Bolest kůže: vše co potřebujete vědět

31. května 2020 19:18

Bolest kůže je velice nepříjemný příznak mnoha různých onemocnění a může mít různý charakter, od pocitů brnění či mravenčení, necitlivosti nebo naopak zvýšené citlivosti, přes tupou chronickou bolest až po ostrou bolest při různých poranění kůže a podkoží.

Obsah článku

 1. Příčiny bolesti kůže
 2. Bolesti způsobené poraněním kůže
  1. Spálení kůže sluncem
  2. Ostatní poranění pokožky
 3. Bolesti způsobené kožními chorobami nebo jinými nemocemi s kožními projevy
 4. Neuropatická bolest
 5. Co si z článku odnést?

Bolest kůže je velice nepříjemný příznak mnoha různých onemocnění a může mít různý charakter, od pocitů brnění či mravenčení, necitlivosti nebo naopak zvýšené citlivosti, přes tupou chronickou bolest až po ostrou bolest při různých poranění kůže a podkoží.

Tento článek popisuje nejčastější příčiny bolesti kůže, jednotlivé druhy této bolesti, včetně bolestí neuropatických a také možnosti diagnostiky a léčby.

Příčiny bolesti kůže

Obecně lze příčiny bolesti kůže rozdělit do několika skupin, a to na bolesti způsobené místním poraněním kůže či podkoží (například řezné rány či odřeniny, štípnutí nebo bodnutí hmyzem, popáleniny, omrzliny, spálení od slunce, apod.), bolesti způsobené kožními chorobami nebo onemocněními, která se mohou projevit také kožními symptomy (bradavice, vyrážky, ekzémy, kopřivka, infekční onemocnění, apod.) a neuropatické bolesti (stav, kdy bolí přímo nerv, což se, mimo jiné, projeví bolestí a zvýšenou citlivostí kůže v okolí postiženého nervu – například neuralgie trigeminu nebo postherpetická neuralgie při pásovém oparu), mezi něž patří také zvýšená citlivost kůže na normálně nebolestivé podněty (odborně alodynie), což je typický příznak například u fibromyalgie, migrény nebo chronického únavového syndromu.

Bolesti způsobené poraněním kůže

Kůže, stejně jako většina orgánů v těle obsahuje nervová zakončení, která vedou bolestivé podněty do mozku a pomáhají nám chránit organizmus před poškozením.

Pokud z nějakého důvodu dojde k jejich poškození, objeví se v místě poranění bolest.

Mezi nejčastější příčiny tohoto typu bolesti kůže, mimo jiné, patří:

Spálení kůže sluncem

Ultrafialové záření ze sluníčka poškozuje kožní buňky, které uvolňují zánětlivé cytokiny a umírají, což se mimo jiné projeví bolestí kůže v místě spálení. Dalšími doprovodnými příznaky jsou zčervenání kůže, krvácení pod kůži (petechie) a při úžehu či úpalu se mohou přidat i další příznaky, jako jsou horečka, zvracení, bolesti hlavy nebo zmatenost.

Léčba sluncem spálené kůže spočívá ve zmírňování příznaků a uplatňují se při ní následující postupy:

 • ošetření spálené kůže krémem, mlékem nebo gelem po opalování, které obsahují Panthenol.
 • sprchování kůže vlažnou až studenou vodou pomáhá zmírnit pocity pálení a bolestivost
 • užívání léků proti bolesti. Mezi vhodné léky patří například nesteroidní protizánětlivé léky, jako je ibuprofen, které kromě bolesti zmírňují i zánětlivé projevy.

Ostatní poranění pokožky

Mezi další časté příčiny bolesti kůže patří různá poranění pokožky.

Sem lze zařadit například popáleniny, omrzliny, puchýře, řezné rány, odřeniny, zhmoždění (kontuze) nebo kousnutí či bodnutí hmyzem.

K popálení kůže může dojít při kontaktu s horkými předměty (oheň, ploténka sporáku, rozpálený kov při svařování, řezání nebo broušení), vysokým napětím (například dráty trakčních vedení nebo rozvody vysokého napětí), apod.

Stejně jako v případě spálení kůže od sluníčka je příčinou bolesti v tomto případě smrt kožních buněk, ze kterých se vylijí zánětlivé mediátory, což vyvolá pocity bolesti.

Existují čtyři stupně popálenin, přičemž první stupeň se projeví zčervenáním a bolestí postiženého místa, zatímco u těžkých popálenin vznikají olupující se puchýře a u nejzávažnějších popálenin může dojít až k seškvaření a zuhelnatění kůže.  

Léčba popálenin závisí na stupni a rozsahu poškození pokožky. Nejdůležitější je popáleninu okamžitě po jejím vzniku ochladit studenou vodou (doporučuje se alespoň 10 – 15 minut chladit postižené místo proudem tekoucí studené vody, pokud je to možné). Mezi další způsoby léčby patří léky proti bolesti, hydratační krémy s Panthenolem a v nejzávažnějších případech také operační odstranění mrtvé tkáně (nekrektomie) a rekonstrukční operace (plastiky kůže a popálených orgánů).

Omrzliny vznikají při poškození tkání nízkými teplotami, obvykle pod bodem mrazu.

Existují čtyři stupně omrzlin, přičemž první stupeň se projeví šedobílým zbarvením, zčervenáním a bolestí postiženého místa. U závažnějších omrzlin se pak objevují puchýře, krvácení do kůže (petechie až sufuze) a nevratné zničení tkáně.

Léčba omrzlin spočívá v zahřátí v teplé vodě (do 40°C) a v následném osušení, dezinfekci a překrytí sterilním krytím. U závažných omrzlin je někdy nutné operačně odstranit mrtvou tkáň (nekrektomie) a případně provést rekonstrukční operace, podobně jako u popálenin.

Léčba oděrek, puchýřů a řezných poranění spočívá především ve vyčištění rány a pokud je to nutné sešití jejích okrajů tak, aby se dobře zhojila.

Bolest kůže může být způsobená také hmyzím bodnutím nebo štípnutím, kdy se kromě bolesti objevují také další příznaky, jako jsou otoky a zčervenání postiženého místa na kůži. Léčba bodnutí nebo štípnutí hmyzem spočívá ve zmírňování příznaků.

Postižené místo opláchněte vodou a mýdlem a přiložte ledový obklad. Na úlevu od otoků či svědění můžete štípanec namazat krémem s antihistaminiky (například Fenistil nebo jiné krémy či gely po hmyzím kousnutí), případně mastí nebo gelem s obsahem kortikosteroidů). V případě, že jste na bodnutí hmyzem alergičtí, měli byste o tom informovat svého lékaře, který vám předepíše takzvané adrenalinové pero, abyste si mohli rychle aplikovat adrenalin a zabránit tak rozvoji prudké alergické reakce (anafylaxe).

Bolesti způsobené kožními chorobami nebo jinými nemocemi s kožními projevy

Existuje celá řada kožních chorob, jako jsou ekzémy, vyrážky, kopřivka, infekční onemocnění (spalničky, zarděnky, příušnice, růže, apod.), bradavice, pásový opar, apod., které se, mimo jiné, projevují také bolestí kůže.

Léčba těchto onemocnění závisí na konkrétní chorobě. V některých případech stačí postižená místa mazat jen vhodnými gely, krémy nebo mastmi, zatímco jindy je nutné užívat léky (antibiotika, antimykotika, antivirotika, kortikosteroidy a další) nebo se podrobit operaci (například odstranění bradavic laserem nebo tekutým dusíkem nebo odstranění kožních nádorů).

Pásový opar se kromě charakteristické puchýřnaté vyrážky projevuje také bolestí nervů a zvýšenou citlivostí kůže v okolí. Jeho léčba spočívá V případě pásového oparu spočívá léčba v podávání antivirotik (například acyklovir nebo valacyklovir). Proti bolestem při pásovém oparu se užívají léky používané v léčbě neuropatické bolesti, jako je například gabapentin.

Neuropatická bolest

Neuropatie je obecný pojem, kterým v medicíně označujeme porušení funkce nervů z jakékoli příčiny.

Neuropatickou bolest rozdělujeme na bolest vyvolanou stimulací a bolest spontánní.

Mezi neuropatické bolesti vyvolané stimulací, mimo jiné, patří alodynie (zvýšená citlivost pokožky na normálně nebolestivé podněty, jako jsou dotyk, teplo nebo chlad) a hyperalgezie, což je zvýšená citlivost kůže na bolestivé podněty, spojená s nízkým prahem bolesti (zjednodušeně řečeno to znamená, že i lehké podráždění vyvolá silnou bolest).

Spontánní bolesti označujeme jako dysestézie (což jsou pacientem subjektivně vnímané nepříjemné pocity, jako jsou brnění či mravenčení končetin, pocity tepla nebo chladu, apod.). Pokud spontánní bolesti pacient subjektivně nevnímá jako bolestivé, označujeme je jako parestézie.

Příčin neuropatické bolesti je celá řada, včetně diabetu, nedostatku některých vitamínů, otrav jedovatými a toxickými chemickými látkami (včetně alkoholu), autoimunitních chorob, chronických onemocnění (neuralgie trigeminu, migréna), poranění nervů a/nebo nádorových onemocnění.

Neuropatická bolest se může objevit také u dalších onemocnění, při kterých dochází k postižení nervů (například pásový opar, amyotrofická laterální skleróza, roztroušená skleróza, apod.).

Léčba neuropatické bolesti závisí na vyvolávající příčině a spočívá zejména v užívání léků, rehabilitaci a/nebo operačním řešení.

Co si z článku odnést?

Příčin bolestí kůže je celá řada a dají se rozdělit do 3 skupin, a to na bolesti způsobené poraněním nebo poškozením kůže (odřeniny, popáleniny, omrzliny, puchýře, apod.), bolesti vyvolané kožními chorobami a/nebo chorobami, které mohou mít kožní projevy (sem patří různá infekční onemocnění, jako je erysipel, spalničky nebo zarděnky, ale také různé dermatitidy a ekzémy, apod.) a na bolesti neuropatické, které souvisí s poraněním nebo narušením funkce nervů (do této skupiny patří celá řada neurologických onemocnění, jako jsou roztroušená skleróza, neuralgie trigeminu, periferní diabetická neuropatie, fibromyalgie a další).

Léčba bolestí kůže závisí na vyvolávající příčině.

Mezi nejpoužívanější terapeutické metody patří užívání léků (per os i topicky na kůži ve formě mastí, krémů či gelů), operace (odstranění nádorů nebo poškozené kůže při popáleninách či omrzlinách, apod.) a v některých případech i rehabilitace (fyzioterapie), psychoterapie a další metody. 

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 31. května 2020 19:18
Datum příští revize: 31. května 2022 19:18
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace