Bronchiektázie: příčiny, projevy, diagnostika a léčba

Bronchiektázie: příčiny, projevy, diagnostika a léčba
13. dubna 2013 3:50

Bronchiektázie je onemocnění, při němž dochází k nevratnému a trvalému rozšíření bronchů (průdušek). Projevuje se nejčastěji u dětí předškolního a raně školního věku. Známe formu vrozenou, která je méně častá a je založena na dědičných faktorech, a formu získanou, kterou trpí většina nemocných. Stav je spojen s chronickým zánětem dýchacích cest a opakujícími se infekcemi a zápaly plic.

Příčiny bronchiektázie

Genetická forma onemocnění je založena na chybném vývoji chrupavek průdušek, které mají hlavní funkci ve vyztužování bronchů. Pokud tomu tak není, průdušky ztrácejí typický tvar a rozšiřují se.

Získaná bronchiektázie vzniká nejčastěji jako následek opakovaných zápalů plic v dětství, může být také důsledkem jiných onemocnění nebo vývojových vad, např. cystické fibrózy. 

Vzácně můžeme zaznamenat vznik této nemoci jako důsledek obstrukce dýchacích cest, například cizím tělesem nebo tumorem.

Příznaky bronchiektázie

Primárním příznakem je chronický kašel, doprovázený vykašláváním sputa (hlenu) a to především ráno. Během dne množství hlenu klesá. Příčinou je stagnace hlenu v rozšířených průduškách. Se sputem může být vykašlávána i krev.  Hromadící se hlen je ideálním prostředím pro bakterie, typicky dochází k opakujícím se těžkým infekcím dýchacích cest jako je např. zápal plic. Tento stav je spojen s celkovým vyčerpáním pacienta, s nechutenstvím a ubývání na váze.

Dlouhodobé a rozsáhlé onemocnění vede k nedostatečné výměně plynů v plicích, které se projevuje dušností a chronické hypoxii (snížená hladina kyslíku). Může dojít až k srdečnímu selhání.

Diagnostika bronchiektázie

Na diagnózu lékaře upozorní především časté zápaly plic v anamnéze pacienta, jeho dušnost a dlouhodobě neutichající záchvaty produktivního kašle. Lékař provede poslech pacienta, rentgen plic a následně i CT (počítačová tomografie).

Léčba bronchiektázie

Léčba samotných rozšíření není bohužel možná. Tento stav je nevratný. Lékař se soustředí především na předcházení a brzké podchycení vznikajícího zápalu plic nebo dalších onemocnění dýchacích cest a to především podáváním antibiotik a mukolytik (léky usnadňující rozpouštění hlenu a jeho snazší vykašlání. Za velmi prospěšnou se považuje i tzv. polohová drenáž, kdy pacient leží na lůžku skloněný hlavou dolů. Gravitace a součastné poklepávání rukou na hrudník usnadňuje odchod hlenů.

Při neúspěšné léčbě nebo opakujících se dlouho trvajících příznacích se přistupuje k chirurgickému řešení. Tím je odstranění části plic s rozšířenými průduškami.

Komplikace bronchiektázie

Největší komplikací bronchiektázie je především vznik tzv. cor pulmonale (plicní srdce). Jedná se o hypertrofii pravé srdeční komory (ztluštění svaloviny), které je následkem plicního onemocnění. Může vést až k srdečnímuselhání.

Sdílet článek
Autor: Zuzana Nimmertondlová
Článek naposled aktualizován: 13. dubna 2013 3:50
Datum příští revize: 13. dubna 2015 3:50
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace