Otok slinné žlázy: vše co potřebujete vědět!

19. února 2024 16:42

Otok slinných žláz může být známkou mnoha různých onemocnění, od bakteriálních infekcí, přes virové infekce, jako jsou například příušnice, až po autoimunitní onemocnění.

Obsah článku

 1. Co jsou slinné žlázy?
 2. Co způsobuje otok slinné žlázy?
  1. Infekční onemocnění (záněty)
  2. Obstrukční příčiny
  3. Autoimunitní onemocnění
  4. Nádorová onemocnění
  5. Životní styl
 3. Doprovodné příznaky otoků slinných žláz
 4. Kdy vyhledat lékaře?
 5. Léčba
 6. Prevence
 7. Co si z článku odnést?

Častou příčinou otoku je také obstrukce vývodů slinných žláz kameny (sialolitiáza) nebo jejich stenóza (zúžení) například z důvodu nádorového postižení.

Včasná diagnostika příčiny otoku slinných žláz a zahájení léčby pacientům přináší rychlou úlevu a brání rozvoji nežádoucích komplikací.

Co jsou slinné žlázy?

Slinné žlázy jsou orgány odpovědné za tvorbu a produkci slin.

Sliny zvlhčují přijatou potravu, usnadňují polykání a obsahují trávicí enzymy (amylázy), které štěpí škroby na jednoduché cukry. Kromě toho obsahují také látky, které zpomalují množení baktérií v dutině ústní, což přispívá ke zlepšení zdraví chrupu a dásní.

Každý člověk má tři páry hlavních slinných žláz, a to žlázy příušní (glandula parotis), podčelistní (glandula submandibularis) a podjazykové (glandula sublingualis).

Tři páry slinných žláz (příušní, podčelistní, podjazyková)

Tři páry slinných žláz (příušní, podčelistní, podjazyková)

Všechny slinné žlázy svými vývod ústí do dutiny ústní, přičemž glandula submandibularis a sublingualis ústí na spodině dutiny ústní do oblasti jazyka (ústí podčelistní žlázy se nachází při uzdičce jazyka a podjazyková žláza má několik vývodů, které ústí pod jazykem při jeho střední čáře.

Příušní žlázy ústí do horní části dutiny ústní (na patře), zhruba v úrovni 2. horní stoličky (M7).

Nejvíce slin produkuje právě příušní žláza a její sekret také obsahuje nejvíce amylázy.

Co způsobuje otok slinné žlázy?

Zduření slinné žlázy může být způsobeno mnoha různými onemocněními (1).

Infekční onemocnění (záněty)

Zánět slinné žlázy vyvolávají buď baktérie nebo viry.

Nejčastějšími bakteriálními původci zánětů slinných žláz jsou stafylokoky (zejména zlatý stafylokok - Staphylococcus aureus), streptokoky (zejména Streptococcus pneumoniae a Str. viridans) a anaerobní baktérie, které tvoří přirozenou součást bakteriální mikroflóry dutiny ústní.

Bakteriální záněty slinných žláz označujeme termínem bakteriální sialoadenitida a jsou často hnisavé.

Příušnice jsou virové onemocnění, jehož příznakem je otok příušní slinné žlázy

Příušnice jsou virové onemocnění, jehož příznakem je otok příušní slinné žlázy

Co se týče virového zánětu slinné žlázy, tak nejčastějším původcem je virus příušnic z čeledi paramyxovirů (Paramyxoviridae), který vyvolává onemocnění označované jako příušnice (parotitis epidemica). Mezi další původce virových zánětů slinné žlázy patří viry Coxackie.

Obstrukční příčiny

Mezi obstrukční příčiny otoků slinných žláz patří kameny (sialolitiáza), které blokují odtok slin a jsou zdrojem častých zánětů a infekcí. Obstrukce může být někdy vyvolána i nádorem prorůstajícím do vývodu postižené slinné žlázy.

Autoimunitní onemocnění

Autoimunitní onemocnění, jako je například Sjögrenův syndrom, způsobují chronické záněty slinných žláz, což se může projevit jejich otoky a nedostatečnou tvorbou slin.

Nádorová onemocnění

Otok slinné žlázy je také často jedním z prvních příznaků nádorového onemocnění.

Nádory slinných žláz (sialomy) se rozdělují na zhoubné (maligní) a nezhoubné (benigní).

Benigní nádory slinných žláz jsou zdaleka nejčastější a patří mezi ně pleomofrní adenom a Warthinův tumor.

Pleomorfní adenom je nejčastějším nezhoubným nádorem slinných žláz, který postihuje jak velké, tak malé slinné žlázy. I když se jedná o nádor benigní, často roste velmi rychle a může dosáhnout i velkých rozměrů. Pokud se neléčí, může dojít k jeho maligní transformaci (přeměně na zhoubný nádor).

Warthinův tumor (papilární cystadenolymfom) naproti tomu roste mnohem pomaleji a vyskytuje se častěji u mužů, zejména u kuřáků. Malignizuje jen vzácně (2).

I když se jedná o benigní nádory, je nutné je sledovat a často je lepší je chirurgicky odstranit, aby se předešlo (byť malému) riziku malignizace a dalším komplikacím v podobě zhoršené tvorby slin a/nebo stenózy vývodů postižené žlázy útlakem od nádoru.

Mezi maligní tumory slinných žláz jsou méně časté, ale vzhledem ke své agresivní povaze a tendencím rychle metastazovat do okolí, se vždy jedná o závažný stav, který je nutné okamžitě řešit.

Mikroskopické vyšetření vzorku nádorové tkáně je pro diagnostiku tumorů slinných žláz zásadní

Mikroskopické vyšetření vzorku nádorové tkáně je pro diagnostiku tumorů slinných žláz zásadní

Mezi nejčastější maligní nádory slinných žláz patří mukoepidermoidní karcinom, adenoidně cystický karcinom a karcinom z acinárních buněk.

Mukoepidermoidní karcinom patří mezi nejčastější maligní nádory slinných žláz a nejčastěji poskytuje příušní žlázu. Obsahuje velice různorodé typy nádorových buněk a vykazuje různorodé biologické chování, od skrytého pomalého růstu, až po vysoce agresivní růst.

Adenoidně cystický karcinom je druhým nejčastějším maligním nádorem slinných žláz. Bývá dlouhodobě klinicky němý a má sklony k perineurální propagaci (šíření podél nervů), což i přes agresivní léčbu často vede k zakládání vzdálených metastáz (3).

Karcinom z acinárních buněk jsou obvykle nízce maligní, ale chovají se značně nepředvídatelně.

Léčba magliních tumorů vyžaduje multidisciplinární přístup (chirurgické odstranění nádoru, radioterapie a někdy také chemoterapie), přičemž jejím cílem je odstranit pokud možno celý nádor tak, aby byla v maximální míře zachována funkce postižené slinné žlázy.

Životní styl

Kouření nebo nežádoucí účinky některých léků mohou vyvolat sníženou tvorbu slin, což u některých jedinců může způsob otoky, bolest nebo zánět slinné žlázy.

Doprovodné příznaky otoků slinných žláz

Kromě přítomnosti viditelné boule se otok slinných žláz může projevit dalšími doprovodnými příznaky, které lékaře pomohou navést ke správné diagnóze.

Pacienti s otokem slinných žláz si často stěžují na bolesti a tlak v oblasti postižené žlázy, a to zejména během jídla a pití, kdy dochází ke stimulaci tvorby slin.

Pokud je z nějakého důvodu tvorba slin narušena, objevuje se sucho v ústech a krku, zápach z úst a nepříjemná pachuť v ústech.

V případě, že je příčinou otoku zánět slinné žlázy, mohou se objevit systémové příznaky, jako je horečka či zarudnutí postižené žlázy, která bývá na pohmat teplá.

U hnisavých (purulentních) zánětů slinných žláz se může objevit hnisavý výtok z vývodů slinných žláz.

Kdy vyhledat lékaře?

Pokud jsou otoky slinných žláz spojeny s příznaky, jako je zarudnutí, sucho v ústech, zápach z úst, bolest či pocit tlaku v postižené slinné žláze a/nebo se objeví hnisavý či krvavý výtok, měli byste vyhledat lékařskou pomoc.

Léčba

Léčba oteklých slinných žláz závisí na vyvolávající příčině.

Bakteriální záněty se obvykle léčí antibiotiky a režimovými opatřeními, jako je hydratace (dostatečný příjem tekutin) s cílem podpořit tvorbu a volné odtékání slin.

Pomáhají také teplé obklady a jemné masírování postižené slinné žlázy.

Na zmírnění otok slinné žlázy pomáhají teplé obklady

Na zmírnění otok slinné žlázy pomáhají teplé obklady

Pokud je příčinou otoku zablokování vývodu kamenem (sialolitiáza), je nutné kameny odstranit.

K tomu slouží minimálně invazivní techniky, jako je sialoskopie.

V případě podezření na maligní nádor se odebere vzorek z postižené tkáně (biopsie) a vyšetří se pod mikroskopem (histopatologické vyšetření).

Histologické vyšetření určí konkrétní typ nádoru a lékaři poté pro pacienta připraví nejvhodnější způsob léčby, podle daného typu tumoru.

Obvyklá léčba nádorových onemocnění zahrnuje chirurgické odstranění nádoru, radioterapii, chemoterapii a další postupy (biologická léčba).

Nedílnou součástí onkologické léčby jsou pravidelné kontroly a úprava životního stylu (např. zanechání kouření, změny jídelníčku, apod.).

Prevence

Nejlepší prevencí onemocnění, která vyvolávají otoky slinných žláz, je řádná ústní hygiena a dostatečný příjem tekutin.

Zuby bychom si měli čistit alespoň 2x denně a navíc ještě i po každém jídle. Stejně tak je nutné nezanedbávat pravidelné preventivní prohlídky chrupu u zubního lékaře a chodit na dentální hygienu, kde se naučíte správné postupy čištění zubů.

Pravidelné kontroly u zubaře a důkladná dentální hygiena jsou spolu s dostatečným příjmem tekutin tou nejlepší prevencí otoků slinných žláz

Pravidelné kontroly u zubaře a důkladná dentální hygiena jsou spolu s dostatečným příjmem tekutin tou nejlepší prevencí otoků slinných žláz

Dostatečný příjem tekutin pomáhá zlepšit tvorbu slin, které fungují jako přirozený čistič dutiny ústní a usnadňují odstraňování zubního plaku, škodlivých baktérií a zbytků jídla.

Pokud kouříte, měli byste se v rámci prevence (nejen) onemocnění slinných žláz snažit přestat kouřit.

Zdravé stravování, bohaté na tělu prospěšné vitamíny a minerály posiluje imunitní systém, což snižuje riziko infekcí, které by mohly vyvolat otoky slinných žláz.

Co si z článku odnést?

Zduřelá slinná žláza je příznakem řady onemocnění, od zánětů, přes autoimunitní choroby až po nádoy a faktory životního stylu.

Stafylokoky jsou častým původcem bakteriálních zánětů slinných žláz

Stafylokoky jsou častým původcem bakteriálních zánětů slinných žláz

Léčba těchto obtíží závisí na vyvolávající příčině. Správná ústní hygiena, dostatečná hydratace, zanechání kouření a zdravé stravování jsou nejlepší prevencí onemocnění, která otoky slinných žláz vyvolávají.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 19. února 2024 16:42
Datum příští revize: 19. února 2026 16:42
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace