Diabetes: rozdělení, projevy, léčba a komplikace

11. června 2019 5:45

Diabetes mellitus (česky též zkráceně diabetes nebo cukrovka či úplavice cukrová) je civilizační onemocnění, kterým trpí téměř 10% obyvatel České republiky a počet nemocných stále roste.

Obsah článku

 1. Co je diabetes mellitus?
  1. Diabetes prvního typu
  2. Diabetes druhého typu
  3. Gestační diabetes (těhotenská cukrovka)
  4. Ostatní druhy diabetu
 2. Jaký je vlastně vztah mezi glukózou a inzulínem?
 3. Jaké jsou příznaky diabetu?
 4. Jak se diabetes diagnostikuje?
 5. Jak se diabetes léčí?
 6. Jaké jsou cíle při léčbě diabetu?
 7. Zásady zdravé výživy a další doporučené změny životního stylu
 8. Očkování
 9. Pravidelné kontroly a monitorování glykémie
 10. Jaké jsou komplikace diabetu?
  1. Chronické komplikace diabetu
 11. Diabetické vyhoření
 12. Jaká je prognóza diabetu?
 13. Jaké jsou možnosti prevence diabetu?

Cukrovka trápí nejen dospělé, ale i děti a způsobuje závažné, někdy až život ohrožující komplikace. Správná léčba a pravidelné kontroly u lékaře (diabetologa) vám pomohou toto onemocnění zvládnout a zabránit rozvoji komplikací, jako jsou poškození nervů, ledvin, očí či cév. 

Pokud se chcete o diabetu, jeho příznacích, diagnostice, léčbě a prevenci dozvědět více, přečtěte si tento článek.

Co je diabetes mellitus?

Diabetes mellitus (dnes často označovaný jen jako diabetes) je nemoc, která vzniká při zvýšení hladiny cukru (glukózy) v krvi nad stanovenou horní mez (glykémie nalačno 7,2 mmol a vyšší) (1).

Existuje mnoho různých typů diabetu, přičemž dva nejčastější jsou diabetes prvního typu a diabetes druhého typu.

Diabetes prvního typu

Tento druh diabetu se obvykle rozvíjí velmi rychle, během několika dnů až týdnů a obvykle se projeví již v dětském věku. Je způsoben absolutním nedostatkem hormonu inzulínu, v důsledku většinou autoimunitního poškození beta buněk slinivky břišní (pankreatu), které jsou odpovědné za jeho produkci. Inzulín je hormon, který zajišťuje rychlé vstřebávání glukózy přijaté v potravě z krve do tkání, které ho dále využívají. Pokud máme nedostatek inzulínu, projeví se to hyperglykémií (vysokou hladinou cukru v krvi) a diabetem. Pacienti, kteří mají diabetes prvního typu nemusí být (a často ani nebývají) obézní (2).

Diabetes druhého typu

Tento druh diabetu je častější u osob, které mají nadváhou nebo jsou obézní. Příznaky diabetu druhého typu se rozvíjí postupně a pomalu (v průběhu několika týdnů až měsíců). Je to proto, že u diabetiků druhého typu slinivka ještě nějaký čas stále vyrábí nějaký inzulín (na rozdíl od diabetiků prvního typu) a příčina onemocnění tkví v tom, že vaše buňky nejsou schopny na inzulín správně odpovědět a reagovat (odborně se tomu říká inzulinová rezistence). Diabetes druhého typu obvykle začíná ve středním a seniorském věku, ale stále častěji se vyskytuje i u dětí a mladších dospělých (3).

Gestační diabetes (těhotenská cukrovka)

Někdy se diabetes vyskytne i u těhotných žen. Pokud dotyčná žena nikdy předtím diabetes neměla a zvýšená hladina glukózy u ní byla poprvé zjištěna v rámci gynekologické prohlídky v těhotenství, hovoříme o gestačním (těhotenském) diabetu. Gestační diabetes postihuje zhruba 4% všech těhotných žen. Po porodu se stav většinou sám upraví, ale někdy potíže přetrvávají a pacientka se musí s cukrovkou léčit i po porodu. 

Ostatní druhy diabetu

Kromě výše uvedených nejčastějších typů diabetu, existují ještě další druhy cukrovky, jako například:

 • Sekundární diabetes: cukrovku mohou způsobit také jiná onemocnění, která ovlivňují činnost slinivky, jako je například cystická fibróza nebo chronický zánět pankreatu. Diabetes může být způsoben také jinými chorobami žláz s vnitřní sekrecí (endokrinní nebo hormonální poruchy), jako jsou Cushingův syndrom nebo akromegalie.
 • Latentní autoimunitní diabetes dospělých (LADA): jedná se o pomalu progredující diabetes prvního typu u dospělých, který má obvykle pomalejší průběh než diabetes prvního typu, který začíná v dětství.
 • Diabetes dospělého typu objevující se u mladých lidí (MODY): do této skupiny patří několik různých druhů cukrovky, které jsou způsobeny genetickými poruchami buněk pankreatu, které produkují inzulín.
 • Wolframův syndrom: další geneticky podmíněná forma diabetu. Někdy se označuje také názvem DIDMOAD syndrom, protože způsobuje diabetes insipidus (žíznivku), diabetes mellitus (cukrovku) atrofii zrakového nervu a hluchotu.
 • Další dědičná onemocnění, která mohou způsobit diabetes: sem patří například Freidreichova ataxie nebo hemochromatóza.

Jaký je vlastně vztah mezi glukózou a inzulínem?

Poté, co se najíte, jsou cukry (polysacharidy) z přijaté potravy v tenkém střevě rozštěpeny na menší části (disacharidy a monosacharidy). Hlavní cukr (monosacharid), který je pro lidské tělo nejdůležitější, se nazývá glukóza. Ta se přes střevní stěnu vstřebává do krve. Glukóza slouží jako palivo a zdroj energie pro vaše buňky.

Pro zdraví je důležité, aby hladina glukózy v krvi nestoupla příliš vysoko ani neklesla příliš nízko. Jakmile tedy hladina glukózy v krvi (odborně glykémie) začne stoupat (například po jídle), musí se také zvýšit hladina inzulínu v krvi. Hormon inzulín působí na buňky našeho těla a "nutí" je, aby vychytávaly glukózu z krve. Část glukózy přijaté v potravě se v buňkách využije jako energie a část si tělo uloží do zásoby (ve formě glykogenu nebo tělesného tuku).

Jakmile hladina glukózy v krvi začne klesat (v období hladovění nebo mezi jídly) klesá i hladina inzulinu v krvi. V takovém případě dochází k rozštěpení části glykogenu nebo tuku (zásobní formy glukózy) zpět na glukózu, která se dostává zpět do krve, aby udržovala glykémii v normálním rozmezí. Hormony, jako je například inzulin, jsou chemické látky, které jsou uvolňovány do krve a působí na metabolické pochody a jiné chemické reakce lidského těla. Inzulin je hormon, který vyrábí specializované buňky pankreatu (takzvané beta buňky). Tyto buňky jsou ve slinivce nakupeny v malých hloučcích, kterým se říká Langerhansovy ostrůvky.

Diabetes vzniká tehdy, pokud slinivka nevyrábí dostatek inzulinu nebo v důsledku inzulinové rezistence (stavy, kdy naše buňky nedostatečně reagují na inzulín).

Jaké jsou příznaky diabetu?

Mezi první příznaky diabetu patří:

 • Dlouho trvající pocit žízně.
 • Časté močení. Hlavní důvod, proč při diabetu vylučujeme velké množství moči a máme žízeň je to, že se glukóza dostává do moči a nabaluje na sebe další vodu. Nadměrná ztráta tekutin pak vyvolá dehydrataci a pocit žízně.
 • Únava, úbytek hmotnosti, nevolnost a obecně pocit, že vám není dobře.

U diabetu prvního typu se výše uvedené příznaky rozvíjí velmi rychle, během několika dnů až týdnů.

Naproti tomu u diabetu druhého typu se projevy onemocnění rozvíjí mnohem pomaleji, klidně v řádu několika let. Může se tak stát, že již řadu let máte cukrovku a nevíte o tom. Proto je u diabetiků druhého typu nemoc často diagnostikována až ve chvíli, kdy se objeví komplikace diabetu (viz. níže).

Po zahájení správné léčby příznaky cukrovky odezní, ale mohou se zase objevit, pokud nebudete dodržovat léčebný režim a užívat předepsaná léčiva. Bez léčby dochází k obrovskému zvýšení hladiny glukózy v krvi (hyperglykémie), které může být až život ohrožující.

Je proto důležité dodržovat rady lékaře (diabetologa) a dbát na pravidelné stravování a užívání předepsaných léků či inzulinu. 

Jak se diabetes diagnostikuje?

Lékaři nejčastěji diabetes jako první zachytí v moči. S pomocí testovacího papírku totiž snadno odhalí přítomnost glukózy v moči, což je známkou vysoké koncentrace glukózy v krvi (obvykle nad 10 mmol/l, což je takzvaný ledvinový práh, při kterém dochází k vylučování glukózy do moči). Normální glykémie zdravého člověka je přitom 3,8 - 5,6 mmol/l.

Pokud lékař odhalí přítomnost glukózy v moči, odebere vám krev na stanovení glykémie. Za potvrzení diagnózy diabetu se považuje hladina glukózy v krvi nalačno vyšší než 7,0 mmol/l a/nebo kdykoli během dne či dvě hodiny po orálním glukózovém tolerančním testu (oGTT) vyšší než 11,1 mmol/l. Pro potvrzení diagnózy diabetu se často dělá více vyšetření glykémie. Někdy vás lékař požádá, abyste před odběrem krve nic nepili ani nejedli (odběry nalačno) a jindy vám dá vypít velmi sladký roztok glukózy a sleduje pokles glykémie v čase (orální glukózový toleranční test). Diabetes druhého typu dnes lze i diagnostikovat na základě koncentrace látky s názvem HbA1c (glykovaný hemoglobin), která je ukazatelem dlouhodobé hladiny glykémie. Pro diabetes svědčí hladina glykovaného hemoglobinu v krvi nad 47 mmol/l (4,7%). U diabetu prvního typu ale glykovaný hemoglobin pro diagnostiku nemůžeme použít a platí výše uvedená kritéria (1).

Jak se diabetes léčí?

Všichni diabetici by měli dodržovat zásady zdravé výživy, vést zdravý životní styl, snažit se udržet si ideální tělesnou hmotnost, pravidelně cvičit a nekouřit. Lidé s diabetem prvního typu také vždy potřebují léčbu inzulínem. 

Diabetici druhého typu někdy nemusí užívat žádné léky a lékař jim doporučí jen změnu životního stylu, stravovacích návyků a snížení tělesné hmotnosti. Většinou ale změna životního stylu nestačí a budete muset začít užívat léky, které zlepšují citlivost buněk na inzulin, podporují jeho sekreci z pankreatu, snižují vstřebávání glukózy z přijaté potravy nebo naopak zvyšují vylučování glukózy močí. Těmto lékům se obecně říká perorální antidiabetika. Nejznámější a nejčastěji používaný lék z této skupiny se jmenuje metformin (patří do skupiny perorálních antidiabetik zvaných biguanidy). Pokud ani perorální antidiabetika nezajistí dostatečnou regulaci hladiny glukózy v krvi, musí si i diabetici druhého typu začít píchat inzulín. 

Léčba diabetu ale nespočívá jen ve snižování hladiny glukózy v krvi. Je také velmi důležité snižovat riziko vzniku komplikací diabetu (viz. dále). Proto se u diabetiků musí hlídat zejména krevní tlak a hladina cholesterolu v krvi, které patří mezi nejvýznamnější rizikové faktory kardiovaskulárních chorob. 

Cílem léčby diabetu je tedy jednak vlastní léčba onemocnění a jednak pravidelné sledování výskytu komplikací a jejich včasné řešení.

Diabetes u těhotných je nutné pečlivě hlídat, protože může způsobit řadu problémů jak budoucí matce, tak dítěti. Pokud jste těhotná a máte cukrovku, měla byste chodit na pravidelné kontroly k lékaři, aby se případným komplikacím předešlo.

Diabetici by také měli mít na paměti, že i banální respirační infekce (viróza) může mít podstatný vliv na glykémii a jejich celkový stav. Proto je důležité neprodleně konat, pokud se necítíte dobře. Nejlépe uděláte, když vyhledáte vašeho praktického lékaře a všechna onemocnění budete řádně a správně léčit.

Jaké jsou cíle při léčbě diabetu?

Diabetes je sice nevyléčitelné onemocnění, ale dá se úspěšně léčit a udržet jeho projevy na uzdě. Pokud se s pomocí léků podaří hladinu glukózy v krvi snížit na normální nebo téměř normální úroveň, uleví se vám, nepříjemné příznaky onemocnění odezní a budete se znovu cítit dobře. 

Z dlouhodobého hlediska je nutné si uvědomit, že i mírně zvýšená glykémie časem vede ke vzniku komplikací. Proto je důležité dodržovat pokyny lékaře, brát předepsané léky a chodit na pravidelné kontroly.

Studie totiž naznačují, že pacienti, kteří mají glykémii lépe pod kontrolou, méně často trpí komplikacemi, jako jsou kardiovaskulární choroby nebo poškození očí, než ti, kdo si hladinu glukózy v krvi nehlídají.

Studie také naznačují, že u diabetiků je velmi důležité snažit se udržovat krevní tlak a cholesterol v krvi pokud možno ve fyziologickém rozmezí.

Hlavní cíle léčba diabetu tedy jsou:

 • Udržování glykémie na hodnotách, které se co nejvíce blíží normálnímu stavu.
 • Ovlivňovat rizikové faktory, které zvyšují riziko komplikací diabetu. Jedná se zejména o snižování vysokého krevního tlaku a o dodržování správné životosprávy a zásad zdravé výživy.
 • Zachytit případné komplikace co možná nejrychleji. Včasné zachycení a léčba komplikací zabrání zhoršování vašeho zdravotního stavu nebo alespoň nástup vážných komplikací podstatně zpomalí.

Zásady zdravé výživy a další doporučené změny životního stylu

Měli byste se zdravě stravovat a stravovací doporučení pro diabetiky jsou stejná jako pro všechny ostatní lidi. Dříve zastávaný názor, že jako diabetik potřebujete speciální diabetickou dietu, je mýtus. I "potraviny vhodné pro diabetiky" zvyšují hladinu glukózy v krvi a obsahují tuky a kalorie a navíc jsou často dražší než běžné kvalitní potraviny. Obecně platí (jak pro diabetiky tak pro zdravé lidi), že bychom měli jíst stravu bohatou na vlákninu, hodně ovoce a zeleniny a naopak jíst málo potravin s vysokým obsahem tuků, soli a sacharidů. Nicméně jako diabetik se budete muset naučit najít rovnováhu mezi dávkou inzulínu a množství potravy, které jíte. Proto vás váš diabetolog odešle do specializované dietologické poradny pro diabetiky.

Kouření je významným rizikovým faktorem pro rozvoj komplikací diabetu. Pokud se vám nedaří přestat kouřit, vyhledejte odbornou pomoc, nebo vyzkoušejte léky či nikotinové náhražky (žvýkačky, apod.).

Pravidelná tělesná aktivita rovněž snižuje riziko výskytu některých komplikací diabetu, jako jsou například onemocnění srdce a cév. Doporučuje se alespoň 30 minut rychlé chůze 5x za den. Náročnější fyzické aktivity, jako jsou například plavání, jízda na kole, běh nebo tanec jsou dokonce ještě lepší. Ideálně byste měli provozovat takovou činnost, při které se lehce zadýcháte a zapotíte. Tělesnou aktivitu si můžete rozdělit i do několika úseků během dne (například 2x denně 15 minut rychlé chůze, jízdy na kole, běhu nebo tance).

V závislosti na vašem věku a také na době, jak dlouho diabetes máte, vám lékař může předepsat léky na snížení cholesterolu. Jejich užívání snižuje riziko vzniku komplikací, jako jsou kardiovaskulární onemocnění nebo cévní mozková příhoda.

Pokud máte nadváhu nebo jste obézní, snažte se zhubnout. Nadváha je dalším rizikovým faktorem pro onemocnění srdce a cév. Dostat se na ideální tělesnou hmotnost je často nerealistickým snem, ale pokud máte nadváhu, i malé snížení tělesné hmotnosti zlepší vaše zdraví.

Řada diabetiků pije alkohol a pokud nechcete, nemusíte se ho úplně vzdát. Tím myslíme, že jedna třetinka vína nebo piva dvakrát či třikrát týdně vám neuškodí, ale rozhodně byste neměli překračovat 14 jednotek alkoholu za týden (to je lékařskými organizacemi doporučené maximální povolené množství alkoholu, přičemž jedna jednotka alkoholu je asi 300 ml vína nebo piva, respektive jeden malý panák tvrdého alkoholu). Pokud ale máte diabetes, který ještě není pořádně léčen a hladina cukru v krvi vám hodně kolísá, raději alkohol nepijte vůbec, protože může způsobit hypoglykémii (prudké snížení hladiny glukózy v krvi pod minimální přípustnou mez).

Očkování

Diabetici jsou více ohroženi některými infekčními chorobami než zdravá populace a tyto choroby u nich mívají těžší průběh. Proto vám lékaři doporučují pravidelné očkování proti chřipce a pneumokokům. Pneumokok (Streptococcus pneumonie) je baktérie, která vyvolává zápal plic, záněty dutin nebo záněty mozkových blan.

Pravidelné kontroly a monitorování glykémie

Všichni diabetici, kteří potřebují léčbu inzulínem, si musí monitorovat hladinu glukózy v krvi. Pacienti s diabetem druhého typu, kteří neužívají inzulín si glykémii většinou doma měřit nemusí a postačí jen pravidelné kontroly u lékaře.

Je nutné chodit na pravidelné kontroly, protože většina komplikací, pokud jsou zachyceny a řešeny včas, je dobře léčitelná nebo jim lze dokonce zabránit. Specializované diabetologické ambulance najdete ve většině okresních nemocnic, o velkých klinikách fakultních nemocnic ani nemluvě. Na léčbě diabetu se podílí nejen lékaři, ale také zdravotní sestry, specialisté na výživu, podiatři (specialisté na péči o nohy) nebo optometristé (odborníci, kteří měří kvalitu zraku). V rámci pravidelných kontrol lékař u diabetiků provádí také následující vyšetření:

Kontrola hladin glukózy, glykovaného hemogloblobinu (HbA1c), cholesterolu v krvi a změření krevního tlaku

Pro diabetiky je důležité, aby měli pokud možno normální glykémii a cholesterol a neměli vysoký krevní tlak. 

Hladina glykovaného hemoglobinu (HbA1c) je důležitým ukazatelem dlouhodobého vývoje koncentrace glukózy v krvi. V ideálním případě byste se měli snažit udržovat hladinu glykovaného hemoglobinu HbA1c na hodnotě nižší než 48 mmol/mol (6,5%). Nicméně ne vždy se to podaří dosáhnout a od toho je tu váš lékař, aby vám stanovil cílovou hladinu glykovaného hemoglobinu v závislosti na závažnosti vašeho onemocnění a celkovém stavu.

Sledování časných projevů komplikací

S diabetem je spojena celá řada komplikací a onemocnění dalších orgánů. Proto budete pravidelně chodit na následující vyšetření:

 • Kontrola zraku u očního lékaře - cílem kontroly u očního lékaře je zachytit problémy se sítnicí (retinou). Diabetická retinopatie je jednou z častých komplikací diabetu a při jejím včasném záchytu se dá poměrně dobře léčit. Další častou komplikací u diabetu je zvýšený nitrooční tlak v důsledku poškození zrakového nervu (glaukom - zelený zákal). 
 • Vyšetření krve. Z vyšetření krve lékaři například zjistí funkci ledvin, hladinu cukru, cholesterolu a dalších látek v krvi.
 • Vyšetření moči. Při tomto vyšetření se zkoumá, mimo jiné, přítomnost bílkoviny v moči (proteinurie), která může signalizovat počínající poškození ledvin (diabetická nefropatie).
 • Kontrola nohou. Cílem je zkontrolovat, zda pacient nemá na nohou vředy, které se špatně hojí a mohly by být známkou syndromu diabetické nohy.
 • Zkoušky citlivosti nohou s cílem včas zjistit postižení nervů. Tyto komplikace se odborně nazývají diabetická neuropatie a diabetická amyotrofie.

Jaké jsou komplikace diabetu?

Dlouhotrvající vysoká hladina glukózy v krvi vede k častému močení, žízni, dehydrataci (nedostatku tekutin v těle), únavě a ospalosti. Tento stav může vést až k život ohrožující acidóze. K vzestupu glykémie a dekompenzaci diabetu často dochází při zánětlivých onemocněních (infekce dýchacího ústrojí, močového ústrojí, sepse, apod.). Proto je u diabetiků nutné vždy upravit dávkování inzulínu, pokud chytnou nějakou infekci (5). 

U lidí s diabetem prvního typu vede nadbytek glukózy v krvi a její snížená utilizace k přepnutí metabolismu na spalování ketolátek. Tyto látky mají kyselý charakter a zvýšení jejich koncentrace v krvi (ketonémie) vede k akutní komplikaci diabetu, která se jmenuje diabetická ketoacidóza. 

U lidí s diabetem druhého typu vznikne při nadbytku glukózy v krvi hyperglykémie bez ketolátek (tomuto onemocnění se říká hyperosmolární hyperglykemické koma).

U obou těchto onemocnění dochází k nebezpečným masivním ztrátám tekutin z těla, což vede k dehydrataci a vyžaduje okamžitou léčbu.

Naopak pokud máte v krvi příliš mnoho inzulínu (například v případě, že se nenajíte a píchnete si inzulín nebo v případě velké fyzické námahy či v jiných situacích), vzniká životu nebezpečný stav, který se označuje jako hypoglykémie. Pokud se vám začne motat hlava, potíte se, nemůžete dýchat nebo máte pocity na omdlení či na zvracení, může se jednat o hypoglykémii. V takovém případě si okamžitě dejte něco sladkého (ideálně sušenky nebo sladký džus), aby se vám zvedla hladina glukózy v krvi. Můžete si také píchnout hormon glukagon (působí obráceně než inzulín). Všichni diabetici na inzulínu by u sebe měli nosit glukagonové pero, právě pro tyto účely. Poté co záchvat hypoglykémie pomine, byste si měli dát svačinu s obsahem komplexních sacharidů (škrobů), jako jsou například brambory nebo sendvič.

Diabetes může způsobit i řadu dalších problémů, zejména opakované záněty, které se dlouho a špatně hojí. To platí zejména v případě špatně kompenzované hladiny glukózy v krvi.

Diabetes také může stát za řadou psychiatrických onemocnění, jako jsou deprese, úzkost nebo poruchy příjmu potravy.

Chronické komplikace diabetu

Pokud je hladina glukózy v krvi dlouhodobě vyšší než normálně, může dojít k nevratnému poškození cév.

I když máte jen lehce zvýšenou glykémii, která zatím nevyvolává žádné příznaky, může po delší době dojít k poškození cév, což se projeví následujícími komplikacemi:

 • Ateroskleróza (kornatění) tepen, která je jedním z hlavních rizikových faktorů pro vznik bolesti na hrudi v důsledku poruch krevního oběhu, anginy pectoris či infarktu myokardu. Stojí také za cévními mozkovými příhodami.
 • Poškození očí vede k poruchám zraku. Dochází k nim v důsledku poškození drobných artérií na sítnici na zadní stěně oka.
 • Poškození ledvin, které může vést až k jejich selhání.
 • Poškození nervů.
 • Syndrom diabetické nohy v důsledku poškození nervů a poruch krevního oběhu.
 • Poruchy pohlavního ústrojí (erektilní dysfunkce u mužů, poruchy vaginální lubrikace, kvasinkové infekce a ztráta citlivosti u žen). 

Závažnost projevů chronických komplikací diabetu se liší případ od případu. Někteří lidé onemocní a u některých se žádné komplikace nemusí vyskytnout po celý život. Obecně ale platí, že čím více se hladina glukózy v krvi blíží fyziologickému rozmezí, tím menší je riziko, že se komplikace objeví. Stejně tak se riziko komplikací snižuje, pokud budeme správně léčit i další rizikové faktory pro vznik těchto komplikací, jako jsou například vysoký krevní tlak nebo cholesterol.

Diabetické vyhoření

Možná jste již slyšeli o syndromu vyhoření, což je onemocnění, kdy vás přestane bavit vaše práce a životní radosti a jen tak přežíváte. U diabetiků se může vyskytnout něco podobného. Musíte se o sebe neustále starat, hlídat si glykémii a správně užívat léky. To může vyvolat pocity zlosti, frustrace, bezmoci či obavy o vaše další zdraví. 

Snažte se neklást si na sebe příliš velké nároky ani nebýt za každou cenu dokonalý. Dbejte na životní rovnováhu a nenechte diabetes, aby ovládl celý váš život. Pokud vás vaše onemocnění trápí nebo máte jakékoli nepříjemné pocity, poraďte se s vaším lékařem nebo psychologem. Někdy vám může pomoci i možnost, promluvit si o vašich potížích a pocitech s podobně postiženými lidmi, třeba v rámci kognitivně behaviorální terapie.

Jaká je prognóza diabetu?

Diabetes se nedá úplně vyléčit a i když se s ním pojí celá řada akutních i chronických komplikací, většině z nich můžete zabránit nebo podstatně zmírnit jejich projevy. Je důležité vést zdravý životní styl, pravidelně si měřit glykémii, užívat předepsané léky a dbát na to, aby váš krevní tlak a hladina cholesterolu byly pokud možno ve fyziologickém rozmezí. To vše vám pomůže toto onemocnění zvládnout. 

Jaké jsou možnosti prevence diabetu?

Prevence diabetu prvního typu zatím není možná, ale probíhá řada studií, které zkoumají nové možnosti.

Rozvoji diabetu druhého typu můžete zabránit pěstováním zdravého životního stylu, včetně zdravé výživy, pravidelného cvičení a udržování tělesné hmotnosti v přijatelném rozmezí. To platí pro všechny a zejména pro lidi se zvýšeným rizikem diabetu, včetně těch, kteří již trpí předstupněm diabetu (prediabetem či sníženou tolerancí glukózy).

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Zpracováno s využitím Patient.info a dalších zdrojů

Zdroje obrázků:

Stockphotosecrets.com

Článek naposled aktualizován: 11. června 2019 5:45
Datum příští revize: 11. června 2021 5:45
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace