Hyperkalcémie (zvýšený vápník v krvi): vše co potřebujete vědět

15. května 2023 6:35

Hyperkalcémie je abnormálně zvýšená hladina vápníku v krvi nad referenční rozmezí (2,25–2,75 mmol/l). Vysoká koncentrace vápníku v krvi může vést k oslabení kostí, ke vzniku ledvinových kamenů a může také narušit fungování srdce, mozku a nervové soustavy.

Obsah článku

 1. Příznaky
 2. Příčiny
 3. Komplikace
 4. Diagnostika
 5. Léčba
  1. Léky
  2. Chirurgická léčba
 6. Kdy vyhledat lékaře?
 7. Co si z článku odnést?

Hyperkalcémie není onemocnění jako takové, ale vzniká jako příznak dalších chorob.

Nejčastější příčinou hyperkalcémie je zvýšená činnost příštitných tělísek, což jsou 4 drobné žlázky, které se nachází na zadní straně štítné žlázy, na krku.

Mezi další příčiny vysokého vápníku v krvi patří některá nádorová a další onemocnění, nežádoucí účinky některých léků a také nadměrné užívání doplňků stravy s vápníkem nebo vitamínem D.

Příznaky hyperkalcémie jsou velmi různorodé. U některých lidí se nemusí hyperkalcémie prakticky vůbec projevit, zatímco jiné osoby mohou mít závažné příznaky.

Léčba zvýšeného vápníku v krvi závisí na vyvolávající příčině.

Příznaky

Někdy se hyperkalcémie nemusí projevit žádnými příznaky. To platí zejména v případě, kdy je hladina vápníku v krvi zvýšena jen lehce.

V závažnějších případech hyperkalcémie narušuje správné fungování jednotlivých orgánů v těle a může se, mimo jiné, projevit například následujícími příznaky:

 • Ledviny: pokud je v krvi nadbytek vápníku, ledviny se snaží co nejvíce ho z těla vyloučit močí. Proto musí pracovat na mnohem vyšší výkon než je obvyklé, což se projeví abnormální žízní (polydipsií) a častým močením. Navíc se přebytečný vápník má tendenci v ledvinách hromadit a tvořit ledvinové kameny (zejména takzvané oxalátové kameny, které obsahují šťavelan vápenatý).
 • Trávicí trakt: hyperkalcémie se projevuje zejména trávicími potížemi jako jsou nevolnost, zvracení, zácpa nebo bolest břicha.
 • Kosti a svaly: přebytečný vápník, který způsobuje hyperkalcémii se do těla většinou nedostává z přijaté potravy, ale je vyplavován z kostí. Odvápněné kosti jsou křehčí, takže se snadno lámou. Dalšími doprovodnými příznaky jsou pak bolesti kostí a svalů
 • Mozek: vysoká hladina vápníku v krvi také narušuje správné fungování mozku a centrální nervové soustavy, což se projevuje příznaky jako jsou zmatenost, apatie a únava. Hyperkalcémie může také přispívat ke vzniku deprese.
 • Srdce: těžká hyperkalcémie může narušit fungování srdce a způsobit palpitace (bušení srdce), arytmie a další potíže, které mohou skončit až ztrátou vědomí či úmrtím pacienta.

Příčiny

Vápník není jen důležitou stavební složkou kostí a zubů, ale podílí se také na svalových kontrakcích (stahování svalů) a je důležitý pro správné fungování nervových vzruchů (podílí se na přenosu signálu mezi jednotlivými neurony).

Pokud je v krvi nedostatek vápníku, za normálních okolností příštitná tělíska (obvykle čtyři drobné orgány uložené na zadní straně štítné žlázy) uvolní hormon (parathormon), který spouští následující akce:

 • uvolnění vápníku z kostí do krve
 • zvýšení vstřebávání vápníku z potravy
 • snížení vylučování vápníku v ledvinách a aktivace tvorby vitamínu D, který je zásadní pro vstřebávání vápníku

Normální hladina vápníku v krvi je 2,25 – 2,75 mmol/l, což je poměrně úzké rozmezí a hranice mezi hypokalcémií (nízkou hladinou vápníku v krvi) a hyperkalcémií (vysokou hladinou vápníku v krvi) je poměrně tenká.

Nejčastějšími příčinami hyperkalcémie jsou:

 • Hyperparatyreóza (zvýšená funkce příštitných tělísek): toto je vůbec nejčastější příčina zvýšené hladiny vápníku v krvi. Nejčastěji hyperkalcémie vzniká kvůli nezhoubným (benigním) nádorům příštitných tělísek, které produkují parathormon a/nebo zvětšení jednoho nebo více příštitných tělísek (což rovněž vede k nadprodukci parathormonu).
 • Nádorová onemocnění: některá nádorová onemocnění, zejména pak nádory plic, prsu a také krvetvorných buněk (leukémie a lymfomy) mohou způsobit hyperkalcémii. Stejně tak bývá někdy hyperkalcémie způsobena metastázemi nádorů v kostech.
 • Některá další onemocnění: mezi choroby, které mohou způsobit hyperkalcémii, mimo jiné, patří tuberkulóza nebo sarkoidóza. Při těchto onemocněních totiž může dojít ke zvýšení hladiny vitamínu D v krvi, což zvyšuje vstřebávání vápníku z přijaté potravy v trávicím traktu.
 • Dědičnost (genetické faktory): zvýšenou hladinu vápníku v krvi mohou někdy způsobit i vzácná vrozená onemocnění, jako je například familiární hypokalciurická hyperkalcémie. Při tomto onemocnění má pacient vadné receptory pro vápník, což vede k chronicky vysoké hladině vápníku v krvi ovšem bez toho, aniž by se projevily běžné příznaky či komplikace hyperkalcémie, jako je tomu u jiných příčin tohoto stavu.
 • Imobilita: lidem, které jejich choroba dlouhodobě upoutala na lůžko a tráví tak většinu času sezením nebo ležením, hrozí hyperkalcémie, protože pokud nejsou kosti pravidelně zatěžovány, dochází časem k jejich odvápnění (uvolnění vápníku do krve).
 • Těžká dehydratace: poměrně častou příčinou mírné přechodné hyperkalcémie je dehydratace. Nedostatek tekutin v krvi totiž vede ke zvýšení koncentrace vápníku v krvi.
 • Léky: některé léky, jako je například lithium, užívané v léčbě bipolární poruchy a dalších duševních onemocnění, mohou způsobit zvýšené uvolňování parathormonu, což může vést k vysoké hladině vápníku v krvi.
 • Doplňky stravy: nadměrné užívání doplňků stravy s vápníkem nebo vitamínu D, může časem zvýšit hladinu vápníku v krvi a způsobit tak hyperkalcémii.

Komplikace

Mezi nejčastější komplikace hyperkalcémie, mimo jiné, patří:

 • Osteoporóza: při dlouhodobém nadměrném vyplavování vápníku z kostí dochází ke snížení obsahu vápníku a dalších minerálů a vznikají onemocnění, jako je například osteoporóza (lidově řídnutí kostí), což může vést ke zlomeninám kostí, kompresi obratlů, změna zakřivení páteře (hlavně hyperkyfóza a hyperlordóza) a snížení tělesné výšky. Vhodnou prevencí osteoporózy je dostatečný přísun vápníku, vitamínu D a omega-3 mastných kyselin ve stravě a pravidelné kontroly kostní denzity u lékaře (což platí zejména pro ženy po přechodu, protože osteoporóza souvisí s hormonálními změnami v ženském těle v období menopauzy).
 • Ledvinové kameny: pokud moč obsahuje velké množství vápníku, mohou v ledvinách vznikat krystaly, ze kterých se časem vyvinou oxalátové ledvinové kameny. Přítomnost ledvinových kamenů se nemusí projevit žádnými příznaky, nicméně v případě velkých kamenů hrozí ledvinová kolika způsobená zablokováním vylučovacích cest, což je stav vyžadující okamžitou léčbu.
 • Selhání ledvin: při těžké a dlouho trvající hyperkalcémii může dojít k trvalému poškození ledvin, což vede ke zhoršení jejich filtrační funkce a tím i ke zhoršení odvádění metabolických zplodin z organizmu. Postupem času může hyperkalcémie vést až k renálnímu selhání.
 • Poruchy centrálního nervového systému: těžká hyperkalcémie může vyvolat zmatenost, demenci a koma a v extrémním případě i smrt.
 • Abnormality srdečního rytmu (arytmie): zvýšená hladina vápníku v krvi může narušit vedení vzruchu v převodním systému srdečním, což se projeví poruchami srdečního rytmu, bušením srdce a v extrémním případě zástavou srdce v systole a smrtí pacienta.

Diagnostika

Vzhledem k tomu, že hyperkalcémie není onemocnění jako takové, ale jen příznak jiných onemocnění a navíc se zpočátku neprojevuje žádnými příznaky, řada lidí o své nemoci neví a vysoký vápník v krvi se zjistí náhodně při běžném odběru krve z jiných příčin (například při preventivní prohlídce u praktického lékaře). V případě zjištění zvýšené hladiny vápníku v krvi lékaři obvykle provádí ještě stanovení hladiny parathormonu v krvi, jehož zvýšená koncentrace signalizuje hyperparatyreózu (zvýšenou funkci příštitných tělísek).

V případě, že má lékař podezření, že by hyperkalcémie mohla být způsobena nádorovým onemocněním, sardkoidózou nebo jinými chorobami, odešle pacienta na další vyšetření plic, kostí a dalších orgánů (například ultrazvuk, rentgen hrudníku, počítačová tomografie – CT, magnetická rezonance – MRI nebo pozitronová emisní tomografie – PET).

Léčba

V případě mírné hyperkalcémie lékaři většinou stav pacienta jen sledují a pravidelně kontrolují hladinu vápníku v krvi a také stav kostí a ledvin.

U závažnější nebo dlouhotrvající hyperkalcémie se léčba zaměřuje na odstranění vyvolávající příčiny (tedy na léčbu choroby, která zvýšený vápník v krvi vyvolala).

Mezi možnosti léčby hyperkalcémie patří užívání léků a/nebo chirurgické metody.

Léky

Mezi léky užívané v léčbě hyperkalcémie, mimo jiné, patří:

 • Kalcitonin (calcitoninum): jedná se o syntetický hormon kalcitonin, který působí proti účinkům parathormonu a snižuje hladinu vápníku v krvi a podporuje jeho ukládání do kostí. Nežádoucím účinkem kalcitoninu může být lehká nevolnost.
 • Kalcimimetika: jedná se o léky, které mají stejné účinky jako hormon kalcitonin (proto se jim říká „kalcimimetika“, což znamená, že kopírují účinky kalcitoninu). Mezi tyto léky, mimo jiné, patří například Cinacalcet (cinakalcet).
 • Bisfosfonáty: jedná se o intravenózně (nitrožilně) podávané léky užívané v léčbě osteoporózy, které umí rychle snížit hladinu vápníku v krvi. Proto se používají zejména u hyperkalcémií vyvolaných nádorovými chorobami. Mezi rizika spojená s léčbou bisfosfonáty patří osteonekróza (odumření kosti) dolní čelisti a některé druhy fraktur stehenní kosti. Nejpoužívanější bisfosfonáty jsou klodronát, etidronát, tiludronát, ibandronát, pamidronát, zolendronát, risedronát a alendronát.
 • Denosumab: tento lék se používá v léčbě hyperkalcémie způsobené nádorovým onemocněním u pacientů, kterým nezabrala léčba bisfosfonáty. Mezi zástupce těchto léků na českém trhu, mimo jiné, patří léky Prolia a Xgeva.
 • Prednison: pokud je hyperkalcémie způsobená vysokou hladinou vitamínu D v krvi, může pacientům pomoci krátkodobé užívání kortikosteroidů, jako je například prednison nebo prednisolon (léky jako jsou Prednison, Imacort, Alpicort F).
 • Nitrožilní podávání tekutin a diuretika: extrémně vysoká hladina vápníku v krvi je život ohrožujícím stavem a v takovém případě je nutná okamžitá léčba na jednotce intenzivní péče. Pacientům se nitrožilně podávají tekutiny a diuretika s cílem co nejrychleji přebytečný vápník z těla vyloučit a předejít tak srdečním arytmiím a poruchám centrálního nervového systému, které mohou způsobit úmrtí pacienta.

Chirurgická léčba

V případě, že je hyperkalcémie způsobena zvýšenou funkcí příštitných tělísek a/nebo jejich nádorovým postižením, je nutné postižená přístitná tělíska chirurgicky odstranit, čímž se sníží tvorba parathormonu a tím i hladina vápníku v krvi.

Ve většině případů je zvýšená funkce příštitných tělísek způsobena jen jedním ze 4 příštitných tělísek, a tak postačí odstranit postižené příštitná tělíska a zbylá ponechat, aby nedošlo k úplné zástavě tvorby parathormonu.

Operace se provádí s pomocí tenké jehly, která se pod kontrolou ultrazvuku nebo CT zavede do nemocného příštitného tělíska a to se zničí malou dávkou radioaktivního materiálu, který se do něj vstříkne.

Pokud je kvůli nádoru nutné odstranit celou štítnou žlázu, snaží se chirurg na místě ponechat alespoň jedno příštitné tělísko (pokud je zdravé) a/nebo ho umístí na jiné místo v těle (obvykle pod kůži předloktí), aby nedošlo k úplné zástavě tvorby parathormonu.

Kdy vyhledat lékaře?

Lékaře byste měli vyhledat vždy, pokud se u vás objeví příznaky hyperkalcémie, jako jsou abnormální žízeň, časté močení a/nebo bolesti břicha.

Co si z článku odnést?

Hyperkalcémie je zvýšená hladina vápníku v krvi nad hodnotu 2,75 mmol/l.

Nejedná se o onemocnění, ale o příznak řady chorob, včetně nádorových.

Nejčastější příčinou hyperkalcémie je zvýšená funkce příštitných tělísek (hyperparatyreóza), při které se v těle tvoří nadbytek parathormonu, jehož hlavní funkcí je zvyšovat hladinu vápníku v krvi jeho vyplavováním z kostí.

Léčba hyperkalcémie závisí na vyvolávajícím onemocnění a spočívá buď v užívání léků a/nebo v operativním odstranění části příštitných tělísek.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Mayoclinic.org

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 15. května 2023 6:35
Datum příští revize: 15. května 2025 6:35
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace