Co na žluté bělmo? Nejčastější příčiny a léčba!

23. října 2022 7:15

Žluté oční bělmo se nejčastěji objevuje v souvislosti se žloutenkou, což je stav, kdy se v těle hromadí bilirubin. Tato látka je důležitou součástí červeného krevního barviva hemoglobinu a uvolňuje se z rozpadlých červených krvinek.

Obsah článku

 1. Co způsobuje žluté bělmo?
  1. Onemocnění jater
  2. Geneticky podmíněná onemocnění jater
  3. Onemocnění žlučníku a žlučových cest
  4. Onemocnění slinivky
  5. Onemocnění krve a krvetvorby
  6. Novorozenecká žloutenka
 2. Léčba
  1. Prehepatální žloutenka
  2. Hepatální žloutenka
  3. Posthepatální žloutenka
  4. Onemocnění žlučníku
 3. Kdy navštívit lékaře?
 4. Nejčastější mýty o žlutém bělmu
 5. Co si z článku odnést?

V Čechách se někdy pojmem žloutenka nesprávně označují některé druhy zánětů jater (žloutenka typu A, apod.). Toto označení je ale chybné a v tomto článku pak termínem žloutenka budeme označovat pouze žluté zbarvení očního bělma a kůže v důsledku abnormálně vysoké koncentrace bilirubinu v organizmu.

Červené krvinky normálně žijí zhruba 120 dní a poté se dostávají do sleziny, kde se rozpadají a uvolňuje se z nich červené krevní barvivo hemoglobin. Ten se pak rozpadne na hem a globin.

Hem se následně přemění na látku zvanou biliverdin a z ní pak vznikne bilirubin, který se naváže na hlavní transportní bílkovinu krevní plazmy (albumin) a dostává se do jater, jako takzvaný nekonjugovaný bilirubin, v játrech se následně bilirubin naváže na kyselinu glukuronovou, čímž vznikne konjugovaný bilirubin, který se vyloučí do žluči, jako žlučové barvivo.

Žluč se pak dostává do tenkého střeva, kde pomáhá při trávení tuků a přebytečný bilirubin se pak vyloučí z těla stolicí.

V menším množství se bilirubin z těla vylučuje také v moči (část bilirubinu z krve, která neprojde přes játra).

Pokud dochází k narušení kterékoli části tohoto cyklu, dochází k hromadění bilirubinu v těle, což se projeví zvýšenou hladinou bilirubinu v krvi (hyperbilirubinémie) a žlutým zbarvením kůže a očního bělma (sklér).  

Bílou část očního bulbu označujeme pojmem oční bělmo nebo sklera.

U zdravého člověka je oční bělmo bílé.

Žluté bělmo obvykle znamená zvýšenou koncentraci bilirubinu v těle, což je způsobeno řadou různých onemocnění a stavů, včetně virových zánětů jater, dalších onemocnění jater, žlučníku, žlučových cest nebo slinivky, nežádoucími účinky některých léků a/nebo nadměrnou konzumací alkoholu.

Co způsobuje žluté bělmo?

Mezi nejčastější příčiny žlutého bělma patří onemocnění jater, žlučníku a žlučových cest a slinivky (pankreatu).

Onemocnění jater

Játra plní v organizmu řadu funkcí a podílí se také na odstraňování přebytečného bilirubinu z těla.

Žluté bělmo bývá známkou žloutenky, která je způsobena onemocněním jater, slinivky, žlučníku, žlučových cest či krve

Žluté bělmo bývá známkou žloutenky, která je způsobena onemocněním jater, slinivky, žlučníku, žlučových cest či krve

Proto všechna onemocnění, která ovlivňují funkci jater, mohou způsobit abnormálně zvýšenou koncentraci bilirubinu v těle a zežloutnutí očního bělma či kůže.

Nejčastějším důvodem dysfunkce jater, který může způsobit žluté bělmo, je jaterní cirhóza, což je onemocnění, při kterém z různých důvodů dochází k nahrazení normální funkční jaterní tkáně nefunkčním vazivem (takzvaná fibrózní přestavba jater).

Hlavní příčiny cirhózy jater jsou:

 • Alkoholické poškození jater (alkoholická cirhóza): dlouhodobá nadměrná konzumace alkoholu vede k poškození jater a ke zhoršování jejich funkce. To vede k hromadění toxických látek v těle (včetně bilirubinu), což se může projevit nejen zežloutnutím očního bělma a kůže, ale také dalšími problémy, jako je například jaterní encefalopatie.
 • Rakovina jater
 • Infekční onemocnění jater, včetně virových hepatitid (typu A, B, C, D, E, F nebo G). Proti některým typům virové hepatitidy (A a B) existuje účinné očkování. Některé virové hepatitidy se přenáší nedostatečnou hygienou (ne nadarmo se virová hepatitida typu označuje jako nemoc špinavých rukou), zatímco pro přenos jiných druhů hepatitid je nutný přímý kontakt s krví nakaženého jedince.
 • Neealkoholická steatohepatitida je onemocnění, které způsobuje zánět a ztučnění jater (náhradu jaterních buněk tukem) v důsledku obezity a metabolického syndromu, bez abúzu (nadměrné konzumace) alkoholu. Neléčená nealkoholická steatohepatitida může vést až k cirhóze, která se, mimo jiné, projevuje zežloutnutím očního bělma a kůže.

Geneticky podmíněná onemocnění jater

Mezi geneticky podmíněná (vrozená) onemocnění jater, která mohou způsobit poškození jater a s ním související problémy, jako jsou žluté bělmo, mimo jiné, patří:

 • Gilbertův syndrom: jedná se o vrozené onemocnění, při kterém játra nedokážou správně zpracovávat bilirubin (kvůli vadnému nebo chybějícímu enzymu s názvem glukuronyl transferáza, který je důležitý pro konjugaci bilirubinu s kyselinou glukuronovou) a ten se pak v těle pacienta hromadí, což se projevuje zežloutnutím očního bělma a kůže (kvůli hyperbilirubinémii) a dalšími příznaky. Ve většině případů je koncentrace bilirubinu v těle pacienta zvýšená jen minimálně a nezpůsobuje tak žádné závažné problémy (kromě zežlutnutí kůže a bělma), ale je potřeba dbát na zdraví jater a zabránit jejich dalšímu poškozování.
 • Hemochromatóza: tato choroba je spojena s hromaděním železa v játrech. Existuje primární a sekundární forma, přičemž primární hemochromatóza je vrozená, zatímco sekundární hemochromatóza je získané onemocnění.
 • Wilsonova choroba: jedná se o vzácné onemocnění, při kterém se v játrech hromadí abnormální množství mědi.
 • Porfyrie: jedná se o skupinu vzácných krevních onemocnění, při kterých se v těle hromadí porfyriny, což jsou látky důležité pro tvorbu krevního barviva (hemoglobinu).

Kromě žlutého zbarvení očního bělma a kůže, jsou s poruchami jater spojeny také následující příznaky:

Onemocnění žlučníku a žlučových cest

Játra produkují žluč, která se hromadí ve žlučníku. Nedálnou součástí žluče je bilirubin, který způsobuje její žluté zbarvení.

Žluč se ze žlučníku přes zevní žlučovod (ductus hepatocholedochus) dostává do tenkého střeva, kde pomáhá při trávení tuků a následně je (spolu s přebytečným bilirubinem) vyloučena z těla stolicí.

Žluté bělmo a kůže se objevují při zablokování odtoku žluči.

Mezi příčiny obstrukce žlučových cest, mimo jiné, patří:

Při obstrukci žlučových cest se objevují typické příznaky žlučníkového záchvatu (biliární koliky), mezi než, mimo jiné, patří:

 • silná bolest v pravém podžebří, která má záchvatovitý charakter, bývá spojena se zvracením a silnou nevolnosti a může vyzařovat do ramene nebo do třísla
 • žluté zbarvení očního bělma a kůže
 • zimnice
 • horečka
 • nevysvětlitelné hubnutí

Onemocnění slinivky

Slinivka břišní je orgán, který produkuje důležité trávicí hormony, šťávy a enzymy.

Její vývod se spojuje se žlučovodem a společně pak vyúsťují v tenkém střevě (na takzvané Vaterské papile.

Při zánětech slinivky nebo obstrukci pankreatického vývodu (ductus pancreaticus Wirsungi) dochází nejen k hromadění pankreatické šťávy a enzymů v pankreatu, což může vést až k "samonatrávení" slinivky a jejímu poškození, ale vzhledem k propojení obou vývodů může dojít i k narušení odtoku žluči, což se projevuje žlutým zbarvením očního bělma a kůže a řadou dalších příznaků.

Žloutenka (ikterus) je často také jením z prvních příznaků rakoviny slinivky.

Hromadění bilirubinu v těle se může projevit také dalšími příznaky, jako jsou tmavá moč, svědění kůže (pruritus) nebo světlá (acholická) stolice.

Onemocnění krve a krvetvorby

Další možnou příčinou žloutenky jsou poruchy spojené s likvidací starých červených krvinek a transportem bilirubinu ze sleziny (krve) do jater.

Proto onemocnění, která ovlivňují dobu života červených krvinek, jejich tvorbu či tvar mohou způsobit žloutenku se všemi jejími příznaky (hyperbilirubinémie, žluté bělmo, žluté zbarvení kůže, apod.).

Mezi onemocnění krvetvorby a krve, která mohou způsobit žloutenku, mimo jiné, patří:

 • hemolytická anémie: při tomto onemocnění dochází k masivní hemolýze (rozkladu červených krvinek), což vede k abnormálnímu zvýšení koncentrace bilirubinu v těle, což se, mimo jiné, projeví jako žloutenka. Hemolytická anémie může být způsobena autoimunitní reakcí (například na některé léky) nebo celou řadou dalších onemocnění.
 • přijetí nekompatibilní krve (nejčastěji jako pochybení při krevní transfúzi): může se stát, že člověk omylem dostane nekompatibilní krev se svou krevní skupinou. V takovém případě se jedná o život ohrožující stav, který je nutné okamžitě léčit a jedním z jeho příznaků bývá žloutenka.
 • srpkovitá anémie: jedná se nejčastěji o geneticky podmíněnou poruchu, při které mají červené krvinky namísto okrouhlého tvaru tvar srpkovitý, což zhoršuje schopnost přenášení kyslíku a zvyšuje riziko tvorby krevních sraženin a dalších komplikací.

Novorozenecká žloutenka

Novorozenecká žloutenka je jednou z dalších příčin žlutého zbarvení kůže a očního bělma.

Příčinou tohoto onemocnění je skutečnost, že krev plodu obsahuje jiný druh hemoglobinu (takzvaný fetální hemoglobin) a když se dítě narodí, musí se jeho červené krvinky rychle "vyměnit" za krvinky s normálním hemoglobinem.

Novorozenecká žloutenka je častou příčinou žlutého zbarvení očního bělma. Její léčba spočívá i v ozařování novorozence modrým světlem (fototerapie).

Novorozenecká žloutenka je častou příčinou žlutého zbarvení očního bělma. Její léčba spočívá i v ozařování novorozence modrým světlem (fototerapie).

To vede k hemolýze (masivnímu odumírání červených krvinek), s čímž je spojeno i zvýšení koncentrace bilirubinu, což se může projevit žlutým zbarvením kůže a očního bělma a pokud se tento stav včas neléčí, může dojít až k poškození mozku (kernikterus).

Léčba

Léčba žloutenky a dalších příčin žlutého bělma závisí na vyvolávající příčině.

Prehepatální žloutenka

Preheptální žloutenka je způsobena chorobami, které ovlivňují hladinu bilirubinu v organizmu ještě předtím, než se bilirubin dostane do jater.

Nejčastějšími příčinami prehepatální žloutenky jsou stavy spojené s hemolýzou červených krvinek, kdy se z důvodu rozpadu velkého množství erytrocytů uvolní velké množství bilirubinu do krve a játra nedokážou takové obrovské množství bilirubinu dostatečně rychle zpracovat, čímž vzniká žloutenka.

Mezi možné příčiny hemolýzy patří například srpkovitá anémie nebo malárie.

Mezi možnosti léčby prehepatální žloutenky, mimo jiné, patří:

 • krevní transfúze
 • rehydratační terapie
 • léky, jako jsou hydroxyurea (hydroxykarbamin, hydroxymočovina) na léčbu srpkovité anémie nebo antimalarika (například chlorochinin) na léčbu malárie
 • léčba modrým světlem (fototerapie) se využívá zejména u novorozenecké žloutenky

Hepatální žloutenka

Hepatální neboli hepatocelulární žloutenka (ikterus) je způsobena onemocněním jater, zejména virovou hepatitidou nebo jaterní cirhózou.

V léčbě virových hepatitid se používají zejména léky ze skupiny antivirotik a také další léky zaměřené na obnovu funkce jater.

Jaterní cirhóza způsobená konzumací alkoholu nebo jinými toxickými látkami je nevratné onemocnění, a proto bychom se měli zaměřit především na jeho prevenci.

Při zjištění prvních známek cirhózy je nutné přestat pít alkohol a/nebo se vyhnout další kontaminaci organizmu toxiny, které cirhotické poškození jater způsobují (například nošením vhodných ochranných prostředků a/nebo změna zaměstnání).

Při těžkém poškození jater může dojít k jejich selhání, jehož jediným řešením je často jen transplantace jater.

Ta je nutná i v případě pokročilé cirhózy.

Posthepatální žloutenka

Tento typ žloutenky je způsoben problémy s odtokem žluči z jater do tenkého střeva, tedy zejména obstrukcí či jiným onemocněním žlučníku, žlučových cest nebo slinivky břišní.

Mezi způsoby léčby užívané v léčbě posthepatálních příčin žloutenky patří zejména operační léčba, při které se poškozený orgán nebo jeho část z těla odstraní.

Onemocnění žlučníku

V léčbě onemocnění žlučníku se používají jak léky (například antibiotika při zánětech žlučníku), tak operační léčba (odstranění žlučníku při cholecystolitiáze nebo nádorových onemocněních, apod.).

Při nádorových onemocněních se využívají také další způsoby léčby, jako jsou například chemoterapie, radioterapie nebo biologická léčba.

Nedílnou součástí léčby nádorových onemocnění je také změna jídelníčku.

Kdy navštívit lékaře?

Pokud se spolu se žloutenkou (žluté bělmo + žluté zbarvení kůže) objeví některý z těchto příznaků, je nutné okamžitě navštívit lékaře, protože se může jednat o známku závažného onemocnění:

Nejčastější mýty o žlutém bělmu

Mezi nejčastější mýty ohledně žloutenky patří například názory, že konzumace některých druhů ovoce může způsobit žloutenku nebo že žluté bělmo je způsobeno hlavně konzumací alkoholu.

Je pravda, že nadměrná konzumace některých potravin bohatých na vitamín A (beta karoten) může způsobit žluté zbarvení kůže, nicméně protože se nejedná o nadbytek bilirubinu v organizmu, ale nadbytek beta karotenu, nezpůsobují tyto potraviny žluté zbarvení očního bělma.

Druhým mýtem ohledně žloutenky je častý názor, že žluté bělmo je způsobeno pouze nadměrným užíváním alkoholu.

Není to pravda, protože příčin žloutenky je celá řada.

Vzhledem k tomu, že žloutenka často souvisí s onemocněním nebo poruchou funkce jater, může se na jejím vzniku podílet také nedostatek některých vitamínů a živin, například vitamínu B12 nebo kyseliny listové, které jsou důležité pro tvorbu zdravých červených krvinek.

Co si z článku odnést?

Žluté bělmo je nejčastěji způsobeno žloutenkou, což je onemocnění spojené s vysokou koncentrací bilirubinu v organizmu.

Pokud je žluté bělmo doprovázeno dalšími příznaky, jako jsou otoky nohou, svědění kůže, nevolnost, nechutenství nebo hubnutí, vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokud je žluté bělmo doprovázeno dalšími příznaky, jako jsou otoky nohou, svědění kůže, nevolnost, nechutenství nebo hubnutí, vyhledejte lékařskou pomoc.

Ve většině případů je žloutenka jen přechodným příznakem, který po vyléčení vyvolávající příčiny odezní.

Nicméně někdy může žluté bělmo být i známkou závažného onemocnění.

Pokud je žluté zbarvení očních sklér doprovázený dalšími příznaky, jako jsou bolest břicha, únava, horečka, svědění kůže nebo otoky končetin či břicha, navštivte co nejrychleji svého lékaře.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Healthline.com

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 23. října 2022 7:15
Datum příští revize: 23. října 2024 7:15
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace