Krvácení z ucha: vše co potřebujete vědět

11. ledna 2021 5:30

Příčin krvácení z ucha je celá řada, přičemž některé z nich mohou být velice závažné a vyžadují okamžitou léčbu v nemocnici. Pokud si nejste jistí, že je příčinou krvácení z ucha jen drobná oděrka či povrchové zranění, je vždy nutné vyhledat co nejrychleji lékařskou pomoc, zjistit skutečnou příčinu potíží a zahájit léčbu.

Obsah článku

 1. Anatomie ucha
 2. Příčiny
  1. Povrchová poranění kůže
  2. Cizí těleso v uchu
  3. Poranění nebo úraz hlavy
  4. Ušní infekce
  5. Perforace (ruptura, prasknutí) ušního bubínku
  6. Barotrauma nebo akutrauma
  7. Rakovina uší
 3. Kdy vyhledat lékaře?
 4. Diagnostika a léčba
 5. Komplikace
 6. Co si z článku odnést?

Anatomie ucha

Ucho je smyslový orgán, který má dvě hlavní funkce. Jednak je do jisté míry odpovědné za sluch a navíc se podílí i na regulaci rovnováhy.

Anatomicky se ucho dělí na zevní, střední a vnitřní.

Zevní ucho se skládá z boltce, který má typický tvar a najdeme ho po obou stranách hlavy a ze zvukovodu, který propojuje zevní ucho se středním uchem.

Bubínek odděluje zevní ucho od středního ucha. Střední ucho se skládá ze středoušní dutiny (cavitas tympani), která obsahuje tři spojené středoušní kůstky, označované jako kladívko, kovadlinka a třmínek.

Navíc střední ucho obsahuje kanál zvaný Eustachova trubice, který ho spojuje s dutinou nosní.

Středoušní kůstky přenáší zvukové vlny do vnitřního ucha. Eustachova trubice je vystlaná hlenem a reguluje tlak ve středoušní dutině tak, aby bylo možné zvukové vlny správně přenášet do vnitřního ucha.

Vnitřní ucho se skládá z kostěného a blanitého labyrintu. Kostěný labyrint je tvořen vestibulem (centrální dutinou) a třemi polokruhovitými kanálky, které se podílí na regulaci rovnováhy a z blanitého hlemýždě (ductus cochlearis), který obsahuje nervová zakončení, která jsou součástí sluchového systému a podílí se na zajištění slyšení.

Schématické znázornění hlavních anatomických struktur ucha můžete vidět na následujícím obrázku:

Schématický anatomický obrázek hlavních struktur ucha

Schématický anatomický obrázek hlavních struktur ucha

Příčiny

Mezi hlavní příčiny krvácení z ucha, mimo jiné, patří:

 • povrchová poranění kůže
 • poranění nebo úrazy hlavy
 • záněty ucha
 • prasknutý bubínek
 • akustické trauma (poranění struktur ucha hlasitým zvukem) a/nebo barotrauma (změny tlaku v uších při potápění nebo v letadle při letu)
 • cizí těleso v uchu
 • rakovina uší

Nejčastěji je krvácení z ucha způsobeno povrchovým poraněním kůže zevního ucha nebo zvukovodu. Krvácení z hlubších částí ucha (ze středního nebo vnitřního ucha) bývá způsobeno jinými chorobami nebo závažným poraněním hlavy, například při autonehodě nebo následkem pádů, apod.

Povrchová poranění kůže

Drobná povrchová poranění pokožky (například říznutí nebo poranění po kousnutí či bodnutí hmyzem) jsou jednou z nejčastějších příčin krvácení z ucha.

V takovém případě se kromě drobného krvácení a případně mírné bolesti v místě poranění obvykle nevyskytují žádné jiné příznaky.

K povrchovému poranění kůže může dojít například při nešetrném čištění uší (například vatovou tyčinkou) nebo z důvodu různých zlozvyků, jako je šťourání se tužkou v uchu, apod.

Krvácení z ucha může způsobit také podráždění nebo zánět v místě piercingu nebo náušnic.

Cizí těleso v uchu

Cizí těleso v uchu bývá častou příčinou krvácení z ucha u dětí, které si rády do uší strkají hračky, korálky a další drobné předměty.

Jakékoli cizí těleso v uchu, včetně drobného hmyzu, může vyvolat infekci a krvácení z uší.

Pokud je příčinou krvácení z uší cizí těleso, po jeho odstranění krvácení obvykle velmi rychle odezní.

Poranění nebo úraz hlavy

Poranění nebo úrazy hlavy (například následkem autonehody, pádu nebo při sportování či rvačkách) může způsobit krvácení z jednoho nebo obou uší.

V případě, že je krvácení z uší spojeno s poraněním hlavy, může mít postižená osoba také otřes mozku (odborně komoce).

Mezi příznaky komoce mozku, mimo jiné, patří:

 • bolest hlavy
 • tinnitus (pískání či zvonění v uších) a/nebo praskání v uchu
 • závrať a motání hlavy
 • nevolnost a zvracení
 • zmatenost
 • dočasná (krátkodobá) ztráta vědomí
 • zapomnětlivost
 • únava
 • podrážděnost
 • ospalost

V případě, že krvácíte z uší po poranění hlavy nebo po úderu či pádu na hlavu, je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, aby se vyloučila fraktura lebky, krvácení do mozku a další závažné stavy.

Ušní infekce

Ušní infekce jsou častější u dětí než u dospělých, ale mohou se vyskytnout v jakémkoli věku.

Infekce může postihnout kteroukoli část ucha, přičemž krvácení z uší se nejčastěji vyskytuje při zánětu středního ucha a zánětu zevního zvukovodu.

Kromě krvácení z ucha, jsou pro ušní infekce typické také následující příznaky:

 • horečka
 • bolest hlavy
 • zčervenání zánětem postiženého místa
 • výtok z ucha
 • otok
 • zhoršení sluchu
 • bolesti ucha a krku

Perforace (ruptura, prasknutí) ušního bubínku

Ušní bubínek je tenká blána, která odděluje střední ucho od vnějšího ucha. Může dojít k jeho protržení (perforaci) nebo prasknutí (ruptuře). Někdy je perforace bubínku velmi bolestivá, zatímco jindy se nemusí projevit žádnými příznaky.

Nejčastější příčinou perforace ušního bubínku jsou infekční onemocnění nebo úrazy.

Kromě výtoku krve z postiženého ucha, se perforace bubínku může projevit i následujícími příznaky:

 • bolest ucha
 • tinnitus (zvonění nebo pískání v uších) a/nebo praskání v uchu:
 • pocit zalehlého ucha
 • výtok z ucha
 • závrať (vertigo) nebo motání hlavy
 • zhoršení sluchu nebo úplné ohluchnutí

Barotrauma nebo akutrauma

Většina z nás při vysokohorské turistice nebo cestách letadlem či při potápění zažila pocit tlaku či praskání v uších.

Jedná se o zcela normální jev způsobený změnami tlaku s měnící se nadmořskou výškou.

V případě prudké změny tlaku (například při rychlém vynoření se z velké hloubky – kesonová nemoc), může dojít k poškození struktur ucha a ke krvácení z uší a v některých případech, jako je třeba právě kesonová (dekompresní) nemoc, je pacient ohrožen plynovou embolií, která ho může zabít.

Ke krvácení z uší může dojít také v důsledku akustického traumatu (poranění struktur ucha silným zvukem, jako je výbuch nebo výstřel).

Kromě krvácení z uší jsou dalšími příznaky barotraumatu a/nebo akutraumatu:

 • bolest uší
 • pocit tlaku v uších a/nebo zalehlé uši
 • ztráta sluchu
 • nevolnost a zvracení
 • motání hlavy a/nebo závrať
 • tinnitus (pískání či zvonění v uších) a/nebo praskání v uchu

Výše uvedené příznaky se objevují bezprostředně po barotraumatu nebo akustickém traumatu.

Rakovina uší

Rakovina uší je velice vzácná a může postihnout kteroukoli část ucha. Nejčastějším druhem rakoviny ucha je rakovina kůže, která postihuje boltec či začátek zevního zvukovodu.

Jedná se o různé druhy nádorů od nezhoubných, jako je například lipom, přes semimaligní (bazocelulární karcinom neboli bazaliom) až po zhoubné (maligní), jako je například melanom.

Krvácení z uší je pravděpodobnější spíše u maligních a semimaligních nádorů, které mohou prorůst do cév, narušit je a způsobit krvácení.

Udává se, že rakovina kůže postihuje ucho a okolí zhruba v 5% případů (1).

U lidí s chronickými nebo opakovanými záněty uší (které trvají 10 a více let) je vyšší riziko rozvoje nádorů ve středním či vnitřním uchu (2).

Nádory středního nebo vnitřního ucha se, kromě krvácení z ucha, mohou projevovat též následujícími příznaky:

Jedním z častějších nádorů, které jsou velice nepříjemné, protože bývají často příčinou tinnitu a, mimo jiné, mohou způsobit i krvácení z uší a postihují vnitřní ucho, je i vestibulární schwannom (neurinom akustiku).

Kdy vyhledat lékaře?

Krvácení z ucha může být známkou závažného onemocnění nebo naprostá banalita.

V případě, že je krvácení z ucha způsobeno jen povrchovým zraněním nebo drobnou oděrkou, není většinou nutné vyhledat lékařskou pomoc.

V případě, že je krvácení z ucha způsobeno ušní infekcí vyhledejte lékařskou pomoc u svého obvodního ORL lékaře.

Stejně tak je nutné vyhledat lékařskou pomoc v případě cizího tělesa v uchu (to je vždy nutné odborně odstranit a ucho vydezinfikovat a vyčistit, což musí dělat pouze lékař, který na to má vhodné vybavení a zkušenosti).

Rovněž v případě, kdy se objeví příznaky jako jsou horečka, bolesti, zčervenání, otoky nebo výtok z uší.

Jestliže se krvácení z uší objeví po poranění nebo úrazu hlavy z jakéhokoli důvodu (sportování, pády, autonehody, apod.), tak je vždy nutné okamžitě volat záchranku, protože je nutné vyloučit závažnější poranění, jako jsou fraktury lebky, krvácení do mozku nebo otřes mozku.

Diagnostika a léčba

Při diagnostice krvácení z uší lékaři využívají následující diagnostické metody:

 • vyšetření ucha otoskopem (přístroj, vypadající jako malá baterka, který slouží k vyšetření zvukovodu a bubínku)
 • vyšetření zobrazovacími metodami: zejména po úrazech se v diagnostice krvácení z uší používají různé zobrazovací metody, nejčastěji počítačová tomografie (CT) k vyloučení fraktur lebky a přítomnosti krve ve vedlejších dutinách nosních (hemosinus), které může být nepřímou známkou fraktury lebky. Další zobrazovací metody užívané v diagnostice krvácení z uší jsou magnetická rezonance (MRI) a ultrazvuk (například při diagnostice nádorů, apod.).

Léčba krvácení z uší závisí na vyvolávající příčině.

V léčbě se uplatňují:

 • antibiotika (v případě ušních infekcí)
 • ochrana uší před proniknutím vody a cizích těles (během hojení předchozího poranění
 • protizánětlivé léky a léky proti bolesti (například nesteroidní antirevmatika)
 • teplé a studené obklady
 • observace (sledování) pacienta v nemocnici, zejména v případě komoce (otřesu mozku) a poranění hlavy

V případě, že je krvácení z uší způsobenou poraněním kůže na uchu nebo ve zvukovodu, je nutné udržovat poraněné místo v čistotě a nestrkat do uší žádné předměty (včetně vatových tyčinek), dokud se rána nezhojí.

Obecně vůbec platí, že vatové tyčinky do uší nepatří, a to ani do těch zdravých. Ušní maz plní důležitou funkci a jeho odstranění v případě ucpání zvukovodu či dalších struktur by měl provádět vždy pouze odborný lékař (ORL – ušní, nosní, krční).

V některých závažnějších případech (například při krvácení do mozku nebo nádorech ucha), může být nutná operace a delší hospitalizace v nemocnici.

Komplikace

V případě, že je krvácení z ucha jen mírné a je rychle nasazena správná léčba, je riziko trvalých následků a komplikací poměrně malé.

Nicméně některá poranění ucha a chronické nebo neléčené ušní záněty mohou být spojeny s následujícími komplikacemi:

 • trvalá ztráta sluchu
 • změny ve vnímání jazyka (například neschopnost porozumět mluvenému slovu nebo naopak neschopnost správně artikulovat – tvořit slova)
 • trvalé nebo chronické zvonění v uších (tinnitus)
 • problémy s rovnováhou
 • chronické bolesti hlavy a/nebo závratě
 • prasklý bubínek (nezhojená díra v ušním bubínku)

Co si z článku odnést?

Prognóza krvácení z uší závisí na tom, co tento problém vyvolalo.

Pokud je příčinou krvácení z ucha povrchové poranění nebo oděrka nebo infekce středouší, která odezní a nevrací se, je prognóza velice dobrá a pacient nemívá žádné trvalé následky.

V případě závažných poranění ucha, nádorových onemocnění nebo recidivujících (opakujících se) infekcí může dojít ke zhoršení až ztrátě sluchu a mohou se též objevit poruchy rovnováhy.

Prognóza krvácení z uší navíc závisí na správné a včasné léčbě.

Čím dříve je léčba zahájena, tím menší je riziko trvalých následků.

V případě, že je krvácení z uší způsobenou drobnou povrchovou oděrkou nebo poraněním, není nutné vyhledat lékařskou pomoc.

V případě ušní infekce, kdy se objeví příznaky jako jsou vysoké horečky, zčervenání nebo otok uší, silné bolesti uší a/nebo zvětšené lymfatické uzliny na krku či kolem uší, je nutné vyhledat lékařskou pomoc co nejrychleji.

V případě, že se krvácení z uší objeví v důsledku předchozího poranění hlavy nebo po pádech, autonehodách, apod. a/nebo v případě byť krátkodobé ztráty vědomí, je nutné okamžitě volat záchranku.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Medicalnewstoday.com

Zdroje obrázků:

Canva.com, obrázek upraven z webu Medicalnewstoday.com

Článek naposled aktualizován: 11. ledna 2021 5:30
Datum příští revize: 11. ledna 2023 5:30
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace