Rozšíření zornic (mydriáza): vše co potřebujete vědět

29. srpna 2022 5:55

Rozšířené zornice jsou poměrně častým příznakem, který může být způsoben poraněním nebo onemocněním mozku či očí, nežádoucími účinky léků nebo se může jednat o fyziologický stav (například při pobytu ve tmě se zornice rozšiřují, aby co nejvíce světla dopadalo na sítnici).

Obsah článku

 1. Co je mydriáza?
 2. Příčiny rozšíření zornic
  1. Léky
  2. Rostliny
  3. Benigní epizodická (unilaterální) mydriáza
  4. Rozkapání oka při vyšetření očního pozadí
  5. Oxytocin
  6. Poranění nebo onemocnění hlavových nervů
  7. Poranění nebo poškození mozku
  8. Poranění nebo poškození oka
  9. Extrémní soustředění nebo emoční vypětí
 3. Příznaky
 4. Léčba
 5. Kdy vyhledat lékaře?
 6. Co si z článku odnést?

Mydriáza je lékařský termín pro rozšíření zornic.

Za normálních okolností se zornice rozšiřují při pobytu v temném prostředí, aby se do očí dostalo více světla.

Mydriáza je pak stav, kdy k rozšíření zornic dochází bez návaznosti na světelné podmínky.

V tomto článku popisujeme nejčastější příčiny a možnosti léčby rozšířených zornic.

Dozvíte se také, kdy byste měli vždy vyhledat lékařskou pomoc.

Co je mydriáza?

Mydriáza je odborné označení pro rozšíření zornic.

Může být způsobena poraněním nebo onemocněním oka, mozku, hlavových nervů nebo okohybných svalů, psychologickými faktory nebo některými léky či návykovými látkami (drogami).

Rozšířené zornice jsou také jedním z příznaků cévní mozkové příhody.

Opakem mydriázy je onemocnění označované jako mióza, která se naopak projevuje zúžením zornic.

Většina lidí má obě zornice stejně široké (izokorické), ale 1 z 5 lidí má vrozeně rozdílnou velikost zornic (1).

Tento stav pak označujeme jako fyziologickou nebo vrozenou anizokorii.

Existuje také anizokorie získaná, která může být způsobena řadou různých onemocnění mozku, nervů nebo oka.

Rozšíření zornic nemusí vždy být známkou závažného onemocnění a často se šířka zornic vrátí do normálu bez nutnosti léčby.

Nicméně pokud se rozšíření zornice objeví po úrazu hlavy nebo oka nebo je spojeno s dalšími příznaky, jako jsou zmatenost, motání hlavy, silné bolesti hlavy, tlak na spáncích, rozmazané nebo dvojité vidění, ztráta vědomí, dušnost, brnění, mravenčení nebo ochrnutí končetin nebo prstů, poruchy řeči, apod. je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Příčiny rozšíření zornic

Příčin mydriázy je celá řada. Mezi ty nejčastější patří:

Léky

Rozšíření zornice je nežádoucím účinkem některých běžně používaných léků a návykových látek (drog).

Mezi léky, které mohou způsobit mydriázu na jednom nebo obou očích, mimo jiné patří antihistaminika (léky užívané v léčbě alergií), botulotoxin (klobásový jed, který se pod názvem onabotulotoxin A v malém množství používá v léčbě spasmů, nadměrného pocení, k vyhlazení vrásek, v léčbě hyperaktivního močového měchýře, apod.) nebo některé léky užívané v léčbě Parkinsonovy choroby.

Mezi další léky, které mohou způsobit rozšíření zornic patří také anticholinergika, která blokují muskarinové receptory a užívají se například v urologii (v léčbě močové inkontinence a dalších onemocnění močopohlavního ústrojí), v plicním lékařství (v léčbě chronické obstrukční plicní choroby a dalších onemocnění) a v mnoha dalších lékařských oborech (2, 3).

Mezi návykové látky, které způsobují rozšíření zornic patří kokain, LSD, extáze nebo amfetaminy.

Rostliny

Některé rostliny obsahují látky, které způsobují dilataci (rozšíření) zornic.

Pobyt v prostředí, kde tyto rostliny rostou tak může způsobit mydriázu. Stačí tyto rostlinné látky vdechnout nebo se těchto rostlin dotknout.

Mezi rostliny, které způsobují rozšíření zornic, mimo jiné, patří durman obecný (Datura stramonium), durman hrozivý (Datura ferox) nebo rostliny z čeledi rulíkovitých (například rulík zlomocný).

Benigní epizodická (unilaterální) mydriáza

Onemocnění s názvem benigní epizodická mydriáza je stav, který se často vyskytuje u žen s chronickými bolestmi hlavy. Většinou je jednostranná, a proto se také označuje jako benigní epizodická unilaterální mydriáza.

Kromě rozšíření zornic a bolestí hlavy jsou dalšími příznaky tohoto onemocnění tlak za očima nebo rozmazané vidění.

Toto onemocnění je charakteristické tím, že jednotlivé epizody rozšíření zornic trvají krátce a samy od sebe odezní.

Rozkapání oka při vyšetření očního pozadí

Při některých vyšetřeních očí (zejména očního pozadí) lékaři používají speciální oční kapky na dočasné roztažení zornice (takzvaná mydriatika).

Tomuto vyšetření se lidově říká vyšetření s rozkapáním očí.

Zhruba za 15 až 30 minut po rozkapání očí se zornice rozšíří a lékaři tak mají možnost s pomocí oftalmoskopu dobře vyšetřit oční pozadí, včetně sítnice a zrakového nervu.

Vyšetření pomáhá odhalit nejen onemocnění očí, jako jsou glaukom nebo makulární degenerace, ale může pomoci také v diagnostice, prevenci a léčbě řady jiných onemocnění, jako je například diabetes, nádory mozku a další.

S pravidelným vyšetřením očního pozadí se setkáte například tehdy, jste-li diabetik (v rámci prevence diabetické retinopatie).

Účinek mydriatických očních kapek odezní zhruba za 4 až 6 hodin po rozkapání oka (4).

Oxytocin

Zvýšená hladina hormonu oxytocinu je další příčinou rozšíření zornic. Oxytocin je hormon, který se uvolňuje například při porodu a pomáhá také podporovat vazbu mezi matkou a dítětem.

Poranění nebo onemocnění hlavových nervů

Poranění třetího hlavového nervu (okohobný nerv neboli nervus oculomotorius) narušuje schopnost mozku ovládat oční svaly, což může vést k mydriáze.

Poranění nebo onemocnění hlavových nervů či mozku jsou jednou z příčin mydriázy

Poranění nebo onemocnění hlavových nervů či mozku jsou jednou z příčin mydriázy

K poranění 3. hlavového nervu může dojít například při zánětech, následkem úrazu, při diabetu nebo migréně. U některých lidí je poškození 3. hlavového nervu vrozené, a pak mají rozšířené zornice na jednom nebo obou očích trvale (např. vrozená anizokorie).

Poranění nebo poškození mozku

Při poranění nebo poškození mozku z různých příčin (cévní mozková příhoda, nádory, infekce, apod.) může dojít ke zvýšení nitrolebního tlaku, což zhoršuje fungování mozku, včetně okohybných nervů.

Poranění nebo poškození oka

Při poranění oka mechanicky, infekcí, nádory či jinak může dojít k poškození okohybných svalů či nervů, které jsou odpovědné za rozšiřování zornic, což se projeví mydriázou.

Extrémní soustředění nebo emoční vypětí

Při extrémním soustředění nebo emočním vypětí může dojít k dočasnému rozšíření zornic, čehož se využívá například ve vědeckém výzkumu při analýze emocí a duševních činností.

Příznaky

Charakteristickým příznakem mydriázy jsou rozšířené zornice (na jednom nebo obou očích), jejichž průměr se v reakci na světlo nemění.

Za normálních okolností reagují rozšířené zorničky velmi citlivě na světlo, protože jejich hlavní funkcí je regulovat množství světla dopadajícího na sítnici.

Ve tmě je potřeba zajistit, aby na sítnici dopadalo co nejvíce světla, a tak zornice reagují na světlo tím, že se rozšíří, ovšem jakmile zapneme v místnosti osvětlení nebo vyjdeme ze tmy na světlo, zorničky by se normálně měly zase rychle zúžit do normální velikosti.

Pokud se tak neděje, jedná se o patologický stav, který označujeme jako mydriázu (rozšíření zornic).

Rozšíření zornic je spojeno s řadou dalších nepříjemných příznaků, jako jsou zvýšená citlivost na světlo (světloplachost), rozmazané vidění, pocit tlaku či bolest za očima nebo na čele.

U některých lidí s mydriázou se objevují další příznaky, jako jsou bolest hlavy, nevolnost, závrať, podráždění očí nebo nespavost a další poruchy spánku.

V případě, že je mydriáza doprovázena zhoršením nebo nemožností pohybovat očním bulbem, zdánlivým zapadnutím oka nebo pokleslým očním víčkem (ptóza), může být tento problém způsoben poškozením hlavových nervů nebo mozku.

Léčba

Ve většině případů mydriáza sama do několika hodin odezní, bez nutnosti léčby. Platí to zejména v případě, kdy jsou rozšířené zornice způsobeny léky, rozkapáním očí před vyšetřením u očního lékaře, návykovými látkami nebo rostlinnými látkami.

Jinak je léčba rozšířených zornic závislá na vyvolávající příčině.

Pokud je příčinou rozšíření zornic užívání některých léků a musíte tyto léky užívat na jiná onemocnění, vyhledejte svého lékaře a poraďte se s ním o možnosti předepsání jiných léků, které tyto nežádoucí účinky mít nebudou. Existují samozřejmě léky, které dokáží rozšířené zornice zúžit (například přímá parasympatomimetika užívaná v léčbě zeleného zákalu, jako je například Pilokarpin), ale ve většině případů postačí počkat, dokud účinek léků s mydriatickými účinky neodezní a není nutné ho "přebíjet" dalšími léky.

Nicméně vždy se poraďte se svým lékařem.

Pokud je mydriáza způsobena poraněním mozku nebo oka je nutná intenzivnější léčba.

V extrémních případech může být nutná i operace, jejímž cílem je opravit poškozené nervy nebo oční struktury.

Po operaci pak pacient může nějakou dobu nosit přes operované oko pásku, aby mělo čas se zhojit. 

Pokud jsou příčinou mydriázy návykové látky (drogy), přestaňte je užívat.

Jestliže jsou rozšířené zornice způsobeny alergickou reakcí na rostliny (například durman nebo rulík), vyhněte se kontaktu s těmito rostlinami a odstraňte je z míst, která obýváte nebo kde pracujete.

Pokud je mydriáza způsobena poraněním mozku nebo očí, je nutná intenzivnější léčba, jejíž součástí jsou léky, operace očí nebo mozku a oční rehabilitace. Do doby, než se poraněné oko uzdraví lékaři doporučují zakrývat ho páskou, aby se zbytečně nenamáhalo.

Protože déle trvající mydriáza je spojena s komplikacemi, jako jsou zvýšená citlivost na světlo, rozmazané nebo dvojité vidění, bolesti hlavy, tlak za očima, nevolnost nebo závrať, doporučují lékaři nosit tmavé brýle, které částečně sníží množství světla dopadajícího na sítnici a pomáhají tak tyto příznaky zmírnit.

Kdy vyhledat lékaře?

V případě, že rozšíření zornic vznikne bez zjevného důvodu a/nebo je spojeno s příznaky jako jsou rozmazané vidění, nevolnost, závrať, dušnost, zmatenost, poruchy řeči, pokles ústního koutku nebo očního víčka na jedné straně obličeje, nadměrná spavost, světloplachost, brnění, porucha hybnosti nebo slabost končetin, nejistá chůze, poruchy rovnováhy, ztráta vědomí, apod., je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Stejně tak je nutné okamžitě vyhledat lékaře, pokud se mydriáza objeví následkem úrazu hlavy nebo oka.

Co si z článku odnést?

Rozšíření zornic může být způsobeno celou řadou příčin, jako jsou rozkapání oka před vyšetřením u očního lékaře, alergická reakce na některé rostliny (například durman nebo rulík), návykové látky (kokain, amfetaminy, extáze, apod.), poškození, poranění či onemocnění hlavových nervů, oka nebo mozku, hormonální změny nebo extrémní soustředění.

Léčba mydriázy závisí na vyvolávající příčině.

V některých případech mydriáza odezní bez nutnosti léčby, jindy je nutné změnit užívaná léčiva nebo zahájit medikamentózní či operační léčbu.

Pokud rozšíření zornic zaznamenáte bez zjevné příčiny nebo je spojeno se závažnými příznaky, jako jsou dušnost, závrať, motání hlavy, spavost, světloplachost, ztráta vědomí, poruchy hybnosti nebo slabost končetin, pokles ústního koutku či očního víčka, poruchy řeči, apod. je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Totéž platí pro mydriázu, která se objeví po úrazu hlavy či oka, bez ohledu na to, zda je či není doprovázena dalšími příznaky.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Medicalnewstoday.com

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 29. srpna 2022 5:55
Datum příští revize: 29. srpna 2024 5:55
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace