Co je babesióza, proč je nebezpečná, jak se projevuje a léčí?

Co je babesióza, proč je nebezpečná, jak se projevuje a léčí?
17. května 2022 11:00

Babesióza je onemocnění červených krvinek způsobené parazity ze skupiny piroplazmidů (Piroplasmida), které označujeme pojmem Babesia. Česky se tento parazit někdy označuje pojmem klíštěnka, protože nejčastěji napadá právě klíšťata, která jsou také hlavním přenašečem babesiózy.

Obsah článku

 1. Co babesiózu způsobuje a jak se přenáší?
 2. Jaké jsou příznaky babesiózy?
 3. Jaké jsou komplikace babesiózy?
 4. Diagnostika babesiózy
 5. Jak probíhá léčba babesiózy?
  1. Základní léčba
  2. Podpůrná léčba
  3. Léčba babesiózy v těhotenství, u kojících matek a u dětí
 6. Prevence babesiózy
 7. Jaká další onemocnění klíšťata přenáší?
 8. Co si z článku odnést?

Babesióza postihuje všechny savce, zejména psy, kočky a hovězí dobytek, ale může napadnout i člověka.

Nejčastěji se s tímto onemocněním setkáme během teplých měsíců, od května do září.

I když většina lidí s babesiózou nemá žádné závažné příznaky, může být toto onemocnění velmi nebezpečné až život ohrožující.

V tomto článku popisujeme příčiny, příznaky a možnosti léčby a prevence babesiózy.

Co babesiózu způsobuje a jak se přenáší?

V České republice jsou nejčastějším původcem babesiózy druhy Babesia divergens a Babesia microti (1).

Onemocnění přenáší klíšťata rodu Ixodes, zejména mladé nymfy, které se vyskytují zejména v letních měsících v travnatých a lesních porostech.

Nákaza se do krve člověka či zvířete dostane ze slin a trávicího traktu nakaženého klíštěte.

Babesióza je parazitární onemocnění přenášené klíšťaty rodu Ixodes

Babesióza je parazitární onemocnění přenášené klíšťaty rodu Ixodes

Vzhledem k tomu, že nymfy klíšťat jsou velmi malé, nemusí si pacient přisátého klíštěte vůbec všimnout a na nákazu se často přijde až ve stadiu rozvinutého onemocnění.

Mezi další způsoby přenosu babesiózy patří krevní transfúze (nákaza kontaminovanou krví).

Nakažená těhotná matka může také infekci v těhotenství nebo při porodu přenést na novorozence.

Přenos babesiózy krevní transfúzí je v České republice prakticky vyloučen, vzhledem k tomu, že se všechna krev před podáním pacientovi testuje právě na přítomnost tohoto parazita.

Jaké jsou příznaky babesiózy?

U většiny lidí se babesióza navenek neprojevuje žádnými příznaky (2).

Pokud se nějaké obtíže dostaví, ve většině případů jsou příznaky značně nespecifické a připomínají chřipku (horečka, pocení, bolest hlavy a kloubů, nechutenství, nevolnost, zvracení či únava).

Vzhledem k tomu, že parazité rodu Babesia napadají a ničí červené krvinky, může babesióza vyvolat hemolytickou anémii, což je druh chudokrevnosti způsobený rozpadem (hemolýzou) červených krvinek.

Mezi příznaky hemolytické anémie patří žloutenka (žluté zbarvení kůže a očního bělma), tmavá moč, chronická únava a dušnost.

U některých pacientů se v souvislosti s babesiózou mohou rozvinout i některé příznaky deprese, jako jsou například emoční oploštělost a anhedonie (neschopnost radovat se z příjemných věcí) (3).

V některých případech může být babesióza i život ohrožujícím onemocněním.

Hemolytická anémie je jedním z hlavních příznaků babesiózy

Hemolytická anémie je jedním z hlavních příznaků babesiózy

Platí to zejména pro osoby, které:

 • nemají slezinu (pacienti po splenektomii)

 • mají oslabený imunitní systém z důvodu jiného chronického onemocnění nebo kvůli dlouhodobému užívání některých léků (lymfom či jiné nádory, AIDS, pacienti po transplantacích orgánů, kteřímusí užívat léky na potlačení imunity, jako jsou například kortikosteroidy, apod.)

 • trpí závažným či chronickým onemocněním jater nebo ledvin

 • jsou vyššího věku.

Jaké jsou komplikace babesiózy?

Komplikace babesiózy ohrožují zejména imunokompromitované jedince (tedy osoby s oslabenou imunitou) a patří mezi ně, mimo jiné:

 • Nízký nebo kolísavý krevní tlak

 • Těžká hemolytická anémie (masivní hemolýza - rozklad krve)

 • Abnormálně nízká koncentrace krevních destiček v krvi (trombocytopenie)

 • Diseminovaná intravaskulární koagulopatie (též označovaná jako konsumpční koagulopatie nebo DIC), která vede ke krvácení a tvorbě krevních sraženin v těle

 • Selhání životně důležitých orgánů (játra, ledviny, plíce, apod.), což může vést až k syndromu akutní dechové tísně (ARDS), syndromu multiorgánové dysfunkce (MODS), multiorgánovému selhání (MOF) selhání a ke smrti pacienta.

Diagnostika babesiózy

Babesiózu lze diagnostikovat mikroskopickým vyšetřením krve (krevní nátěr obarvený Giemsou), z něhož se zjistí přítomnost parazita.

Někdy může být obtížné od sebe v mikroskopu odlišit prvoky rodu Babesia a Plasmodia (zimničky).

Proto je pro potvrzení diagnózy nutné vyšetřit více vzorků a ideálně srovnat výsledky z několika různých laboratoří.

Kromě toho lékařům v diagnostice tohoto onemocnění mohou pomoci některé z výše uvedených příznaků, odběr anamnézy (cílené dotazy na nedávné přisátí klíštěte, apod.) a laboratorní vyšetření krve a moči.

U pacientů s akutní příznakovou formou babesiózy laboratorní vyšetření krve odhalí hemolytickou anémii a trombocytopenii, zvýšené jaterní testy a vysoké renální parametry (urea a kreatinin).

V moči lze u akutně nemocných pacientů odhalit také proteinurii (přítomnost bílkoviny) a hemoglobinurii (přítomnost hemoglobinu - krevního barviva v důsledku hemolýzy).

Jak probíhá léčba babesiózy?

U asymptomatických pacientů není nutná žádná léčba.

V léčbě babesiózy se nejčastěji užívá kombinace léků klindamycin a chinin.

V léčbě babesiózy se nejčastěji užívá kombinace léků klindamycin a chinin.

Léčba symptomatické babesiózy závisí na celkové závažnosti příznaků a riziku možného těžkého průběhu či rozvoje komplikací u konkrétních pacientů.

Základní léčba

Babesióza se léčí kombinací následujících léků (4):

 • klindamycin + chinin: tato léková kombinace je léčbou první volby u symptomatické babesiózy. Klindamycin je antibiotikum ze skupiny linkosamidů a chinin je přípravek ze skupiny antimalarik (léky proti malárii); nebo

 • atovaquon + azitromycin: atovaquon je antiparazitikum (lék proti parazitům) a azitromycin je antibiotikum ze skupiny makrolidů.

Léčba obvykle trvá 7 až 10 dní a u dospělých se nejčastěji následující dávkování:

 • Klindamycin: 3x denně 600 mg per os (ústy) nebo 4x denně 300 - 600 mg při intravenózním (nitrožilním) podání

 • Chinin: 3x denně 650 mg per os

 • Atovaquon: 2x denně 750 mg per os

 • Azitromycin: první den se podává celková dávka 500 - 1000 mg per os, následně se podává celková denní dávka 250 - 1000 mg per os.

Podpůrná léčba

Podle závažnosti pacientových obtíží může být někdy nutné nasadit i další podpůrnou léčbu, která zahrnuje:

 • Léky proti horečce (antipyretika), jako jsou například nesteroidní protizánětlivé léky nebo paracetamol

 • Vazopresory (léky na zvýšení krevního tlaku u pacientů s oběhovou nestabilitou či abnormálně nízkým krevním tlakem)

 • Krevní transfúze (na doplnění chybějících červených krvinek a krevních destiček)

 • Mechanická ventilační podpora (umělá plicní ventilace - UPV či ECMO - extrakorporální mebránová oxygenace) při těžké dušnosti nebo syndromu akutní dechové tísně (ARDS)

 • Dialýza (u pacientů se selháváním ledvin)

Léčba babesiózy v těhotenství, u kojících matek a u dětí

V těhotenství a u kojících matek se v léčbě doporučuje používat kombinaci klindamycin + chinin, která je bezpečná.

U dětí s hmotností nad 5 kg je možné použít i kombinaci atovaquon + azitromycin.

Prevence babesiózy

Nejlepší prevencí babesiózy je zabránit či alespoň minimalizovat riziko přisátí klíštěte.

Pokud chodíte do přírody, měli byste nosit vhodný oděv (dlouhé nohavice a vysoké, uzavřené boty (holiny) a chránit se vhodnými spreji proti klíšťatům.

V zásadě existují dva druhy přípravků proti klíšťatům, které se liší podle účinné látky.

Repelenty obsahující účinnou látku DEET (diethyltoluamid, N,N di), jako je například Difusil, se mohou aplikovat na holou kůži i na oděv a fungují jako odpuzovač klíšťat, čímž brání jejich přisátí. Nejčastěji se prodávají ve formě sprejů.

Nejlepší ochranou proti babesióze je prevence. Proto bychom neměli zapomínat na používání repelentů proti klíšťatům při každé vycházce do přírody.

Nejlepší ochranou proti babesióze je prevence. Proto bychom neměli zapomínat na používání repelentů proti klíšťatům při každé vycházce do přírody.

Tyto spreje si můžete běžně zakoupit v drogerii nebo v lékárně a měli byste měli aplikovat před každou vycházkou do přírody.

Přípravky obsahující účinnou látku permetrin se používají zejména ve veterinární medicíně k hubení parazitů u psů a koček (včetně klíšťat).

Permetrin hubí klíšťata, která se s ním dostanou do styku a nesmí se proto nanášet na kůži, ale lze jím ošetřit oděv a obuv, kterou nosíte na vycházky do přírody.

Po ošetření účinnost přetrvává i na několik vycházek.

Jaká další onemocnění klíšťata přenáší?

O babesióze se v České republice začíná mluvit až v posledních letech, nicméně klíšťata mohou přenášet i další závažná onemocnění, mezi něž patří klíšťová encefalitida, lymská borelióza nebo lidská ehrlichióza.

Klíšťová encefalitida je virový infekční zánět mozku přenášený klíšťaty, jehož původcem jsou arboviry z čeledi Flaviviridae.

Onemocnění se projevuje neurologickými příznaky, jako jsou meningismus (příznaky dráždění mozkových plen - meningů), světloplachost, bolesti hlavy, parézy (obrny) hlavových nervů, poruchy hybnosti, bulbární syndrom a další (5).

U některých osob po odeznění akutního onemocnění mohou přetrvávat trvalé následky v podobě chronických bolestí hlavy, poruch hybnosti a učení nebo únavy.

Proti klíšťové encefalitidě existuje účinné očkování.

Lymská borelióza je onemocnění vyvolané poddruhy baktérie Borrelia burgdorferi.

Hlavním přenašečem lymské boreliózy jsou klíšťata rodu Ixodes.

Borelióza je multisystémové onemocnění, které se projevuje různými neurologickými a dalšími příznaky, jako jsou obrny hlavových nervů, světloplachost nebo poruchy hybnosti. Může napadnout také srdce a vyvolat zánětlivé onemocnění zvané boreliová karditida.

Aby se borelióza rozvinula, je nutné přisátí klíštěte alespoň 24 hodin.

Léčba tohoto onemocnění spočívá v užívání antibiotik po dobu cca 21 dní (nejčastěji doxycyklin nebo cefalosporiny 3. generace).

Bohužel ani proti borelióze zatím není dostupné žádné očkování.

Lidská ehrlichióza je bakteriální onemocnění bílých krvinek vyvolané baktérií Anaplasma phagocytophilum (po staru nazývaná Ehrlichia phagocytophilum) (7).

Tato baktérie po proniknutí do bílých krvinek zhoršuje jejich obrannou funkci a vyvolává horečnaté onemocnění zvané ehrlichióza, které může být velmi nebezpečné zejména v těhotenství.

Co si z článku odnést?

Babesióza je parazitární onemocnění přenášené klíšťaty rodu Ixodes, které postihuje červené krvinky (erytrocyty).

Patří mezi takzvané antropozoonózy (onemocnění přenášená ze zvířat na člověka).

Ve většině případů probíhá babesióza bezpříznakově, ale u některých lidí se mohou rozvinout chřipkové příznaky (horečka, bolest hlavy a kloubů, nechutenství, nevolnost, zvracení, únava) či závažnější potíže, jako jsou hemolytická anémie, dušnost, selhání životně důležitých orgánů a/nebo deprese.

Léčba babesiózy spočívá v užívání kombinace léků po dobu 7 až 10 dnů.

Nejčastěji se užívá kombinace přípravků klindamycin + chinin nebo atovaquon + azitromycin.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 17. května 2022 11:00
Datum příští revize: 17. května 2024 11:00
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace