Jak poznat zvětšenou štítnou žlázu? Časté příznaky strumy!

5. dubna 2022 22:20

Zvětšená štítná žláza neboli struma (vole) má celou řadu příčin, přičemž některé vyžadují konzervativní či chirurgickou léčbu, zatímco jiné stačí jen pravidelně sledovat a kontrolovat.

Obsah článku

 1. Co je štítná žláza?
 2. Jak poznat zvětšenou štítnou žlázu?
  1. Jak na samovyšetření štítné žlázy?
 3. Co způsobuje zvětšení štítné žlázy?
 4. Jaké jsou příznaky zvětšené štítné žlázy?
  1. Příznaky spojené s útlakem okolních tkání
  2. Funkční příznaky
 5. Jak se příčiny zvětšení štítné žlázy diagnostikují?
 6. Jak se léčí zvětšená štítná žláza?
 7. Co si z článku odnést?

Co je štítná žláza?

Štítná žláza (glandula thyroidea) je endokrinní žláza, kterou najdeme na krku, těsně pod ohryzkem.

Skládá se ze dvou laloků (pravého a levého) a ze zúžené části spojující oba laloky, kterou označujeme jako isthmus.

Štítná žláza produkuje hormony T4 (tetrajódtyronin nebo tyroxin) a T3 (trijódtyronin).

Hormony štítné žlázy zasahují do metabolizmu a energetické rovnováhy organizmu a jsou důležité pro tělesný růst a vývoj mozku.

V těhotenství jsou důležité pro správný vývoj plodu.

Navíc se podílí na regulaci tělesné teploty, tepové frekvence a nálady.

Lidské tělo po celý život potřebuje dostatek hormonů štítné žlázy pro správné fungování všech orgánů.

Štítná žláza se nachází na krku v oblasti hrdelní jamky (fossa jugularis) pod štítnou chrupavkou (lidově ohryzkem).

Štítná žláza se nachází na krku v oblasti hrdelní jamky (fossa jugularis) pod štítnou chrupavkou (lidově ohryzkem).

Onemocnění štítné žlázy proto negativně ovlivňují funkci celého organizmu a projevují se mnoha různými příznaky.

Pokud štítná žláza z nějakého důvodu produkuje nedostatek hormonů, označuje se tento stav jako hypotyreóza (snížená funkce štítné žlázy) a vede ke zpomalení metabolizmu, což se, mimo jiné, projevuje únavou, zimomřivostí, zpomalením tepové frekvence, přibýváním na váze, zácpou a mnoha dalšími příznaky.

Pokud naopak štítná žláza produkuje nadbytek hormonů, označuje se tento stav jako hypertyreóza (zvýšená funkce štítné žlázy) a vede ke zrychlení metabolizmu, což se, mimo jiné, projevuje návaly horka, zrychlením tepové frekvence, bušením srdce, úbytkem tělesné hmotnosti, průjmy, třesem, neklidem, nadměrným pocením a mnoha dalšími příznaky.

Zezadu se na štítné žláze nachází obvykle 4 příštitná tělíska, která produkují parathormon (PTH), což je hormon odpovědný za regulaci hospodaření s vápníkem a vitamínem D v těle.

Jak poznat zvětšenou štítnou žlázu?

Ve většině případů na zvětšenou štítnou žlázu přijde váš praktický lékař při pravidelné zdravotní prohlídce, a to na základě palpačního (pohmatového) vyšetření krku a štítné žlázy.

Palpační vyšetření krku by mělo být součástí všech preventivních zdravotních prohlídek a lékař by ho měl provádět vždy, když při laboratorním vyšetření krve odhalí zvýšenou nebo naopak sníženou hladinu hormonů štítné žlázy (tyroxinu a trijódtyroninu) a jejich kontrolních působků (thyreotropní hormon - TSH) v krvi.

Někdy může být zvětšená štítná žláza viditelná na první pohled jako boule na přední části krku pod ohryzkem nebo může krk vypadat celkově "oteklý" a pacient problém odhalí sám.

Palpační vyšetření krku a štítné žlázy je ale jen orientační a neposkytne lékaři žádné informace o struktuře zvětšené žlázy a o případných dalších patologiích, jako jsou noduly (uzly) nebo zduřelé lymfatické uzliny.

Nejspolehlivější a nejpřesnější způsob jak poznat zvětšenou štítnou žlázu je ultrasonografické vyšetření štítné žlázy a krku.

Velikost štítné žlázy se při ultrasonografickém vyšetření hodnotí podle součtu objemů jednotlivých laloků, přičemž za zvětšenou štítnou žlázu se považují hodnoty vyšší než (1) :

 • 15 ml (u dospělých žen)

 • 18 ml (u dospělých mužů)

 • 10 ml (u dětí ve věku 13 - 14 let)

 • 3 ml (u dětí ve věku 3 - 4 roky)

 • 1,5 ml (u novorozenců)

Jak na samovyšetření štítné žlázy?

V rámci prevence je vhodné pravidelně provádět samovyšetření štítné žlázy a pokud zjistíte jakýkoli problém či nejasnost, vždy vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokud zaznamenáte příznaky, jako jsou chrapot trvající déle než 3 týdny, dušnost nebo bolest při polykání, měli byste k lékaři zajít okamžitě.

Při samovyšetření štítné žlázy byste si měli všímat všech nerovností a prohlubní na krku a zejména sledovat, zda nedochází k jejich zvětšování.

Při samovyšetření štítné žlázy postupuje takto:

 • Sundejte si z krku všechny náhrdelníky a šperky a svlékněte se tak, abyste měli volnou přední část krku.

 • Stoupněte si před zrcadlo, lehce zakloňte hlavu a polkněte doušek vody. Polknutím dojde k lepšímu rozvinutí struktur na krku a štítná žláza poněkud "vystoupí" dopředu.

 • Nahmatejte si horní okraj klíčních kostí v místě, kde se připojují na hrudní kost (sternoklavikulární skloubení). Štítná žláza se nachází těsně nad horním okrajem klíčků v "propadlině" označované jako hrdelní jamka (fossa jugularis).

 • Dvěma prsty důkladně si prohmatejte hrdelní jamku a přitom několikrát polkněte. Pokud nahmatáte větší hrboly, nebo se vám hrdelní jamka zdá "vyplněná" či "oteklá" může se jednat o zvětšenou štítnou žlázu a měli byste navštívit svého praktického lékaře.

Co způsobuje zvětšení štítné žlázy?

Ke zvětšení štítné žlázy může dojít jak při její zvýšené, tak snížené funkci.

Zvětšení štítné žlázy často způsobují autoimunitní či jiné tyreoiditidy.

Zvětšení štítné žlázy často způsobují autoimunitní či jiné tyreoiditidy.

Podle toho, zda je struma ovlivňuje funkci štítné žlázy existují tři základní typy zvětšení štítné žlázy, a to:

 • Eufunkční struma (zvětšení štítné žlázy, které není spojeno se snížením ani zvýšením její aktivity)

 • Struma se sníženou funkcí štítné žlázy

 • Struma se zvýšenou funkcí štítné žlázy

Mezi hlavní příčiny zvětšení štítné žlázy patří:

 • Nedostatek jódu v potravě: jód je nutný prvek pro produkci hormonů štítné žlázy a jeho nedostatečný přísun v potravě vede ke snížení produkce těchto hormonů. Obrannou reakcí je zvětšení štítné žlázy (struma), aby buňky mohly vychytávat maximum jódu z krve. Zvětšení štítné žlázy z důvodu nedostatku jódu odborně označujeme pojmem endemická struma. Léčba tohoto problému je poměrně jednoduchá, protože stačí doplnit jód a zajistit si jeho pravidelný přísun. Naproti tomu není vhodné to s jódem přehánět, protože i jeho nadbytek může způsobit zvětšení štítné žlázy. Endemická struma je v České republice a v ostatních vyspělých zemích vzácná, protože naše populace má jódu dostatek (přidává se do kuchyňské soli).

 • Strumigeny: jedná se o látky, které narušují činnost štítné žlázy a způsobují vznik strumy. Strumigeny se nachází v mnoha různých potravinách (kapusta, zelí, červené víno, apod.) a řada z nich je považována za kvalitní antioxidanty(například flavonoidy). Pokud máte problémy se štítnou žlázou, měli byste se strumigenům vyhnout. Strumigeny obvykle způsobují takzvanou eufunkční strumu (tedy zvětšení štítné žlázy se zachováním normální produkce hormonů).

 • Záněty štítné žlázy (tyreoiditidy): zánět štítné žlázy je další častou příčinou jejího zvětšení. Strumu vyvolávají jednak infekční záněty štítné žlázy (virové, bakteriální, mykotické či parazitární infekce) a také autoimunitní tyreoiditidy, jako je Graves-Basedowa choroba, Hashimotova tyreoiditida nebo Riedlova struma. Zatímco Graves-Basedowa choroba je spojena s hypertyreózou, Hashimotova tyreoiditida je spojena s hypotyreózou. Při Graves-Basedowě nemoci napadnou naše vlastní imunitní buňky receptory pro tyreotropní hormon (TSH), což způsobí jeho aktivaci. Vzhledem k tomu, že TSH zvyšuje tvorbu hormonů štítné žlázy, dochází k jejich nadprodukci, což se projeví příznaky tyreotoxikózy (třes, intolerance tepla, bušení srdce, vysoký krevní tlak, průjmy, křeče, apod.). Protože se podobné receptory nachází i v prostoru za okem a v podkoží bérců, může být Graves-Basedowa nemoc spojena také s otoky měkkých tkání v orbitě (retrobulbární endokrinopatie) a vzácně i s otoky bérců (pretibiální myxedém). Otok měkkých tkání v orbitě způsobí vystoupnutí očí z důlků (exoftalmus). Hashimotova tyreoiditidaje chronický autoimunitní zánět štítné žlázy spojený s její sníženou funkcí. V počátečních fázích tohoto onemocnění dochází ke zvětšení štítné žlázy a při dlouhodobém onemocnění se naopak setkáváme s atrofií (zmenšením) štítné žlázy. Riedlova struma je velmi vzácné autoimunitní onemocnění štítné žlázy, jehož příčiny přesně neznáme, ale pravděpodobně se jedná o poruchu spojenou s imunoglobuliny IgG4.

 • Poruchy enzymů potřebných k produkci hormonů štítné žlázy: některá geneticky podmíněná onemocnění spojená s vrozenou poruchou enzymů nutných k tvorbě hormonů štítné žlázy mohou vést k hypofunkci štítné žlázy a k jejímu kompenzatornímu zvětšení.

 • Radioterapie hlavy, krku a mediastina: zvětšení štítné žlázy může někdy být komplikací radiační léčby onkologických onemocnění v oblasti hlavy, krku a mediastina.

 • Těhotenství: lidský choriový gonadotropin (hcG), který tělo ženy produkuje v těhotenství, může způsobit i zvětšení štítné žlázy.

 • Rakovina štítné žlázy: nádory štítné žlázy způsobují také její zvětšení.

 • Nodulární přestavba štítné žlázy: uzlíky ve štítné žláze mohou způsobit její zvětšení, což označujeme pojmem nodulární přestavba.

Jaké jsou příznaky zvětšené štítné žlázy?

Příznaky strumy lze rozdělit na strukturální (spojené s útlakem okolních tkání) a funkční.

Příznaky spojené s útlakem okolních tkání

Mezi strukturální příznaky zvětšené štítné žlázy (tedy obtíže způsobené útlakem okolních struktur) patří:

Funkční příznaky

Mezi funkční příznaky patří obtíže spojené se zvýšenou či sníženou funkcí štítné žlázy.

Příznaky spojené se sníženou funkcí štítné žlázy (hypotyreózou)

Mezi příznaky spojené se sníženou funkcí štítné žlázy patří například:

 • Únava

 • Zácpa

 • Suchá kůže

 • Přibývání na váze

 • Nepravidelnosti menstruačního cyklu

Příznaky spojené se zvýšenou funkcí štítné žlázy (hypertyreózou)

Mezi příznaky spojené se zvýšenou funkcí štítné žlázy, mimo jiné, patří:

 • Zrychlený srdeční pulz

 • Bušení srdce (palpitace)

 • Průjem, nevolnost a zvracení

 • Nadměrné pocení

 • Třes

 • Neklid

Závažnější formou hypertyreózy je takzvaná tyreotoxikóza, což je označení pro soubor příznaků spojených s "otravou hormony štítné žlázy".

Tyreotoxikóza se kromě shora uvedených příznaků projevuje také exoftalmem a závažnějšími neurologickými příznaky.

Nejzávažnější formou tyreotoxikózy je takzvaná tyreotoxická krize, která se může projevovat až delirantními stavy a vznik například při chirurgických výkonech na štítné žláze, kdy dojde k masivnímu uvolnění hormonů štítné žlázy do krve.

Jak se příčiny zvětšení štítné žlázy diagnostikují?

Diagnostika příčin zvětšení štítné žlázy spočívá jednak ve vyšetření funkce štítné žlázy a jednak ve vyšetření zobrazovacími metodami, které zobrazí strukturu tohoto orgánu.

Ultrazvukové vyšetření je nejpoužívanější zobrazovací metodou užívanou při diagnostice zvětšení štítné žlázy

Ultrazvukové vyšetření je nejpoužívanější zobrazovací metodou užívanou při diagnostice zvětšení štítné žlázy

V diagnostice příčiny zvětšení štítné žlázy se využívají následující postupy:

 • Vyšetření hladiny hormonů štítné žlázy a TSH (tyreotropního hormonu) v krvi: jedná se o nejdůležitější vyšetření funkce štítné žlázy. Podle toho jaká je koncentrace hormonů štítné žlázy a TSH v krvi lékaři zjistí, zda má pacient zvýšenou nebo sníženou funkci štítné žlázy, což umožňuje nasadit správnou léčbu.

 • Ultrasonografické vyšetření krku a štítné žlázy: ultrazvukové vyšetření štítné žlázy dokáže odhalit její zvětšení či zmenšení, poskytne informace o struktuře (zhrubělá či mapovitá struktura, normální echostruktura, apod.) a prokrvení (normální, zvýšené či snížené) a také o přítomnosti uzlů (nodulů), cystoidů a dalších lézí, což pomáhá v diagnostic příčin pacientových obtíží.

 • Biopsie: v případě zjištění podezřelého uzlu ve štítné žláze je možné z této léze odebrat vzorek (nejčastěji pomocí takzvané tenkojehlové aspirační biopsie - FNAB) a ten nechat vyšetřit pod mikroskopem. Z biopsie lze zjistit přítomnost nádorových a dalších buněk.

 • CT vyšetření a/nebo vyšetření na magnetické rezonanci: orientačně lze štítnou žlázu vyšetřit i na výpočetní tomografii (CT). Vyšetření na magnetické rezonanci je mnohem přesnější a podrobnější a dokáže lépe a přesněji velikost a strukturální změny ve štítné žláze odhalit.

 • Scintigrafie štítné žlázy: při tomto vyšetření se pacientovi do žíly vstříkne speciální radioaktivní látka (radiofarmakum), která se ve štítné žláze vychytá a její rozložení se snímá gama kamerou. Podle rozložení radiofarmaka ve štítné žláze lze usuzovat na závažnost strukturálních změn (horké a studené uzly, apod.).

 • Vyšetření protilátek: vyšetření protilátek proti virům, baktériím a/nebo TSH receptorům v krvi pomáhá zjistit příčinu zvětšení štítné žlázy a stanovit správnou léčbu.

 • Palpační vyšetření krku: palpační vyšetření štítné žlázy by měl lékař provádět při každé preventivní prohlídce. Jedná se o orientační vyšetření, které ale může být prvním signálem, že je něco v nepořádku.

Jak se léčí zvětšená štítná žláza?

Léčba zvětšené štítné žlázy závisí na vyvolávající příčině a na celkové závažnosti onemocnění.

Mezi možnosti léčby strumy patří:

 • Pravidelné kontroly bez léčby: pokud je štítná žláza zvětšena jen minimálně, její funkce je normální a nepůsobí pacientovi žádné další obtíže, jako jsou problémy s polykáním, chrapot nebo knedlík v krku, je často tou nejlepší strategií jen vyčkávání a provádění pravidelných kontrol (vyšetření hladin TSH a hormonů štítné žlázy v krvi a vyšetření štítné žlázy ultrazvukem)

 • Léky: v léčbě zvětšené štítné žlázy se užívají různé léky, podle toho, zda je struma spojena s hypotyreózou nebo hypertyreózou. V případě, že je příčinou zvětšení štítné žlázy nedostatečná produkce hormonů, předepíše lékař pacientovi hormonální substituční léčbu na doplnění chybějících hormonů. Mezi nejčastěji užívané substituční preparáty patří syntetický hormon štítné žlázy zvaný levotyroxin (přípravky, Althyxin, Letrox, Levosintsol, Euthyrox, apod.). V případě, že je zvětšení štítné žlázy spojeno s nadprodukcí jejích hormonů, podávají se léky zvané tyreostatika, které snižují funkci štítné žlázy a mezi něž patří například thiamazol (metimazol, přípravek Thyrozol) nebo propylthiouracil (například přípravek Propycil). V léčbě autoimunitních zánětů štítné žlázy se podávají kortikosteroidy.

 • Léčba radioaktivním jódem: tento způsob léčby se užívá při nádorech štítné žlázy a/nebo při její zvýšené funkci. Pacientovi se perorálně podá radioaktivní jód, který se vychytá v buňkách štítné žlázy a zabije je. To vede ke zmenšení štítné žlázy a ke snížení produkce jejích hormonů. Pacienti pak musí doživotně užívat hormonální substituční léčbu na doplňování hormonů štítné žlázy.

 • Operační léčba: cílem operační léčby je odstranit zvětšenou štítnou žlázu, pokud způsobuje závažné problémy, jako je dušnost nebo poruchy polykání. Chirurgické odstranění části nebo celé štítné žlázy (parciální nebo totální tyroidektomie) se používá také v léčbě nádorů. Po odstranění štítné žlázy musí pacienti doživotně užívat hormonální substituční léčbu na doplňování hormonů štítné žlázy.

Co si z článku odnést?

Důvodů zvětšení štítné žlázy je celá řada, od nedostatku jódu v potravě, přes autoimunitní či jiné záněty, až po rakovinu štítné žlázy.

Někdy může ke zvětšení štítné žlázy dojít v těhotenství nebo po ozařování nádorů hlavy a krku.

Zvětšená štítná žláza může být spojena s normální, zvýšenou nebo sníženou produkcí hormonů štítné žlázy.

Léčba spočívá v užívání léků (tyreostatika, hormonální substituční léčba, kortikosteroidy a další léky), podání radioaktivního jódu nebo chirurgickém odstranění části či celé štítné žlázy.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 5. dubna 2022 22:20
Datum příští revize: 5. dubna 2024 22:20
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace