Vše co byste měli vědět o zánětu slinné žlázy

19. října 2022 7:50

Jako slinné žlázy označujeme skupinu orgánů na hlavě a krku, jejichž hlavním úkolem je tvořit sliny. Pokud do slinných žláz proniknou patogenní mikroorganizmy, jako jsou baktérie nebo viry, vzniká zánět slinných žláz neboli sialoedenitida (latinsky sialoadenitis), která nejčastěji postihuje příušní (glandula parotis) a podčelistní (glangula submandibularis) slinnou žlázu.

Obsah článku

 1. Příčiny
 2. Koho zánět slinné žlázy postihuje?
  1. Příušní slinné žlázy
  2. Podčelistní slinné žlázy
  3. Podjazyková slinná žláza
 3. Příznaky
 4. Léčba
 5. Diagnostika
 6. Rizikové faktory
 7. Prevence
 8. Prognóza
 9. Co si z článku odnést?

Při zánětu slinné žlázy může dojít k zablokování vývodu postižené žlázy, což se projevuje bolestí a otoky.

Mezi další příznaky zánětu slinné žlázy patří například horečka a palpační tuhost (zánětem postižená žláza je na omak tvrdá a tuhá).

Tento článek popisuje příčiny, příznaky, diagnostiku a léčbu zánětu slinných žláz.

Příčiny

Nejčastějšími původci zánětu slinných žláz jsou viry a baktérie, přičemž mezi hlavní příčiny sialoadenitidy patří (1):

 • snížená tvorba slin v důsledku některých onemocnění, jako je například xerostomie (sucho v ústech) a/nebo jako vedlejší účinek některých léků
 • špatná nebo nedostatečná ústní hygiena, která vede k přemnožení některých baktérií v dutině ústní a ke zvýšení rizika zánětu slinných žláz. Mezi tyto baktérie patří například zlatý stafylokok (Staphylococcus aureus) nebo hemofily (Haemophilus influenzae), které jsou normální součástí bakteriální mikroflóry na sliznicích dýchacích cest a dutiny ústní, ale při přemnožení mohou vyvolávat různé potíže, včetně zánětu slinných žláz nebo zápalu plic.
 • těžká dehydratace z důvodu onemocnění a/nebo pooperačních komplikací
 • zablokování vývodů slinných žláz nádorem, abscesem nebo kameny (sialolitiáza)

Zablokování vývodů slinné žlázy zpomaluje či znemožňuje odtok slin, což vede k nahromadění sekretu uvnitř slinné žlázy a k pomnožení mikroorganizmů (baktérií či virů), které mohou vyvolat zánět.

Mezi nejčastější příčiny obstrukce vývodů slinných žláz patří:

 • kameny ve slinných žlázách (sialolitiáza)
 • vinutý průběh vývodu slinné žlázy
 • nádory slinných žláz
 • mukokéla (retenční cysta s nahromaděným sekretem, která se může vyskytnout i ve slinné žláze)
 • abnormální anatomické tvary slinných žláz a/nebo jejich vrozené vývojové vady

Mezi baktérie, které zánět slinné žlázy vyvolávají nejčastěji, mimo jiné, patří:

 • stafylokoky (zejména zlatý stafylokok)
 • hemofily (zejména Haemophilus influenzae)
 • streptokoky (zejména Streptococcus mitis/oralis a anginosus)

Mezi virové původce zánětu slinné žlázy, mimo jiné, patří:

 • HIV
 • virus příušnic (Paramyxovirus)
 • Parainfluenza virus typu 1 a 2
 • virus chřipky typu A
 • Coxsackie virus
 • Herpes viry

Koho zánět slinné žlázy postihuje?

Zánět slinné žlázy může postihnout všechny osoby, bez ohledu na věk, včetně novorozenců, nicméně nejčastěji se s ním setkáváme u seniorů a chronicky nemocných pacientů.

Slinné žlázy jsou párovým orgánem, který najdeme po obou stranách hlavy a krku.

Druhy slinných žláz a jejich uložení

Druhy slinných žláz a jejich uložení

Každý člověk má celkem 3 páry velkých slinných žláz, a to příušní žlázu (glandula parotis), podčelistní žlázu (glandula submandibularis) a podjazykovou žlázu (glandula sublingualis).

Příušní slinné žlázy

Příušní slinné žlázy se nachází za dolní čelistí pod ušním boltcem na obou stranách hlavy a je to největší slinná žláza v těle. Tato slinná žláza produkuje především serózní (vodnatý) sekret.

Podčelistní slinné žlázy

Podčelistní slinné žlázy se nachází hned za dolní čelistí (za bradou) a tvoří spodinu dutiny ústní. Tato slinná žláza je druhá největší a produkuje smíšený sekret (seromucinózní).

Podjazyková slinná žláza

Podjazykové slinné žlázy se nachází po stranách jazyka v hloubi spodiny dutiny ústní. Jsou to nejmenší slinné žlázy a produkují převážně mucinózní (hlenový) sekret.

Zánět slinných žláz nejčastěji postihuje příušní a podčelistní žlázy.

Ve většině případů se zánět slinných žláz rozvíjí rychle, jako akutní onemocnění, nicméně pokud je příčinou zánětu obstrukce vývodu nebo jeho zúžení, může se zánět slinné žlázy rozvíjet postupně.

Příznaky

Příznaky spojené se zánětem slinné žlázy obvykle do týdne odezní, nicméně mírný otok může přetrvávat i několik týdnů.

Komplikace akutního zánětu slinné žlázy jsou vzácné.

Příznaky, kterými se zánět slinné žlázy projevuje, se u jednotlivých osob liší a jsou různě závažné, v závislosti na místě a celkovém rozsahu postižení.

Mezi nejčastější příznaky zánětu slinných žláz patří:

 • bolest
 • zarudnutí kůže nad postiženou slinnou žlázou, přičemž postižené místo bývá na omak teplé a tuhé
 • otok měkkých tkání v okolí postižené slinné žlázy, který se obvykle rozvíjí postupně. Při postižení glandula parotis se může objevit rezistence (boule) za uchem
 • vytékání hnisu do dutiny ústní
 • zápach z úst (halitóza), který nezmizí ani po důkladném čištění zubů
 • silná bolest při otevírání úst, kousání, žvýkání či polykání potravy
 • horečka
 • zimnice

U většiny lidí se obtíže zhoršují po jídle.

Pokud je příčinou zánětu slinné žlázy nádor, který zablokoval vývod slinné žlázy, mohou se objevit další příznaky, jako jsou nevysvětlitelné hubnutí, ztráta chuti k jídlu a/nebo tvrdá, nebolestivá rezistence na postiženém místě.

Mezi nejčastější příznaky zánětu slinných žláz patří otok a zarudnutí postiženého místa, bolest zhoršující se při polykání a žvýkání a horečka

Mezi nejčastější příznaky zánětu slinných žláz patří otok a zarudnutí postiženého místa, bolest zhoršující se při polykání a žvýkání a horečka

Okamžitou lékařskou pomoc byste měli vyhledat v těchto případech:

 • pokud bolest narušuje příjem potravy, polykání a/nebo dýchání
 • pokud je bolest extrémně silná
 • pokud obtíže trvají déle než dva týdny.
 • pokud se váš stav nezlepší i přes dostatečnou hydrataci a správnou hygienu ústní dutiny

Léčba

Zánět slinné žlázy často odezní sám od sebe, bez nutnosti jakékoli léčby.

Léčba sialoadenitidy závisí na vyvolávající příčině.

Pokud je zánět slinné žlázy vyvolán bakteriální infekcí, je obvykle nutné užívat antibiotika.

Vzhledem k tomu, že s výjimkou HIV a herpes virů neexistují žádná antivirotika proti virovým infekcím slinných žláz, je léčba virových sialoadenitid většinou jen symptomatická a jejím cílem je zmírnit nežádoucí příznaky, jako jsou horečka, bolest nebo otoky.

Lidem s virovým zánětem slinných žláz tak lékaři mohou předepsat léky proti horečce, zánětu a bolesti (například nesteroidní protizánětlivé léky).

Pokud je příčinou opakovaných zánětů vrozená vada, absces, zúžení vývodu, nádor nebo vinutý průběh či ohnutí vývodu, je často nutné operační řešení.

Pokud jsou příčinou zánětu slinných žláz jiné onemocnění, je také vždy nutno léčit vyvolávající onemocnění.

Například v případě nádoru slinné žlázy může pacient kromě odstranění vlastního nádoru potřebovat také další terapii, jako je chemoterapie, radioterapie nebo biologická léčba.

Pokud je zánět slinné žlázy způsoben nežádoucím účinkem některých léků, může lékař pacientovi předepsat jiné léky, které tyto nežádoucí účinky nemají nebo upravit dávkování.

V léčbě zánětu slinné žlázy se mohou uplatnit také režimová opatření.

Lékaři doporučují dostatečný přísun tekutin (nejlepší je pít čistou neperlivou vodu nebo vlažný neslazený čaj) v rámci prevence dehydratace a suchosti v ústech, přikládání teplých obkladů na postižené místo několikrát denně vždy na dobu 10 - 15 minut a konzumaci kyselých potravin a nápojů (například kyselé okurky), které podporují tvorbu slin.

Vhodné je také používat ústní vody, které obsahují karboxymethylcelulózu.

Taková ústní voda může do určité míry nahradit chybějící sliny a navíc má dezinfekční účinky a ničí zdraví škodlivé baktérie a viry v dutině ústní.

Diagnostika

Stejně jako u řady dalších onemocnění je diagnostika zánětu slinných žláz založena na odběru anamnézy, fyzikálním vyšetření a laboratorních a zobrazovacích metodách.

Laboratorní vyšetření krve pomáhá zjistit známky zánětu, zatímco zobrazovací metody dokážou odhalit nádorová onemocnění nebo kameny ve slinných žlázách.

Mezi zobrazovací metody užívané v diagnostice onemocnění slinných žláz patří ultrasonografie, počítačová tomografie (CT) a magnetická rezonance.

Slinné žlázy a zejména jejich vývody lze vyšetřit také endoskopicky, a to metodou označovanou jako sialoendoskopie.

Tato metoda dokáže zjistit například přítomnost nádoru a umožňuje odebrání vzorku patologicky změněné tkáně (biopsie) a jeho vyšetření pod mikroskopem.

Obstrukci vývodu slinných žláz je také možné zachytit vyšetřením označovaným jako sialografie, které spočívá v nastříknutí rentgen kontrastní látky do vývodů slinných žláz a jejich následné zobrazení rentgenem.

Rizikové faktory

Riziko zánětu slinných žláz zvyšují některé léky, onemocnění a faktory životního stylu, které mohou způsobit zhoršení odtoku či tvorby slin a být spouštěčem infekce.

Mezi rizikové faktory, které zvyšují riziko zánětu slinných žláz, mimo jiné, patří:

 • dehydratace
 • časté dýchání ústy
 • malnutrice (zhoršená kvalita výživy spojená s nedostatkem klíčových živin)
 • některé léky (antihistaminika, antidepresiva, diuretika, betablokátory, sedativa, antipsychotika, antiparkinsonika - léky užívané v léčbě Parkinsonovy choroby, imunosupresiva)
 • věk (novorozenci a senioři starší 65 let)
 • nedávno prodělaná operace
 • radioterapie nebo chemoterapie cílená na oblast hlavy, dutiny ústní nebo krku
 • léčba štítné žlázy radioaktivními izotopy jódu
 • diabetes mellitus
 • Sjögrenův syndrom
 • revmatoidní artritida
 • systémový lupus erythematodes
 • zánět mízních uzlin
 • některé poruchy příjmu potravy, jako jsou mentální anorexie nebo bulimie
 • selhání ledvin
 • snížená funkce štítné žlázy (hypotyreóza)

Prevence

Zánětu slinné žlázy vždy není možné předejít, ale dodržováním následujících opatření můžete snížit riziko na minimum:

 • dbejte na dostatečnou hydrataci a důkladnou ústní hygienu. Zuby bychom si měli čistit pastou s fluorem 2x denně a každý den bychom před spaním měli používat ještě dentální nit na odstranění zbytků jídel. Měli bychom také chodit na pravidelné prohlídky k zubnímu lékaři a na dentální hygienu (alespoň 2x ročně).
 • používejte ústní vodu s antibakteriálními účinky
 • zanechte kouření a omezte konzumaci alkoholu
 • jezte pomalu a každé sousto důkladně rozkousejte. Podpoříte tím tvorbu slin.

Prognóza

Prognóza zánětu slinných žláz je ve většině případů velmi dobrá a pacient se zcela uzdraví.

Ve většině případů se zánět slinné žlázy podaří vyléčit s pomocí léků nebo režimových opatření.

Pokud je zánět slinných žláz způsoben nádorovým onemocněním, závisí prognóza na stupni pokročilosti nádoru a také na tom, jak tento nádor reaguje na léčbu.

Co si z článku odnést?

Zánět slinných žláz je bolestivé onemocnění vyvolané bakteriální nebo virovou infekcí.

Nejčastějším zánětem slinných žláz jsou příušnice, což je lidový název pro virový zánět příušní slinné žlázy (glandula parotis).

Mezi jeho příznaky patří otok a zarudnutí měkkých tkání kolem postižené slinné žlázy, horečka a bolest, která se zhoršuje při polykání a žvýkání potravy.

Léčba zánětu slinných žláz spočívá v léčbě vyvolávající příčiny. U bakteriálních infekcí je vhodné užívat antibiotika, u virových infekcí je léčba symptomatická, s cílem zmírnit obtíže pacienta.

V některých případech je nutná i chirurgická léčba, zejména tehdy, je-li zánět slinných žláz vyvolán nádorovým onemocněním a/nebo v případě zúžení (stenózy) vývodu slinné žlázy, apod.

Pokud příznaky zánětu slinné žlázy neodezní do dvou týdnů nebo je bolest tak silná, že narušuje normální příjem potravy, dýchání či polykání, je nutné navštívit lékaře.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Medicalnewstoday.com

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 19. října 2022 7:50
Datum příští revize: 19. října 2024 7:50
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace