Je resveratrol opravdu zázračně účinný přírodní lék?

Je resveratrol opravdu zázračně účinný přírodní lék?
23. ledna 2021 23:51

Resveratrol (3,4',5-trihydroxystilben) je přírodní rostlinná látka ze skupiny fytoalexinů, která chrání rostliny před poškozením, ultrafialovým zářením a plísněmi. Podle některých studií resveratrol pomáhá v léčbě a prevenci různých onemocnění, včetně kardiovaskulárních chorob, obezity, diabetu, nealkoholické steatózy jater nebo rakoviny.

Obsah článku

 1. Účinky resveratrolu na zdraví
  1. Zpomaluje stárnutí
  2. Protizánětlivé účinky
  3. Rakovina
  4. Kardiovaskulární onemocnění
  5. Diabetes
  6. Věkem podmíněná makulární degenerace
  7. Zlepšení paměti
  8. Neurodegenerativní onemocnění
  9. Nealkoholická steatóza jater
  10. Denní dávkování resveratrolu
 2. Nežádoucí účinky resveratrolu
  1. Lékové interakce
 3. Resveratrol v potravinách
 4. Má smysl užívat doplňky stravy s resveratrolem?
 5. Co si z článku odnést?

Může také pomáhat v prevenci a léčbě některých neurodegenerativních onemocněních a zlepšovat paměť.

Nejbohatším zdrojem resveratrolu je červené víno, sušené kořeny Křídlatky japonské, drobné bobulovité ovoce (zejména borůvky, brusinky a moruše), pistácie, kakao a ořechy (zejména podzemnice olejná neboli burské oříšky) (1, 2).

Na trhu také existuje řada doplňků stravy s resveratrolem, nicméně vzhledem k velmi špatné biologické dostupnosti resveratrolu v organizmu, je užívání těchto potravinových doplňků poněkud kontroverzní.

Navíc je nadužívání resveratrolu spojeno s nežádoucími účinky.

Resveratrol byl poprvé objeven v kořenech Kýchavice (Veratrum grandiflorum) v roce 1940 a zájmu širší odborné veřejnosti se začal těšit až v roce 1963, kdy byl zkoumán pro jeho potenciální kladný vliv na kardiovaskulární onemocnění (1).

Za kladnými účinky resveratrolu stojí jeho silné antioxidační schopnosti, díky nimž se uplatňuje v likvidaci volných radikálů, které přispívají k rozvoji mnoha závažných onemocnění, včetně diabetu, rakoviny nebo kardiovaskulárních chorob.

Spolu s kvercetinem a kurkuminem patří resveratrol mezi 3 nejsilnější přírodní antioxidanty.

Článek popisuje pozitivní účinky resveratrolu, jeho doporučené dávkování a nejlepší přírodní zdroje. Dozvíte se také o jeho nežádoucích účincích.

Účinky resveratrolu na zdraví

Resveratrol má údajně řadu kladných zdravotních účinků, například zmírňuje zánět a uplatňuje se v prevenci kardiovaskulárních a nádorových onemocnění a také pomáhá v léčbě diabetu, obezity a dalších onemocnění.

Zpomaluje stárnutí

Řada studií na zvířatech naznačuje, že resveratrol zpomaluje stárnutí a prodlužuje život u ryb, kvasinek či myší (2a).

Bohužel na lidech se nic takového nepotvrdilo. Na trhu se dodnes prodávají kosmetické přípravky s resveratrolem, o kterých výrobci tvrdí, že zpomalují stárnutí, ale nemají proto žádné vědecké důkazy (2b).

Jedna italská studie zkoumala vztah resveratrolu a dlouhověkosti. Zúčastnilo se jí 783 Italů a nepodařilo se zjistit žádnou souvislost mezi koncentrací resveratrolu v moči a mortalitou. Je ale pravda, že ze skupiny účastníků, kteří v moči měli málo resveratrolu, zemřelo více osob, než ze skupiny osob s vysokou koncentrací resveratrolu v moči (2c).

Protizánětlivé účinky

Studie naznačují, že resveratrol potlačuje tvorbu prozánětlivých mediátorů, jako jsou například cyklooxygenáza 1 a 2 (COX-1 a 2) (3, 4, 5).

Studie na kuřácích s chronickou obstrukční plicní nemocí naznačuje, že resveratrolpotlačuje tvorbu prozánětlivého cytokinu IL-8 (6).

Další studie na laboratorních potkanech naznačuje, že resveratrol pomáhá zmírnit zánět a potlačuje peroxidaci lipidů u potkanů s poškozenými ledvinami (7).

Jedna malá studie, které se zúčastnilo 16 pacientů, naznačuje, že topicky aplikovaný přípravek s resveratrolem, kofeinem a polyfenoly ze zeleného čaje zmírňuje zčervenání obličeje (8).

I když jsou tyto studie slibné je potřeba provést ještě další, kvalitnější studie na lidech, než začneme resveratrol doporučovat pro jeho protizánětlivé působení.

Rakovina

Podle některých výzkumů je resveratrol účinný ve všech 3 stádiích karcinogeneze (iniciace, promoce i progrese) (9).

Resveratrol má antioxidační účinky a podílí se na neutralizaci volných radikálů, podporuje sebedestrukci (apoptózu) zmutovaných nádorových buněk, blokuje růst metastáz a zvyšuje citlivost buněk na chemoterapií navozenou apoptózu (10, 11).

Jedna malá studie na pacientech s kolorektálním karcinomem (rakovina tlustého střeva) naznačuje, že resveratrol pomáhá zpomalit proliferaci (množení) nádorových buněk (12).

Nicméně ne všechny studie účinnost resveratrolu v léčbě a prevenci rakoviny potvrzují.

Například studie na 24 pacientech s refraktorním (opakovaně se vracejícím) mnohočetným myelomem zjistila, že resveratrol nemá prakticky žádnou účinnost v léčbě myeolomu, ale dokonce má i závažné nežádoucí účinky (13).

Proto je opět nutné účinky resveratrolu v léčbě a prevenci nádorových onemocnění pořádně prozkoumat, než budeme moci tento přípravek pacientům doporučovat.

Kardiovaskulární onemocnění

Řada laboratorních a zvířecích studií naznačuje, že resveratrol pomáhá v léčbě a prevenci kardiovaskulárních onemocnění (14).

Podle některých studií zlepšuje funkci srdce v systole i diastole u laboratorních potkanů po infarktu myokardu, což brání remodelaci a trvalému poškození srdce po tomto onemocnění. A navíc zvyšuje produkci oxidu dusnatého a má tak vazodilatační (cévy roztahující) účinky. 

Za těmito účinky resveratrolu pravděpodobně stojí jeho vliv na snižování koncentrace natriuretických peptidů a transformaci růstového faktoru beta 1 (15).

Na druhou stranu studie na lidech, které zkoumaly účinky resveratrolu v léčbě a prevenci kardiovaskulárních onemocnění, přinesly smíšené výsledky.

Zatímco některé malé studie naznačují, že denní dávka resveratrolu v množství 270 mg má vazodilatační účinky (roztahuje cévy a snižuje tak krevní tlak) a 500 mg resveratrolu denně zlepšuje průtok krve mozkem, metaanalýza dalších studií naznačuje, že resveratrol naopak nemá statisticky významný vliv na snižování systolického ani diastolického krevního tlaku (2, 16).

O resveratrolu v léčbě a prevenci kardiovaskulárních onemocnění tedy platí to samé co v ostatních případech - bez dalších studií není možné cokoli doporučovat.

Diabetes

Studie na laboratorních zvířatech naznačují, že resveratrol pomáhá v léčbě obezity, zlepšuje metabolizmus glukózy i lipidový profil. V některých studiích bylo dokonce zjištěno, že resveratrol pomáhá při hubnutí a zrychluje metabolizmus (17, 18).

I když je resveratrol ve vyšších dávkách spojován se zlepšením citlivosti buněk na inzulin, výsledky provedených studií jsou nejednoznačné.

Meta analýza 11 randomizovaných klinických studií, které zkoumaly účinky resveratrolu na hladinu glukózy a citlivost buněk na inzulín naznačuje, že u diabetiků resveratrol snižuje hladinu glukózy a zvyšuje citlivost buněk na inzulín, ale u zdravých lidí tyto účinky nemá (19).

I u diabetu tedy platí, že resveratrol nelze zatím pacientům doporučovat, dokud nebudou provedeny další nezávislé studie.

Věkem podmíněná makulární degenerace

Tři případové studie na pacient starších 80 let naznačují, že denní užívání 100 mg doplňku stravy s resveratrolem, kvercetinem, vitaminem D3, inositol-hexafosfátem (IP-6) a kyselinou ferulovou statisticky významným způsobem zlepšuje obnovu sítnice a zrak.

První účinky se projevily již po čtyřech dnech užívání přípravku a přetrvávaly až rok (20).

I v tomto případě ale nabádáme k opatrnosti, protože nevíme, zda za kladnými účinky stojí pouze resveratrol, když byl ve studii podáván spolu s dalšími účinnými látkami.

Zlepšení paměti

Jedna menší dvojitě zaslepená studie na 46 pacientech zkoumala účinky resveratrolu na učení a paměť.

Pacienti, kteří užívali 200 mg resveratrolu denně vykazovali podstatně lepší fungování paměti, než pacienti, kteří užívali placebo (21).

Nicméně z hlediska zapomínání naučených informací nebyl mezi skupinou užívající resveratrol a skupinou užívající placebo shledán žádný statisticky významný rozdíl.

Neurodegenerativní onemocnění

Studie na laboratorních zvířatech naznačují, že resveratrol pomáhá zlepšovat funkci mitochondrií u neurodegenerativních onemocnění, jako jsou Alzheimerova, Huntingtonova nebo Parkinsonova choroba (22, 23).

Studie na lidech jsou ale spíše nejednoznačné.

Jedna malá randomizovaná studie zkoumala účinky kombinace piperinu a resveratrolu v denních dávkách 20, respektive 250 mg, na mozkové funkce a zjistila, že u pacientů sice dochází ke zlepšení průtoku krve mozkem, ale bez podstatného zlepšení kognitivních funkcí (24).

Nealkoholická steatóza jater

Jedna studie na 50 pacientech s nealkoholickou steatózou jater, zkoumala účinky resveratrolu na toto onemocnění.

Účastníci byli rozděleni do 2 skupin, z nichž jedna užívala placebo (mastné kyseliny se středně dlouhými řetězci) a druhá 500 mg trans-resveratrolu denně.

Spolu s tím obě skupiny konzumovali zdravou a vyváženou stravu a sportovali.

V obou skupinách došlo ke zlepšení výsledků jaterních testů a steatózy, nicméně pacienti, kteří užívali resveratrol, dosáhli výraznějšího zlepšení hladiny jaterního enzymu ALT (alaninaminotrasferáza) a také měli nižší hladinu zánětlivých faktorů v krvi (25).

Denní dávkování resveratrolu

I když se resveratrol poměrně dobře vstřebává v trávicím traktu (cca 70 %), vzhledem k tomu, že je rychle metabolizován, je jeho biologická dostupnost velmi špatná.

Mezi jednotlivými osobami existují velké rozdíly ve vstřebávání a biologické dostupnosti resveratrolu a vstřebávání, pokud je v žaludku přítomna další potrava (26).

Co se denní doporučené dávky týče, tak neexistují žádná konkrétní doporučení.

V klinických studiích byly užívány dávky od několika miligramů až po několik gramů.

Za bezpečnou denní dávku resveratrolu pro osobu o hmotnosti 70 kg se považuje 450 mg (27).

Naopak dávky nad 1 g denně jsou spojeny s nežádoucími účinky (27).

Nežádoucí účinky resveratrolu

Resveratrol můžete užívat buď jako doplněk stravy nebo v přírodní formě, v potravinách.

Jestliže resveratrol užíváte v potravě (jeho bohatým zdrojem je například červené víno nebo drobné bobulovité ovoce), nemusíte se bát žádných nežádoucích účinků, protože ty se objevují až ve vysokých dávkách, které prakticky nelze dosáhnout při příjmu resveratrolu z potravy.

Naproti tomu pokud chcete užívat doplňky stravy s resveratrolem, měli byste se vždy před jejich užíváním poradit s lékařem, protože mohou být spojeny s nežádoucími účinky a ovlivňují také účinnost některých léků.

Stejně tak by doplňky stravy s resveratrolem neměli užívat těhotné a kojící ženy, protože nemáme dostatek informací o vlivu těchto potravinových doplňků na plod.

Vysoké dávky resveratrolu (nad 1 g denně) mohou způsobit trávicí potíže (průjmy, nevolnost, bolest břicha a plynatost) a také hyperbilirubinémii (zvýšený bilirubin v krvi) (28, 29).

Mezi další nežádoucí účinky resveratrolu patří leukopenie (snížení množství bílých krvinek v krvi) a trombocytopenie (nedostatek krevních destiček v krvi).

Vzácně může resveratrol ve vysokých dávkách způsobit selhání ledvin (30).

Resveratrol také může vykazovat estrogenní aktivitu (účinky podobné estrogenu), protože má podobnou chemickou strukturu jako tento ženský pohlavní hormon.

Lékové interakce

Resveratrol také může ovlivňovat účinky některých léků.

Proto byste lékaře měli vždy informovat, že užíváte doplňky stravy s resveratrolem.

Mezi léky, jejichž účinnost resveratrol může ovlivnit, mimo jiné, patří (31, 32):

 • Některé léky užívané v psychiatrii a neurologii (antidepresiva, anxiolytika, antiepileptika): mezi příklady těchto léků patří aripiprazol, buspiron nebo karbamazepin
 • Některé léky užívané v léčbě hypertenze (sartany, blokátory kalciových kanálů): mezi zástupce těchto léků patří například losartan nebo nimedipin
 • Některé léky užívané v léčbě vysokého cholesterolu (např. lomitapid)
 • Některé nesteroidní protizánětlivé léky (např. diklofenak)

Resveratrol v potravinách

Mezi potraviny bohaté na resveratrol, mimo jiné, patří (33):

 • červené víno (nejvíce je ho v odrůdě Merlot, relativně hodně obsahuje i druh Cabernet Sauvignon) a šťáva z vinných hroznů
 • drobné bobuloviny (zejména borůvky a brusinky, ale i kustovnice čínská)
 • arašídy (burské oříšky)
 • kakao

Má smysl užívat doplňky stravy s resveratrolem?

Doplňky stravy s resveratrolem jsou velice oblíbené, ale ve skutečnosti je to jen líčka na peníze.

Některé klinické studie sice naznačují, že resvertarol může pomoci v léčbě a prevenci kardiovaskulárních onemocnění, obezity, diabetu či neurodegenerativních chorob, ale výsledky nejsou zdaleka přesvědčivé a často jsou závěry jednotlivých studií protichůdné.

Proto nemá smysl užívat doplňky stravy s resveratrolem, ale bohatě postačí zajistit si přísun tohoto antioxidantu z potravy.

A vyhnete se tím i riziku nežádoucích účinků.

Co si z článku odnést?

Resveratrol je přírodní rostlinná látka patřící mezi fytoalexiny (druh polyfenolů), která je spojována s kladnými účinky v prevenci a léčbě onemocnění srdce a oběhové soustavy, diabetu, neurodegenerativních onemocnění, obezity, věkem podmíněné makulární degenerace a nealkoholické steatózy.

I když některé studie naznačují, že resveratrol může u některých těchto chorob do jisté míry pomáhat, dosavadní výsledky jsou nejednoznačné a resveratrol tedy zatím nemůžeme doporučovat.

Proto ani nemá smysl kupovat si doplňky stravy s touto látkou, kterých je plný Internet.

Jsou drahé a nefungují a jediným důvodem proč byste si je měli koupit je, že je vám lékárníků či dalších prodejců líto a chcete jim nechat vydělat.

Z medicínského hlediska nemá užívání těchto doplňků stravy žádné opodstatnění a navíc může být spojeno s nežádoucími účinky, jako jsou trávicí potíže (plynatost, nadýmání, bolest břicha, apod.), zvýšený bilirubin v krvi, trombocytopenie a leukopenie.

Pokud si chcete resveratrol dopřát v přírodní podobě, tak vám samozřejmě neuškodí.

Stačí si dát občas sklenku červeného vína nebo pravidelně konzumovat drobné bobulovité ovoce.

Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 23. ledna 2021 23:51
Datum příští revize: 23. ledna 2023 23:51
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace