Co způsobuje zánět dvanáctníku, jak ho léčit a co jíst?

27. února 2022 15:23

Dvanácterník je zastaralé označení pro duodenum neboli dvanáctník. Jedná se o první a nejkratší úsek tenkého střeva, který bezprostředně navazuje na žaludek.

Obsah článku

 1. Příznaky
 2. Příčiny
 3. Diagnostika
 4. Léčba
  1. Domácí léčba
  2. Režimová opatření
 5. Dieta při zánětu dvanáctníku
 6. Kdy navštívit lékaře?
 7. Co si z článku odnést?

Zánětlivé postižení sliznice této části tenkého střeva označujeme jako zánět dvanácterníku neboli duodenitida (též duodenitis).

Vzhledem k tomu, že dvanáctník bezprostředně navazuje na žaludek, je jeho zánětlivé postižení často spojeno i se zánětem žaludku (odborně gastritida).

Zánět žaludku a duodena se projevuje i obdobnými příznaky, bývá způsoben stejnými příčinami a také možnosti léčby jsou obvykle velmi podobné.

Pokud zánět dvanáctníku postihne jen počáteční úsek duodena, bezprostředně navazující na žaludek, označujeme ho jako bulbitidu nebo zánět bulbu duodena (bulbus duodeni je část dvanáctníku bezprostředně navazující na pylorický kanál žaludku).

Zdaleka nejčastější příčinou zánětu dvanácterníku je infekce Helicobacter pylori, ale toto onemocnění může vyvolat také dlouhodobé užívání některých léků (například nesteroidních antiflogistik), nezdravé stravování, nadměrná konzumace alkoholu, kouření a mnoho dalších příčin.

Čtěte dál a dozvíte se nejen o příčinách a příznacích zánětu dvanácterníku, ale také o možnostech léčby tohoto onemocnění a o tom co jíst na zmírnění příznaků tohoto onemocnění.

Příznaky

Někdy se na zánět dvanáctníku přijde náhodou (například při gastroskopii nebo ERCP), protože pacient nemá žádné obtíže.

Stejně tak platí, že závažnost obtíží se jednotlivých pacientů liší.

Někdo má i při mírném zánětlivém postižené závažné klinické příznaky, zatímco u jiných lidí se příznaky onemocnění nemusí objevit ani při těžkých zánětlivých změnách sliznice duodena.

Mezi možné příznaky zánětu dvanáctníku patří:

U některých lidí se bolesti břicha mohou rozšířit až do podbřišků.

Dlouhodobě neléčený zánět duodena může být spojený se závažnými komplikacemi, jako je například vnitřní krvácení do trávicího traktu.

V takovém případě bývá jedním z příznaků lepkavá dehtovitá stolice tmavě hnědé až černé barvy (v důsledku přítomnosti natrávené krve), kterou označujeme jako meléna. Pacienti s krvácením do horní části trávicího ústrojí tak mohou zvracet drobné hrudky, vypadající jako kávová sedlina.

Pokud se některý z těchto příznaků objeví je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Zánět žaludku a dvanáctníku může postihnout pacienty ve všech věkových kategoriích a může probíhat akutně nebo chronicky.

Příznaky akutního zánětu dvanácterníku obvykle nastupují velmi rychle (z plného zdraví), trvají poměrně krátkou dobu a poté odezní.

Naproti tomu při chronickém zánětu je nástup obtíží spíše pozvolný a pomalý, ale problémy přetrvávají po velmi dlouhou dobu, někdy až několik měsíců či let.

Příčiny

Nejčastější příčinou zánětu dvanáctníku je infekce bakterií helicobacter pylori (1).

Tyto baktérie žijí v trávicím traktu většiny lidí a většinou nepůsobí žádné potíže.

Častou příčinou zánětu dvanáctníku je infekce helicobacter pylori

Častou příčinou zánětu dvanáctníku je infekce helicobacter pylori

Nicméně při jejich přemnožení (přerůstání) dochází k poškození sliznice žaludku a duodena a rozvíjí se zánět, který je spojený s výše uvedenými příznaky.

Závažnou komplikací dlouhodobě neléčené infekce baktérií helicobacter pylori je vředová choroba žaludku a duodena, kdy v těchto orgánech vznikají hluboké defekty a krátery, které označujeme jako žaludeční a dvanáctníkové vředy.

Toto onemocnění se, mimo jiné, projevuje trávicími potížemi, pálením žáhy a silnými bolestmi v epigastriu (nadbřišku), které se po jídle buď zlepšují nebo naopak zhoršují (v závislosti na tom, zda se jedná o žaludeční vřed nebo vřed duodena).

Dlouhodobě neléčené žaludeční a dvanáctníkové vředy také zvyšují riziko nádorových onemocnění trávicího traktu, zejména pak rakoviny jícnu a žaludku.

Zhoubné nádory tenkého střeva jsou poměrně vzácné.

Závažnou komplikací vředové choroby žaludku a duodena je prasknutí vředu, které se může projevit vnitřním krvácením do dutiny břišní (hemoperitoneum) a vyvolat další komplikace, jako je například zánět pobřišnice (blána, která vystýlá břišní dutinu zevnitř).

Další častou příčinou zánětu duodena je dlouhodobé užívání některých léků, jako jsou nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), mezi něž patří například ibuprofen (Brufen), naproxen (Aulin) nebo kyselina acetylsalicylová (Aspirin).

Další možnou příčinou zánětu duodena jsou nespecifické střevní záněty (též označované jako idiopatické).

Studie z roku 2012 naznačuje, že zánět duodena a žaludku, jehož příčinou není baktérie Helicobacter pylori, nejčastěji postihuje právě děti a dospělé s nespecifickými střevními záněty, jako jsou Crohnova choroba, ulcerózní kolitida nebo syndrom dráždivého tračníku (3).

Další častou příčinou zánětu dvanáctníku je celiakie (alergie na lepek) a také různé další potravinové intolerance či alergie (například alergie na mléčný cukr – laktózu).

Mezi další možné příčiny duodenitidy patří:

 • Nadměrná konzumace alkoholu
 • Kouření tabáku
 • Poranění žaludku a tenkého střeva
 • Operační výkony na žaludku či tenkém střevě
 • Otrava jedovatými látkami
 • Reflux žluči do žaludku a jícnu (duodenogastrický reflux)
 • Dlouhodobé připojení na dýchací přístroj (plicní ventilace, ECMO, apod.)
 • Některé způsoby léčby nádorových onemocnění, jako je chemoterapie a radioterapie

Diagnostika

Diagnostika zánětu dvanácterníku spočívá ve vyšetřeních zaměřených na zjištění vyvolávající příčiny.

Infekce helicobacter pylori se prokazuje zejména ureázovým dechovým testem, kdy pacient vypije močovinu se speciálně značeným uhlíkem a následně vydechne do speciálního přístroje, který v případě pozitivity na přítomnost Helicobacter pylori zaznamená ve vydechovaném vzduchu zvýšené množství oxidu uhličitého, který v žaludku vzniká jako vedlejší produkt při štěpení močoviny helicobacterem.

Helicobacter pylori lze prokázat také ve vzorku stolice, kde se sleduje přítomnost bakteriálního antigenu.

Používá se i sérologické vyšetření protilátek proti helicobacter pylori z krve, ale tato metoda je velmi nepřesná a nespolehlivá, takže má jen omezenou výpovědní hodnotu.

Důležitou součástí diagnostiky zánětu dvanáctníku je endoskopické vyšetření (gastroskopie), při kterém lékaři pacientovi ústy a hrdlem zavedou do žaludku a dvanáctníku hadičku s kamerou na konci, což jim umožní prohlédnout si stav sliznice žaludku a duodena zevnitř a zjistit známky zánětu, krvácení, vředové choroby nebo nádorů.

Během gastroskopického vyšetření lékaři také mohou odebrat vzorek patologicky změněné tkáně a odeslat ho na mikroskopické vyšetření na patologii.

Tento postup se označuje jako biopsie a dokáže s vysokou mírou spolehlivosti odhalit různé možné příčiny zánětu a bolesti dvanácterníku.

Léčba

Léčba zánětu duodena závisí na vyvolávající příčině a liší se také případ od případu.

Pokud je příčinou problému infekce helicobacter pylori je nutné přemnožené baktérie zlikvidovat, k čemuž se využívají různé kombinace antibiotik (nejčastěji amoxicilin a klaritromycin), které pacient užívá po dobu několika týdnů.

Vzhledem k tomu, že zánět duodena často souvisí s nadbytkem kyseliny chlorovodíkové v žaludku, předepisují lékaři pacientům s tímto onemocněním také léky na snížení tvorby žaludeční kyseliny, zejména inhibitory protonové pumpy (například přípravky s účinnou látkou omeprazol nebo esomeprazol) a blokátory histaminových H2 receptorů, jako je například famotidin (4).

Někteří pacienti musí užívat léky na snížení tvorby žaludeční kyseliny dlouhodobě, v rámci prevence vředové choroby žaludku a duodena.

Platí to zejména pro osoby, které musí z důvodu nějakého jiného onemocnění dlouhodobě nebo častěji užívat nesteroidní protizánětlivé léky nebo další léčiva, která se mohou podílet na vzniku zánětu dvanáctníku.

Domácí léčba

Některé léky, které pomáhají snížit tvorbu žaludeční kyseliny si můžete v lékárně zakoupit i bez lékařského předpisu.

Například inhibitory protonové pumpy nebo blokátory H2 receptorů jsou volně prodejné v nízkém dávkování.

Kromě toho si na okamžitou a krátkodobou úlevu od příznaků zánětu duodena, jako je například pálení žáhy při refluxu žaludeční kyseliny do jícnu, zakoupit v lékárně léky, které neutralizují žaludeční kyselinu (takzvaná antacida). Nejčastěji se jedná o léky s uhličitanem vápenatým, hydroxidem hlinitým, hydroxiden hořečnatým nebo hydroxyhlinitanem hořečnatým.

Vždy se ale předem poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, které léky jsou pro vás nejvhodnější a dodržujte přesně doporučené dávkování.

Navíc antacida zhoršují vstřebávání dalších léků a živin, takže byste je nikdy neměli užívat ve stejnou dobu jako ostatní léky, ale minimálně s dvouhodinovým odstupem.

Režimová opatření

Na zmírnění obtíží při zánětu duodena pomáhají také režimová opatření.

Předně je důležité vyhnout se kouření a konzumaci alkoholu a dopřát střevní a žaludeční sliznici čas na zhojení.

Některé léky, jako jsou nesteroidní protizánětlivé léky nebo kyselina acetylsalicylová (aspirin) zvyšují riziko poškození stěny žaludku a střeva, což se může projevit zánětem a krvácením.

Pokud jsou tyto léky jednou z příčin vašich obtíží, měli byste je přestat užívat alespoň do doby, než se zánětem změněná sliznice duodena a žaludku zahojí.

Pokud musíte léky dráždící žaludek a střeva užívat dlouhodobě kvůli nějakému jinému onemocnění, poraďte se se svým lékařem, než je vysadíte.

V případě, že je příčinou zánětu duodena celiakie nebo jiná potravinová intolerance, budete muset z jídelníčku vyřadit potraviny s lepkem či alergeny, které vaše obtíže vyvolávají.

Dieta při zánětu dvanáctníku

Některé potraviny mohou pomoci zánět dvanáctníku zmírnit a jiné naopak obtíže zhoršují.

Nicméně vždy platí, že samotná dieta problémy se zánětem duodena nevyřeší a vždy je nutné spolu s dietou nasadit odpovídající léčbu, podle vyvolávající příčiny.

Mezi potraviny, kterým byste se měli při zánětu dvanáctníku vyhnout patří zejména smažená a kořeněná jídla a potraviny s vysokým stupněm acidity (kyselosti).

Naopak v rámci diety při zánětu dvanáctníku lze doporučit:

 • Potraviny s vysokým obsahem vlákniny, jako je například ovoce, zelenina nebo luštěniny
 • Potraviny s nízkým obsahem tuků, jako jsou ryby nebo libové maso
 • Nápoje bez kofeinu a nesycené nápoje

Podle studie z roku 2016 mohou v léčbě zánětu duodena způsobeného infekcí helicobacter pylori pomoci probiotika (5).

Podle některých studií může zařazení probiotik do stravy pomáhat při zmírňování obtíží spojených s duodenitidou

Podle některých studií může zařazení probiotik do stravy pomáhat při zmírňování obtíží spojených s duodenitidou

Probiotika lze užívat jako doplněk stravy nebo můžete do jídelníčku zařadit některé z potravin, které jsou bohatým zdrojem probiotik.

Na druhou stranu to s probiotiky nepřehánějte, protože mohou mít i nežádoucí účinky.

Kdy navštívit lékaře?

Pokud se vaše obtíže nezlepší při užívání volně prodejných léků na snížení tvorby žaludečních kyselin (inhibitory protonové pumpy nebo blokátory histaminových H2 receptorů) a/nebo antacid, měli byste se poradit se svým lékařem.

Pokud se objeví některý z následujících příznaků, je nutné vyhledat lékařskou pomoc okamžitě:

 • Krutá bolest břicha nebo křeče v břiše
 • Zvracení s příměsí čerstvé krve nebo hrudkami připomínajícími kávovou sedlinu
 • Černá dehtovitá stolice
 • Vysoká horečka

Co si z článku odnést?

Zánět dvanácterníku je poměrně časté onemocnění, jehož nejčastější příčinou je infekce helicobacter pylori nebo nadměrné užívání některých léků, jako jsou nesteroidní antiflogistika.

Mezi časté příčiny patří také potravinové alergie a intolerance, jako je například alergie na lepek (celiakie) a nespecifické střevní záněty (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida nebo syndrom dráždivého tračníku).

Léčba duodenitidy spočívá v léčbě vyvolávající příčiny a skládá se obvykle z užívání léků (například antibiotik a léků na snížení tvorby žaludečních kyselin) a režimových opatření.

Neléčený zánět duodena může vést k řadě komplikací, jako jsou vředová choroba žaludku a duodena nebo rakovina.

Pokud se objeví některé z možných příznaků zánětu dvanáctníku, jako jsou bolest břicha po jídle, časté pálení žáhy, trávicí potíže (plynatost, nadýmání, nevolnost) nebo černá dehtovitá stolice či zvratky, které obsahují hrudky připomínající kávová zrna, vyhledejte lékařskou pomoc.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Medicalnewstoday.com

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 27. února 2022 15:23
Datum příští revize: 27. února 2024 15:23
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace