Co je cysta, jaké druhy existují, proč vznikají a jak se léčí?

Co je cysta, jaké druhy existují, proč vznikají a jak se léčí?
2. ledna 2022 18:46

Cysta je uzavřená dutina nebo váček s vlastní výstelkou, vyplněná tekutinou různého charakteru (tkáňový mok, hnis či krev), ale existují i cysty vyplněné plyny nebo pevnými látkami.

Obsah článku

 1. Co způsobuje vznik cyst?
 2. Benigní a maligní cysty
 3. Jak se cysty projevují?
 4. Nejčastější druhy cyst
  1. Cystické akné
  2. Arachnoidální cysty
  3. Bakerova cysta
  4. Cysta Bartholiniho žlázek
  5. Cysty v prsu
  6. Meibomská cysta (vlčí zrno)
  7. Koloidní cysta
  8. Odontogenní cysty (též zubní cysty)
  9. Dermoidní cysta
  10. Epididymální cysta (spermatokéla)
  11. Ganglion
  12. Hydatická (též hydatoidní) cysta
  13. Cysty v ledvinách
  14. Cysty na vaječníku
  15. Cysty (pseudocysty) pankreatu
  16. Pilární (trichilemální) cysta
  17. Pilonidální cysty (sinus pilonidalis, sakrokokcygeální píštěl)
  18. Cysty šišinky (pineální cysty)
  19. Kožní cysty (ateromy)
  20. Tarlovova cysta
  21. Cysty hlasivek
 5. Jak se cysty léčí?
 6. Co si z článku odnést?

Cysty mají různou velikost, od mikroskopických sotva poznatelných struktur, až po obrovské cystické útvary, které mohou utlačovat vnitřní orgány.

Většina cyst je benigních (nezhoubných), ale některé cysty se mohou zvrhnout v nádorové onemocnění nebo mohou být přímo složkou zhoubných i nezhoubných nádorů (například cystické adenomy nebo karcinomy s cystickou složkou).

Cysty mají nejčastější kulovitý nebo oválný tvar, ale existují také cysty multilokulární, které se skládají z několika vzájemně propojených kuliček.

Cysty mohou vznikat prakticky ve všech orgánech a často je odhalíme náhodně při vyšetření zobrazovacími metodami, jako je ultrasonografie nebo výpočetní tomografie (CT).

Některé podkožní cysty, jako je například ganglion mohou na kůži vytvářet viditelnou bouli.

Cysta je od okolních tkání ohraničena vlastní membránou (stěnou), jejíž struktura závisí na struktuře orgánu, ve kterém cysta vznikla.

Cysty vyplněné hnisem jsou infikované a označujeme je jako absces.

V tomto článku se dozvíte co cysty jsou, proč vznikají, jaké druhy existují, jakými příznaky se projevují a jaké jsou možnosti jejich léčby.

Co způsobuje vznik cyst?

S cystami se můžeme setkat na všech místech těla a často vznikají na podkladě infekce, ucpaných mazových žlázek nebo při porušení kožního krytu (například piercingem).

Cysty mohou vznikat na podkladě:

 • nádorů
 • geneticky podmíněných (vrozených) chorob
 • poruchy embryonálního vývoje
 • defektů v buňkách
 • chronického či dlouhotrvajícího zánětu
 • ucpání žlázek či vývodů v různých orgánech lidského těla
 • parazitární infekce
 • úrazu či zranění, při kterém došlo k poškození lymfatických nebo krevních cév

Ve většině případů cysty jsou cysty asymptomatické a neprojevují se navenek žádnými příznaky. V případě ruptury nebo infekce se mohou objevit různé příznaky, jako jsou bolesti nebo horečka.

Benigní a maligní cysty

Většina cyst je benigních a vznikají na podkladě ucpání přirozených drenážních systémů lidského těla (například ucpáním mazových žláz).

Nicméně někdy mohou cysty vzniknout uvnitř nádorů. Takové cysty pak označujeme jako maligní nebo nádorové.

Cysta ale není totéž co nádor.

Jak se cysty projevují?

Příznaky spojené s cystami, závistí na druhu cysty a také na jejím umístění.

U podkožních cyst, jako je například ganglion si někdy pacient sám od sebe může všimnout výrůstku či bulky na kůži, ale cysty na vnitřních orgánech, jako jsou například ledviny nebo játra, se většinou podaří odhalit jen náhodně při vyšetření zobrazovacími metodami, jako jsou magnetická rezonance, výpočetní tomografie (CT) nebo ultrazvuk.

Cysty v mozku se mohou projevit bolestmi hlavy a dalšími příznaky, jako jsou zmatenost, poruchyhybnosti nebo řeči.

Cysty v prsu se rovněž často projevují bolestmi, protože utlačují okolní tkáň.

Nejčastější druhy cyst

Mezi nejčastější druhy cyst, se kterými se můžete setkat patří například:

Cystické akné

Cystické akné neboli nodulocystické akné je těžkou formou akné, při které dochází k infikování ucpaných kožních pórů, což vede k tvorbě rozsáhlých cystických lézí v podkoží.

Arachnoidální cysty

Arachnoidální cysty patří mezi vrozené cysty, které vznikají během nitroděložního vývoje při poruše arachnoidální membrány, která pokrývá mozek.

Pokud dojde ke zdvojení arachnoidální membrány, může se v subarachnoidálním prostoru vytvořit abnormální uzavření kapsa či váček (cysta), která obsahuje mozkomíšní mok.

Někdy se arachnoidální cysta nemusí projevit žádnými příznaky, ale v některých případech trápí pacienta bolesti hlavy a další obtíže.

V takovém případě je možné arachnoidální cystu vypustit drenáží.

Bakerova cysta

Bakerova cysta se rovněž označuje jako popliteální cysta a nebo jako Bakerova pseudocysta.

Jedná se o patologickou výchlipku kloubního pouzdra kolenního kloubu, která je vyplněna tekutinou.

Pacienti s Bakerovou cystou si často nahmatají bulku v podkolení a mají pocit tlaku a napětí v zákolenní jamce nebo v jejím těsném okolí.

Obtíže se obvykle zhoršují při fyzické námaze.

Bakerova cysta může souvise s degenerativními změnami v kolením kloubu (gonartróza) nebo vzniká na podkladě ruptury menisku, zkřížených vazů a dalších struktur kolenního kloubu.

Cysta Bartholiniho žlázek

Bartholiniho cysta vzniká při ucpání vývodů Bartholiniho žlázek, které se nachází uvnitř pochvy (vaginy).

Tento typ cysty bývá velmi bolestivý a může dojít ke komplikacím v podobě abscesu.

Proto se cysty Bartholiniho žlázek léčí buď antibiotiky a/nebo se chirurgicky odstraňují.

Cysty v prsu

Cysty prsu jsou velice časté, zejména u žen a i když mohou způsobit bolest, ve většině případů nevyžadují žádnou léčbu.

U žen vznikají cysty v prsu nejčastěji na podkladě menstruačního cyklu a mohou sami od sebe zmizet nebo neustále měnit svou velikost.

Pokud cysty prsu vyvolávají bolest, pocity napětí či tlaku v prsu a/nebo jiné obtěžující příznaky, mohou je lékaři vypustit (drenáž cysty).

Podle Americké společnosti pro rakovinu prosté cysty prsu nezvyšují riziko rakoviny prsu, nicméně multilokulární či objemné cysty se mohou někdy maligně zvrhnout a vyvolat nádorové bujení (1).

Proto je dobré cysty v prsu sledovat a pravidelně provádět ultrazvuková či jiná kontrolní vyšetření (mamografie, apod.).

Meibomská cysta (vlčí zrno)

V očních víčkách jsou drobné mazové žlázky (Meibomské žlázy), které tvoří maz na zvlhčování a ochranu rohovky. Pokud se tyto drobné žlázky ucpou vzniká onemocnění označované jako vlčí zrno (chalazion).

Při déle trvající obstrukci Meibomských žlázek vzniká takzvaná Meibomská cysta vyplněná sekretem mazových žláz.

Koloidní cysta

Koloidní cysty jsou benigní cystické léze mozkových komor, které jsou vyplněny rosolovitou (koloidní) tekutinou). Ve většině případů jsou asymptomatické a nezvětšují se.

Někdy však mohou začít růst a způsobit utlačení a uzavření kanálků spojujících jednotlivé mozkové komory, což brání volné cirkulaci mozkomíšního moku.

To vede k rozšíření mozkových komor a k onemocnění zvanému hydrocefalus, které může být nebezpečné i život ohrožující.

Proto se symptomatické koloidní cysty odstraňují neurochirurgickými operačními výkony.

Odontogenní cysty (též zubní cysty)

Odontogenní cysty vznikají v okolí zubních kořenů a/nebo u korunek neprořezaných zubů (například osmiček). Pokud nezpůsobují obtíže není nutná žádná léčba, u symptomatických cyst je možné provést jejich drenáž.

Cysty v oblasti kořenů zubů označujeme jako periapikální cysty a nejčastěji jsou spojeny se zubním kazem.

Jejich léčba spočívá především v odstranění zdroje infekce (zubního kazu) a někdy je nutné postižený zub vytrhnout (extrakce).

Dermoidní cysta

Dermoidní cysty jsou benigní kožní nádorové léze teratogenního původu, které obsahují části kožních adnex (vlasové folikuly, pramínky vlasů, potní žlázky), kosti, chrupavky či tkáň štítné žlázy.

Dermoidní cysty vznikají narušením normální embryonálního vývoje plodu různými vnějšími či vnitřními faktory.

Epididymální cysta (spermatokéla)

Epididymální cysta neboli spermatokéla vzniká v nadvarleti. Jedná se u poměrně běžnou cystu u mužů a ve většině případů nevyžaduje žádnou léčbu, ani neovlivňuje plodnost. Pokud však pacientovi způsobuje obtíže (bolesti či tlak v oblasti šourku nebo podbřišku či jiné problémy), může lékař doporučit její chirurgické odstranění.

Ganglion

Ganglion je drobná, benigní cysta, která vzniká v blízkosti kloubů nebo šlach.

Nejčastěji se vyskytuje na zápěstí, ale může se objevit i na rukou, nohou, kotníku nebo na koleni.

Ganglion je druh cysty, která se vyskytuje v okolí šlach a kloubů a může se projevit jako nebolestivá bulka pod kůží.

Ganglion je druh cysty, která se vyskytuje v okolí šlach a kloubů a může se projevit jako nebolestivá bulka pod kůží.

Někdy se ganglion označuje také termínem ganglionová cysta.

Pokud nezpůsobuje pacientovi žádné obtíže není většinou nutná žádná léčba. Symptomatické ganglionové cysty mohou vyvolávat bolest nebo se projevit nepříjemnými pocity tlaku, brnění či píchání v postižené končetině.

V takovém případě je nutné ganglion odstranit, k čemuž se využívá řada různých metod.

Hydatická (též hydatoidní) cysta

Původcem hydatických cyst jsou larvy parazitů rodu Echinococcus (druh malé tasemince).

Proto se těmto cystám někdy říká také echinokokové cysty.

Echinokoky vyvolávají onemocnění označované jako echinokokóza, které se projevuje tvorbou cyst nejčastěji v játrech a plicích, méně často též v mozku a ledvinách.

Léčba hydatických cyst spočívá v jejich chirurgickém odstranění v a užívání antiparazitik (léky a hubení parazitů, kteří jsou původcem tohoto onemocnění).

Cysty v ledvinách

Cysty v ledvinách se označují také jako renální cysty.

Existují dva základní druhy těchto cyst, a to takzvané korové cysty (též označované jako prosté), které se vyskytují v kůře ledvin a cysty parapelvické nebo intrarenální, které se vyskytují v okolí dutého systému ledvin (pánvička a kalichy).

Někdy mohou být cysty v ledvinách vrozené (polycystóza ledvin).

Cysty v ledvinách jsou většinou benigní a obsahují tkáňový mok, nicméně je potřeba je hlídat, protože některé cysty mohou být komplikované (prokrvácené - obsahují krev, multilokulární - skládají se z více cyst nebo obsahují různá septa či kalcifikace) a u nich hrozí riziko malignizace.

Proto se cysty v ledvinách z hlediska jejich maligního potenciálu (schopnosti zvrhnout se v nádorové onemocnění ledvin) klasifikují podle takzvané Bosniakovy klasifikace do několika stupňů a pokud je u nich příliš vysoké riziko malignizace, je nutné je odstranit chirurgicky.

Cysty na vaječníku

Cysty na vaječníku (ovariální cysty) jsou časté u žen s pravidelnou menstruací.

Vznikají hlavně během ovulace, jsou benigní a nevyvolávají žádné obtíže (2).

Nicméně někdy mohou dosahovat větších rozměrů a působit různé obtíže, jako jsou bolest v oblasti vaječníků či podbřišku.

Ovariální cysty jsou jedním z nejčastějších druhů cyst u žen.

Ovariální cysty jsou jedním z nejčastějších druhů cyst u žen.

V takovém případě je možné je odstranit nebo zmenšit s pomocí vhodných léků.

Některé ženy mohou mít velké množství cyst na vaječnících, které jim působí řadu obtíží, jako jsou bolestivá menstruace nebo neschopnost otěhotnět.

Toto onemocnění označujeme jako syndrom polycystických ovarií.

Cysty (pseudocysty) pankreatu

Nejčastější příčinou cyst (pseudocyst) na pankreatu je akutní pankreatitida (zánět slinivky), kdy dochází k poškození tkáně slinivky a v rámci reparačních změn může vzniknout pseudocysta naplněná tekutinou.

Cysty mohou být také součástí některých cystických tumorů pankreatu, a proto je vždy důležité jejich sledování a přesná diagnostika, protože některé nádory pankreatu mají velmi špatnou prognózu pro pacienta.

Pilární (trichilemální) cysta

Jedná se o tekutinou vyplněné cysty z vlasových folikulů, nejčastěji se s nimi proto setkáváme ve vlasaté části hlavy.

Mohou se ale objevit i všude tam, kde rostou vlasové folikuly nebo chlupy (tedy na končetinách, hrudníku, u ohanbí, apod.).

Pilonidální cysty (sinus pilonidalis, sakrokokcygeální píštěl)

Pilonidální cysta se objevuje na kůži v oblasti kostrče. Její nejčastější příčinou je zarostlý chlup, který způsobí zánět folikulu a vznik píštěle (patologické komunikace) mezi špičkou kostrče a oblastí řitě (anus).

Z pilonidální cysty se často rozvine absces, který může prasknout a hnis pak vytéká volně na kůži.

Léčba pilonidálního abscesu je medikamentózní (antibiotika) a chirurgická (revize rány a uzavření píštěle).

Někdy se pilonidální cysty mohou vyskytnout i na jiných částech těla, například na penisu nebo v třísle.

Cysty šišinky (pineální cysty)

Šišinka (glandula pinealis) se nachází v mozku a tvoří spánkový hormon melatonin.

Podle některých studií jsou pineální cysty poměrně časté a vyskytují se až u 1 % populace (3).

Ve většině případů nepůsobí pacientovi žádné problémy a není nutná žádná konkrétní léčba.

Kožní cysty (ateromy)

Aterom je označení pro kožní cystu, která vzniká ucpáním mazových žlázek.

Tyto kožní cysty se vyskytuje na kůži obličeje, zad, hlavy nebo šourku (skrota).

Ateromy jsou cysty různých typů (hlavně epidermoidní nebo pilární) a jediným způsobem jak je od sebe odlišit je mikroskopické vyšetření po jejich odstranění.

Tarlovova cysta

Tarlovova cysta (též perineurální cysta nebo cysta sakrálních nervových kořenů) se nachází v dolní části páteřního kanálu a je vyplněna mozkomíšním mokem.

Obvykle se na ní přijde náhodou při CT nebo MRI vyšetření bederní a sakrální páteře.

Pokud tyto cysty nezpůsobují žádné problémy není obvykle nutná léčba.

Symptomatické Tarlovovy cysty se odstraňují neurochirurgicky.

Cysty hlasivek

Na hlasivkách se vyskytují nejčastěji dva typy cyst, a to takzvané hlenové retenční cysty a epidermoidní cysty.

Cysty na hlasivkách (stejně jako další léze, jako jsou tumory nebo noduly) mohou narušit kvalitu řeči a projevují se dysfonií nebo chrapotem.

Někdy se cysty na hlasivkách mohou projevit také pisklavým zvukem při dýchání (stridor).

Jak se cysty léčí?

Léčby cyst závisí na řadě různých faktorů, včetně druhu cysty, její velikosti a závažnosti obtíží, které způsobuje.

Velké symptomatické cysty je možné chirurgicky odstranit nebo z nich vypustit tekutinu zavedením jehly nebo katetru do dutiny cysty.

Tento postup označujeme jako aspirace nebo drenáž a často se provádí pod kontrolou zobrazovacích metod (nejčastěji pod UZ či CT kontrolou).

Pokud má lékař podezření na maligní cystu, není možné provádět drenáž, protože hrozí zanesení nádorových buněk do okolí.

V takovém případě je nutná chirurgická resekce (odstranění) cysty, někdy i s částí postiženého orgánu.

Pokud je příčinou vzniku cyst některé chronické či jiné onemocnění, jako je například fibrocystóza (fibroadenomatóza) prsu nebo syndrom polycystických ovarií, je nutné se zaměřit na léčbu vyvolávající příčiny a nikoli jen na odstranění vlastní cysty.

Co si z článku odnést?

Cysta je patologická dutina či váček vyplněný tekutinou, který má vlastní výstelku.

Jedná se o velmi častou lézi, která se může vyskytnout kdekoli na těle a postihnout kterýkoli orgán či tkáň.

Existuje mnoho různých druhů cyst, přičemž většina z nich je benigních, nicméně existují i cysty maligní, ze kterých může vyrůst zhoubný nádor.

Příčinou vzniku cyst jsou infekční onemocnění, úrazy, paraziti a také některé druhy nádorů.

Zdaleka nejčastěji cysty vznikají ucpáním (zablokováním) vývodů mazových či potních žlázek.

Cysty na vnitřních orgánech jsou pouhým okem neviditelné a často se jejich přítomnost zjistí při vyšetření na zobrazovacích metodách, jako je ultrasonografické nebo CT vyšetření.

Některé cysty v podkoží nebo v okolí kloubů či šlach jsou viditelné pouhým okem, jako bulka či hrbolek na kůži.

Pokud takový útvar na svém těle najdete, vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc, aby bylo možné provést přesnou diagnostiku a případně zahájit léčbu.

Ve většině případů cysty nevyžadují žádnou léčbu, pokud nepůsobí pacientům obtíže.

U symptomatických cyst léčba spočívá v jejich odstranění (resekci) či vypuštění (drenáži) a/nebo v užívání léků.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Medicalnewstoday.com

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 2. ledna 2022 18:46
Datum příští revize: 2. ledna 2024 18:46
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace