Píchání v uchu: vše co potřebujete vědět!

17. března 2024 20:46

Píchání v uchu občas trápí každého člověka a ne vždy musí být příčinou závažné onemocnění. Pokud ale tento problém přetrvává déle než týden nebo je doprovázen závažnými obtížemi, jako jsou ztráta nebo zhoršení sluchu, svědění ucha, krvácení nebo výtok z ucha je nutné co nejrychleji vyhledat lékařskou pomoc.

Obsah článku

 1. Časté příčiny píchání v uchu
  1. Zánět středního ucha (otitis media)
  2. Zánět zevního zvukovodu (otitis externa, plavecké ucho)
  3. Zánět slinných žláz
  4. Ušní zátka (nadbytek ušního mazu)
  5. Zánět trojklanného nervu (neuralgie trigeminu)
  6. Alergie
  7. Poranění ucha prudkou změnou tlaku
  8. Zablokování zevního zvukovodu cizím tělesem
  9. Perforace bubínku
  10. Onemocnění temporomandibulárního kloubu
  11. Zánět vedlejších nosních dutin
  12. Nádorová onemocnění hlavy a krku
 2. Léčba
  1. Infekční onemocnění
  2. Neuralgie trigeminu
  3. Alergie
  4. Nadbytek ušního mazu
  5. Nádorová onemocnění
 3. Kdy vyhledat lékaře?
 4. Co si z článku odnést?

Příčinou bodavé bolesti v uchu mohou být infekční onemocnění, jako je zánět zevního zvukovodu nebo zánět středouší, nahromadění ušního mazu, změny atmosférického tlaku (například při letu letadlem) nebo závažnější onemocnění, jako jsou nádorová onemocnění nebo úrazy hlavy.

V každém případě je vždy nutné zjistit vyvolávající příčinu, abychom mohli nasadit správnou léčbu a zabránit rozvoji nežádoucích komplikací.

Tento článek popisuje nejčastější příčiny píchání v uchu, doprovodné příznaky a možnosti léčby.

Dozvíte se také, kdy je okamžitě nutné vyhledat lékařskou pomoc.

Časté příčiny píchání v uchu

Mezi nejčastější příčiny bodavé bolesti v uchu patří záněty středouší, horních cest dýchacích nebo zevního zvukovodu, změny atmosférického tlaku a nahromadění ušního mazu ve zvukovodu.

Zánět středního ucha (otitis media)

Zánět středního ucha je bakteriální či virová infekce postihující středoušní dutinu, která je od zevního zvukovodu oddělena bubínkem.

Zánět středního ucha bývá nejčastěji způsoben sekundárně, tedy jako komplikace jiného onemocnění, nejčastěji respirační infekce.

Možná se divíte tomu co má středouší společného s dýchacími cestami?

Zánět středního ucha je jednou z nejčastějších příčin píchání v uchu

Zánět středního ucha je jednou z nejčastějších příčin píchání v uchu

Více, než si řada lidí myslí.

Středouší je spojeno s nosohltanem trubicí, kterou označujeme jako tuba auditiva (Eustachova trubice).

Eustachova trubice plní velice důležitou funkci.

Zajišťuje totiž vyrovnávání tlaku na obou stranách bubínku v závislosti na okolním atmosférickém tlaku.

A protože při respiračních infekcích dochází k hromadění hlenů v dutině nosní a nosohltanu a k otokům sliznic, může se stát, že se zánět Eustachovou trubicí rozšíří až do středního ucha.

Kromě píchání v uchu se zánět středouší projevuje bolestí ucha, bolestí za uchem, tlakem v uchu, zarudnutím ucha, horečkou a výtokem čiré nebo zkrvavené tekutiny z ucha.

Zánět zevního zvukovodu (otitis externa, plavecké ucho)

Zánět zevního zvukovodu postihuje vnější sluchový kanálek, který je bubínkem oddělený od středouší a ústí na boku hlavy, kde přechází v ušní boltec.

Zánět zevního zvukovodu nejčastěji vzniká při proniknutí vody do zevního zvukovodu (například při koupání), což vede k vytvoření vlhkého prostředí, kde snadno dochází k přemnožení baktérií a dalších mikroorganizmů.

Kromě píchání v uchu patří mezi další příznaky zánětu zevního zvukovodu bolest v ucha, která se zhoršuje při zatlačení na ucho, zalehnutí či svědění ucha, zarudnutí okolí ucha a/nebo výtok obvykle čiré tekutiny z ucha.

Zánět slinných žláz

Zánět slinných žláz (sialoadenitida) je velmi nepříjemné a bolestivé onemocnění, které se projevuje bolestí a otokem postižené slinné žlázy, zhoršením tvorby slin, což vede k suchosti v ústech (xerostomie) a zvýšení rizika zubního kazu.

Pokud je postižena příušní slinná žláza (glandula parotis), mohou se objevit i otoky kolem uší a píchání v uchu.

Ušní zátka (nadbytek ušního mazu)

Ušní maz je hustá voskovitá látka, která chrání vnitřní struktury ucha před cizorodými částicemi, škodlivými mikroorganizmy a infekcí.

Nicméně nadbytek ušního mazu může způsobit ušní zátku (zablokování zveního zvukovodu), což se projevuje bolestmi, pícháním v uchu, zhoršením sluchu, zalehnutím ucha a někdy také svěděním nebo výtokem z ucha.

Někdy se mohou objevit i další nepříjemné příznaky, jako je pískání nebo hučení v uších (tinitus).

Zánět trojklanného nervu (neuralgie trigeminu)

Trojklanný nerv je párový hlavový nerv, který se odborně označuje jako nervus trigemminus (pátý hlavový nerv).

Zajišťuje senzitivní inervaci obličeje a motorickou inervaci žvýkacích svalů.

Je největším z hlavových nervů a má tři větve (nervus ophtalmicus, nervus maxillaris a nervus mandibularis), které dohromady zajišťují senzitivní inervaci svalů čela, obličeje a dolní čelisti.

Zánět trojklanného nervu se projevuje silnou bolestí jedné strany obličeje, která může vystřelovat do ucha, krku nebo do oka.

Zánět trojklanného nervu se projevuje silnou bolestí jedné strany obličeje, která může vystřelovat do ucha, krku nebo do oka.

Jeho zánět je spojený s jednou z nejkrutějších bolestí, jakou člověk může zažít.

Projevuje se krutou bodavou bolestí obvykle na (jedné) postižené straně hlavy, která má záchvatovitý charakter.

Řada lidí bolesti popisuje jako ránu elektrickým proudem.

Ve většině případů se bolesti objevují na tvářích, v okolí dolní čelisti a kolem oka, ale mohou postihnout i ucho a jeho bezprostřední okolí.

Alergie

Mezi příznaky alergií na pyly, prach a další látky, které dráždí dýchací nebo zrakové ústrojí, patří pocit ucpaného nosu, výtok čiré tekutiny z nosu, slzení očí a další.

Pokud se alergie zkomplikuje ušní infekcí, mohou se objevit i příznaky v podobě píchání v uchu nebo horečky.

Poranění ucha prudkou změnou tlaku

Při létání, potápění nebo překonávání velkého rozdílu nadmořských výšek dochází k narušen rovnováhy mezi atmosférickým tlakem a tlakem uvnitř středního ucha.

Prudké změny atmosférického tlaku (například při létání) mohou vyvolat nepříjemné bodání v uchu

Prudké změny atmosférického tlaku (například při létání) mohou vyvolat nepříjemné bodání v uchu

V důsledku narušení této rovnováhy ušní bubínek není schopen normálně fungovat a vibrovat, což vede k nepříjemným příznakům, jako jsou zalehnutí nebo bodavá bolest ucha.

Zablokování zevního zvukovodu cizím tělesem

Kromě ušního mazu může dojít k zablokování zevního zvukovodu také cizím tělesem. Nejčastěji se tak stává při traumatech hlavy nebo u dětí, které si do uší strkají různé předměty, jako jsou ořechy, baterie nebo drobné hračky.

Kromě bodavé bolesti v postiženém uchu se přítomnost cizího tělesa projevuje také zalehnutím ucha, zhoršením sluchu a dalšími příznaky.

V závažných případech může dojít až k perforaci bubínku.

Perforace bubínku

Při prudkých změnách atmosférického tlaku (například při výbuchu nebo potápění) může vzniknout silná tlaková vlna, která prorazí bubínek, což se projevuje krutou bodavou bolestí, zalehnutím ucha a zhoršením sluchu.

Kromě toho má pacient vyšší riziko zanesení infekce do středního ucha a při nedostatečné nebo žádné léčbě může dojít až k trvalé ztrátě sluchu.

perforaci (ruptuře) bubínku může dojít také při neléčených zánětech středouší, při zablokování zvukovodu cizím tělesem nebo při silném výbuchu.

Odborně se poranění sluchového ústrojí hlasitým zvukem označuje jako akustické trauma.

Onemocnění temporomandibulárního kloubu

Onemocnění čelistního (temporomandibulárního) kloubu mohou negativně ovlivnit kvalitu života pacientů.

Vzhledem k tomu, že se tento kloub nachází v těsné blízkosti zevního zvukovodu, může jakýkoli zánětlivý proces (artritida), degenerativní změny (artróza) nebo jiná onemocnění či poranění tohoto kloubu vyvolávat bodavou bolest a pocit zatuhnutí či tlaku v této oblasti.

Onemocnění čelistního (temporomandibulárního) kloubu jsou relativně častou příčinou píchání v uchu

Onemocnění čelistního (temporomandibulárního) kloubu jsou relativně častou příčinou píchání v uchu

Tyto obtíže se zhoršují při mluvení a žvýkání a bolest často vyzařuje do dalších částí hlavy a krku, jako je dolní čelist, ucho nebo tvář.

Zánět vedlejších nosních dutin

Zánět vedlejších dutin nosních (sinusitida) se projevuje pocitem tlaku v hlavě, bolestí dutin, únavou, zadní rýmou a horečkou.

V případě, že se infekce rozšíří přes Eustachovu trubici do středouší, může se objevit i bodavá bolest v uších či výtok z uší.

Nádorová onemocnění hlavy a krku

Mezi další možné příčiny píchání v uchu patří pravá i nepravá nádorová onemocnění hlavy a krku, včetně nádorů uší (například cholesteatom), slinných žláz, nosohltanu, hrtanu, jazyka a dalších struktur.

Tyto nádory mohou prorůstat do sluchového ústrojí a destruovat sluchové kůstky a další struktury, což se kromě bolesti může projevit také jako pocity zalehnutí ucha, výtokem z ucha, krvácením z uší nebo zhoršením či úplnou ztrátou sluchu.

Léčba

Léčba píchání v uchu závisí na vyvolávající příčině:

Infekční onemocnění

Pokud je příčinou píchání v uchu zánět středouší, zevního ucha, respirační infekce nebo sinusitidy, zánět slinné žlázy či jiná infekční onemocnění, je nutné rozhodnout o jaký typ infekce se jedná.

Bakteriální záněty se léčí antibiotiky.

Antibiotika se podávají jednak lokálně (jako kapky do uší nebo do nosu) a v případě závažnějších infekcí pak i systémově (perorálně – ústy nebo intravenózně – nitrožilní infúzí).

Kromě antibiotik se jako podpůrná léčba používají teplé obklady (například nahřívací polštářky), kloktání slané vody, výplach nosní dutiny roztokem mořské soli, apod.

Důležitý je také dostatečný přísun tekutin a dostatek odpočinku.

Na virové či plísňové záněty antibiotika nefungují, ale v některých případech je možné použít protivirové či protiplísňové léky (antivirotika a antimykotika) případně jiné léky na zmírnění zánětu.

Léky na snížení horečky se jmenují antipyretika a patří mezi ně například nesteroidní protizánětlivé léky (například ibuprofen) nebo paralen.

Neuralgie trigeminu

Léčba neuralgie trigeminu je svízelná, protože bolesti s tímto onemocněním spojené často nereagují na běžně předepisované či dostupné léky. 

Proto se v léčbě používají silné léky proti bolesti, například ze skupiny tricyklických antidepresiv, v kombinaci s psychoterapeutickými a dalšími metodami.

Alergie

Mezi léky používané v léčbě alergií patří zejména antihistaminika (například Xyzal, Daselta, apod.). Kromě toho by se pacient měl pokud možno vyvarovat pobytu v prostředí s vysokou koncentrací alergenů (prach, pyly, apod.).

Nadbytek ušního mazu

V případě, že je příčinou píchání v uchu ucpání zvukovodu ztvrdlým ušním mazem, může vám lékař předepsat speciální kapky na změkčení ušního mazu.

Pokud tyto kapky nepomohou, může být nutné nechat si uši profesionálně propláchnout u ušního lékaře.

Rozhodně nezkoušejte čistit si uši doma s pomocí uchošťourů (vatových tyčinek) či jiných ostrých předmětů, protože nešetrné čištění může vést k zanesení infekce či k poranění zvukovodu nebo bubínku.

Nádorová onemocnění

V případě, že je příčinou píchání v uchu nádorové onemocnění patří mezi možnosti léčby chirurgické odstranění nádoru, chemoterapie, radioterapie nebo biologická léčba.

Často je nutná jejich kombinace, aby se odstranila co největší část nádoru.

Kdy vyhledat lékaře?

Pokud nastane některá z těchto situací, měli byste okamžitě vyhledat lékařskou pomoc:

 • Bolest je obzvlášť silná, přetrvává dlouhodobě a nereaguje na volně prodejné léky proti bolesti.
 • Objeví se další závažné příznaky, jako je vysoká horečka, ztráta sluchu, silná bolest hlavy, ztráta nebo narušení vědomí, otoky kolem uší, ochabnutí svalů obličeje na jedné straně (pokles ústního koutku nebo očního víčka) a/nebo zhoršení hybnosti končetin či ztráta schopnosti rozumět mluvenému slovu nebo hovořit.

Co si z článku odnést?

Píchání v uchu může být příznakem mnoha různých stavů, včetně infekčních onemocnění, jako je zánět středouší.

Mezi další časté příčiny patří alergie, zablokování zvukovodu ušním mazem nebo cizím tělesem, porušení bubínku změnami tlaku a mnoho dalších.

Pokud se obtíže zhoršují nebo jsou spojeny se ztrátou či zhoršením sluchu, výtokem z ucha či dalšími příznaky, vyhledejte pomoc lékaře

Pokud se obtíže zhoršují nebo jsou spojeny se ztrátou či zhoršením sluchu, výtokem z ucha či dalšími příznaky, vyhledejte pomoc lékaře

Pokud obtíže do několika dní neustoupí, nereagují na volně prodejné léky proti bolesti nebo se objeví závažné příznaky, jako je ztráta sluchu, zhoršení nebo ztráta vědomí, vysoká horečka, silná bolest hlavy nebo oslabení končetin či mimických svalů, je nutné ihned vyhledat lékařskou pomoc.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 17. března 2024 20:46
Datum příští revize: 17. března 2026 20:46
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace