10 vědecky ověřených blahodárných účinků černého čaje

10 vědecky ověřených blahodárných účinků černého čaje
31. ledna 2021 8:05

Černý čaj je hned po vodě nejkonzumovanějším nápojem na světě. připravuje se spařením listů čajovníku čínského (latinsky Camellia sinensis, někdy také označovaný jako téovník čínský) horkou vodou.

Obsah článku

 1. Má antioxidační účinky
 2. Zlepšuje zdraví srdce
 3. Snižuje "zlý" LDL cholesterol v krvi
 4. Zlepšuje zdraví trávicího traktu
 5. Snižuje krevní tlak
 6. Může snižovat riziko cévní mozkové příhody
 7. Snižuje cukr v krvi
 8. Snižuje riziko nádorových onemocnění
 9. Zlepšuje soustředění
 10. Jeho příprava je snadná
 11. Kolik černého čaje denně pít?
 12. Co si z článku odnést?

Pro dosažení různých chutí se do listů čajovníku čínského někdy přidávají také další rostliny, jako jsou Earl Grey nebo masala chai.

Černý čaj má výraznější chuť a obsahuje více kofeinu než ostatní druhy čajů, ale stále je v něm méně kofeinu, než v kávě.

Černý čaj má řadu kladných účinků na zdraví, protože obsahuje antioxidanty a zdraví prospěšné látky s protizánětlivým účinkem.

Tento článek popisuje 10 vědecky ověřených zdravotních účinků černého čaje.

Má antioxidační účinky

Antioxidanty jsou látky s mnoha kladnými účinky na zdraví.

Jejich dostatečný přísun pomáhá odstranit volné radikály z organizmu, které poškozují buňky v těle, což snižuje riziko mnoha chronických onemocnění (1,2).

Mezi látky s antioxidačnímu účinky, které se nachází v některých potravinách a nápojích, včetně černého nebo zeleného čaje, patří například polyfenoly.

Hlavními polyfenoly s antioxidačními účinky, které obsahuje černý čaj, jsou katechiny, teaflaviny a tearubiginy (3).

Jedna studie na laboratorních potkanech zkoumala účinky teaflavinů z černého čaje v léčbě a prevenci diabetu, obezity a vysokého cholesterolu. Výsledky naznačují, že teaflaviny pomáhají snižovat cholesterol a glykémii (hladinu glukózy v krvi) (4).

Další studie zkoumala účinky katechinů z extraktu (výtažku) ze zeleného čaje na tělesnou hmotnost. Bylo zjištěno, že účastníci, kteří konzumovali každý den 690 mg čajových katechinů po dobu 12 týdnů, měli po ukončení studie méně tělesného tuku (5).

I když na trhu existuje mnoho doplňků stravy s antioxidanty (jako jsou například doplňky stravy s resveratrolem, rutiny či jinými rostlinnými látkami), nemá smysl je kupovat.

Vždy je nejlepší přijímat antioxidanty v přirozené formě z potravin a nápojů.

Některé studie dokonce naznačují, že doplňky stravy s antioxidanty mohou závažným způsobem poškodit zdraví (6).

Shrnutí: Černý čaj obsahuje rostlinné polyfenoly, které mají silné antioxidační účinky. Dostatečný přísun antioxidantů v potravě snižuje riziko chronických onemocnění a zlepšuje celkový zdravotní stav organizmu.

Zlepšuje zdraví srdce

Další skupinou antioxidantů, které černý čaj obsahuje, jsou látky označované jako flavonoidy.

Ty pomáhají zlepšovat zdraví srdce a cév.

Kromě černého čaje, je bohatým zdrojem flavonoidů také zelenina, ovoce, červené víno a hořká čokoláda.

Dostatečný přísun flavonoidů v potravě můžepomoci v prevenci kardiovaskulárních onemocnění, protože snižuje řadu rizikových faktorů, jako jsou vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol a triglyceridy v krvi a pomáhají také v prevenci obezity (7).

Jedna randomizovaná, placebem kontrolovaná studie zjistila, že u lidí, kteří po dobu 12 týdnů pili černý čaj, došlo ke snížení koncentrace triglyceridů v krvi o 36 %, ke snížení glykémie (cukru v krvi) o 18 % a ke snížení poměru LDL/HDL cholesterolu v plazmě o 17 % (8).

Další studie zjistila, že lidé, kteří pili 3 šálky černého čaje denně mají o 11 % nižší riziko kardiovaskulárních onemocnění (9).

Pravidelné pití černého čaje tak představuje jednoduchý způsob jak zařadit do svého jídelníčku zdraví prospěšné antioxidanty, které mohou pomoci snížit riziko onemocnění srdce a cév.

Shrnutí: Černý čaj obsahuje flavonoidy, které prospívají srdci. Studie naznačují, že pravidelné pití černého čaje snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Snižuje "zlý" LDL cholesterol v krvi

V lidském organizmu najdeme několik lipoproteinů, které slouží pro "přepravu" cholesterolu v těle.

Mezi dva nejhlavnější patří takzvané lipoproteiny o nízké hustotě (takzvané LDL lipoproteiny, z anglického "Low-Density Lipoproteins") a lipoproteiny s vysokou hustotou (takzvané HDL lipoproteiny, z anglického "High-Density Lipoproteins").

LDL je považován za "zlý" lipoprotein, protože přivádí cholesterol z jater do buněk. Naproti tomu HDL je považován za "hodný" cholesterol, protože odvádí cholesterol z buněk do jater, odkud je pak vyloučen z těla ven.

Pokud je v těle příliš mnoho cholesterolu navázaného na LDL lipoproteiny, může docházet k jeho usazování v cévách a vznikají tak sklerotické pláty, které cévy ucpávají, zhoršují proudění krve a zvyšují riziko různých onemocnění, jako jsou například infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda.

Některé studie naznačují, že pití černého čaje pomáhá snižovat LDL cholesterol v krvi.

Jedna randomizovaná studie naznačuje, že pití 5 šálků černého čaje denně snižuje hladinu LDL cholesterolu u osob s lehce až středně zvýšeným cholesterolem v krvi v průměru o 11 % (10).

Další randomizovaná studie na 47 účastnících, která trvala tři měsíce, srovnávala účinky tradičních čínských extraktů z černého čaje a placeba na snižování hladiny LDL cholesterolu v krvi.

Výsledky studie byly zajímavé.

U účastníků, kteří pili černý čaj došlo nejen k podstatnému snížení LDL cholesterolu v krvi, oproti lidem, kteří pili placebo, ale navíc nemělo pití černého čaje žádné nežádoucí účinky.

Podle autorů studie tak černý čaj pomáhá snižovat hladinu cholesterolu u osob s vyšším rizikem infarktu myokardu či obezity (11).

Shrnutí: LDL a HDL lipoproteiny jsou hlavními přenašeči cholesterolu v těle. Nadbytek LDL cholesterolu v těle zvyšuje riziko infarktu myokardu a cévní mozkové příhody. Studie naznačují, že černý čaj pomáhá snižovat množství LDL cholesterolu v organizmu.

Zlepšuje zdraví trávicího traktu

Studie naznačují, že některé druhy střevních baktérií podstatně ovlivňují celkový zdravotní stav organizmu.

V trávicím traktu se nachází miliardy baktérií a také 70 - 80 % celého imunitního systému lidského těla (12).

Zatímco některé střevní baktérie jsou zdraví prospěšné, jiné mohou naopak škodit.

Pravidelné pití černého čaje zlepšuje zdraví trávicího traktu a střevního mikrobiomu

Pravidelné pití černého čaje zlepšuje zdraví trávicího traktu a střevního mikrobiomu

Studie naznačují, že střevní mikrobiom hraje důležitou roli v prevenci střevních zánětlivých onemocnění (například Crohnovy choroby), diabetu druhého typu, kardiovaskulárních chorob, obezity a dokonce i rakoviny (13).

Vzhledem k tomu, že černý čaj obsahuje polyfenoly, které pomáhají udržovat zdraví střevního mikrobiomu, podporují růst zdraví prospěšných střevních baktérií a naopak potlačují růst zdraví škodlivých baktérií, jako jsou například salmonely, může se uplatnit i v prevenci výše uvedených onemocnění (14).

Navíc má černý čaj antimikrobiální vlastnosti a zabíjí zdraví škodlivé mikroorganizmy, které narušují střevní sliznici. To přispívá ke zlepšení imunity a současně podporuje růst zdraví prospěšných baktérií ve střevě.

Nicméně výše uvedené studie jsou zatím předběžné a je zapotřebí provést další klinická hodnocení, abychom účinky černého čaje na imunitu a zdraví trávicího traktu lépe poznali (15).

Shrnutí: V trávicím traktu žijí miliardy baktérií a nachází se zde většina imunitního systému. Polyfenoly a další látky s antimikrobiálním účinkem, které obsahuje černý čaj, mohou pomoci zlepšit zdraví trávicího traktu a posílit imunitu.

Snižuje krevní tlak

Vysoký krevní tlak (arteriální hypertenze) celosvětově postihuje více než 1 miliardu lidí (16).

Hypertenze zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění, včetně infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody. Kromě toho je také významným rizikovým faktorem pro selhání ledvin, ztrátu zraku a další onemocnění.

Pokud již máte vysoký krevní tlak, měli byste vyhledat lékařskou pomoc a nechat si předepsat léky na jeho snížení.

Kromě léků vám lékaři doporučují také změny stravovacích návyků a dostatek pohybu, což rovněž pomáhá krevní tlak do jisté míry snížit (17).

Jedna randomizovaná, placebem kontrolovaná studie zkoumala účinky černého čaje na vysoký krevní tlak. Účastníci poli po dobu šesti měsíců tři šálky černého čaje denně.

Ve srovnání s placebem, měli účastníci studie, kteří pili černý čaj po ukončení studie podstatně nižší systolický i diastolický krevní tlak (18).

Nicméně výsledky ostatních studií, které zkoumaly jaké má černý čaj účinky na krevní tlak, jsou rozporuplné.

Meta analýza pěti studií, kterých se zúčastnilo celkem 343 lidí, sledovala účinky pití černého čaje na krevní tlak po dobu čtyř týdnů.

I když bylo u konzumentů černého čaje zjištěno určité snížení krevního tlaku, nejednalo se o statisticky významnou hodnotu a nelze tak černý čaj na snižování krevního tlaku jednoznačně doporučit (19).

Nicméně každodenní pití černého čaje, v kombinaci s ostatními změnami životního stylu, jako je dostatek pohybu, zdravé stravování a snižování stresu, může v léčbě vysokého krevního tlaku pomoci.

Shrnutí: Vysoký krevní tlak je příčinou mnoha zdravotních komplikací. Některé studie naznačují, že pravidelné pití černého čaje snižuje systolický i diastolický krevní tlak, ale výsledky nejsou jednoznačné, takže nemůžeme jásat předčasně.

Může snižovat riziko cévní mozkové příhody

Cévní mozková příhoda vzniká v případě ucpání cév zásobujících mozek krví krevní sraženinou (ischemická cévní mozková příhoda) nebo jejich prasknutím (hemoragická cévní mozková příhoda) a je celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí (20).

Vhodnou prevencí lze snížit riziko cévní mozkové příhody až o 80 %.

Riziko cévní mozkové příhody lze snížit změnou stravovacích návyků, dostatkem pohybu, udržováním krevního tlaku ve zdravém rozmezí a zanecháním kouření (21).

Studie naznačují, že i černý čaj pomáhá snížit riziko cévních mozkových příhod.

V jedné studii autoři sledovali 74 961 lidí po dobu 10 let a zjistili, že ti kdo každý den pili čtyři a více šálků černého čaje měli o 32 % nižší riziko cévní mozkové příhody, než ti, kdo čaj nepili (22).

Další studie hodnotila data z devíti klinických hodnocení, kterých se zúčastnilo více než 194 965 účastníků a lékaři zjistili, že lidé, kteří každý den pili více než 3 šálky čaje (bez ohledu na to, zda se jednalo o zelený nebo černý čaj) měli o 21 % nižší riziko cévní mozkové příhody než lidé, kteří pili méně než jeden šálek čaje denně (23).

Shrnutí: Cévní mozková příhoda je celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí. Studie naznačují, že pravidelné pití černého nebo zeleného čaje snižuje riziko tohoto onemocnění.

Snižuje cukr v krvi

Vysoká hladina glukózy v krvi zvyšuje riziko zdravotních komplikací, jako jsou například diabetes druhého typu, obezita, kardiovaskulární onemocnění, selhání ledvin nebo deprese (2425).

Konzumace velkého množství sacharidů, zejména ve formě slazených nápojů, podstatně zvyšuje glykémii tím i riziko diabetu druhého typu (26).

Po konzumaci sacharidů, slinivka začne uvolňovat hormon inzulin, který zajišťuje vstup glukózy do svalových buněk, kde je využívána jako zdroj energie. Pokud konzumujeme více cukrů než tělo potřebuje, ukládá se jeho přebytek do zásoby jako tělesný tuk.

Neslazený černý čaj nejen skvěle chutná, ale navíc zvyšuje aktivitu inzulinu v těle a snižuje tak rezistenci buněk na tento hormon (která vzniká při opakovaném a dlouhodobém přetěžování organizmu nadbytkem nezdravých cukrů).

Jedna laboratorní studie zkoumala účinky černého čaje na fungování inzulinu v těle a zjistila, že černý čaj zvyšuje aktivitu inzulinu v organizmu více než 15x.

Černý čaj pomáhá snižovat glykémii zvýšením aktivity hormonu inzulinu

Černý čaj pomáhá snižovat glykémii zvýšením aktivity hormonu inzulinu

Odborníci se domnívají, že za snižováním inzulinové rezistence a zvyšováním aktivity tohoto hormonu v organizmu stojí látka ze skupiny katechinů, zvaná epigalokatechin galát (27).

Vzhledem k tomu, že černý čaj je bohatým zdrojem epigalokatechin galátu, může zvyšovat aktivitu inzulinu v organizmu.

Další studie na laboratorních myších srovnávala účinky extraktů ze zeleného a černého čaje na hladinu glukózy v krvi a zjistila, že jak černý, tak zelený čaj snižují glykémii a zlepšují metabolismus sacharidů jako celku (28).

Shrnutí: Inzulin je hormon, který je odpovědný za metabolismus sacharidů. Neslazený černý čaj je skvělým nápojem, který pomáhá zvýšit aktivitu inzulinu v organizmu a snižuje glykémii.

Snižuje riziko nádorových onemocnění

Existuje více než 100 různých druhů nádorových onemocnění a některým z nich nelze předcházet.

Nicméně černý čaj obsahuje polyfenoly, které pomáhají zpomalovat růst a množení nádorových buněk.

Jedna laboratorní studie zkoumala působení polyfenolů z černého a zeleného čaje na nádorové buňky a zjistila, že oba tyto čaje zpomalují růst a množení nádorových buněk (29).

Jiná studie sledovala účinky polyfenolů v černém čaji na nádory prsu a zjistila, že černý čaj pomáhá v prevenci a šíření hormonálně podmíněných nádorů prsu (30).

Nicméně nejásejme předčasně.

Černý čaj ani žádné jiné přírodní léky rakovinu porazit nedokážou.

Můžete ho pít a neuškodí vám, ale vždy je nutné absolvovat také vědecky ověřenou odbornou léčbu rakoviny a nespoléhat se na neověřené přírodní léky.

Navíc je nutné účinky černého čaje na nádorová onemocnění ještě více prozkoumat, než začneme pacientům cokoli doporučovat.

Shrnutí: Černý čaj obsahuje polyfenoly, které mohou zpomalit množení a růst nádorových buněk. Jeho pitím sice rakovinu nevyléčíte, ale rozhodně vám neuškodí.

Zlepšuje soustředění

Černý čaj obsahuje kofein a také aminokyselinu zvanou L-theanin, které pomáhají zlepšovat bdělost a soustředění.

L-theanin zvyšuje aktivitu alfa vln v mozku, které navozují uvolnění a zlepšují soustředění.

Studie zjistily, že nápoje obsahující L-theanin a kofein mají nejvyšší účinky na soustředění, právě díky kombinaci jejich účinků a díky skutečnosti, že L-theanin pomáhá zlepšit soustředění (31).

Proto se lidé, kteří pijí čaj cítí méně unaveni a lépe se soustředí než lidé, kteří pijí kávu, a to i přes to, že káva obsahuje více kofeinu než čaj.

Dvě randomizované studie zkoumaly účinky černého čaje na přesnost a bdělost a na základě vlastního hodnocení účastníků zjistily, že černý čaj zvyšuje přesnost a zlepšuje soustředění, ve srovnání s placebem (32).

Díky tomu je černý čaj skvělým nápojem, pokud chcete snížit únavu a zvýšit soustředění bez toho, aniž byste do sebe ládovali velké dávky kofeinu.

Shrnutí: Černý čaj obsahuje méně kofeinu než černá káva, ale díky tomu, že obsahuje i aminokyselinu L-theanin, dokáže lépe než káva zvyšovat aktivitu alfa vln v mozku, což zlepšuje soustředění a snižuje únavu.

Jeho příprava je snadná

Černý čaj je nejen velice zdravý, ale jeho příprava je navíc velmi jednoduchá.

Nejprve do čajového sítka dejte 2 - 3 gramy čajových lístků (toto množství vystačí zhruba na jeden šálek o objemu 120 ml).

Poté uvařte vodu a přelijte jí přes sítko s čajovými lístky a nechte 3 - 5 minut louhovat podle toho jak silný čaj chcete.

Vyjměte sítko s čajovými lístky z vody, nechte vychladnout a užijte si skvělou chuť.

Shrnutí: Příprava černého čaje je jednoduchá. Stačí jen spařit čajové lístky horkou vodou.

Kolik černého čaje denně pít?

Neexistují žádná konkrétní doporučení ohledně konzumace černého čaje, nicméně pro většinu lidí platí, že by neměli překračovat 3 - 4 šálky černého čaje denně (500 ml).

Těhotné a kojící ženy by neměly pít více než 2 šálky černého čaje denně.

Konzumace více než 5 šálků černého čaje denně může způsobit nežádoucí účinky, jako jsou bušení srdce, bolesti hlavy, nervozita, průjmy, podráždění, zmatenost, třes, brnění končetin a křeče.

Za těmito nežádoucími účinky stojí kofein, jehož nadbytek v těle je vyvolává.

Protože každý druh čaje obsahuje jiné množství kofeinu a navíc také celkové množství kofeinu závisí na době louhování, jsou výše uvedené denní doporučená množství černého čaje jen orientační a pokud pijete silnější čaj s vyšším obsahem kofeinu, je nutné denní množství černého čaje ještě snížit.

Co si z článku odnést?

Neslazený černý čaj je skvělý nízkokalorický nápoj, který obsahuje menší množství kofeinu než káva či energetické nápoje.

Má silnou a jedinečnou chuť, obsahuje velké množství antioxidantů a kladně působí na naše zdraví.

Pomáhá například snížit cholesterol a krevní tlak a zlepšovat zdraví trávicího traktu.

Navíc je jeho příprava velmi rychlá a jednoduchá a můžete ho tak snadno zařadit do svého jídelníčku.

Konzumace 3 - 4 šálků černého čaje denně (500 ml) je pro většinu lidí bezpečná a nebývá spojena s nežádoucími účinky.

V těhotenství a při kojení by ženy neměly pít více než 2 šálky černého čaje denně.

Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Healthline.com

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 31. ledna 2021 8:05
Datum příští revize: 31. ledna 2023 8:05
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace