Časté příčiny bolesti pánve a jejich léčba!

Časté příčiny bolesti pánve a jejich léčba!
13. března 2022 19:35

Pánev je anatomický útvar, který se skládá z pravé a levé kosti pánevní, kosti křížové (os sacrum) a kostrče (os coccygis). Každá kost pánevní se pak skládá z kosti kyčelní (os ilium), kosti stydké (os pubis) a kosti sedací (os ischii).

Obsah článku

 1. Co způsobuje bolesti pánve?
 2. Muskuloskeletární onemocnění
  1. Fibromyalgie
  2. Srůsty
  3. Dysfunkce svalů pánevního dna
  4. Úrazy a fraktury kostí pánve a kostrče
  5. Onemocnění či úrazy bederní páteře a meziobratlových plotének
  6. Kýly (hernie)
  7. Záněty kostí a měkkých tkání v oblasti pánve
  8. Degenerativní změny a vrozené vady
 3. Onemocnění vylučovacího (močového) ústrojí
  1. Záněty ledvin a močových cest
  2. Močové kameny a ledvinová kolika
  3. Nádory ledvin a močových cest
 4. Onemocnění pohlavního ústrojí
  1. Pánevní zánětlivá nemoc (jen u žen)
  2. Nádory vaječníků, vejcovodů či dělohy (u žen)
  3. Endometrióza (jen u žen)
  4. Mimoděložní těhotenství
  5. Zánět prostaty (jen u mužů)
 5. Onemocnění trávicího ústrojí
  1. Zánět slepého střeva (apenditicida)
  2. Divertikulitida
 6. Ostatní příčiny
  1. Bolest pánve v těhotenství
 7. Diagnostika
 8. Co si z článku odnést?

Příčiny bolestí v oblasti pánve jsou muskuloskeletární (onemocnění postihující svaly, kosti a další měkké tkáně v pánvi a jejím okolí), viscerální (onemocnění vnitřních orgánů, které se v pánvi nachází, což jsou především některé orgány pohlavního, vylučovacího a trávicího traktu a také cévy) nebo neurogenní (onemocnění nervů, které pánví prochází a/nebo inervují pánevní struktury a orgány).

Jednou z častých příčin bolesti pánve jsou také tříselné nebo pupeční kýly, které vznikají při poranění břišní stěny a patří mezi muskuloskeletární příčiny bolestí pánve.

Klinicky oblast pánve zasahuje od pupku až do třísel a bolesti v těchto částech břicha chirurgové označují jako bolesti v podbřišku (hypogastriu).

Některá onemocnění, jako jsou například kýly, artróza kyčelního kloubu nebo zlomeniny ramének kostí stydkých se mohou projevit bolestmi v třísle.

Někdy jsou bolesti v pánevní krajině způsobeny běžnými chorobami a stavy, jako je například menstruace u žen nebo věkem podmíněné degenerativní změny v oblasti SI (sakroiliakální) skloubení či kyčelního kloubu.

Bolesti a tlak v oblasti pánve a třísel se běžně objevují také v těhotenství.

V některých případech jsou bolesti pánve známkou závažného až život ohrožujícího onemocnění, jako je například mimoděložní těhotenství, rakovina vaječníků nebo absces pánevního dna.

Tento článek popisuje 17 nejčastějších příčin bolesti v oblasti kostrče a pánve, včetně možností léčby.

Co způsobuje bolesti pánve?

Obecně lze příčiny bolestí v oblasti pánve rozdělit do několika následujících skupin.

Muskuloskeletární onemocnění

Onemocnění svalů, kloubů a pojiva patří mezi nejčastější příčiny bolestí pánve.

Fibromyalgie

Fibromyalgie je onemocnění, které se projevuje bolestmi celého těla, poruchami spánku, únavou a emočními a duševními problémy (1).

Lidé s fibromyalgií jsou citlivější k vnímání bolesti než ostatní populace.

Příčiny fibromyalgie nejsou známé, ale toto onemocnění naštěstí umíme poměrně dobře léčit.

Příznaky

Mezi hlavní příznaky fibromyalgie patří:

Léčba

V léčbě fibromyalgie se uplatňují následující postupy:

 • Léky na bolest

 • Fyzioterapie (aerobní cvičení, cvičení na posílení svalů)

 • Psychoterapie a relaxační techniky (zmírnění stresu, meditace, jóga, masáže, kognitivně behaviorální terapie, apod.)

 • Techniky na zlepšení kvality spánku a bojs nespavostí

Srůsty

Jako srůsty neboli adheze označujeme pruhy vazivové tkáně, které deformují či k sobě přitahují jednotlivé orgány nebo jejich části. To se může projevit bolestmi a dalšími příznaky, protože srůsty mění normální anatomické poměry a mohou narušit funkci postižených orgánů.

Vzácně mohou srůsty vyvolat závažnější obtíže, jako je například neprůchodnost střev (ileus).

Příčinou vzniku srůstů v oblasti malé pánve jsou nejčastěji gynekologické nebo břišní operace v této oblasti (hysterektomie, adnexektomie, kýly, hemikolektomie a další střevní operace, apod.), ale mohou se vyskytnout i při zánětech v oblasti pánve a u ženy také často postihují při endometrióze.

Příznaky

Srůsty se nemusí projevovat žádnými příznaky, ale někdy si pacienti stěžují na:

 • Bolesti pánve, kyčle, třísla nebo břicha, často spojené s nepříjemnými pocity napětí a tlaku

 • Bolest při pohlavním styku

 • Bolesti a další obtíže při močení

 • Zácpa, průjem, plynatost nebo nadýmání

 • Krev ve stolici

 • Horečka a zimnice (například u střevní neprůchodnosti vyvolané srůsty)

Léčba

Pokud pacientovi srůsty nepůsobí závažné obtíže, není většinou nutná žádná léčba.

Jestliže jsou bolesti a další příznaky srůstů tak závažné, že podstatně narušují kvalitu života pacienta, mohou lékaři srůsty odstranit chirurgickým výkonem (operací), který označujeme pojmem adheziolýza (operace na rozrušení srůstů).

Tato operace se provádí v celkové anestézii, a to nejčastěji laparoskopicky.

Dysfunkce svalů pánevního dna

Při tomto onemocnění pacient není schopen dostatečně ovládat (uvolňovat a stahovat) a koordinovat svaly pánevního dna.

Bohužel všechny příčiny dysfunkce svalů pánevního dna neznáme, ale některé faktory podstatně zvyšují riziko tohoto onemocnění:

Mezi hlavní rizikové faktory patří:

 • Předchozí úrazy pánve (například následkem autonehody nebo pádu)

 • Předchozí operace v oblasti pánve

 • Těhotenství

 • Nadměrné používání svalů pánevního dna (časté močení nebo defekace a/nebo častá zácpa)

 • Nadváha a obezita

 • Věk (ve vyšším věku dochází k přirozenému ochabnutí svalů pánevního dna a ke zhoršování svalové koordinace a schopnosti tyto svaly ovládat).

Příznaky

Mezi příznaky dysfunkce svalů pánevního dna, mimo jiné, patří:

 • Zácpa a obtížná defekace

 • Defekace, po které se nedostaví pocit úlevy

 • Krvácení z konečníku po defekaci

 • Erektilní dysfunkce a zánět prostaty (prostatitida) u mužů

 • Bolest při pohlavním styku (dyspareunie)

 • Nechtěný únik moči nebo stolice (inkontinence)

 • Křeče či pocit napětí v oblasti pánevního dna

Léčba

V léčbě dysfunkce svalů pánevního dna se využívá zejména biologická zpětná vazba (biofeedback), při které se monitoruje napětí a funkce jednotlivých svalů a následně se provede cílená rehabilitace.

Mezi další možnosti léčby patří fyzioterapie pánevního dna (například technika označovaná jako mobilizace kostrče, která se provádí přes konečník a pomáhá posílit svaly pánevního dna, což se uplatňuje i v léčbě neplodnosti u žen) a léky (zejména léky na změkčení stolice a laxativa) a relaxační techniky (meditace, jóga, techniky na zmírnění stresu, apod.).

Laxativa a další léky usnadňující vyprazdňování byste v léčbě dysfunkce svalů pánevního dna měli užívat vždy jen s předchozím souhlasem svého lékaře, protože jejich nadužívání může vyvolat jiné obtíže, jako je například syndrom líného střeva.

Úrazy a fraktury kostí pánve a kostrče

Kosti tvořící pánev (pánevní kosti, křížová kost a kostrč) tvoří dohromady uzavřený systém, který označujeme jako pánevní kruh.

Pánevní kruh je velmi stabilní kostěná schránka, která chrání nervy, cévy a pánevní orgány (části trávicího a močopohlavního ústrojí) před poraněním.

Navíc se na pánevní kosti upínají svaly dolních končetin a bederní části zad a celá pánev je tak důležitou opěrnou strukturou těla.

K poranění pánve dochází nejčastěji při autonehodách nebo pádech z výšky a/nebo při zavalení.

Poranění pánevních kostí či měkkých tkání, cév nebo nervů při úrazech nebo autonehodách je častou příčinou bolestí pánve.

Poranění pánevních kostí či měkkých tkání, cév nebo nervů při úrazech nebo autonehodách je častou příčinou bolestí pánve.

K poranění pánve může dojít také při sportu a/nebo u starších osob, které mají prořídlý (osteoporotický) skelet, což vede k oslabení kostí a vyššímu riziku fraktury.

K poranění kostrče dochází například při prudkém sednutí na zadek z větší výšky nebo při pádu.

Fraktury pánevních kostí, jako jsou například zlomeniny ramének kostí stydkých nebo fraktury acetabula (kloubní jamka kyčelního kloubu) mohou být nejen velmi bolestivé, ale mohou narušit i pánevní kruh a způsobit život ohrožující poranění životně důležitých cév a dalších struktur, jako je například močový měchýř.

Příznaky

 • Bolest v oblasti pánve, třísla nebo kostrče (podle místa postižení), která se zhoršuje při chůzi či pohybu

 • Brnění či mravenčení v tříslech nebo nohách.

 • Bolest břicha či podbřišku

 • Problémy s močením (nemožnost se vymočit, krev v moči, apod.)

 • Neschopnost stát či chodit

Léčba

Léčba úrazů pánve a kostrče je jednak konzervativní a jednak operační.

Nestabilní fraktury pánve se musí stabilizovat (osteosyntéza zevní či vnitřní fixací) a při poranění vnitřních orgánů je nutné zabránit vnitřnímu krvácení nebo ho zastavit (například s pomocí embolizace pánevních tepen či dalšími postupy).

Kromě toho pacienti užívají léky na bolest a po operaci i léky na ředění krve, aby se předešlo riziku hluboké žilní trombózy a plicní embolie.

Mezi konzervativní způsoby léčby úrazů pánve patří ortopedické pomůcky (chodítka, berle), klidový režim a/nebo rehabilitace.

Onemocnění či úrazy bederní páteře a meziobratlových plotének

Některá onemocnění či úrazy bederní páteře či meziobratlových plotének se mohou projevovat bolestmi pánve.

Mezi časté příčiny patří komprese obratlového těla, spondylolýza obloků obratlových těl, protruze či herniace disku a mnoho dalších.

Příznaky

Kromě bolesti pánve jsou dalšími příznaky onemocnění či úrazů bederní páteře například:

 • Pocity brnění, píchání či mravenčení v oblasti pánve či končetin

 • Inkontinence moči a/nebo stolice

 • Erektilní dysfunkce

Léčba

Léčba onemocnění bederní páteře závisí na místě postižení a na závažnosti příznaků.

Kromě konzervativních postupů, jako jsou rehabilitace nebo léky proti bolesti je někdy nutná i operační léčba spočívající například v odstranění sekvestrů z páteřního kanálu nebo stabilizaci páteře při kompresi obratlových těl.

Kýly (hernie)

Kýla je stav, kdy se orgán nebo jeho část vtlačí (vyhřezne) mezi oslabené části svalů či měkkých tkání, které tento orgán normmálně udržují na svém místě.

Například břišní kýla vzniká při vyhřeznutí abdominálního tuku nebo střevních kliček do oslabené břišní stěny.

Existuje velké množství různých druhů kýl (například brániční, břišní, pupeční, tříselná nebo stehenní) a některé z nich se mohou projevit i bolestmi v oblasti třísel, stehna či pánve.

Některé druhy kýl se nemusí léčit, ale v případě, že je uvnitř kýly vitální orgán (například střevní klička), je nutné kýlu léčit chirurgicky (zašít), protože jinak hrozí závažná komplikace v podobě inkarcerace (uskřinutí) vyhřezlého orgánu, což může být i život ohrožující.

V léčbě kýl se využívají různé chirurgické metody a techniky, včetně různých druhů sítěk, které tkáň zpevní a snižují tak riziko recidivy.

Záněty kostí a měkkých tkání v oblasti pánve

Mezi zánětlivá onemocnění kostí a měkkých tkání, která mohou způsobit bolesti pánve, mimo jiné, patří:

 • zánětlivá onemocnění stydké spony (symfýzy)

 • záněty kostí (osteomyelitida)

 • zánětlivé onemocnění sakroiliakálního (SI) skloubení (sakroilitida), které může být nepřímou známkou Bechtěrevovy nemoci a dalších revmatologických chorob.

Příznaky

Kromě bolesti pánve patří mezi další příznaky zánětů otoky postižených kloubů nebo horečka.

Léčba

Léčba zánětlivých postižení kostí a měkkých tkání v oblasti pánve spočívá především v podávání protizánětlivých léků (například kortikosteroidy) a/nebo antibiotik (u bakteriálních zánětů či osteomyelitidy).

Nedílnou součástí léčby je také rehabilitace a mobilizace.

Degenerativní změny a vrozené vady

Mezi degenerativní změny a vrozené vady, které se mohou projevit bolestmi pánve patří například artróza kyčelního kloubu, femoroacetabulární impingement syndrom (FAI) nebo vrozená dysplazie kyčelního kloubu.

Příznaky

Kromě bolestí pánve patří mezi další možné příznaky zejména zhoršení chůze a otoky postižených kloubů.

Léčba

V léčbě degenerativních změn a vrozených vad pánve se uplatňují jednak operační postupy (například totální endoprotéza kyčelního kloubu), tak konzervativní metody (například speciální fyzioterapeutické techniky).

Onemocnění vylučovacího (močového) ústrojí

Mezi onemocnění vylučovacího ústrojí, která se mohou projevovat i bolestí pánve, mimo jiné, patří onemocnění ledvin a močových cest, včetně zánětů, ledvinové koliky, nádorů a dalších onemocnění, jako je například intersticiální cystitida a další.

Záněty ledvin a močových cest

Infekce ledvin a močových cest jsou jednou z nejčastějších příčin bolestí v oblasti pánve.

Tyto infekce jsou nejčastěji způsobeny fekálními baktériemi (zejména Escherichia coli), které proniknou do močové trubice a močového měchýře při "nedostatečné" hygieně po defekaci a mohou se vzestupně (anterográdně) dostat až do ledvinové pánvičky a ledviny a vyvolat zde těžký zánět, který označujeme pojmem pyelonefritida.

Infekce močových cest jsou jednou z nejčastějších příčin bolesti pánve a podbřišku

Infekce močových cest jsou jednou z nejčastějších příčin bolesti pánve a podbřišku

Vyšší riziko zánětů ledvin a močových cest mají ženy, protože mají kratší močovou trubici. Významnými rizikovými faktory jsou také:

 • Věk

 • Předchozí prodělání infekce močových cest

 • Změny vaginální bakteriální mikroflóry

 • Těhotenství

 • Věk (vyšší riziko infekcí močového ústrojí mají senioři a malé děti)

 • Strukturální změny ve vylučovacím ústrojí (například zvětšená prostata)

Příznaky

Mezi hlavní příznaky zánětů ledvin a močových cest patří:

 • Bolest, pálení či řezání při močení

 • Abnormálně časté močení

 • Močová urgence (nutkání na močení i když máte prázdný močový měchýř)

 • Přítomnost krve nebo bílkoviny v moči, což se může projevit změnou zbarvení (tmavá či zkalená moč)

 • Tlak či křeče v tříslech nebo podbřišku

 • Horečka a zimnice

 • Nevolnost, pocit na zvracení a zvracení

 • Bolest zad v oblasti beder a/nebo bolest v boku

Léčba

Léčba infekcí močových cest je převážně medikamentózní, přičemž mezi základní léky patří antibiotika.

Při horečkách a bolestech se užívají také léky na snížení horečky a bolesti (například nesteroidní protizánětlivé léky).

Kromě toho je potřeba pít dostatek tekutin, což pomáhá odplavit baktérie a další mikroorganizmy z močových cest.

Močové kameny a ledvinová kolika

Mezi další častou příčinu bolestí pánve patří močové kameny.

Ty se objevují jak v kalichopánvičkovém systému ledviny (nefrolitiáza), tak v močovodech (ureterolitiáza) nebo v močovém měchýři (cystolitiáza).

Existuje několik druhů ledvinových kamenů, podle převládající složky (například kameny ze šťavelanu vápenatého - oxalátové kameny, kyseliny močové, struvitové nebo cystinové kameny, apod.).

Příznaky

Mezi příznaky močových kamenů patří:

 • Ostrá bolest v boku, v podžebří a/nebo v bederní části zad, která může vystřelovat do třísel či do pánve a obvykle přichází ve vlnách s kolísavou intenzitou (chvíli je silná, pak odezní, a pak se zase objeví). Bolesti jsou často doprovázeny vegetativním doprovodem (nevolnost, zvracení, silné pocení) a/nebo horečkou. Odborně se tento typ bolesti označuje jako kolika a v případě, že se jedná o postižení ledvin, hovoříme o kolice ledvinové.

 • Bolest, pálení či řezání při močení

 • Zkalená či zapáchající moč

 • Tmavá moč nebo moč s příměsí červené krve (barvy vypraného masa)

 • Horečka a zimnice

 • Močová urgence (nutkání na močení)

 • Zástava močení nebo snížení objemu vylučované moči

Léčba

Léčba močových kamenů závisí na tom, kde se kámen nachází, jakými příznaky se projevuje a jak je velký.

Menší kameny často projdou vylučovacím ústrojím sami a pacient je může vymočit.

Na úlevu od kolikovitých bolestí předepisují lékaři pacientům s močovými kameny jednak léky na bolest a také alfa-1 blokátory (antagonisté alfa-1 adrenergních receptorů), které uvolňují kontrakce hladké svaloviny ureterů, což usnadňuje vyloučení kamene z těla.

V léčbě větších kamenů se uplatňují invazivnější postupy, jako je například litotrypse extrakorporální rázovou vlnou (LERV) nebo perkutánní nefrolitotomie, což je chirurgický výkon, při kterém se přes kůži z ledviny kámen odstraní.

K odstranění kamenů z močového měchýře lze někdy využít cystoskopii.

Nádory ledvin a močových cest

Nádory ledvin, močovodů či močového měchýře jsou jednou ze vzácnějších příčin bolestí pánve.

Příznaky

Mezi příznaky nádorů močového ústrojí patří zejména:

 • Bolest pánve

 • Hematurie (krev v moči)

Léčba

Léčba nádorů ledvin a močového ústrojí je zejména chirurgická (odstranění nádoru nebo celého orgánu (ledviny - nefrektomie, močový měchýř - cystektomie).

Kromě toho se v léčbě nádorů uplatňuje také chemoterapie, radioterapie nebo biologická léčba.

Onemocnění pohlavního ústrojí

Mezi onemocnění pohlavního ústrojí, která se mohou projevovat bolestmi pánve, mimo jiné, patří onemocnění vaječníků, vejcovodů či dělohy (u žen), respektive onemocnění prostaty, varlat či nadvarlat (u mužů).

Pánevní zánětlivá nemoc (jen u žen)

Pánevní zánětlivá nemoc je označení pro záněty ženských pohlavních orgánů (vaječníků, vejcovodů či dělohy).

Častou komplikací tohoto onemocnění je nemožnost otěhotnět.

V léčbě zánětlivých onemocnění močových cest i gynekologických zánětů je často nutné nasadit antibiotika

V léčbě zánětlivých onemocnění močových cest i gynekologických zánětů je často nutné nasadit antibiotika

Hlavními původci pánevní zánětlivé nemoci jsou chlamydie a další baktérie (Neisseria gonorrhoeae, původce kapavky)

Příznaky

Mezi příznaky pánevní zánětlivé nemoci patří:

 • Bolest podbřišku a pánve různé intenzity (od mírné až po velmi silnou)

 • Výtok z pochvy, který může mít různou barvu a může i silně zapáchat

 • Abnormálně silné menstruační krvácení a krvácení mimo menstruační cyklus či po pohlavním styku

 • Bolest při pohlavním styku

 • Horečka

 • Zimnice

 • Bolest, pálení či řezání při močení a/nebo časté močení či pocit nucení na močení

Léčba

Léčba pánevní zánětlivé nemoci spočívá především v užívání antibiotik.

Nádory vaječníků, vejcovodů či dělohy (u žen)

Nádory vaječníků, vejcovodů či dělohy (včetně myomů), jsou rovněž jednou z možných příčin bolesti pánve.

Příznaky

Nádory ženských pohlavních orgánů se mohou projevit následujícími příznaky:

 • Bolesti pánve, břicha či podbřišků

 • Bolest při pohlavním styku

 • Krvácení z rodidel

Léčba

V léčbě nádorových onemocnění se využívají chirurgické metody (odstranění nádoru či postiženého orgánu) a konzervativní postupy (chemoterapie, radioterapie, biologická léčba, apod.).

Endometrióza (jen u žen)

Endometrióza je onemocnění, při kterém endometriální tkáň, která za normálních okolností vystýlá vnitřek dělohy, začne z nějakého důvodu růst i mimo dělohu.

Příznaky

Endometrióza se projevuje mnoha nepříjemnými příznaky, jako jsou například:

 • Bolestivá menstruace, kdy má pacientka silné bolesti a křeče v malé pánvi často již několik dní před nástupem menstruace

 • Bolest při pohlavním styku

 • Bolest při defekaci nebo močení

 • Neplodnost

Léčba

Léčba endometriózy spočívá v užívání léků proti bolestem, hormonální léčbě a také v operačních (chirurgických) metodách, při kterých se ektopicky uložená endometriální tkáň odstraní.

Mimoděložní těhotenství

Za normálních okolností dochází k oplodnění vajíčka ve vejcovodu. Oplodněné vajíčko pak sestoupí do dělohy, kde se uhnízdí a začne se vyvíjet plod.

Pokud dojde k uhnízdění vajíčka mimo děložní dutinu (nejčastěji ve vejcovodu), označujeme tento stav jako mimoděložní těhotenství a vzhledem k tomu, že se plod může normálně vyvíjet jen v děloze, jedná se o velmi nebezpečný až život ohrožující stav. 

Příznaky

Mezi hlavní příznaky mimoděložního těhotenství patří:

 • Bolest v oblasti pánve či podbřišku
 • Krvácení z rodidel
 • Ruptura vejcovodu a krvácení do dutiny břišní (hemoperitoneum)

Léčba

Jedinou možností léčby mimoděložního těhotenství je jeho ukončení. V případě ruptury vejcovodu a krvácení do dutiny břišní je často nutná i urgentní břišní operace s cílem zastavit krvácení a předejít život ohrožujícím komplikacím. 

Zánět prostaty (jen u mužů)

Zánět prostaty (prostatitida) je onemocnění, které postihuje jen muže.

Je nejčastěji vyvoláno baktériemi, ale původcem mohou být i viry nebo plísně.

Příznaky

Mezi příznaky prostatitidy patří:

 • Bolest, pálení či řezání při močení (dysurické obtíže)

 • Obtížné močení

 • Časté močení, zejména v noci (nykturie)

 • Močová urgence

 • Zkalená moč a/nebo moč s příměsí krve

 • Bolest břicha, podbřišků či bederní páteře

 • Bolest hráze (oblasti mezi šourkem a análním otvorem)

 • Bolest penisu a varlat

 • Bolest při ejakulaci

 • Zimince a horečka

Léčba

V léčbě zánětu prostaty se užívají léky (antibiotika a léky proti bolesti).

V případě, že má pacient bolesti při močení, mohou pomoci blokátory alfa-1 receptorů, které uvolňují hladkou svalovinu a snižují tak napětí (tonus) v močovém měchýři.

Onemocnění trávicího ústrojí

Mezi onemocnění trávicího traktu, která mohou vyvolat bolesti v oblasti pánve či podbřišku patří zejména akutní zánět slepého střeva (apendicitida) a divertikulitida.

Bolestmi pánve se mohou projevit i nádory trávicího traktu, zejména nádory sigmatu a rekta (konečníku).

Zánět slepého střeva (apenditicida)

Zánět slepého střeva je jednou z možných příčin bolesti pánve.

Příznaky

Mezi příznaky zánětu slepého střeva patří:

 • Bolest v pravém podbřišku, která obvykle začíná kolem pupku a postupně sestoupí až do pravého podbřišku a malé pánve

 • Horečka a zimnice

 • Průjem či zvracení

Léčba

Léčba zánětu slepého střeva je chirurgická, červovitý přívěšek se odstraní operací označovanou jako apendektomie.

Výkon se provádí laparoskopicky nebo otevřenou operací.

Divertikulitida

Divertikl je výchlipka, která může vzniknou na všech dutých orgánech lidského těla, včetně střev.

Divertikly se nejčastěji objevují v části tlustého střeva označované jako colon sigmoideum.

Přítomnost divertiklů označujeme pojmem divertikulóza.

Pokud dojde k infekci divertiklu, vzniká zánětlivé onemocnění zvané divertikulitida.

Příznaky

Mezi příznaky divertikulitidy patří:

 • Bolest v podbřišku, která přetrvává po několik dní. Nejčastěji se objevuje v levém podbřišku, ale může postihnout i pravý podbřišek.

 • Nevolnost a zvracení

 • Horečka

 • Tvrdé břicho

 • Zácpa a/nebo (vzácněji) průjem

Léčba

V léčbě divertikulitidy se užívají zejména antibiotika. Pokud dojde k rozvoji komplikací v podobě ruptury divertiklu a pneumoperitonea (přítomnosti volného vzduchu v dutině břišní uniklého z prasklého divertiklu), je nutné operační řešení, kdy se postižená část střeva odstraní.

Ostatní příčiny

Bolest pánve může mít i psychogenní příčiny, může se objevit v těhotenství nebo při menstruaci a/nebo se objevuje při poranění nebo útlaku nervů v oblasti pánve (například při útlaku či zánětu sedacího nervu - ischias nebo dalších míšních nervů v této oblasti).

Bolest pánve v těhotenství

Těhotenství je období, ve kterém v těle matky dochází k řadě anatomických i funkčních změn. S tím jak plod roste, dochází ke zvětšování dělohy a ta tlačí na pánevní kosti a další struktury v malé pánvi, což se může projevit bolestmi třísel, pánve nebo podbřišků.

Bolesti pánve v těhotenství nejsou tedy nic mimořádného, ale pokud se současně objeví další příznaky, jako jsou krvácení z rodidel, nevolnost, horečka nebo zvracení, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Diagnostika

V diagnostice příčin bolesti pánve se využívají zobrazovací metody (rentgen, CT, ultrazvuk, magnetická rezonance), laboratorní vyšetření krve a specializovaná urologická či gynekologická vyšetření (cystoskopie, urodynamické vyšetření, vyšetření per rectum a mnoho dalších).

Co si z článku odnést?

Příčiny bolesti v oblasti pánve souvisí s poraněním či onemocněním kostí, svalů a dalších měkkých tkání v oblasti pánve a také s onemocněním trávicího, močového nebo pohlavního ústrojí.

Pokud zaznamenáte bolesti v oblasti pánve, měli byste vždy vyhledat lékařskou pomoc, aby se zjistila konkrétní příčina a nasadila správná léčba.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 13. března 2022 19:35
Datum příští revize: 13. března 2024 19:35
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace