Píchání u srdce: vše co potřebujete vědět

28. ledna 2021 20:45

Příčin píchání u srdce je celá řada. Pokud se občas objeví bolest u srdce nemusí se vždy jednat o závažný zdravotní problém, jako je infarkt myokardu. Někdy je příčinou píchání u srdce i jiné onemocnění nebo problém, který se srdcem vůbec nesouvisí.

Obsah článku

 1. Kdy okamžitě vyhledat lékařskou pomoc?
 2. Příčiny
  1. Refluxní choroba jícnu
  2. Prekordialgie (syndrom bolestí v prekordiu)
  3. Muskuloskeletární problémy
  4. Onemocnění plic
  5. Úzkostné poruchy a panická ataka
  6. Choroby srdce a oběhové soustavy
  7. Další příčiny píchání u srdce
 3. Jak odlišit infarkt od ostatních příčin bolestí na hrudi?
 4. Co si z článku odnést?

Podle studie provedené v roce 2016 jen šest (6) procent lidí, kteří vyhledají lékařskou pohotovostní službu v nemocnici kvůli bolestem na hrudi, mají život ohrožující onemocnění (1).

Kdy okamžitě vyhledat lékařskou pomoc?

Ve většině případů se infarkt myokardu projevuje tupou bolestí uprostřed hrudníku (pacienti často udávají, že mají pocit, jako by jim na hrudníku ležela těžká cihla), která přetrvává delší dobu a neodezní při změně polohy pacienta.

V případě, že se taková bolest na hrudi objeví a/nebo se vyskytnou vegetativní příznaky, jako jsou pocení, zmatenost, závrať, motání hlavy a/nebo bolest vystřeluje do dalších částí těla (do třísel, ramene, krku, zad, podbřišku nebo do dolní čelisti) je nutné okamžitě volat záchranku na čísle 155.

Příčiny

Píchání u srdce se projevuje ostrou, bodavou bolestí, která je obvykle krátkodobá a poté rychle odezní. Někteří pacienti tento typ bolesti popisují jako bodnutí nožem nebo úraz elektrickým proudem.

Mezi nejčastější příčiny píchání u srdce, mimo jiné, patří:

Refluxní choroba jícnu

Refluxní choroba jícnu je onemocnění, které je způsobeno zpětným tokem kyselých žaludečních šťáv do dolní třetiny jícnu.

Refluxní choroba jícnu je velice častou příčinou bolestí na hrudi. Podle údajů Evropské unie postihuje v průměru 3 – 7% dospělé populace (1).

Kromě píchání u srdce se při refluxní chorobě jícnu mohou objevit také následující příznaky:

Prekordialgie (syndrom bolestí v prekordiu)

Pod tímto názvem se skrývá zjednodušeně řečeno bolest před srdcem, tedy v oblasti přední stěny hrudníku.

Bolesti v prekordiu se typicky projevují jako píchání u srdce a vyskytují se zejména u dětí a dospívajících, nicméně někdy trápí i dospělé osoby.

Toto onemocnění většinou nemá žádné negativní zdravotní následky, a proto není nutná žádná léčba.

Prekordialgie se zhoršují v případě skřípnutých mezižeberních nervů nebo svalových křečí v oblasti hrudní stěny.

Mezi hlavní příznaky prekordialgie, mimo jiné, patří:

 • ostrá, bodavá bolest na hrudi (píchání u srdce), která trvá od 30 sekund do 3 minut a zhoršuje se při nádechu
 • bolest, která rychle odezní a nezanechává žádné dlouhotrvající příznaky
 • bolest se vyskytuje při změně polohy nebo při odpočinku
 • bolest se může zhoršovat při stresu nebo úzkosti

Muskuloskeletární problémy

Další poměrně častou příčinou píchání u srdce jsou potíže se svaly a kostmi. Při cvičení, zvedání těžkých břemen nebo pádech může dojít k poranění žeber a mezižeberních svalů. Neopatrný nebo prudký pohyb může způsobit natažení svalů hrudní stěny, což se projeví ostrou bolestí, kterou lze obvykle poměrně přesně lokalizovat.

Bolest bývá horší, pokud došlo ke skřípnutí nervu a někdy může vyzařovat do levého podžebří.

Mezi nejčastější příčiny muskuloskeletárních bolestí na hrudi, mimo jiné, patří:

 • fibromyalgie
 • zlomená nebo naražená žebra
 • zánět kosti a přilehlé chrupavky (osteochondritida)
 • kostochondritida (zánět v oblasti spojení žeber a hrudní kostí)

Onemocnění plic

Některé choroby plic a výstelky hrudní stěny (pleury) se mohou rovněž projevit také pícháním u srdce.

Některá onemocnění plic mohou být závažná, a tak je nutné vždy okamžitě vyhledat lékaře, pokud se objeví následující příznaky:

 • bolest na hrudi, která se zhoršuje při hlubokém nádechu
 • bolest na hrudi, která se zhoršuje při kašli
 • vysoká horečka nad 39°C
 • těžká dušnost
 • zmodrání rtů, špiček prstů nebo sliznic

Mezi onemocnění plic, dolních cest dýchacích a pleury, které mohou způsobit píchání u srdce, mimo jiné, patří:

 • zápal plic
 • hnisavý zánět v hrudní dutině (empyém)
 • zánět pohrudnice (pleuritida)
 • plicní embolie (krevní sraženina v plicnici)
 • atelektáza plic a/nebo pneumothorax
 • plicní hypertenze (vysoký krevní tlak v plicních cévách)

Úzkostné poruchy a panická ataka

Úzkost nebo panická ataka mohou rovněž vyvolat píchání u srdce.

Panická ataka je duševní onemocnění, které se projevuje náhlým záchvatem paniky a úzkosti. Někdy se příčinu panické ataky nepodaří zjistit, zatímco jindy může souviset se stresujícím nebo emočně silným prožitkem.

I další příznaky panické ataky mohou být do značné míry podobné příznakům infarktu myokardu a, mimo jiné, mezi ně patří například:

Choroby srdce a oběhové soustavy

Pokud vás začne píchat u srdce nebo bolest na hrudi, většina lidí hned myslí na infarkt.

Nicméně i když může být píchání u srdce jedním z příznaků infarktu myokardu, zdaleka nejčastěji se tento příznak vyskytuje u muskuloskeletálních problémů (poranění nebo onemocnění svalů a kostí) a/nebo refluxní choroby jícnu.

Infarkt myokardu se většinou neprojevuje jako píchání u srdce, ale spíše jako pocit tísně na hrudi (jako kdyby pacientovi ležela na hrudníku cihla), který je někdy doprovázen pálením na hrudi a dalšími příznaky.

Zatímco při píchání u srdce bolest většinou rychle přijde a rychle (nejpozději do několika minut) odezní, v případě infarktu myokardu bolest na hrudi přetrvává dlouhou dobu, nemění se při nádechu ani výdechu a může vystřelovat do dalších orgánů (zejména do čelisti, ramene, krku, třísel, zad nebo podbřišku)

V případě, že se při píchání u srdce objeví současně kterýkoli z následujících příznaků, je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc:

 • pocení
 • nevolnost
 • zvracení
 • bolest vystřelující do ramene, zad, krku, břicha, třísel nebo dolní čelisti
 • závrať nebo motání hlavy
 • palpitace nebo velice rychlé bušení srdce
 • silná únava

Mezi další onemocnění srdce, která mohou, mimo jiné, způsobit píchání u srdce nebo bolest na hrudi, patří například:

 • Angina pectoris: toto onemocnění je charakterizováno takzvanou námahovou dušností a jeho příčinou je částečné a dočasné zablokování průtoku krve do srdce. Obvykle je spouštěčem fyzická námaha (u pozdějších fází onemocnění stačí i ujití několika kroků) nebo emoční vypětí.
 • Perikarditida (zánět osrdečníku): jedná se o zánětlivé onemocnění vazivového obalu srdce, kterému se říká perikard neboli osrdečník. Zánět osrdečníků může vyvolat jak píchání u srdce (tedy ostrou, bodavou bolest), tak tupou bolest a tíseň (tedy bolest podobného charakteru, jako je u infarktu myokardu). Častým doprovodným příznakem perikarditidy je horečka.
 • Myokarditida: jedná se o zánětlivé onemocnění srdečního svalu, které je velice nebezpečné a může být život ohrožující, protože narušuje činnost převodního systému srdečního, který zajišťuje rytmické stahování a roztahování srdce.
 • Kardiomyopatie: jedná se o onemocnění srdeční svaloviny, které je spojeno s oslabením a narušením svaloviny srdce a může se, mimo jiné, projevit i pícháním u srdce nebo bolestmi na hrudi.
 • Disekce aorty: jedná se o život ohrožující onemocnění, které vzniká při porušení stěny aorty. Projevuje se ostrou, náhle vzniklou bolestí na hrudi, která střílí do zad. Je nutná okamžitá operace.

Další příčiny píchání u srdce

Mezi další příčiny píchání u srdce patří například:

Jak odlišit infarkt od ostatních příčin bolestí na hrudi?

Zapamatujte si, že jakékoli bolesti na hrudi (tedy i píchání u srdce) musí vyšetřit lékař, ideálně kardiolog (odborník na onemocnění oběhové soustavy – srdce a cév).

Proto vždy vyhledejte lékaře, pokud se objeví jakákoli bolest na hrudi, která neodezní do několika minut a/nebo je spojena se závažnými příznaky, jako jsou například dušnost, bušení srdce, závrať, zvracení, nevolnost, pocení, vysoká horečka a/nebo ztráta vědomí.

Je nutné upřímně říci, že infarkt myokardu nelze diagnostikovat jen podle typu bolesti na hrudi, ale platí, že konečnou diagnózu lze stanovit po provedení dalších vyšetření (EKG, laboratorní vyšetření krve na markery poškození myokardu, apod.).

Proto tento odstavec berte spíše jako orientační informaci a vždy vyhledejte lékaře, pokud se jakákoli forma bolesti na hrudi objeví.

Tabulka rozdílů mezi bolestí na hrudi při infarktu a z jiných příčin:

 

Infarkt myokardu

Jiná příčina

Druh bolesti

tupá, svíravá bolest

ostrá, bodavá bolest

Lokalizace bolesti

difúzní, nelze přesně určit místo, kde bolí

bodový, lze přesně určit místo, kde bolí

Doba trvání

několik minut až hodin

obvykle jen několik sekund (píchnutí u srdce nebo na hrudníku)

Fyzická námaha (cvičení)

bolest se stupňuje při fyzické námaze

při fyzické námaze se bolest obvykle zmírní

Co si z článku odnést?

Píchání u srdce ve většině případů není způsobeno infarktem myokardu, nicméně i tak mohou být některé příčiny bolesti na hrudi závažné až život ohrožující.

Proto je při jakékoli bolesti na hrudi vždy nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Lékaři při diagnostice příčin píchání u srdce a dalších typů bolestí na hrudi využívají řadu zobrazovacích a laboratorních metod (vyšetření krve, natočení elektrokardiogramu – EKG, ultrazvukové vyšetření srdce, magnetická rezonance, počítačová tomografie, apod.). 

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Healthline.com

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 28. ledna 2021 20:45
Datum příští revize: 28. ledna 2023 20:45
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace