Kvercetin (quercetin): vše co potřebujete vědět

16. ledna 2021 15:11

Kvercetin (quercetin) je přírodní barvivo, které se nachází v různých druzích ovoce, zeleniny i obilovin. Patří mezi nejčastěji zastoupené antioxidanty ve stravě a hraje důležitou roli v boji proti volným radikálům, které jsou spojovány s řadou chronických onemocnění.

Obsah článku

 1. Co je kvercetin?
 2. Zdravotní účinky kvercetinu
  1. Může zmírňovat zánět
  2. Může zmírnit příznaky alergie
  3. Může se uplatnit v prevenci nádorových onemocnění
  4. Může snížit riziko degenerativních onemocnění mozku
  5. Může snižovat krevní tlak
  6. Další kladné účinky
 3. Dávkování
 4. Doplňky stravy s kvercetinem
 5. Bezpečnost a nežádoucí účinky
 6. Co si z článku odnést?

Díky svým antioxidačním vlastnostem navíc pomáhá:

 • zmírnit zánětlivé reakce v organizmu
 • zmírnit projevy alergií
 • snížit krevní tlak

V tomto článku se dozvíte o možnostech využití kvercetinu, o jeho zdravotních a nežádoucích účincích a také o jeho doporučeném dávkování.

Co je kvercetin?

Kvercetin (quercetin) je pigment patřící do skupiny rostlinných látek označovaných jako flavonoidy.

Flavonoidy se běžně nachází například v zelenině, ovoci, obilninách, čaji nebo víně.

Flavonoidy mají řadu kladných zdravotních účinků, například pomáhají snižovat riziko chorob srdce a cév, rakoviny a degenerativních onemocnění mozku (12).

Za kladnými účinky flavonoidů, jako je například kvercetin, stojí jejich antioxidační schopnosti (3).

Antioxidanty jsou látky, které vážou a neutralizují volné radikály, což jsou nestabilní molekuly, které mohou způsobit poškození buněk, pokud se v organizmu nahromadí.

Poškození buněk volnými radikály je jednou z příčin mnoha chronických onemocnění, včetně rakoviny, kardiovaskulárních chorob nebo diabetu (4).

Kvercetin je nejbohatěji zastoupený flavonoid ve stravě. Odhaduje se, že průměrný člověk denně přijme zhruba 10 – 100 mg kvercetinu z různých potravinových zdrojů (5).

Mezi nejbohatší potravinové zdroje kvercetinu, mimo jiné, patří cibule, jablka, vinná réva, drobné bobulovité ovoce, brokolice, citrusové plody, třešně, zelený čaj, káva a červené víno (5).

Kvercetin se také prodává jako doplněk stravy, nejčastěji v podobě prášku nebo kapslí.

Lidé užívají doplňky stravy s kvercetinem kvůli posílení imunity, zmírnění projevů zánětu a alergií, ke zlepšení fyzické zdatnosti a zdraví jako celku.

Doplňky stravy s kvercetinem užívejte pouze se souhlasem svého lékaře.

Ve většině případů se nicméně obejdete bez doplňků stravy s kvercetinem a postačí jíst stravu, která je na něj bohatá.

Shrnutí: Kvercetin (quercetin) je rostlinné barvivo se silnými antioxidačními účinky. Nachází se v řadě běžných potravin, jako jsou cibule, jablka, vinná réva nebo bobulovité ovoce. Kvercetin si můžete zakoupit také ve formě potravinového doplňku.

Zdravotní účinky kvercetinu

Výzkum naznačuje, že, díky svým antioxidačním schopnostem, má kvercetin řadu blahodárných zdravotních účinků.

Níže najdete přehled hlavních vědecky ověřených zdravotních účinků kvercetinu.

Může zmírňovat zánět

Volné radikály toho mají na svědomí mnohem více, než jen poškozování buněk.

Výzkum naznačuje, že vysoká hladina volných radikálů v těle aktivuje geny, které jsou odpovědné za produkci zánětlivých faktorů. Proto může vysoká koncentrace volných radikálů v těle vést ke zvýšení zánětlivé odpovědi organizmu (3).

I když jsou zánětlivé reakce nutné k tomu, aby se tělo dokázalo uzdravit a bojovat s infekčními chorobami či škodlivými mikroorganizmy, přetrvávající zánět je spojován s mnoha zdravotními problémy, včetně nádorových onemocnění a chorob srdce či ledvin (6).

Studie naznačují, že kvercetin pomáhá zmírňovat zánět.

V laboratorních studiích kvercetin snižoval množství zánětlivých faktorů v lidských buňkách, včetně molekul tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα) a interleukinu-6 (IL-6) (78).

Jedna 8týdenní studie na 50 ženách s revmatoidní artritidou zjistila, že účastnice, které užívaly 500 mg kvercetinu denně méně trpěly na ranní ztuhlost a bolesti kloubů i na bolest po fyzické námaze (9).

Ve srovnání se ženami, které užívaly placebo, měly také ženy užívající kvercetin nižší hladiny zánětlivých ukazatelů v krvi, zejména pak faktoru TNFα (tumor nekrotizující faktor alfa) (9).

Přestože jsou tato zjištění slibná, je nutné provést další, větší studie na lidech, abychom protizánětlivé působení quercetinu ověřili.

Může zmírnit příznaky alergie

Možné protizánětlivé účinky kvercetinu se mohou uplatnit také při zmírňování projevů alergií.

Studie na zvířatech a v laboratoři naznačují, že kvercetin blokuje enzymy, které se podílí na rozvoji zánětu a potlačuje prozánětlivé molekuly, jako je například histamin (101112).

Jedna studie na laboratorních myších například naznačuje, že užívání doplňků stravy s kvercetinem může zmírnit projevy alergické reakce na arašídy (13).

Zatím ale není jasné, zda bude kvercetin působit stejně i na alergie u lidí, takže než užívání tohoto doplňku stravy začneme doporučovat, musíme provést další studie na lidech.

Může se uplatnit v prevenci nádorových onemocnění

Vzhledem ke svým antioxidačním účinkům může kvercetin pomáhat v prevenci nádorových onemocnění (14).

Analýza laboratorních a zvířecích studií naznačuje, že kvercetin potlačuje růst nádorových buněk a dokáže navodit jejich smrt u rakoviny prostaty (15).

Další studie na zvířatech a v laboratoři pak naznačují, že tato látka má podobné účinky i u rakoviny jater, plic, prsu, močového měchýře, krve, vaječníku, tlustého střeva, lymfatických uzlin a nadledvin (16171819).

I když jsou tato zjištění slibná, nemůžeme kvercetin v prevenci rakoviny zatím doporučovat, dokud nebudou jeho výsledky potvrzeny i v humánních studiích.

Může snížit riziko degenerativních onemocnění mozku

Studie naznačují, že antioxidační účinky quercetinu mohou chránit před degenerativními onemocněními mozku, jako jsou například Alzheimerova choroba nebo demence (20).

V jedné studii na laboratorních myších, dostávaly některé myši s Alzheimerovou chorobou 2x denně po dobu 3 měsíců injekce s kvercetinem.

V průběhu studie se ukázalo, že injekce s kvercetinem dokázaly zmírnit některé příznaky Alzheimerovy choroby a myši, které tyto injekce dostávaly, dosáhly mnohem lepších výsledků v testech schopnosti učení, než myši, kterým bylo podáváno placebo (21).

V další studii pomohla strava bohatá na kvercetin zmírnit některé příznaky Alzheimerovy choroby a zlepšit kognitivní funkce u myší s časným až středně pokročilým stadiem onemocnění.

Nicméně u myší s Alzheimerovou chorobou v pokročilejším stadiu nemělo užívání kvercetinu žádný vliv na jejich onemocnění a ke žádnému zlepšení nedošlo (22).

Káva je nápoj, který je spojován se snížením rizika Alzheimerovy choroby.

Studie naznačují, že látkou obsaženou v kávě, která je odpovědná za protektivní účinek kávy před tímto onemocněním není kofein, ale právě kvercetin (23).

Tato zjištění jsou sice slibné, ale opět je potřeba provést studie na lidech, než začneme cokoli doporučovat.

Může snižovat krevní tlak

Vysoký krevní tlak postihuje více než 40 % dospělých Čechů a každý rok náklady na jeho léčbu dosahují přes 1,5 miliardy korun (24).

Výzkum naznačuje, že kvercetin pomáhá snižovat krevní tlak, protože má vazodilatační účinky (2526).

Myši s vysokým krevním tlakem (hypertenzí) užívaly po dobu 5 týdnů kvercetin, což vedlo ke snížení systolického (horního) a diastolického (dolního) tlaku o 18 %, respektive 23 % (27).

Analýza 9 studií na 580 lidech zjistila, že každodenní užívání doplňků stravy s 500 mg kvercetinu snižuje systolický a diastolický krevní tlak o 5,8 mm rtuti, respektive o 2, 6 mm rtuti (28).

I když jsou tato zjištění slibná, musíme provést ještě další studie na lidech, než budeme moci kvercetin předepisovat jako alternativní léčbu na vysoký krevní tlak.

Další kladné účinky

Mezi další možné kladné účinky kvercetin, mimo jiné, patří:

 • Může zpomalit stárnutí: studie na zvířatech a v laboratoři naznačují, že kvercetin pomáhá obnovovat staré a nemocné buňky a zmírňuje tak projevy stárnutí. Nicméně je potřeba provést další výzkum, než ho budeme moci doporučovat (293031).
 • Může pomoci zvýšit fyzickou výkonnost při cvičení: analýza 11 humánních studií naznačuje, že kvercetin pomáhá mírně zvýšit fyzickou odolnost při cvičení (32).
 • Může zlepšit regulaci hladiny glukózy v krvi: studie na lidech a na zvířatech naznačují, že kvercetin snižuje hladinu glukózy v krvi nalačno a chrání před komplikacemi diabetu (333435).
Shrnutí: Kvercetin může pomoci při zmírňování příznaků zánětu, snižování krevního tlaku, regulaci hladiny glukózy v krvi a také zlepšuje fyzickou výkonnost při cvičení. Navíc pomáhá chránit mozek před degenerativními chorobami a má protialergické a protinádorové vlastnosti. Nicméně musíme tato tvrzení podpořit kvalitními studiemi na lidech.

Dávkování

Kvercetin je přírodní látka, která se nachází v mnoha potravinách rostlinného původu, zejména pak ve slupce nebo těsně pod ní (36).

Mezi potraviny bohaté na kvercetin, mimo jiné, patří (3637):

 • kapary
 • papriky, zejména žluté a zelené
 • cibule (červená i bílá)
 • šalotka
 • chřest
 • třešně
 • rajčata
 • červená jablka
 • hroznové víno (červené)
 • brokolice
 • kapusta
 • hlávkový salát (červený)
 • drobné bobuloviny – všechny druhy, včetně brusinek, borůvek, ostružin nebo malin
 • čaj – černý i zelený

Neměli bychom zapomínat na to, že množství kvercetinu v potravinách závisí na podmínkách, ve kterých byla daná plodina pěstována.

Jedna studie například naznačuje, že organicky pěstovaná rajčata mají až o 79 % více kvercetinu, než rajčata z průmyslových pěstíren (38).

Nicméně jiné studie naznačují, že rozdíl v obsahu kvercetinu je hlavně mezi odrůdami rajčat a nezávisí na podmínkách, ve kterých byly rajčata pěstována.

Na druhou stranu u paprik obsah kvercetinu neovlivňuje způsob pěstování a obsahují stejné množství této látky, bez ohledu na to, zda byly pěstovány organicky či běžným způsobem (39).

Doplňky stravy s kvercetinem

Kvercetin si můžete zakoupit také ve formě doplňků stravy v lékárnách, a to zejména ve formě kapslí nebo prášku.

Doporučené denní dávkování kvercetinu je zhruba 500 – 1000 mg (4041).

Vzhledem k tomu, že kvercetin má velmi malou biologickou dostupnost, vstřebává se z potravy i doplňků stravy velmi špatně (4243).

Proto doplňky stravy obsahují látky, které pomáhají zlepšit vstřebávání kvercetinu v trávicím traktu, jako jsou například vitamín C nebo bromelin (též bromelain) (4445).

Výzkum navíc naznačuje, že některé flavonoidy, jako jsou například resveratrol, genistein nebo katechiny pomáhají zesílit kladné účinky kvercetinu na organizmus (464748).

Shrnutí: Kvercetin se přirozeně nachází v mnoha běžných potravinách a lze si ho také zakoupit jako doplněk stravy. Doporučené denní dávkování je 500 – 1000 mg.

Bezpečnost a nežádoucí účinky

Kvercetin se nachází v mnoha druzích ovoce a zeleniny a v této přírodní formě je jeho konzumace zcela bezpečná.

Pokud jde o doplňky stravy, zdá se, že jejich užívání je jen vzácně spojeno s nežádoucími účinky.

V některých případech došlo u lidí, kteří užívali více než 1000 mg kvercetinu denně k výskytu nežádoucích příznaků ve formě bolestí hlavy, břicha nebo brnění končetin (48).

Konzumace potravin s kvercetinem je bezpečná i pro těhotné a kojící ženy.

Nicméně těhotné a kojící ženy by neměly užívat doplňky stravy s kvercetinem, protože nemáme k dispozici žádné studie o bezpečnosti těchto doplňků v těhotenství a při kojení ani toho mnoho nevíme o účincích na plod (49).

Navíc může kvercetin ve velkých dávkách ovlivnit účinky jiných léčiv, jako jsou antibiotika nebo léky na vysoký krevní tlak (antihypertenziva) (50).

Proto je vždy nutné se o užívání doplňků stravy s kvercetinem předem poradit se svým lékařem.

Shrnutí: Pokud kvercetin přijímáte z potravy, nehrozí prakticky žádné nežádoucí účinky. Doplňky stravy s kvercetinem mohou mít ve vyšších dávkách nežádoucí účinky. Stejně tak jsou tyto potravinové doplňky nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Vždy se poraďte se svým lékařem, než začnete doplňky stravy s kvercetinem užívat.

Co si z článku odnést?

Kvercetin je nejčastěji se vyskytujícím flavonoidem v potravinách.

Má řadu blahodárných účinků na zdraví a podle některých studií pomáhá zmírňovat projevy zánětu, snižovat krevní tlak a regulovat hladinu glukózy v krvi.

Navíc může chránit mozek před degenerativním onemocněním a má protialergické a protinádorové účinky.

Nejlepší je ho užívat v přirozené formě v potravinách.

Pokud ho chcete užívat ve formě doplňků stravy, vždy se předem poraďte se svým lékařem.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Healthline.com

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 16. ledna 2021 15:11
Datum příští revize: 16. ledna 2023 15:11
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace