetření močového ústrojí používají tři metody, takzvané nativní vyšetření, vyšetření s kontrastem a vylučovací urografie.

Nativní CT vyšetření ledvin je vhodné například při hledání rentgen kontrastních močových kamenů, ale lze na něm rozpoznat i zánět a další patologie.

Pacient není zatěžován kontrastní látkou a nemusí se u něj před CT vyšetřením provádět odběr krve pro vyšetření renálních funkcí.

CT vyšetření urotraktu s kontrastem se používá například při podezření na nádorová onemocnění, kdy nám kontrastní látka umožní lépe vidět nádory či další strukturální změny v ledvinách a odlišit je od normálních poměrů.

Pro funkční vyšetření ledvin (zjištění, zda ledviny normálně a správně vylučují) a také pro odhalení některých deformit či vrozených vad ledvin slouží takzvaná CT vylučovací urografie.

Jedná se o druh CT vyšetření s kontrastní látkou, kdy se sleduje její vylučování ledvinami do moči.

S pomocí tohoto vyšetření lze tak například odhalit vrozené vady dutého systému ledvin, nádory močovodů a močového měchýře a mnoho dalších známek poškození ledvin.

Magnetická rezonance (MR urografie)

Toto vyšetření využívá magnetické pole pro velmi detailní zobrazení jednotlivých tkání. U ledvin se tato metoda používá zejména pro velmi přesné posouzení zúžení močovodů, nádorů močovodů a ledvin, rozšíření dutého systému ledviny, apod. Naopak se nehodí pro zobrazení močových kamenů.

Biopsie ledviny

Biopsie je odběr tkáně k dalšímu vyšetření pod mikroskopem. Biopsie ledviny je invazivní vyšetření, při které se se pomocí duté jehly či jinými metodami odebere kousek patologické tkáně ledviny a následně se vyšetří na patologii pod mikroskopem.

Toto vyšetření je velmi přesné a lze z něj například určit konkrétní typ nádoru nebo rozlišit, zda se jedná o nádorové onemocnění, zánět či jinou patologii (například autoimunitní onemocnění, glomerulonefritidy, apod.).

Jak se odebírají vzorky pro vyšetření funkcí ledvin?

Pro vyšetření funkce ledvin je potřeba 24h sběr moči a odběr krve.

24h sběr moči

24h sběr moči je důležitý pro výpočet renální endogenní clearance kreatininu a z tohoto vyšetření lékaři zjišťují kolik kreatininu pacient vyloučí z těla za jeden den.

Při sběru moči se začíná až od druhého močení v daný den (tedy poprvé po probuzení se vymočíte normálně do záchodu a teprve poté budete močit do nádoby, kterou vám dali lékaři pro sběr moči).

Mezi jednotlivým močením nádobu s močí uchovávejte v chladu (v ledničce).

Druhý den po probuzení ranní moč vymočte do nádoby pro sběr moči a předejte odebraný vzorek lékaři podle pokynů, které vám předtím dal.

Odběr krve

Odběr krve na vyšetření ledvin se provádí ve zdravotnickém zařízení nebo ordinaci praktického lékaře, nejčastěji ze žil v loketní jamce.

Vzorek žilní krve se odebere do zkumavky a odešle do laboratoře k dalšímu vyšetření.

Léčba onemocnění ledvin

Pokud lékař z vyšetření zjistí abnormální výsledky renálních funkcí bude pátrat po příčině potíží.

V případě, že je příčinou potíží vysoký krevní tlak (hypertenze), předepíše vám léky na snížení krevního tlaku (antihypertenziva) a doporučí změny životního stylu a způsobu stravování (dostatek ovoce a zeleniny a pohybu).

Pokud je příčinou problémů s ledvinami diabetes, budete zahájena léčba diabetu při které se užívá například inzulin nebo léky označované jako perorální antidiabetika.

Diabetici musí být pod pravidelným lékařským dohledem, a tak budete pravidelně docházet k lékaři na kontrolní vyšetření.

Tato vyšetření slouží jednak jako kontrola, zda nasazená léčba funguje a také jako prevence pro včasný záchyt možných komplikací diabetu (např. diabetická nefropatie, diabetická retinopatie nebo periferní diabetická neuropatie).

V případě, že jsou příčinou abnormálních výsledků vyšetření renálních funkcí jiná onemocnění ledvin, jako jsou například močové kameny (nefrolitiáza, ureterolitiáza nebo ureterocystolitiáza), záněty ledvin, renální kolika nebo nádorová onemocnění, odešle vás lékař na další vyšetření a podle jejich výsledků pak bude zahájena příslušná léčba.

Co si z článku odnést?

Ledviny jsou životně důležitým párovým orgánem, který v těle plní mnoho různých funkcí. Kromě vylučování odpadních a škodlivých látek z těla močí, jsou důležité pro tvorbu vitamínu D a podílí se také na regulaci krevního tlaku a tvorbě červených krvinek.

Funkci ledvin nejčastěji vyšetřujeme z moči a krve, nicméně ledviny lze vyšetřovat i zobrazovacími metodami (ultrazvuk, CT, rentgen, MRI) nebo biopsií.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Healthline.com

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 25. března 2022 6:35
Datum příští revize: 25. března 2024 6:35
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace